Jan 30, 2014

89 - Ἡ λαθρομετανάστευση στὶς ἑπόμενες ἑλληνικὲς ἐκλογές

89 - Ἡ λαθρομετανάστευση στὶς ἑπόμενες ἑλληνικὲς ἐκλογές

Τὸ πρόβλημα τῶν λαθρομεταναστῶν εἶναι τεράστιο καὶ καθορίζει τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Εὐρώπη οὔτε δύναται οὔτε θέλει νὰ τὸ λύσῃ. Συνεπῶς ἡ διέξοδος εἶναι ἡ ἀποχώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ εὐρώ, γιὰ νὰ σωθῇ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός.

Ὁ Ἕλλην πρέπει νὰ στασιάσῃ καὶ νὰ πράξῃ τὸ ἀντίθετο τῶν Οὐκρανῶν ἐξεγερθέντων. Νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν προσχώρηση τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία καὶ μάλιστα, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν ΗΠΑ ποὺ εἶναι ἔτοιμη νὰ ἀποδεχθῇ μία νέα Γιάλτα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο γιὰ νὰ ἀποκλείσῃ τὴν διπλῆ παρουσία τῆς ΕΕ καὶ τῆς Κίνας.

Πρέπει νὰ προσφέρουμε στὴν Ῥωσία μία θέση στὸν ἥλιο τοῦ Αἰγαίου καὶ  στὸν βυθὸ τῶν ἑλληνικῶν θαλασσῶν, ἐπωφελούμενοι ἀπὸ τὴν καλὴ διάθεση τοῦ προέδρου Ὀμπάμα γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια ποὺ θὰ εὑρίσκεται ἀκόμη στὴν ἐξουσία, μέχρι τὸ 2016, ἐφ' ὅσον ὅπως ἐλπίζουμε, ἀποφύγῃ τὴν δολοφονία, γιὰ νὰ βασισθοῦμε στὴν ἑτοιμαζομένη νέα αὐτὴ Γιάλτα.

Ἡ Ῥωμηοσύνη πρέπει νὰ προσπαθήσῃ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἱστορία της τὴν καταστρεπτικὴ πτώση τοῦ 1821 ὅταν, συμπαρασυρομένη ἀπὸ τὶς δυτικὲς ἀποικιακὲς Δυνάμεις τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἀγγλίας ἀθέτησε τὸν ἱερὸ Καποδιστιακὸ ὅρκο ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὴν μεγάλη της κόρη, τὴν  ὁμόθρησκη Ῥωσία, καὶ ἐδέχθη νὰ παίξῃ τὴν κωμωδία τοῦ Καραγκιόζη Ἀχιλλέα, βάζοντας ἀρχαία περικεφαλαία στὸν Κολοκοτρώνη, γελοιοποιῶντας ἔτσι τοὺς προγόνους μας γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὰ δυτικὰ ἰμπεριαλιστικὰ σχέδια διαλύσεως τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Ἕλλην ὡς ἰδανικό, δὲν δύναται νὰ ξεχασθῇ ποτέ, ἀλλὰ ἡ Ῥωμηοσύνη τὸν ἐνεπλούτισε ἀναβιβάζοντάς τον ἀπὸ τὴν πόλη-κράτος στὴν Ἀλεξανδρινὴ καὶ Ῥωμαίϊκη Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀρθοδοξία, στὰ ἀχνάρια τοῦ Ἀλεξάνδρου, μᾶς ἔμαθε νὰ δροῦμε ὡς αὐτοκρατορικὸς λαός, ὡς οἰκουμενικός, ἐξαπλώνοντας τὸν ἑλληνισμὸ στὸν πλανήτη καὶ τὸ Σύμπαν. Τὸ εὔρωστο καὶ γιγαντιαῖο σῶμα τῆς ὁμοθρήσκου Ῥωσίας χρειάζεται τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα γιὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ μεγαλουργῇ. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τῆς τὸ στερήσουμε.

