Nov 14, 2013

72 - Greek Statistics

72 -  Greek Statistics 

Die Welt, τὸ γερμανικὸ ἀντίστοιχο τῆς  Le Monde, δηλαδὴ μία ἀπὸ τὶς πλέον σοβαρὲς ἐφημερίδες τοῦ κόσμου, ποὺ πωλεῖται σὲ τοὐλάχιστον 130 χῶρες, σὲ ἄρθρο της τῆς 12ης Νοεμβρίου 2013, ὑπενθύμιζε ὅτι τὰ μπιμπίκια τοῦ Σημίτη καὶ μύτη τοῦ ψεύτη Πινόκιο παρεμόρφωναν τὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ κατοχικοῦ κρατιδίου  τῶν Ἀθηνῶν, Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἰδοὺ τί ἔγραφε:

"Εἴμεθα ἔκπληκτοι, εἰδικὰ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τολμοῦν ἀκόμη καὶ τώρα νὰ ὁμιλοῦν δημοσίως οἱ Ἕλληνες στατιστικολόγοι καὶ νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι κατὰ τοὺς πρώτους 6 μῆνες τοῦ 2013, ἀριθμὸς τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν μουσείων ηὐξήθη κατὰ 17% σὲ σύγκριση μὲ τὸ προηγούμενο ἔτος. Στοὺς ἀρχαιλογικοὺς χώρους στὴν Ἑλλάδα, λένε, καταγράφεται αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐπισκεπτῶν ἀκόμη καὶ κατὰ 30% καὶ κλάδος τῆς ἑλληνικῆς κρουαζιέρας κατέγραψε ἀπὸ τὸν Ἰάνουαριο μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2013 αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 12%. Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ πιστεύσουμε ἀκόμη καὶ σήμερα αὐτὸ τὸ ἐργαστήριο παραχαράξεως τῆς ἀληθείας; Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι δὲν θὰ ἀποροῦσε κανεὶς ἐὰν οἱ Ἕλληνες στατιστικολόγοι εἶχαν μετρήσει τοὐλάχιστον δύο καὶ τρεῖς φορὲς παραπάνω τὰ ἑκατομμύρια τῶν τουριστῶν.

"Θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν λοιπὸν νὰ ἀμφισβητήσουμε τοὺς ἐπισήμους  ἀριθμοὺς καὶ νὰ κάνουμε μία μικρὴ στατιστικὴ παρέμβαση. Ἐὰν γράψῃς στὸ Google τὶς λέξεις ἀπεργία καὶ  Ἑλλάδα χωριστὰ θὰ σοῦ ἐμφανισθοῦν 610.000 ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ἐὰν συνδυάσῃς τὶς δύο λέξεις μαζί, θὰ ἐμφανισθοῦν 55.500.000 ἀποτελέσματα!  Ἀντί λοιπὸν νὰ κυματίζουν τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως οὐδεὶς πιστεύει, θὰ ἦταν προτιμώτερο οἱ Ἕλληνες κυβερνῶντες νὰ σηκώσουν τὰ μανίκια τους καὶ νὰ κρατήσουν τὰ μουσεῖα καὶ τὰ ἄλλα ἀξιοθέατα ἀνοικτά, νὰ ἐπιτρέψουν τὰ μέσα μεταφορᾶς νὰ κινηθοῦν καὶ νὰ μὴν ἀφήνουν νὰ ἀκινοτοποιοῦν μὲ ἀπεργίες τὰ λεωφορεῖα καὶ τὰ ταξιὰ στὰ ἀεροδρόμια. Τότε θὰ ὑπάρξουν ὀλιγώτερα ἀρνητικὰ πρωτοσέλιδα καὶ ὀλιγώτεροι ἐνοχλημένοι παραθεριστὲς καὶ θὰ αὐξηθῇ ὁ τουρισμὸς σχεδὸν ἀπὸ μόνος του".

Σήμερα, ἐν ὄψει ἐκλογῶν, ὁ καραγκιοζοπαίκτης Σαμαρᾶς, μὲ προσωπεῖο Σημίτη, τὸ παίζει σκληρὸς διαπραγματευτὴς ἐνώπιον τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, μήπως καὶ δυνηθῇ, τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ εὑρεθῇ ἔγκλειστος στὶς φυλακὲς τῆς ἀπελευθερωμένης Ἑλλάδος,  νὰ ἰσχυρισθῇ ὅπως ὁ Ἰωάννης Ῥάλλης τὸ 1944, ὅτι ἐθυσιάσθη γιὰ νὰ σώσῃ τὴν χώρα ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κατακτητοῦ. Βασίζει τὶς ἐλπίδες του στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ γηρασμένος ἑλληνικὸς πληθυσμός, ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ 20% τῶν νέων ποὺ ἔχουν μεταναστεύσει, φοβισμένος καὶ ξεδοντιασμένος, θὰ ξαναψηφίσῃ ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ καὶ φυσικὰ τὸ νέο ΠΑΣΟΚ πού, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία Σύριζα, δὲν πρόκειται νὰ προχωρήσῃ πέραν τῶν δύο πρώτων. Ἀλλὰ ὁ δεκανέας στὸ σκοτάδι καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὸ ξέφωτο, καραδοκοῦν, καὶ κεφάλια ὑποχρεωτικὰ θὰ κυλίσουν στὸ καλάθι τῆς λαιμητόμου, διότι ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση παραμένει νόμος τῆς Ἱστορίας. Τὰ δύο πατριωτικὰ κινήματα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου παραμένουν ἀνενεργά: ἡ Ἐπαναστατικὴ Ὀργάνωση 17 Νοέμβρη λόγῳ ἐλλείψεως ὀργανωμένου λαοῦ καὶ τὸ ΚΚΕ λόγῳ ἀποδυναμώσεως τῆς ἐπαναστατικῆς φλόγας του.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Νοεμβρίου 2013  1 comment: