Jan 6, 2016

273 –Διανύουμε τὸ δέκατο ἕβδομο ἔτος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου

273 –Διανύουμε τὸ δέκατο ἕβδομο ἔτος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου

Ἀναγνώστη, ἐσὺ ποὺ μὲ παρακολουθεῖς τώρα καὶ δεκάδες χρόνια, ἐσὺ ποὺ δὲν εἰσβάλεις στὴν παρέα μας αἰφνιδίως γιὰ νὰ ἐρωτᾷς τὰ αὐτονόητα, μὴν ἔχοντας ἀκολουθήσει τὸν μέχρι τώρα μίτο τῆς Ἀριάδνης τῆς γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως μίας ζωῆς, ὡς νεογέννητο κουτάβι, ἐσύ, τῆς παρέας, ξέρεις ὅτι τίποτα τὸ καινούργιο δὲν ἔφερε ὁ νέος χρόνος 2016, διότι γνωρίζεις ὅτι:

1 - Ὁ πλανητικὸς πόλεμος, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ψυχρός, ὅταν μέχρι τὸ 1989, δὲν ἐκινεῖτο φύλλο, οὔτε τρίτος παγκόσμιος, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτέ, διότι ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος ἦσαν οὐσιαστικὰ εὐρωπαϊκοὶ πόλεμοι μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο νὰ κινεῖται ὡς ἀποικίες τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ πρωτόγνωρος πλανητικὸς πόλεμος ποὺ δὲν διεκόπη οὔτε στιγμή, ἀλλὰ ποὺ ξετυλίσσεται σὰν χαλὶ ἀπὸ τὶς 24 Μαρτίου 1999, ἡμέρα ποὺ ἤρχισε νὰ ξηλώνεται τὸ πουλόβερ τοῦ πλανήτου στὴν Γιουγκοσλαυΐα, γιὰ νὰ καταλήξῃ μὲ μία τετράγωνη λογικὴ στὴν τελευταία πράξη ὑπερτάτης πυρηνικῆς ἀναμετρήσεως ΗΠΑ-Κίνας, γύρω στὸ 2030, αὐτὸς ὁ πλανητικὸς λοιπὸν πόλεμος εὑρίσκεται  στὴν μέση τοῦ ποταμοῦ Ῥουβίκωνα καὶ δὲν γυρίζει μὲ τίποτα ὀπίσω.

2 - Ἡ μηχανὴ τοῦ πλανητικοῦ πολέμου προχωρεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα μὲ δύο σταθερές:  α) Τὴν ἐξάπλωση τοῦ χάους σὲ ὅλην τῆν ἔκταση τῆς γῆς ὡς μαῦρο πυκνὸ σύννεφο. β) Τὴν κατάτμηση σὲ ἀμέτρητες πολιτικὲς ψηφῖδες-κράτη ὅλων τῶν κρατῶν ποὺ ὑπῆρχαν πρὸ τοῦ 1999 πρὸς  χάριν τῶν ὑπερδυνάμεων.

3 - Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ κάθε χρόνος ποὺ περνᾷ, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2030, φέρνει ἁπλῶς τὰ ἀπαραίτητα γεγονότα ποὺ ἐντείνουν τὸ χάος καὶ τὴν κατάτμηση. Ἐμεῖς, ὡς θεατές, παρακολουθοῦμε ἀνήμποροι ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ κόσμου τὸ φοβερὸ θέαμα αὐτοῦ τοῦ «πολέμου τῶν ἄστρων». Πολλοὶ ἀκόμα κοιμοῦνται μέσα στὸ δωμάτιο, καὶ ἕνας ἕνας, χρόνο μὲ χρόνο, ξυπνᾷ, πηγαίνει στὸ παράθυρο μισοκοιμησμένος, μὲ τὸ εὐρὼ στὸ στόμα, ποὺ δὲν παρέδωσε ἀκόμα ὡς ὀβολὸ στὸν Χάρο, καὶ βλέποντας τὴν φοβερὴ σκηνὴ τρομάζει καὶ ἀναρωτιέται ἀγουροξυπνημένος, «ποῦ πᾶμε»; Ἐγὼ δέ, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπαναλάβω γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὸν κάθε ἕνα ποὺ μόλις ξυπνᾷ, τὸ ποὺ πᾶμε. Τὸ ὑπνωτικὸ ποὺ οἱ ἀρχὲς παρέχουν στὸν πολίτη εἶναι ἡ οἰκονομικὴ καθημερινότητα: Ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ χρέος, τὰ δάνεια, τὶς συντάξεις καὶ γύρω τους τὰ τείχη τοῦ κόσμου καταρρέουν. Ὅλοι τους ἐπαναλαμβάνουν τὰ τετριμμένα, δηλαδὴ ὅτι τὰ περασμένα δὲν ξανάρχονται. Ὅτι πᾶμε μπροστά, δὲν πᾶμε πίσω. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ λές κλπ.

4 -Ἀπὸ τὸ παράθυρο, στὶς ἀρχὲς αὐτοῦ τοῦ χρόνου βλέπουμε τρία γεγονότα: α) Οἱ μετανάστες στὴν Γερμανία ἐπιτίθενται, σεξουαλικὰ πεινασμένοι, στὶς Γερμανῖδες. β) Ὁ Σαουδάραβας σιΐτης σείχης Νίμρ ἀλ-Νὶμρ προκαλεῖ μὲ τὴν ἐκτέλεσή του πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα μεταξὺ Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ἰράν. γ) Ἡ Βόρειος Κορέα, σύμμαχος τῆς Κίνας, δοκιμάζει πυρηνικὴ βόμβα. Ὁ κόσμος ζητᾷ ἀγουροξυπνημένος καὶ πάλι ἐξηγήσεις.

Ἕνα παράδειγμα. Ἤδη, μετὰ τὸ 1989, οἱ γνωρίζοντες ἐπανελάμβαναν ὅτι τὸ μεταναστευτικὸ κῦμα στὴν Εὐρώπη ποὺ θὰ διωγκώνετο συνεχῶς, θὰ κατέστρεφε τὴν ΕΕ καὶ θὰ ἔφερνε παντοῦ στὴν Εὐρώπη φασιστικὰ καθεστῶτα. Φῶς φανάρι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ναρκωμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης ποὺ δὲν βλέπουν. Καὶ σὲ κάθε νέο ἐπεισόδιο τοῦ σήριαλ, οἱ δημοσιογράφοι  ζητοῦν ἐξηγήσεις, καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἄλλο παράδειγμα: Γιὰ νὰ περικυκλωθῇ ἡ Κίνα ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, στὸν Εἰρηνικό Ώκεανό, πρέπει νὰ πέσῃ τὸ βορειοκορεατικὸ φρούριο ποὺ φράζει τὸν δρόμο τῆς Κίνας στοὺς Ἀμερικανούς. Ἀλλὰ ἡ Βόρειος Κορέα ἀμύνεται μέχρι ποὺ νὰ  πέσῃ καὶ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ περικύκλωση τῆς Κίνας ἀπὸ Ἀνατολὰς, ἐνῷ ἀπὸ Δυσμὰς θὰ περικυκλωθῇ ἐφ’ὅσον διαρκέσῃ ἡ συμμαχία τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὴν Ῥωσία.

Τὸ μόνο ποὺ παραμένει ἐρωτηματικὸ εἶναι ποῖος ἀπὸ τὴν Κίνα ἤ τὴν Ἀμερικὴ γύρω στὸ 2030 θὰ κερδίσῃ τὸν πλανητικὸ πόλεμο. Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ ἐνδιάμεσα, μεταξὺ 1999 καὶ 2030, εἶναι γνωστά, χωρὶς νὰ χρειάζεται ἡ ἐπέμβαση οὔτε τῶν προφητῶν, οὔτε τῶν ἁγίων, οὔτε τοῦ Νοστράδαμου, οὔτε τοῦ Παϊσίου οὔτε τοῦ μαρμαρωμένου βασιλιᾶ, οὔτε τῆς κόκκινης μηλιᾶς, ἄν καὶ δὲν παραγνωρίζω τὴν ἀξία τῶν προφητειῶν καὶ τῶν θρύλων.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἐμεῖς ποὺ γνωρίζουμε, τί κάνουμε; Θὰ περιμένουμε παθητικὰ τὸν θάνατο; Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀπαντᾶμε πάλι καὶ πάλι τὰ ἴδια στοὺς ναρκωμένους καὶ τοὺ ἀγουροξυπνημένους ποὺ ψελλίζουν, μὰ τί λέτε κύριέ μου, τρελλαθήκατε; Αὐτὰ δὲν γίνονται. Ἤ, ὅσοι ζωντανοί τοῦ Ἴωνος Δραγούμη θὰ συσπειρωθοῦμε γιὰ νὰ ἐξέλθῃ ἡ παρέα ἀπὸ τὸ δωμάτιο, προσπαθῶντας γιὰ κάποια λύση; Καὶ ἐδῶ παρεμβαίνει τὸ ἀπὸ δεκαετίες σχέδιο μου γιὰ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ποὺ ἔχω ἐκθέσει στὰ δεκάδες βιβλία μου, τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου καὶ τὶς πολλὲς ὁμιλίες μου. Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.

Δημήτρης  Κιτσίκης                                6 Ἰανουαρίου 201660 comments:

 1. Καθηγητά τελευταία έχετε γράψει πολύ πιο ζωντανά άρθρα, ειδικά το τελευταίο σας σήμερα. Διαβάζοντας εσάς και τα έργα σας, γεωπολιτικώς μόνον το δικό σας σχέδιο στέκει. Μπορεί να με θεωρείτε απλώς αργόσχολο νεανία, τρολλάρων νεανία ή ορμητικό για μάθηση και Γνώση. Εγώ επιθυμώ μόνον να γίνεται διάλογος μαζί σας και να μην υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα.

  Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω μερικές απορίες μου.

  Καταρχήν, εάν νικήσει η Κίνα με την στήριξη της Ρωσίας, θα επιβληθεί παγκοσμίως δυναστικά λέτε, σωστά? Ίσως βλακώδης ερώτησις, καθώς υπάρχουν δις δούλων-εργατών στην Κίνα, αλλά πώς ξέρουμε ότι θα είναι χειρότεροι οι Κινέζοι των ΗΠΑ? Ξέρω μάλλον χαζή, αλλά έπρεπε να την κάνω, να βεβαιωθώ.

  Εάν νικήσουν οι ΗΠΑ, πάμε πάλι για Κουβεϊτοποιητική Φιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση? Δεν έχει φτάσει ο φιλελευθερισμός στο τέλμα του? Τα έκανε θάλασσα όλα! Όλους τους Νόμους της Φύσεως, ενώ ούτε την Οικογένεια δεν σεβάστηκε! Αντιθέτως, την πολεμά.

  ReplyDelete
 2. Τέλος βλέπετε μία απλώς Φασίζουσα μελλοντική Ομοσπονδία Δυτικών κρατών ή μήπως Φυλετική, δηλαδή Εθνικοσοσιαλιστική?

  ReplyDelete
 3. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ, ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!!!.

  ReplyDelete
 4. Παρακαλώ απαντήστε εμού, εάν θέλετε Καθηγητά...

  ReplyDelete
 5. Ἐν μέσῳ πλανητικοῦ πολέμου ἀναπολῶ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἀνήκαμε ψυχικὰ στὴν μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅταν ἡ χοὐντα τοῦ Πλαστήρα-Γονατᾶ μᾶς ὑπεχρέωσε νᾶ περάσουμς ἡμερολογιακὰ στὴν Δύση. Καλὰ Χριστούγεννα λοιπόν, σήμερα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παλιοημερολογήτικα, όμως απάντηση δεν έλαβα. Έχω συνηθίσει άλλωστε...

   Delete
  2. Kαλά Χριστούγεννα!
   Μία ημέρα θα πρέπει να επιστρέψουμε και πάλι στο παλαιό ημερολόγιο...

   Delete
  3. Νὰ ἀποτινάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὴ δυτικὴ κουλτοῦρα σὰν σύμβολο ταξικῶν διακρίσεων.

   Delete
  4. (δὲν ξέρω ἄν τὸ -ἀπό- περισσεύει)

   Delete
 6. Σας υπενθυμίζω ότι αν δε δέχεστε την κανονική Ιεραχία της Εκκλησίας μας θεωρείστε αιρετικός. Αφού σας αρέσει το παλιό ημερολόγιο και το αγαπάτε τόσο, να το ακολυθείτε αν θέλετε, αλλά να δέχεστε την Ιεραρχία και τις αποφάσεις της Εκκλησίας ως έχουν.

  Κανόνες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει – Νέᾳ Ῥώμῃ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Β´ Συνόδου, 381μ.Χ.

  Κανὼν ΣΤ´

  «...Αἱρετικοὺς δὲ λέγομεν, τούς τε πάλαι τῆς ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ὑφ᾿ ἡμῶν ἀναθεματισθέντας· πρὸς δὲ τούτοις, καὶ τοὺς τὴν πίστιν μὲν τὴν ὑγιῆ προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δέ, καὶ ἀντισυνάγοντας τοῖς κανονικοῖς ἡμῶν ἐπισκόποις».

  Καλά Χριστούγεννα.

  ReplyDelete
 7. Εμείς, ως Ελλάδα θα επηρρεαστούμε από αυτό που θα γίνει το 2030; Αν ναι, πως;

  ReplyDelete
 8. Ἔχουμε συμφέρον τὸ 2030 νὰ ὑπερισχύσῃ ἡ Ἀμερική (μὲ ῥωσικὴ συμμαχία) ἔναντι τῆς Κίνας, ἐπειδὴ ἡ Κίνα ὡς ἀντιπρόσωπος τεραστίου πολιτισμοῦ (ὁ μόνος ποὺ δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ τὸν ἑλληνισμό) εἶναι ἄκρως ὑπεροπτικὴ καὶ συνεπῶς ἄκρως καταπιεστική, ἐνῷ ἡ βάρβαρη Ἀμερική, ὅσο καὶ νἆναι διαβρωμένη ἀπὸ τὸν φραγκισμό, παραμένει παιδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Κωνσταντινουπολίτη πρέπει νᾶ παραμερίσῃς τὶς ὅποιες ἰδεολογίες πρὸς χάριν τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ. Αὐτὸ ἔκαμε καὶ τὸ Ισραὴλ ποὺ ἱδρύθη ὡς σοσιαλιστικὸ κράτος καὶ ἐξειλίχθη σὲ καπιταλιστικὸ πρὸς χάριν ἐπιβιώσεως τοῦ ἰσραηλινοῦ κράτους. Οἱ ἰδεολογίες δὲν ἔχουν πατρίδα. Ἡ πατρίδα δὲν ἔχει ἰδεολογίες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. O Ελληνισμός παγκοσμίως είναι νεκρός Καθηγητά. Φιλελευθερισμός και Ελληνισμός είναι δια μέτρου αντίθετα. Αντιθέτως, προτιμώ να εναγκαλιαστώ και να υιοθετήσω έναν Πολιτισμό ισάξιο του Ελληνισμού, παρά να ζω υπό ένα δύσμορφο εγγόνι του Ελληνισμού...Προτιμώ την Κίνα.

  Σε περίπτωση αυτή, που κερδίσει η Κίνα, η Ευρώπη θα κάνει Εθνικοσοσιαλιστική στροφή, προς επιβίωσίν της. Οπότε, εγώ τουλάχιστον, δύναμαι λόγω της Φυλετικής μου Συνειδήσεως να εναλλάσομαι μεταξύ των δύο, Πολιτισμών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λέτε για το εγγόνι του Ελληνισμού, τον Φιλελευθερισμό, όμως για το εύμορφο εγγόνι του, τον Εθνικοσοσιαλισμό/Φασισμό, δεν λέτε ποτέ τίποτε...

   Delete
  2. Περί Φασισμού έχετε μιλήσει, αλλά όχι περί Εθνικοσοσιαλισμού...

   Delete
 11. Ευχαριστώ που μετά από καιρό μου απαντήσατε. Εάν θέλετε απαντήστε μου και για το λογικό σας άλμα, εις ό,τι αφορά την αντιφατικότητα του Ελληνισμού, κατά εσάς.

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. Αναπολώ και εγώ τις εποχές, που μετά το Καράτε, στον Βόλο πήγαινα με τους Γονείς μου στην παραλία Λάρισας, στη Σωτηρίτσα στο εξοχικό μας, μικρό(εν σχέσει με το σημερινό στις Κυκλάδες) αλλά ζεστό, και μολονότι της Ιαπωνικής σχολής(Καράτε) έβλεπα 2ωρες και 3ωρες Κινέζικες ταινίες. Από τότε, ένιωθα μεγάλη ευφορία και συνάμα υπερηφάνεια που ακολουθούσα μία Σινική άσκηση...Μετά βέβαια, έμαθα τις Κορεάτικες ρίζες του Μας Ογιάμα(Oyama Masutatsu) και τις Ιαπωνικές του Κιόκουσιν(Kyokushin) Καράτε...Ομολογώ ότι απεγοητεύθην...ως ένα βαθμό...

  ReplyDelete
 14. Παιδιά σας βλέπω που παλεύετε να τα βγάλετε πέρα, και από την μια σας συμπονώ(ελλην αδερφός σας γαρ)αλλά κι από την άλλη ζοχαδιάζομαι ό χριστιανός, πως είναι δυνατό τ΄αυτονόητα νἁναι μωρές τόσο δύσκολα αντιληφτά. άς βαλω και γω ο ταπεινος το λιθαρακι μου κι ας με κρινει η χάρη του για τά λάθη μου.

  Ποιος είναι μωρέ αυτός ο ανόητος που πήγε κι έβαλε τον καθηγητά Κιτσίκη δίπλα σε Μακιντερ και στον άλλονε το Γερμανό Χαουσχόφερ.

  Δυστυχισμένοι Ρωμιοί αγράμματοι και απαίδευτοι έρμαια της Παπικής προπαγάνδας....που πατε μωρεεεεε ;;;;
  Αυτοί ειναι Γεωγραφοι μωρε οι αθρωποι μελετάνε τους χ α ρ τ ε ς και τα συνορα και τά φεουδα.

  Άμα θέτε κατά την ταπεινή μου γνώμη να καταλάβετε το πνέμα του Κιτσίκη πρέπει να διαβάσετε πρώτα πρώτα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και μετά Ντοστογιέφσκι ειδεμή θενάσαστε μονιμως πελαγωμένοι δύστυχα μου.


  Είθε ο Θεός να μας δίνει κουράγιο ολονωνε στις μέρες πόρχωνται

  ο αδερφος σας εξ εσπερίας
  Γεράσιμος

  ReplyDelete
 15. Υ.Γ.
  Όποιος αδερφός μπορέσει καί μέ βοχτήσει μέ τό διαολοπληχτρολόγιο μου μπάς καί γράψω καί γώ ό δυστυχής καλό πολυτονικό....άς τού τό ξεπλερώσει ό Θεός.

  ReplyDelete
 16. Makis,γιὰ ὅσους θελήσουν νὰ γράψουν πολυτονικά (καὶ ἄς κάνουν ὅσα λάθη κάνουν, δὲν πειράζει) ἔχω ἀναρτήσει κάτω ἀπὸ τὸ παρὸν ἄρθρο ὁδηγίες.Εἶναι πολὺ ἁπλό: 1) προσθέτεις γλῶσσα ποὺ θὰ ἐμφανισθῇ σὲ εἰκονίδιο στὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας ώς EL μἐ ἐπιλογἠ Greek Polytonic(ἐξηγῶ πῶς) 2) Μὲ τὸ κανονικό μας πληκτρολόγιο(ἀγγλικό) τὰ ἀντίστοιχα πλῆκτρα γιὰ τοὺς τόνους ἐγγράφονται στὶς τέσσερις σειρὲς τοῦ πληκτρολογίου (π.χ. γιὰ τὴν περισπωμένη πατᾶμε τὸ πλῆκτρο [ καὶ μετὰ τὸ η καὶ βγαίνει ῆ.

  Ἔχει μεγάλη σημασία ὅλοι μας, ἀπὸ τώρα νὰ συνηθίσουμε νὰ γράφουμε πολυτονικά, διότι ὅταν πάρουμε τὴν ἀρχή, θὰ καταστῇ ὑποχρεωτικὸ τὸ πολυτονικὸ καὶ ὅσα μονοτονικὰ γραπτὰ ὑπάρχουν τοῦ παρελθόντος, θὰ καταλήξουν σὲ ἕναν σκουπιδότοπο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης ὡς κολάσιμα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σᾱς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας.

   Delete
 17. Εγώ μολονότι δεν δύναμαι να γράψω σε πολυτονικό λόγω τάμπλετ, αν και θα δοκιμάσω να δω εάν λειτουργεί, προτιμώ όσο δυνατόν πολυτονικά συγγράματα...

  Καθηγητά ακόμη δεν έλαβα απάντηση για την πρότασή μου που σας έκανα σχετικά με το Ίδρυμά σας...

  ReplyDelete
 18. Κωνσταντινουπολίτη σοῦ ἔχω ἤδη άπαντήσει ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ μὴ γίνεσαι κουραστικός. Ὅταν θέλω ἀπαντῶ, ὅταν δὲν θέλω δὲν ἀπαντῶ. Ἐν τῷ μεταξὺ κάτσε νὰ εὕρῃς τρόπο νὰ γράψῃς πολυτονικά. Ἔχουμε μπουχτίσει μὲ τὶς δικαιολογίες ὅπως: "θέλουμε νὰ γράφουμε πολυτονικὰ ἀλλὰ λόγῳ τεχνικῶν δυσκολιῶν...". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. "Κα Δεληβοριά:Τά ηλίθια λάπτοπ δἐν ἐχουν πνεύματα καἰ περισπωμένη κι εγὠ δἐν ξέρω πὠς νά τά βάλω.
  Χρήστος Τσορτέκης: Κάνετε λάθος Κα Δεληβοριά! Τὸ πολυτονικὸ εὶναι ήδη στὸν ὑπολογιστὴ σας καὶ γιὰ τοῦτο πρέπει νὰ μὲ λαμβάνετε πολυτονικά. Ἁπλῶς πρέπει νὰ ἐνεργοποιήσετε τὴν ήδη ἐνυπάρχουσα πολυτονικὴ γραμματοσειρά, ὥστε νὰ γράφετε κιόλας. Γιὰ ὁδηγίες μπῆτε στὸ Google καὶ πληκτρολογῆστε: Πολυτονική γραμματοσειρά στο word. Ἀκολούθως μπῆτε στο: Πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ word στὰ windows xp, vista & 7 καὶ ἀκολουθῆστε τὶς ὁδηγίες. Χωρὶς νὰ εἶμαι κάποιος εἰδήμων, ἂν ὑπάρξῃ πρόβλημα, ἐδῶ εἴμαστε!"

  Ἀντιγράφω τὴν παραπάνω στιχομυθία ἀπὸ τὸ facebook, ἀπὸ τὴν ὁμάδα "Ὑποστηρίζω τὴν κίνηση πολιτῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ".Λοιπόν, καμμία δικαιολογία.Ἐὰν θέλετε πολυτονικό, αὐτὸ εἶναι πανεύκολο. Ἐὰν πάλι, δὲν θέλετε, δικαίωμα σας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ἠ μεγάλη ἀρετὴ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος εἷναι ὅτι καθυστερώντας τὴν πληκτρολόγηση αἴρει τὴ βεβιασμένη ἐπιτάχυνση ποὺ ψευδῶς ταυτίζει τὸ γραπτὸ μὲ τὸ προφορικὸ.

  ReplyDelete
 21. Υ.Γ. Ὁ Τζὼρτζ Σόρος μιλᾶ ἐδῷ http://master-lista.blogspot.gr/2015/06/blog-post_85.html γιὰ τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, καὶ φοβᾶται, γράφει ὁ δημοσιογράφος, μήπως

  ...Κίνα και Ρωσία [...] συνασπισθούν πολιτικά και στρατιωτικά εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

  Aὑτὰ, τὰ εἶπε ὁ Σόρος σὲ ἔνα συνέδριο. Κάποιος τὰ μετέφερε, ἔνας, δύο, καὶ πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Καὶ - αὐτὸ τὸ - κάπως - εἶναι ἡ ἐπιτάχυνση ποὺ λέω.

  Σὲ βιβλιοπαρουσίαση, χτὲς, οἰ πολιτικοὶ ἐπιστήμονες Νῖκος Μαραντζίδης καὶ Στάθης Καλύβας ἰσχυρίστηκαν τεκμηριωμένα ὅτι καλῶς νίκησε ὁ ἐθνικός στρατός στὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Τοῦς ἐπισημάνθηκε ὄτι ἐμφύλιος δὲν λεγότανε παλιά, ἀλλά συμμοριτοπόλεμος, καὶ ἀπάντησαν ὄτι ἐμφύλιος καλεῖται μεθοδολογικά ἔνας ἐνδοκρατικός πόλεμος. Δηλαδή, ὄτι ἐμφύλιος πόλεμος σημαίνει, υποθέτω, civil war, guerre civile. Ποιανοῦ κράτους, ἐνδοκρατικός ;

  Τοῦς ἐπισημάνθηκε ἐπίσης ὄτι τὸ - καλῶς νίκησε - φαντάζει παράξενο, ἀφοῦ νίκησε.

  ReplyDelete
 22. Ὅταν θέλω ἀπαντῶ, ὅταν δὲν θέλω δὲν ἀπαντῶ. Ἐν τῷ μεταξὺ κάτσε νὰ εὕρῃς τρόπο νὰ γράψῃς πολυτονικά. Ἔχουμε μπουχτίσει μὲ τὶς δικαιολογίες ὅπως: "θέλουμε νὰ γράφουμε πολυτονικὰ ἀλλὰ λόγῳ τεχνικῶν δυσκολιῶν...".


  Τώρα που έχουμε πολυτονικό, είμεθα έτοιμοι για την μεγάλη επανάσταση !! Ζήτω το πολυτονικό, οι διακηρύξεις ενός μπλοκ 10 ατόμων, η κατηγορίες εναντίον της Ελληνικής νεολαίας, η παντελής έλλειψη προσπάθειας προσεγγίσεως της, πόσο μάλλον οργανώσεως και επιμορφώσεις της. Μα τί λέγω? Έχουμε πολυτονικό! Συγχαρητήρια. Διάλογος? Όχι, πολυτονικό!

  Α ρε γλέντια..κρίμα και είχα μία ελπίδα, ομολογώ μεγάλη για εσάς Καθηγητά...αλλά έχω μάθει να απογοητεύομαι από παντού...ευτυχώς μας μένει ένας Πλεύρης ακόμη ζωντανός, μαζί με τα γραπτά των Τιτάνων-ομοϊδεατών του.

  ReplyDelete
 23. Και έχετε και Ίδρυμα! Φαντάζεσθε να είχε ο Πλεύρης Ίδρυμα τί θα είχε γίνει? Ρεμπελλιό ολόκληρο! Εσείς έχετε ένα Ίδρυμα και είναι πανταχού απόν. Μπήκα μέσα, έπαψα στο διαδίκυτο και το γιουτιούμπ και τίποτε! Νατί να το λειτουργείτε ως κέντρο επιμορφώσεως και οργανώσεως της Νεολαίας, πάτε σε όλα τα περίεργα κόμματα και τους συνδέσμους και ομιλείτε εκεί...Μετά απορείτε μα πώς η Νεολαία έχει χάσει όλες τις ικανότητές της, τις δημιουργικές! Εσείς ο ίδιος αποτελείτε εν μέρει την απάντηση.

  ReplyDelete
 24. Τὸ Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ (βλέπε:www.idkf.gr) ὡς κρατικὸ Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εἶναι ἐπιστημονικὸ κέντρο έρευνῶν καὶ ὄχι πολιτικὸ κίνημα ἤ κέντρο πολιτικῆς προπαγάνδας. Διαφορετικὰ θὰ ἦταν ἰδιωτικό, ὄχι κρατικό.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Οι δικαιολογίες σας είναι πανομοιότυπες με τις δικές μου λόγω τεχνικών δυσκολιών Καθηγητά...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 26. Με τον φίλο σας, τον Γιωργάκη, έπαψε να λα,βάνει επιχορηγήσεις, συνεπώς να είναι κρατικό, Καθηγητά...

  ReplyDelete
 27. Κε Κωνσταντινουπολίτη,σᾶς εὐχαριστῶ διότι μόλις ἀπαντήσατε στὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσα παραπάνω.

  ReplyDelete
 28. Ξαναγράφω. Σὲ βιβλιοπαρουσίαση, χτὲς, οἰ πολιτικοὶ ἐπιστήμονες Νῖκος Μαραντζίδης καὶ Στάθης Καλύβας ἰσχυρίστηκαν τεκμηριωμένα ὅτι καλῶς νίκησε ὁ ἐθνικός στρατός στὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Τοῦς ἐπισημάνθηκε ὄτι ἐμφύλιος δὲν λεγότανε παλιά, ἀλλά συμμοριτοπόλεμος, καὶ ἀπάντησαν ὄτι ἐμφύλιος καλεῖται μεθοδολογικά ἔνας ἐνδοκρατικός πόλεμος. Δηλαδή, ὄτι ἐμφύλιος πόλεμος σημαίνει, υποθέτω, civil war, guerre civile. Ποιανοῦ κράτους, ἐνδοκρατικός ;

  ReplyDelete
 29. ..Ἐσείς δέ, κύριε Κωνσταντινουπολίτη, στὸ τελευταῖο σας σχόλιο μᾶς δώσατε ἔναν θαυμάσιο ὁρισμό τοῦ κράτους, ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴ σύγχρονη ἑλληνική πολιτική ἰστορία, καὶ προχωρεῖτε ἐποικοδομητικά τὴν συζήτηση ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν βιβλιοπαρουσίαση τῶν κκ. Μαραντζίδη κα Καλὺβα.

  Γρὰφετε στν κο Κιτσίκη - Με τον φίλο σας, τον Γιωργάκη, έπαψε να λαμβάνει επιχορηγήσεις, συνεπώς να είναι κρατικό, Καθηγητά...

  ReplyDelete
 30. Μα φυσικά! Τη στιγμή που το συντηρούσε το Κράτος, ήτο κρατικό καθώς και την στιγμή που ο Καθηγητής έπαψε να το χρησιμοποιεί εποικοδομητικά...

  ReplyDelete
 31. Μιὰ στιγμή. Λέτε δηλαδή ὄτι ἔνας δάσκαλος ἄν διακοπεῖ ἡ μισθοδότηση του παύει νᾶ εἶναι δάσκαλος ;

  ReplyDelete
 32. Καὶ κάτι παραπάνω. Ὄταν ὀ συμμοριτοπόλεμος μετονομάζεται σὲ ἐμφύλιο, μήπως αὐτό σημαίνει ὄτι τᾶ πρώην ἐμπόλεμα μέρη τοῦ συμμοριτοπολέμου λαμβάνουν πλέον τῆν ἴδια χρηματοδότηση, συνεπῶς ὁ πόλεμος εἶναι ἐμφύλιος, ἀναδρομικά - δηλαδή ένδοκρατικός, σύμφωνα μὲ τὸν ὁρισμό τῶν Μαραντζίδη-Καλύβα ;

  ReplyDelete
 33. Έπαψε να είναι ιδιωτικό, καθώς κατέστη όργανο του κράτους που υποτίθεται ότι πολεμά και αντιτάσσεται ο Καθηγητής! Υποτίθεται!!!! Δάσκαλος είναι ναι και δεν παύει παρόλο που του κόπηκε η χρηματοδότηση, να είναι. Όμως τη στιγμή που πάει μαζί με το καθεστώς, δεν δύναται να κατηγορεί τη νεολαία περί παθητικότητος ή άκυρης επιθετικότητος όταν ο ίδιος αρνείται ένα απλό ρόλο.

  ReplyDelete
 34. Εγώ αϋριο θα παρατούσα τα πάντα να ταχθώ στο πλευρό του Καθηγητού ή του Πλεύρη εάν αρχίζανε να οργανώνουν τη Νεολαία με σκοπό ενός τέτοιου Κινήματος. Και θα ήμασταν πολλοί. Όμως παρά το Ίδρυμά του και τις γνώσεις του, ο Καθηγητής αρέσκεται σε μηδαμινούς αρχαιολάγνους συνδέσμους με χαμηλότατο μορφωτικό επίπεδο και μέση ηλικία συμμετεχόντων τα 35+ έτη, ενώ το μπλοκ του ζήτημα να είναι σε 10 άτομα γνωστό. Συνεπώς άλλο ένα μεγάλο ΚΡΙΜΑ!

  ReplyDelete
 35. Ἔπαψε να είναι ιδιωτικό, καθώς κατέστη όργανο του κράτους...πότε ἦταν ἰδιωτικό, δηλαδή ;

  Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν ἕνας ἰδιώτης νὰ μὴν εἶναι ὄργανο τοῦ κράτους, άφου κατ ἐσάς κρατικό εἶναι ὄ,τι λαμβάνει χρηματοδότηση ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς! Δεν ήτο ποτέ ιδιωτικό!

   Delete
  2. Μᾳ τί πᾶ νὰ πεῖ ἰδιωτικό !!

   Delete
  3. Να μην το ζει το κράτος. Να μην είναι όργανο του Κράτους.

   Delete
  4. Ποιός ΔΕΝ εἶναι ὄργανο τοῦ κράτους ;;;

   Delete
  5. Ο Ιδιώτης.Ο ανεξάρτητος, ο αυτόνομος.

   Delete
  6. ΛΟΛ. Το καλό μας Κράτος. Που φυσικά υπάγεται 1000% στο Παγκόσμιο Κεφάλαιο των Ιδιωτών!

   Delete
  7. Γιὰ μισό λεφτό... Ἐσᾶς τῖ σᾶς χαλάει, νὰ καταλάβω, τὸ δημόσιο, γιὰ τὸ ἰδιωτικό ; Δηλαδή ξεκαθαρίστε ἐπιτέλους τί θέλετε, προτοῦ κατηγορήσετε τοὺς ἀνθρώπους ἀλλάζοντας κοθόρνους !!!

   Delete
  8. Κοθόρνους? ΛΟΛ? Αλλάζω κοθόρνους? Ε? Το θέμα είναι απλό! Είτε σε ζει το κράτος και σε κάνει ό,τι θέλει και εσύ δεν αντιδράς. Ή είσαι Αυτόνομος και ορίζεις τη ζωή σου. Βρίσκεις και λοιπούς ανεξάρτητους και σκεπτόμενους, ειδικά όσοι έχουν άρματα και μία μέρα παίρνεις την εξουσία. Αυτά.

   Delete
  9. Ἰδοῦ ἡ Ῥόδος, ἰδοῦ καὶ τὸ πήδημα. Ὀ ΕΛΑΣ καὶ ὁ ΔΣΕ δὲν τὰ καταφέρανε, γιὰ νὰ σᾶς δῷ !!! Νᾶ σᾶς χαρῶ !!!

   Delete
  10. ... Καὶ ἄμα θέλατε νὰ πάρετε τὴν ἐξουσία θὰ τό γράφατε ἔτσι χῦμα στὸ διαδίκτυο ; Μᾶς δουλεύετε ; Καὶ κατηγορεῖτε τὸν κο Κιτσίκη γιὰ ἀσυνέπεια ; Ξέρετε ὅτι στὴ Γαλλία, τήν κατεξοχήν κρατικιστική εὐρωπαϊκή χώρα, μόλις ὁ φοιτητής παπαγαλίσει, πεῖ ψέμματα, προσβάλει καὶ ΔΕΝ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ κόβεται ; Συνεπέστατος μὲ τὸν κρατικό του ῥόλο εἶναι ὀ κος Κιτσίκης ὄταν γράφει ὄπως σκέπτεται !!!

   Delete
  11. ...Καταλαβαίνετε τί πᾶτε νὰ περάσετε, κύριε Πολῖτα ! Ὄτι κρατικό (δηλαδή νόμιμο) εἶναι νὰ πληρώνεσαι γιὰ νὰ λές ψέμματα !!!

   Delete
  12. Ομολογώ να ειπώ ότι η οργή σας μου είναι τελείως ακαταλαβίστικη, όπως τα λεγόμενά σας τα οποία περιέργως συμπερένετε(Θεός ξέρει πώς) από τις παραπάνω απόψεις εμού. Ναι χίλιες φορές Βασιλεία, παρά Τίτο. Ναι χίλιες φορές Ορθοδοξία και Ελληνική Μακεδονία, παρά αθεΐα και Παδανία Βαλκανική, όπως λέγει και ο Καθηγητής.

   Delete
 36. Πριν πάμε στο πολυτονικό, που το σέβομαι και θα μάθω και εγώ να πληκτρολογώ σύντομα, ας πάμε πρώτα σε κάτι άλλο πιο βασικό!

  Είμαστε όλοι ανεκτικοί πλέον, στη χρήση του λατινικού «?», γιατί είναι το συχνότερο λάθος που γίνεται αυτή την εποχή. Εννέα στα δέκα κείμενα που θα αναρτηθούν, χρησιμοποιούν στην ερώτηση το λατινικο «?».
  Αυτό είναι βιασμός της Ελληνικής γλώσσας.

  Σε Windows,Linux/Unix/BSD και MacOS , τo ελληνικό ερωτηματικό βρίσκεται στο πλήκτρο «Q» και απλά περιμένει να πατηθεί! Αυτό ισχύει εφόσον έχεις επιλεγμένη την Ελληνική.

  Όσον αφορά το Android, στο εικονικό πληκτρολόγιο, πατάς το πλήκτρο με την επιλογή συμβόλων και θα σου βγάλει ανάμεσα στις επιλογές και το «;».
  Σχετικά με το άρθρο: Πολύ ωραίο και απαντά έμμεσα σε προηγούμενο σχόλιο μου ή μάλλον καταδεικνύει γιατί δεν έλαβα απάντηση..

  ReplyDelete
 37. Καλημέρα Κε Κιτσίκη.Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό γιατί διάβασα το άρθρο σας το οποίο εμφανίστηκε σαν ένα γεγονός συγχρονικότητας και επιβεβαιώνει όσα εχω ήδη διαισθανθεί (και βιώσει μέσα απο διάφορα γεγονότα τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω στην παρούσα φάση) και εν μέρει γράψει σε δικά μου κείμενα.
  Με εκτίμηση
  Κατερίνα Κωστάκη
  Ενορατική συγγραφέας-ποιήτρια-θεραπεύτρια
  ACADEMY OF INNER LIGHT (NETWORK)
  http://www.academypofinnerlight.com
  http://www.academyofinnerlight.net

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατερίνα, ἀνέτρεξα στὸν ἱστότοπό σας καὶ σᾶς συγχαίρω. Εἶναι ἕνας τόπος ποιητικός. Ὅμως ἤθελα νὰ σᾶς γράψω τὴν ἐκτίμησή μου στὸν χῶρο σας τῶν σχολίων ἀλλὰ διεπίστωσα ὅτι δὲν λειτουργεῖ κανονικά.Ἤθελα νὰ γράψω τὰ ἑξῆς:"A poet (ποιητής)in Greek means creator i.e. god. Katerina is a creator.Dimitri Kitsikis

   Delete