Jan 25, 2014

88 - Ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στὸν Χριστόδουλο Ξηρό

88 - Ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στὸν Χριστόδουλο Ξηρό

Ἀπύθμενη ἡ πνευματικὴ γήρανση τοῦ Ἕλληνος. Οὐδεὶς κινεῖται. Οὔτε τὸ ΚΚΕ, οὔτε ἐπαναστατημένα παιδιὰ τοῦ στρατοῦ. Ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ ἀριθμούς. Ὅλοι θέλουν νὰ πληρώσουν τὰ χρέη καὶ τοὺς φόρους τους ἄν καὶ δὲν ἔχουν. Οὔτε κἄν περιμένουν τοὺς Βαρβάρους ὡς τελευταία ἐλπίς. Δὲν ἔχουμε οὔτε μαῦρες χῆρες. Ἔχουμε καταντήσει ἕνα τίποτα. Ὅλοι μᾶς φτύνουν. Δὲν ὑπάρχουμε. Ἕνας λαὸς μικροπροδοτῶν καὶ χαφιέδων, προσπαθεῖ νὰ βουτήξῃ τὸ ἑκατομμύριο τῶν ἐπικηρύξεων. Μαλλώνουμε μεταξὺ ὀπαδῶν τῆς ἰδίας θρησκείας, μεταξὺ νεοημερολογιτῶν καὶ παλαιοημερολογιτῶν, μεταξὺ παλαιοημερολογιτῶν, μεταξὺ νεοημερολογιτῶν, μεταξὺ ἀριστερῶν, μεταξὺ δεξιῶν, μεταξὺ κομμάτων, μεταξὺ ἀντικομμουνιστῶν καὶ κομμουνιστῶν, μεταξὺ ὀπαδῶν τῆς 17Ν καὶ ὅλοι μαζὶ πλέουμε στὴν πλήρη ἀμάθεια καὶ τὸν φθόνο. Ὁ καθεὶς γιὰ τὸν ἑαυτό του.

Τὰ ὄνειρα ἔχουν πλέον σβήσει γιὰ τὰ καλά. Ἔγραφα σὲ βιβλίο μου (Τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως καὶ τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ) :"21 Ἰουνίου 2000: Ἡ πρώην ἀγροτιὰ ποὺ ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸν Ἐμφύλιο γιὰ νὰ δυνηθῇ τὸ Κολωνάκι νὰ ἀναπτυχθῇ εὐρωπαϊκὰ στὸν ὑποπληθυσμό, παρακολουθεῖ μἐ ἄφθαστη συγκίνηση μπροστὰ στὶς δορυφορικὲς τηλεοράσεις της, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἕως τὴν Αὐστραλία, τὴν γιγαντιαία λαοσύναξη τῆς Ἐκκλησίας στὴν πλατεῖα Συντάγματος, ἐνῷ παρεμβάλλονται χυδαῖα ἀντιχριστιανικὰ σχόλια πολιτικάντηδων καὶ διανοουμένων τοῦ κατεστημένου διότι ὁ λαοπρόβλητος ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐτόλμησε νὰ σηκώσῃ καὶ πάλι τὸ λάβαρο τοῦ '21".

Ὁ Χριστόδουλος ἔφυγε στὸν τάφο ἄπρακτος καὶ τὸ Κολωνάκι ἀνάσανε. 16 Ἰανουαρίου 2014, στὴν τηλεόραση: Μὲ προκήρυξη τῆς 31 Δεκεμβρίου 2013, ὁ Χριστόδουλος Ξηρός, τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ 9 παιδιὰ τοῦ ὀρθοδόξου ἱερέως Τριανταφύλλου Ξηροῦ, γεννημένο τὸ 1958, στὴν κόκκινη Ἰκαρία, χῶρος ἐξορίας ἀγωνιστῶν ποὺ τὸ Κολωνάκι εἶχε παρκάρει καὶ βασανίσει, φυσικὰ μὲ δημοκρατρικὸ τρόπο, ἀπὸ τὸ 1945 στὸ 1949, 13.000 κομμουνιστές, ὡς νέος Νετσάγιεβ, ἐξαγγέλλει τὴν ἐπιθυμία ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: νὰ θανατωθῇ τὸ Κολωνάκι. Τίποτα παραπάνω.
           
Στὸν ΙΘ΄αἰῶνα ὁ Μπακούνιν εἶχε δηλώσει: "Τὸ πάθος τῆς καταστροφῆς εἶναι πάθος δημιουργικό". Ὁ μαθητής του ὁ μηδενιστὴς Σέργιος Νετσάγιεβ (1847-1882), δημοδιδάσκαλος στὴν Ἁγία Πετρούπολη, προσέθεσε: "Ἐπανάσταση σημαίνει πόλεμος". Ὅταν τὸ 1872 ὁ Νετσάγιεβ ἐνεκλείσθη στὶς φυλακὲς τῆς Πετρουπόλεως, τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Κορυδαλλοῦ, γιὰ φόνο, ἐπέτυχε μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια νὰ φέρῃ ἰδεολογικὰ μὲ τὸ μέρος του τοὺς φύλακές του μέσῳ τῶν ὁποίων ἐπικοινωνοῦσε μὲ ἐπαναστατικοὺς συντρόφους ἐκτὸς φυλακῶν. Κάτι τέτοιο ἴσως νὰ ἐπέτυχε καὶ ὁ Χριστόδουλος Ξηρός.
           
Ὅταν ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης, στὸ ὄνομα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐδήλωνε μέσα στὴν Βουλὴ ὅτι ὁ κομμουνισμὸς ἦταν λέπρα, ἴσως νὰ μὴν ἐγνώριζε πὼς τὸ 1868, ὁ θεωρητικὸς τοῦ ῥωσικοῦ ἀναρχισμοῦ Μιχαὴλ Μπακούνιν εἶχε εἰπῆ: "Μισῶ τὸν κομμουνισμὸ ἐπειδὴ εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἐλευθερίας". (Βλέπε τὸ βιβλίο μου, Ἡ τρίτη ἰδεολογία, σ.173). Ὁ Μπακούνιν ὑπῆρξε ἄθεος, ὑλιστής, σλαυόφιλος καὶ ἐξέφραζε μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Γερμανῶν.

            Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ βασίζεται στὸ μαζικὸ κίνημα ποὺ δὲν ἐπέτυχε νὰ ὑλοποιήση ἡ 17 Ν. Τὴν παραμονὴ τῆς καταρρεύσεώς της, τὸ 2002, ἡ 17 Ν συνεκέντρωνε  στὶς ἀνεπίσημες δημοσκοπήσεις περίπου 15 %  τῆς ἑλληνικῆς δημοσίας γνώμης. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐπέτυχε νὰ οἰκοδομήσῃ τὸ μαζικό της κίνημα ἐπάνω σὲ αὐτὸ τῶν Ἀγανακτησμένων τοῦ 2011. Δὲν συμφέρει οὔτε τὸν Χριστόδουλο Ξηρό, οὔτε τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ ἀλληλοσφαχθοῦν. Ἐὰν τὸ κάνουν, θὰ χάσουν καὶ οἱ δύο καὶ τότε, ὅπως καὶ στὴν Ῥωσία τοῦ 1900, ἄλλη ἐπαναστατικὴ λύση ἀπὸ μία μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση δὲν θὰ ὑπάρξῃ. Ἀλλὰ ὁ Ὀχτώβρης προῆλθε ἀπὸ παγκόσμιο πόλεμο!

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Ἰανουαρίου 2014


7 comments:

 1. Υπάρχει μια βασική διαφωνία ανάμεσα σε διάφορους που μιλούν για τη Χρυσή Αυγή και αυτά τα παρατηρεί κάποιος που βρίσκεται στο εξωτερικό από την αρχή της κρίσης,και δεν δικαιούται να έχει γνώμη δική του αλλά μόνο να συγκρίνει τιςκαταγεγραμμένες γνώμες των άλλων.. Οι μεν (π.χ. Μαρκέτος, Ραχιώτης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Θέμης Τζήμας πρώην αριστερή πτέρυγα ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Καραμπελιάς του εαυτού του, και οι δημοσιογράφοι του πρώην Ιού της Ελευθεροτυπίας νυν Εφημερίδα των Συντακτών λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι δημιούργημα του κακού νεοελληνικού κράτους, ότι είναι ο "φασιστικός βραχίονας της αντιδημοκρατικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής" που ασκείται σήμερα από αυτό το κακό κράτος και ότι "ενώ εμφανίζεται ως αντιμνημονιακή δύναμη, κατά βάσιν είναι το μαντρόσκυλο του συστήματος, αποτελείται από τραμπούκους και υπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων, των ολιογαρχών και των εφοπλιστών".

  Οι Γιώργος Δελαστίκ, Σταύρος Λυγερός, Τάκης Φωτόπουλος τονίζουν ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας φτωχών ή εκπτωχευμένων ανθρώπων κατά του Μνημονίου. Συγκεκριμένα οι Δελαστίκ και Φωτόπουλος δέχτηκαν αυστηρή κριτική από συναδέλφους τους,

  1) Ο μεν Φωτόπουλος επειδή είπε ότι η Χρυσή Αυγή ανεξαρτητα από την ηγεσία της είναι αντισυστημικό κόμμα, κι ας είναι φασιστικό ή καθυστερημένο, και όχι παρακράτος.

  2) Ο Δελαστίκ είπε ότι σε σχέση με τις τρεις απαίσιες δολοφανίες που έγιναν, ότι δεν έχει βρεθεί ο ένοχος για την πρώτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διόρθωση - ο κος Καραμπελιάς κυρίως τόνισε το θέμα "τραμπούκοι". Εκεί συναντάει κάπου τον Δελαστίκ, που χαρακτηρίζει τον φυσικό δολοφόνο του θύματος "ανθρωπόμορφο κτήνος".Ίσως είναι το μόο λάθος αυτού του εξαιρετικού αρθρογράφου. Διότι βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

   Delete
 2. Αξιότιμε κύριε Κιτσίκη,
  σάς γράφω πρώτη φορά, κυρίως για να σάς συγχαρώ, διότι ήσασταν ο πρώτος που (εδώ και χρόνια) μάς μιλήσατε για τον Φετουλάχ Γκιουλέν, που αγνοούσαν όλα τα βρωμοκάναλα και όλοι οι πολυδιαφημισμένοι τουρκολόγοι, του μακαριστού Νεοκλή Σαρρή συμπεριλαμβανομένου.
  Διαβάζω στο "Βήμα" ότι ο Έρντογαν κατηγορεί τον φίλο σας τον Ιμάμη Γκιουλέν ως όργανο Σκοτεινών Κέντρων που εχθρεύονται την Τουρκία

  http://www.tovima.gr/world/article/?aid=561709

  Ποιόν εννοεί ο Έρντογαν, κύριε Κιτσίκη; Τους Εβραίους; Διαφωτίστε μας, παρακαλώ.
  Ο Θεός της Ελλάδος να σάς έχη καλά, να μάς ανοίγεται τα μάτια για πολλά χρόνια ακόμη.
  Με ειλικρινή εκτίμηση
  Σπυριδούλα Πομώνη
  Καρέας

  ReplyDelete
 3. Ἀγαπητὴ κυρία Πομώνη, Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1980 ὁ Νταβούτογλου ἦταν φοιτητής μου στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ τότε οἰκοδόμησε τὴν θεωρία του περὶ μηδὲν προβλημάτων τῆς Τουρκίας μὲ τοὺς γείτονές της, βασισμένος στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή μου. Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Ἐρντογὰν τὰ ἔκαμε θάλασσα μὲ τοὺς γείτονες, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Συρία. Καὶ τώρα λέγει ὅτι τοῦ φταίει ὁ πρώην φίλος του Fethullah Gülen! Ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες δημοσιογράφους, εἶναι γιὰ κλάμματα. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες τουρκολόγους καὶ γιὰ τὸν Νεοκῆ Σαρρῆ ἔχω νὰ πῶ ὅτι φταίει ἡ ΕΥΠ ποὺ τοὺς πλευρίζει καὶ ποὺ αὐξάνει τὴν ἤδη διαστρεβλωμένη σκέψη τους ποὺ ἔχουν ἀποκομίσει ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ σχολεῖο μέχρι καὶ τὸ Πανεπιστήμιο, βασισμένη στὸν τουρκικὸ μῦθο. Ἀλλὰ ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν τριτοκοσμική μας παιδεία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Από φιλοσοφικής και θεολογικής απόψεως,αν δεν κάνω λάθος, και με εξαίρεση τον μανιχαϊσμό και την θεολογία που λέει ότι ο άνθρωπος κάνει πάντα λάθος και ο Θεός κάνει το σωστό, δεν υπάρχει λάθος, ούτε υπήρξε ποτέ λάθος, ούτε και θα υπάρξει. Το νεοελληνικό κράτος και εμείς μέσα σε αυτό εμφανιζόμαστε ως ένα σύμπλεγμα λαθών. Μόνο το Πατριαρχείο έλεγε ότι η Τουρκοκρατία δεν ήταν λάθος και κατηγορήθηκε από του Διαφωτιστές και το Κοραή, επηρεασμένους από τον Βολταίρο, σαν ο καλύτερος φίλος των Οθομανών. Αν όντως δεν υπάρχει λάθος και τίποτε δεν είναι λάθος, πώς μποπρεί κανείς να εξηγήσει μια συμπλεγματική κουλτούρα που βλέπει λάθη παντού ; Δενυπάρχει Έλλην αρθρογράφος που να μη μιλάει για λάθος. Όλοι κάνουν λάθος. Μήοως η έννοια του λάθους είναι σύμφυτη με τον πολιτισμό μας ; Ή μήπως δεν είναι αυτός ο πολιτισμός μας ;

  ReplyDelete
 5. Λάθος εἶναι ὅτι ἀντιβαίνει στήν φύση τῶν πραγμάτων. Λάθη δέν ὑπάρχουν γιατί ξεχνιοῦνται ὅταν ἡ φύση τά "διορθώνει" μέ τόν τρόπο της. Ὑπ' αὐτή τήν ἕννοια ἡ Ἑλλάδα σάν κράτος εἶναι τό Μέγα Λάθος...

  ReplyDelete
 6. Μπράβο Ζαρατούστρα! Ναί, ἡ Ἑλλὰς ὡς κράτος εἶναι τὸ Μέγα Λάθος. Τὸ κρατίδιο τοῦ '21 πάει νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὸν ἑλληνισμό! Ἐκτὸς καὶ δὲν προφθάσῃ καὶ καταστραφεῖ πρῶτο. Καὶ στοῦ Θεοῦ τ' αὐτί, λοιπόν!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete