Nov 15, 2014

155- 17 Νοέμβρη 1973: Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, βασισμένη στὸ ψέμα, καταποντίζεται

155- 17 Νοέμβρη 1973: Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, βασισμένη στὸ ψέμα, καταποντίζεται

Ἀπὸ καταβολῆς κόσμου οἱ μεγάλες δυνάμεις στὶς ἀντίπαλες χῶρες ἐπεμβαίνουν χρηματοδοτῶντας ἐσωτερικὲς ἐξεγέρσεις. Ἔτσι ἐπενέβησαν στὴν Λίβυη, ἐδολοφόνησαν τὸν ἡγέτη της Καντάφι, στὸ ὄνομα τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐγκατέστησαν τὸ χάος.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1973, οἱ ΗΠΑ ἐπενέβησαν στὴν Ἑλλάδα ὀργανώνοντας τὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὸν φιλοάραβα Παπαδόπουλο καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν μὲ τὸν φιλοϊσραηλινὸ Ἰωαννίδη, μὲ ἀπώτερο σκοπό, ἀφοῦ τὸν χησιμοποιήσουν γιὰ τὴν διχοτόμηση τῆς Κύπρου, νὰ τὸν ἀνατρέψουν καὶ αὐτὸν καὶ νὰ ἐπαναφέρουν τὸ πρὸ τοῦ 1967 κατεστημένο ὑπὸ τὸν Καραμανλῆ. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περαιτέρω πορεία τῶν ἐξεγερμένων φοιτητῶν τοῦ Πολυτεχνείου ποὺ μετὰ τὴν ἀποκατάσταση στὴν Ἑλλάδα τῆς ἀμερικανοεμπνευσμένης Δημοκρατίας ἐβιάσθηκαν νὰ ὑπηρετήσουν τὸ σύστημα ὅπως ἡ Δαμανάκη καὶ ὁ Λαλιώτης. Χαρακτηριστικὸ ἐπίσης εἶναι ὅτι ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ 1974 ὁ ἑλληνικὸς πολιτικὸς κόσμος σπαράσσεται ἀπὸ τὴν κομματοκρατία, στὸ μόνο σημεῖο ὅπου ὅλοι εὑρίσκονται ἡνωμένοι μὲ ἀπόλυτη σύμπνοια, εἶναι γύρω ἀπὸ τὸ μεγάλο ψέμα τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Πολυτεχνείου, ὑποστηρίζοντας ἀκόμη καὶ τὴν παραδοσιακὴ πορεία κατὰ τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ!

Ὅταν τὸν Μάη τοῦ 1968 στὸ Παρίσι συμμετεῖχα ἐνεργὰ στὴν ἐξέγερση, δὲν ἐγνώριζα τότε ὅτι Ἀμερικανοὶ πράκτορες ηὑρίσκοντο μεταξύ μας καὶ ἐκαθοδήγουν τοὺς ἡγέτες μας. Ἡ περαιτέρω πορεία τοῦ Κὸν Μπεντὶτ στοὺς διαδρόμους τῆς ἐξουσίας μοῦ ἀπέδειξε ὅτι ἦταν σωστὴ ἡ ἐξομολόγηση ποὺ μοῦ εἶχε κάνει Ἀμερικανίδα φίλη μου ὅτι τὸ 1968 στὸ Παρίσι, ἦταν ἡ ἴδια χρηματοδοτημένη πράκτωρ τῆς CIA, μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους συντρόφους της, γιὰ νὰ κατευθύνουν τὴν ἐξέγερση μὲ στόχο τὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἀντιαμερικανοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ.

Ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸ 1974, στὴν Γαλλία μετὰ τὸ 1969 καὶ τὴν πτώση τοῦ ντὲ Γκώλ,  τὸ σύστημα τῆς γαλλικῆς ἀστικῆς Δημοκρατίας ἐγέμισε ἀπὸ τοὺς πρώην φοιτητὲς τῆς ἐξεγέρσεως καὶ ὡς ἐπακόλουθο, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὑπῆρξε ἡ ῥαγδαία παρακμὴ τῆς γαλλικῆς κοινωνίας.

Ἡ Ἱστορία μας διδάσκει ὅτι εἶναι πολὺ σπάνιο μία ἐπανάσταση νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν καθοδήγηση ξένης ἰμπεριαλιστικῆς Δυνάμεως, διότι ἀκόμη καὶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ τελικὰ ἀπέτυχε.

Ἐὰν τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἀποτυχημένο καὶ βαίνει σήμερα πρὸς ἐξαφάνιση, αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι βαδίζει μὲ τὰ πύλινα πόδια τοῦ ψεύδους τοῦ ὁποίου, ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἐξωφρενικὰ εἶναι ἡ δῆθεν αὐθόρμητη ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου ποὺ ὅμως, περιέργως, ἔλαβε ἐξ ἀρχῆς τὶς εὐλογίες ὅλων τῶν πολιτικῶν, ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο μέχρι τὸν Ἠλία Ἠλιοῦ.  Ἀπὸ τὸ ΚΚΕ μέχρι τὴν ΝΔ, ὅλοι, τὰ τελευταῖα 41 χρόνια ἀποδέχονται, ἐν γνώσει τους, τὸ ψεῦδος τοῦ Πολυτεχνείου καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θὰ ἐξαφανισθοῦν, ὅταν τὰ ἤδη γνωστὰ σὲ μερικοὺς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἱστορικοὺς ἀρχεῖα, γίνουν σὲ ὅλους κοινὴ κληρονομιά.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Νοεμβρίου 2014

7 comments:

  1. Σύνοψη διεγραμμένων σχολίων. Ἡ πορεῖα τοῦ Πολυτεχνείου μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ ὡς μιὰ πορεῖα, ἀνάλογη ἐκείνης τῶν Παναθηναίων στὴν άρχαία Ἀθῆνα, ποὺ ἀναδιαμορφώνει σωματικά τὸ κοινωνικό συμβόλαιο ποὺ κρατάει δεμένη τὴ νεοελληνική κοινωνία. Ἡ καλούμενη Δεξιά στελεχώνει τὶς δυνάμεις καταστολῆς, περιφρουρεῖ τὴ λεγόμενη ἀριστερά ποὺ τοῦς ἀντιτίθεται, καὶ ὄλοι κατευθύνονται πρὸς τὴν Ἀμερικάνικη πρεσβεία, σύμβολο τῆς Ἀμερικῆς πρὸς τὴν ὁποία ἀπευθύνονται οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ. Στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγόρευση τῆς πορεῖας τοῦ Πολυτεχνεῖου σὲ ἐπίσημη πορεῖα, κατόπιν σχεδίου τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, περιέχονται στὸ βιβλίο τοῦ Χρήστου, νομίζω, Μπρατάκου, ΜΑΤ, οἱ κρανοφόροι, μπορεῖ ν`α τὸ βεῖ κανείς στὸν ἰστοχῶρο Scribd.

    ReplyDelete