Jul 6, 2015

210 – Οἱ βασιλικοὶ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῆς μοναρχίας

210 – Οἱ βασιλικοὶ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῆς μοναρχίας

Οἱ βασιλικοὶ ἔκαμαν καὶ συνεχίζουν νὰ κάνουν τεραστία ζημία στὸν θεσμὸ τῆς μοναρχίας. Πρωτίστως ἀντικομμουνιστές, ὑποστηρικτὲς τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν, καθυστερημένοι νοσταλγοὶ τῶν μαχῶν κατὰ τῶν "συμμοριτῶν", δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οὐσία τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ παρὰ μόνον γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς ἐκφάνσεις του, τὶς δεξιώσεις ἀνακτόρων, τὶς ἐνδυμασίες ὑψηλῆς μοδιστρικῆς καὶ τὰ ἀνυπόληπτα ἀστραφτερὰ μετάλλια μωροδοξίας.

Στὴν παραπάνω ἐθνοκτόνο γιὰ τὸν μοναρχικὸ θεσμὸ θέση τῶν βασιλικῶν, προστίθεται καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπαιδευσία τῶν πριγκίπων τοῦ θρόνου, ὅπως τοῦ Νικολάου ποὺ ἀντὶ νὰ πίνῃ καφὲ στὶς λαϊκὲς συνοικίες, ἐθεάθη νὰ τὸν πίνῃ στὸ Κολωνάκι! Ὅσο γιὰ τὸν πρίγκιπα Παῦλο, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ μωροδόξων συμβούλων, ἐτάχθη ὑπὲρ τοῦ Ναί στὸ δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2015. Ἡ στάση καὶ τῶν δύο θυμίζει αὐτὴν τῶν πριγκίπων τοῦ 1909, κατὰ τῶν ὁποίων ἐξηγέρθησαν δικαίως οἱ ἀξιωματικοὶ πραξικοπιματίες στὸ Γουδί.

Ὁ μοναρχικὸς θεσμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ αὐτὸν τῆς βασιλευομένης καρέκλας τῶν Ἀγγλοσαξώνων ποὺ νὰ ἐπιτρέπῃ στοὺς γαλαζοαίματους ὡς παράσιτα νὰ ἐξασκοῦνται στὴν ἱππασία καὶ στὸν ἀθλητισμό. Ἡ βυζαντινὴ μοναρχία ἦταν ἀπόλυτη, βασισμένη στὴν λαοκρατία. Δὲν ἦταν βασιλευομένη δημοκρατία βασισμένη στὴν ἀστικὴ ὀλιγαρχία. Πιὸ κοντὰ στὸ βυζαντινὸ ὀρθόδοξο πρότυπο εὑρίσκεται ἡ Πουτινικὴ Ῥωσία παρὰ ὁ ἀγλλοσαξωνικὸς παρασιτισμὸς τῆς βασιλίσσης Ἐλισάβετ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος ὁ τότε διάδοχος Κωνσταντῖνος ἐδήλωνε σωστὰ πὼς κατεδίκαζε τὸ ἰσχῦον εἰς τὴν Ἑλλάδα πολίτευμα τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ ὅτι ὁ βασιλεὺς ὑπάρχει ἤ δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ ὅτι δὲν εἶναι πλασμένος γιὰ νὰ περιορίζεται στὴν εἴσπραξη χρημάτων.

Ἀντ’ αὐτοῦ, οἱ σελίδες τοῦ Facebook καὶ ἡ δημοσιογραφία τῶν βασιλικῶν ἐκτρέπουν τὸν βασιλέα πρὸς ἀντιδραστικὲς ἀντικομμουνιστικές, φιλοεμφυλιακὲς θέσεις. Οἱ Ἕλληνες βασιλικοὶ εἶναι ὑπολείμματα τῆς περιόδου τῆς γερμανικῆς κατοχῆς καὶ τῶν μετέπειτα ἐμφυλιακῶν συρράξεων, ὡς οἱ πλέον ἐξωγήϊνοι.

Ἀντί νὰ προτρέψουν τοὺς βασιλικοὺς νὰ ψηφίσουν μαζικὰ ὑπὲρ τοῦ Ὄχι, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουν στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ τὸ ἰσχυρότατο λαοκρατικὸ ὅπλο τοῦ δημοψηφίσματος καὶ ἀργότερα νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν γιὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ, ὅπως αὐτὸ εἶχε πραγματοποιηθῆ τὸ 1935, ὅταν μὲ δημοψήφισμα ἐπέστρεψε στὸν θρόνο του ὁ Γεώργιος Β’ καὶ ἐπελέγη ὁ Μεταξᾶς ποὺ  τὸ 1940 εἶπε τὸ ἱστορικὸ Ὄχι, οἱ βασιλόφρονες μπουμποῦνες ἐχαράμισαν τὴν ψῆφο τους γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν τὸν βασιλέα ἀπὸ τὴν ἐξουσία.
                                                                                                           
Ἐπίσης, ὁ βασιλεὺς πρέπει νὰ γνωρίζῃ ὅτι ὅπως μὲ τὸν Κονδύλη τὸ 1935, πληθαίνουν οἱ φιλοβασιλικοὶ ὅταν ὀσφραίνονται ὡς αἰώνιοι ὀππορτουνιστὲς νὰ πλησιάζῃ τὸ βασιλικὸ κρέας, ὅτι πρέπει νὰ ἔχῃ ἐμπιστοσύνη μόνον στοὺς ἀκραιφνεῖς βασιλικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιζητοῦν θέση στὴν αὐλή του, ἀκραιφνεῖς  ὅπως ὑπῆρξε ὁ ἄμεμπτος Ἰωάννης Μεταξᾶς.

Συνεπῶς, ἡ βασιλική μας οἰκογένεια πρέπει  νὰ κλείσῃ τὰ αὐτιά της στοὺς κατ’ ἐπάγγελμα βασιλικούς, ἐὰν θέλῃ κάποτε νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώρα. Διαφορετικὰ θὰ παραμείνῃ γιὰ τὸν λαὸ ἁπλῶς ἡ οἰκογένεια Γλύξμπουργκ χωρὶς ποτὲ νὰ ταυτισθῇ μὲ τὸν Ἰωάννη Βατάτζη μὲ χιτῶνα καλογήρου. Ἡ 5η Ἰουλίου 2015 θὰ παραμείνῃ πάντως στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία τὸ δεύτερο ἱστορικὸ Ὄχι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Μεταξᾶ, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940 καὶ πρέπει καὶ ἐπισήμως νὰ ἀνακηρυχθῇ ἐθνικὴ ἑορτή.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 6 Ἰουλίου 2015

3 comments:

  1. http://ici.radio-canada.ca/emissions/voici_l_ete/2013/archives.asp?date=2015/07/06&indTime=1730&idmedia=7311816

    Ὁ παραπάνω σύνδεσμος κατευθύνει πρὸς τὴν συνένετευξη ποὺ μόλις ἔδωσα στὰ γαλλικὰ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοψηφίσματος, στὸ Radio Canada. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  2. Μεγάλος Ρωμιός ο Βατάζης. Τέτοιους θέλουμε. Ή έναν Βουτσαρά Δοξαπατρή εκεί από τα μέρη σας.

    Από τη στιγμή που είσαι αυτό που έχεις, δε μπορεί παρά να σκέφτεσαι μόνο το χρήμα. Αυτή είναι η αρχή για όλα.

    ReplyDelete