Στὴν προσπάθεια αὐτή, ἀναφωνοῦμε ὡς ἀυτοκρατορικοί, ἀνεβασμένοι στὸν δεξὶ ὦμο τῆς Ῥωσίας καὶ στὸν ἀριστερὸ ὦμο τῆς Ἀμερικῆς: Ἔξω οἱ Βάρβαροι. Ζήτω ὁ ἑλληνισμός, κάτω τὸ ἐξευτελισμένο κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν!


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 30 Ἰανουαρίου 2014 

13 comments:

 1. Για τους πρωτους Έλληνες το θέμα ήτανε : τι θα κάνουμε με τους βαρβάρους ;
  Για τους πρώτους Χριστιανούς το θέμα ήτανε : τι θα κάνουμε με τους Έλληνες ;

  ReplyDelete
 2. Κωσταντῆ, τὸ σχόλιο σας προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσῃ τὸ πρόβλημα μὲ μία πιρουέττα. Ὁ Ἕλλην διανοούμενος τοῦ κρατιδίου ἐπιμένει νὰ μὴν θέλῃ νὰ κοιτάξῃ κατάματα τὸ πρόβλημα τῶν λαθρομεταναστῶν μὲ δικαιολογίες ὅπως:"καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμεθα μετανάστες στὶς χῶρες τοῦ κόσμου" ἤ ὅτι "εἴμεθα ὅλοι ἄνθρωποι ἐπὶ τοῦ πλανήτου αὐτοῦ καὶ ἔχουμε παντοῦ τὴν θέση μας" ἤ ὅτι "ἡ μετανάστευση ἐμπλουτίζει ἕναν λαὸ μὲ τὴν πρόσθεση νέου αἵματος". Ὡς ἱστορικός, μία ζωὴ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ πρόβλημα αὐτὸ καὶ θεωρῶ ὅτι τὰ παραπάνω ἐπιχειρήματα ἀνήκουν στὴν φαρέτρα τοῦ δυτικοῦ οὑμανισμοῦ ἀνάξια τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθολογισμοῦ. Εἶναι έπιχειρήματα κουλτουριαραίων τοῦ Κολωνακίου ποὺ ἀντικειμενικὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ μονοπωλιακοῦ καπιταλισμοῦ. Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση εἶχε λύσει τὸ πρόβλημα διαφορετικά, μὲ συνομοσπονδία ἑκατοντάδων λαῶν, διαφυλάττοντας τὴν ἰδαιτερότητα τοῦ κάθε λαοῦ καὶ ἀποφεύγοντας τὸ ἀμερικανικὸ melting pot.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Πῶς ὁρίζεται ὁ λαθρομετανάστης ἐντός ἑνός λάθρᾳ ὑπάρχοντος κράτους;

  Μά φυσικά ὅπως καί οἱ λαθραῖοι Ἕλληνες ἐντός τοῦ ἰδίου κράτους.

  Ποιά εἶναι μεγαλύτερη λαθροχειρία, νά εἶσαι λαθρομετανάστης ἤ λαθραῖος Ἕλλην;

  ReplyDelete
 4. Μόλις ἄκουσα τὸν Μίμη Ἀνδρουλάκη σὲ μία συνέντευξη νὰ λέγῃ: "Τὸ ἑλληνικὸ κράτος [τοῦ 1821] κατέστρεψε τὸν ἑλληνισμό". Προσθέτω δέ: Καὶ τοὺς Ἕλληνες ποὺ μετέτρεψε σὲ φασουλῆδες.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Και γιατί τόσοι και τόσοι Έλληνες πολιτεύονται μέσα στο κράτος που δεν θέλουνε οι ίδιοι ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με τα πολλά σού λέει ο Μίμης, "ήτανε θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει".

   Delete
  2. Το νεοελληνικό κράτος υπήρχε μέχρι τη μεταπολίτευση και αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης, αν τα απομονώσεις, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ακούγονται σαν ξετσίπωτες αλητείες. Χύσανε το άιμα τους το 21, ανεξάρτητα του αν είχανε δίκιο ή άδικο, και κανένας Ανδρουλάκης με το Μ εις την Ν δεν έχει το δικαίωμα, τη στιγμή που είχε το θράσος να κάθεται στα έδρανα της υποτιθέμενης βουλής των υποτιθέμενων αντιπροσώπων του κράτους αυτού να έρχεται να λέει μαζί με τους Πάγκαλους και όλους αυτούς ότι το ελληνικό κράτος ήτανε λάθος. Να το πει κάποιος άλλος, αλλά όχι αυτοί.
   Το ελληνικό κράτος καταρρέει διότι έχουν εξαντληθεί τα μεταφυσικά του αποθέματα. Αυτό φαινότανε στη γενιά μου που γεννήθηκε στη μετυαπολίτευση. Το ελληνικό κράτος επιβίωνε χάρη σε προκρατικές μορφές ψυχικής οργάνωσης. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η εκκλησία, αλλά ήτανε και η φάρα. Η φάρα πότε στήριζε το κράτος, πότε το εγκατέλειπε, πότε τού πήγαινε κόντρα. Η φάρα επιβιώνει απότι φαίνεται μια χαρούλα.
   Γι αυτό βλέπεις την ευκολία με την οποία αλλάζουνε βρακί οι μέχρι πρόσφατα εθνικισταί.

   Delete
  3. Το νεοελληνικό κράτος με τα χάλια του περιείχε εξαρχής και έναν πληθυσμό που προσπαθεί να την κουτσοβολέψει. Αυτοί που δεν τους αρέσει η κατάσταση αυτή, που ονειρεύονται να ζουν εις τας Ευρώπας ή όπου, όπως και εγώ προσωπικά, ας παραδεχτούν ότι δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα.

   Αν έχουνε κότσια να πάνε να ζήσουνε εκεί που ονειρεύονται.
   Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους υπήρχε το ζήτημα αυτοχθόνων και ετεροχθόνων.
   Ε λοιπόν αυτοί που δεν αισθάνονται αυτόχθονες, ας το παραδεχτούν !
   Δεν έχουν όμως κανένα απολύτως δικαίωμα να μιλουν για λογαριασμό των υπολοίπων.
   Δηλαδή επειδή αυτόί αισθάνονται δυστυχείς πρέπει να πάρουνε όλον τον κόσμο στο λαιμό τους ;

   Delete
 6. Ο αντιρατσισμός είναι ο πιο ύπουλος ρατσισμός, διότι ωθεί τους άλλους στο να γίνονται ρατσιστές. Η απελπισία του ανθρώπου είναι η θνητότητα. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι απόπειρες ξεγελάσματος του εαυτού σου ότι για τη θνητότητα "Kάποιος άλλος φταίει" ή "Θα τους γαμήσω όλους". Παλιά αντιρατσιστές ήταν κυρίως οι αριστεροί. Κι οι αριστεροί όμως είχανε πανικό μπροστά στη θνητότητα και γι αυτό και δεν έγινε όλος ο κόσμος αριστερός, όπως θα ήταν λογικό. Τελικά δεν ήτανε καθόλου λογικό.

  ReplyDelete
 7. Νὰ τὰ λέμε πιὸ ἁπλὰ Κωσταντῆ. Γιὰ τὸν ἑλληνοκεντρικὸ ποὺ γνωρίζει ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι στὴν κυριολεξία τὸ σύμπαν, ὅπως τὸ ἔχει ἀποδείξει τὸ σύνολο τῆς ἀνθρωπίνης Ἱστορίας, ὁ ῥατσισμὸς δὲν ἔχει νόημα διότι ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἑλληνισμὸ ὁλόκληρα κομμάτια τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἀντιθέτως ὁ ἐθνικισμός, συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ἐγκλωβίζει σὲ σύνορα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 9. Ουσιαστικά για σας ο ελληνισμός είναι σαν το ον του Παρμενίδη. Ο πολύς κόσμος κι εγώ μαζί δυσκολεύεται να το πιάσει διότι τον μπερδεύει η χρονική διαδοχή, η απότομη εναλλαγή των εντυπώσεων.

  ReplyDelete
 10. Σωστὸ Κωσταντῆ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete