Jun 3, 2015

199 - Ἐπανάσταση καὶ Καθημερινότης

199 - Ἐπανάσταση καὶ Καθημερινότης

Ἡ Ἱστορία εἶναι βουτηγμένη στὸ ἔγκλημα, ἀπὸ τὴν ἀέναη πάλη τῶν τάξεων ποὺ δημιουργεῖ τὸ κράτος, ὡς ἀέναο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Τὸ ἀνέφικτο ὄνειρο τοῦ τέλους τῆς πάλης τῶν τάξεων καὶ συνεπῶς τοῦ «κράτους δικαίου» προκαλεῖ τὴν ἐπανάσταση, τὸν Ῥοβεσπιέρρο, ἀλλὰ καὶ τὴν καθημερινότητα, τὸν Παπαδάκη τῆς ἐκπομπῆς «Καλημέρα Ἑλλάδα» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Ἀντένα. Ὁ πρῶτος ἀκρωτηριάζει τὰ σώματα μὲ τὴν λαιμητόμο, ὁ δεύτερος ἀκρωτηριάζει τὶς ψυχὲς μὲ τὶς στατιστικὲς τῶν οἰκονομολόγων. Ὁ Δαντὸν ἀνεφώνησε:Δεῖξε τὸ ἀποκομμένο ἀπὸ τὸν Ῥοβεσπιέρρο κεφάλι μου στὸν λαό. Ἀξίζει. Καὶ ὁ λαὸς ἀναφωνεῖ: Δεῖξε τὴν μαρασμένη ἀπὸ τὸν Παπαδάκη τῆς καθημερινότητος, καρδιά μου. Ἀξίζει. Ὁ πρῶτος ἀνατρέπει τὸ κατεστημένο γιὰ ἕνα νέο κατεστημένο. Ὁ ἄλλος μὲ στατιστικές, καταδικάζοντας τὴν βία, ὑπὲρ κράτους δικαίου, φοβίζει τὸν μειωμένο ἀπὸ συντάξεις, μισθοὺς καὶ ἀνεργία λαὸ γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθῇ κατὰ τοῦ κατεστημένου, μὲ ψαλμοὺς Ταρτούφου.

Στὴν  καθολικὰ ἐγκληματικὴ Ἑλλάδα τοῦ σήμερον, ἔχουμε, ἀπὸ τὴν μιά, τὰ ἄκρα τῶν δύο ὀργανώσεων, Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ΚΚΕ ποὺ ὀνειρεύονται τὴν ὑπέρβαση τῆς πάλης τῶν τάξεων, διὰ τῆς συνεργασίας των ἤ διὰ τῆς ἀλληλοεξοντώσεώς των, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχουμε τὸ συνταγματικὸ τόξο (σύνταγμα ἴσον κατεστημένο, δηλαδὴ κράτος δικαίου, δηλαδὴ ἐκμετάλλευση). Ὅλοι τους ἐγκληματίες.

Τὸ 1919 καὶ τὸ 1946, τὸ ΚΚΕ ἔκαμε τὸ λάθος νὰ ἐκδηλωθῇ κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὑπερασπιζόμενο τοὺς Τούρκους στὴν Μικρασία καὶ τοὺς Σλαυομακεδόνες στὴν Μακεδονία. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ σήμερα κάμει τὸ λάθος νὰ ἐκφράζεται κατὰ τῶν Ἑβραίων. Ἀντιεθνικισμὸς καὶ ἀντισημιτισμὸς πληρώνονται ἀκριβά μὲ ἐπέμβαση τῆς Δικαιοσύνης καὶ φυλάκιση.

Στὴν Γαλλία, τὸν Ἐθνικὸ Μέτωπο, πολὺ σοφά, ἔκαμε στροφή, καταδικάζοντας τὸν ἀντισημίτη πατέρα Λὲ Πὲν ὑπὲρ τῆς φιλοεβραίας κόρης του, ἡ ὁποία καὶ πάλι σοφά, ἀπέρριψε κάθε συνεργασία μὲ τὴν ἀντισημιτικὴ Χρυσῆ Αὐγή.

Καὶ σήμερα, στὸν χῶρο τῶν ἐπαναστατικῶν ἄκρων, ἐμφανίζεται ὁ Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης, 40 ἐτῶν, καταπληκτικὸς δημοσιογράφος, συγγραφεύς, ἐκδότης, ἄκρως μορφωμένος, ἔχοντας πτυχία σὲ ἕξι ξένες γλῶσσες (ἀγγλική, βουλγαρική, ῥωσική, τουρκική, νορβηγική, σουϊδική), ἀπὸ τὴν Δράμα τῆς Μακεδονίας, ἀπὸ τὰ πολυεθνικὰ ὀθωμανικὰ Βαλκάνια, ὅπου Ἑβραῖοι, Σλαῦοι, Ἀλβανοί, Ῥουμᾶνοι, Ἕλληνες, συνεκατοίκουν γύρω ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν νέα Ἰερουσαλήμ, καὶ ἱδρύει στὶς 21 Ἀπριλίου 2015, τὸν Πατριωτικὸ Σύνδεσμο, πολιτικὸ φορέα τῶν Πανελλήνων, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν Δημήτρη Κιτσίκη, ἡγέτη τῶν Πανελλήνων τοῦ Μυστρᾶ, ποὺ τὸν θεωρεῖ Ἀριστοτέλη του, ἔχοντας γράψει καὶ τὴν βιογραφία τοῦ δασκάλου του, μὲ πρόθεση τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ τοῦ ἀντιτουρκισμοῦ.

Πρόκειται γιὰ σημαντικὸ γεγονός στὸν χῶρο τῆς ἐπαναστατικότητος τῶν ἄκρων. Ἐὰν εὐοδοθῇ ἤ ὄχι οὐδεὶς γνωρίζει. Ἀλλὰ τοὐλάχιστον, πρόκειται γιὰ μία διαμαρτυρία κατὰ τοῦ ἀνθελληνικῶν συμφερόντων τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, τοῦ ἀντιτουρκισμοῦ, τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀντιφασιμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             4 Ἰουνίου 2015
20 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Πρῶτο ἐρώτημα.Ὺπάρχει πάλη τῶν τάξεων στὴν καθημερινότητα ; Ἀπάντηση - ἐκεί ὺπάρχει, καὶ μόνον ἐκεί. Ποῦ άλλοῦ νὰ ὑπάρξει, δηλαδή ;Ὅταν λέτε, θὰ πάω διακοπές στὴν Αἴγινα, συμμετέχετε στὴν πάλη τῶν τάξεων, διότι ὁ ἄλλος δὲν μπορεῖ νὰ πάει. Καὶ τὸ ξέρετε. ´Αλλο ἄν εἶσττε...μαρξιστής μὲ έξοχικό καὶ πισινάρα. Ἡ προπαγάνδα τῆς τηλεόρασης πληρώνει τὸν Παπαδάκη νὰ στὴνει τὸ μοντέλο στὸ όποῖο πρέπει νὰ προσαρμοστοῦν ὅλοι, στὰ άγαθά ποὺ φέρνει - πλατωνικά καὶ ἄπιαστα, διότι καὶ ἡ προπαγάνδα παίρνει χρόνο - ἡ κατοχή τοῦ χρήματος. Στὶς Βερσαλλίες, δηλαδή. Ὅποιος δὲν ἔχει πρόσβαση, ὀφείλει νὰ τὶς ὀνειρεύεται, σιωπηλά !

  Δεύτερο ἐρώτημα. Ἀφοῦ ὴ πάλη τῶν τάξεων εἶναι κακό πράγμα, γιατί δὲν κάνουμε κάτι ῥε παιδιά νὰ σταματήσει αύτό τὸ κακό ; Ἐδῷ ἀρχίζουνε τὰ δύσκολα. α) Ἄν παλέψουμε νὰ σταματήσει ὴ πάλη τῶν τάξεων μὲ τῆν ἐπικράτηση μιᾶς τάξης ....παλεύουμε καὶ ἡ πάλη συνεχίζεται. β) Ἄν πάψουμε νὰ παλεύουμε ;

  Τί δὲν εἶναι πάλη ; Ἡ δουλειά δὲν εἶναι πάλη ; Ἡ πλήξη τοῦ ῥεντιέρη δὲν εναι πάλη ; Ἡ καλλιτεχνική καὶ ἐπιστημονική δραστηριότητα δὲν εἶναι πνευματική πάλη ; Ἡ ζητιανιά δὲν εἶναι πάλη ; Δὲν εἶναι πάλη ὴ πάλη τῶν φύλων, τῶν ἡλικιῶν, τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ἀρρώστια, τὸ γῆρας, τὸν θάνατο ; Τὸ κάπνισμα, ἡ χώνεψη, τὸ ξύσιμο ;

  Μήπως ὅμως ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖο στὴν καθημερινότητα ποὺ ΔΕΝ εἶναι πάλη ; ΑΥΤΟ τὸ στοιχεῖο ἴσως ἐξηγεῖ γιατί ἡ πάλη δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει. Τὸ στοιχεῖο αὐτό, ἀς ποῦμε ὅτι εἶναι τὰ χλωρά, καὶ ἡ πάλη τὰ ξερά. Ἐ, δὲν μπορεῖς νὰ κάψεις τὰ ξερά χωρίς τὰ χλωρά, χωρίς νὰ αὐτοκτονήσεις, ποὺ κι αὐτό εἶναι πάλη.

  Αύτό τὸ στοιχεῖο λέγεται ΑΝΤΙΛΗΨΗ, καὶ περιλαμβάνει καὶ τη σκέψη, καὶ τὶς αἰσθήσεις. Πᾶς νὰ σφάξεις τὸν ταξικό ἐχθρό καὶ αὐτός μυξοκλαίει ! Εἶναι κι αὐτός ἄνθρωπος ! Πρίν δυό λεπτά συναινοῦσε στὴ γενοκτονία τῇς μισῆς ἀνθρωπότητας, πίνοντας τὸ φρέντο του καὶ μιλῶντας στὸ κινητό.Ἴσως λοιπόν ἡ ὑπέρβαση τῆς ταξικῆς πάλης νὰξεκινάει ἀπό ἕνα πάρα πολύ λεπτο σημεῖο - ποὺ ἀκουμπάει στὴ σχέση τῆς ἀντίληψης μὲ τὰ πράγματα ἀλλά κὰὶ μὲ τὴ σκέψη τὴν ἴδια.

  Δὲν εἶναι ὁ Μὰρξ ποὺ ἐφηῦρε τὶς κοινωνικές τάξεις, γράφει ὁ κος Κιτσίκης στὸ γαλλικό του κείμενο περί ἐθνικισμοῦ . Ἀσφαλῶς. Ἄλλο ἄν οἱ ἀνώτερες τάξεις ὑποκρινονται καὶ τὸ παίζουν εἰρηνικες καὶ εὐτυχισμένες, μὲ φόντο τὴν Ἀκρόπολη. Οὶ φανατισμένες ἀνώτερες τάξεις εἶναι βέβαια ὁ αὐτουργός,ἠθικός καὶ φυσικός, τῆς παροῦσας κρίσης, καὶ ἐκπορνεύουν τίς ἀξίες τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, ἀντιρατσισμοῦ πρὸς ὄφελός τῆς διάφανης κοσμικῆς ἰσχύος τους, κολλώντας τις αἰσχρά, μὲ τοὺς αὐτοἀποκαλούμενους άριστερους πρῶτους καὶ καλύτερους, στὸν ἀντιφασισμό, γιὰ νὰ φτιάξουνε τὸ διαρκές ´εγκλημα τῶν ἀνωτέρων τάξεων πρὸς τὶς κατώτερες. Πῶς νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσεις ;

  ReplyDelete
 4. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Νο66 από τον δημοσιογράφο Ησαΐα Κωνσταντινίδη : https://www.youtube.com/watch?v=u2ChFNOmXO4

  ReplyDelete
 5. Ὁ ἐχθρός τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ὅλα άνεξαιρέτως τὰ κοινωνικά καὶ μεταφυσικά συστήματα ποὺ διασποῦν τὴ ζωή σὲ θεωρία καὶ πράξη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά. Βλέπουμε και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη συνέχεια στη χριστιανική παράδοση ότι υπήρχε ανέκαθεν αρμονική σχέση νου και βουλήσεως και των αποτελεσμάτων τους θεωρίας και πράξης. Η βούληση αποτελεί την εξωτερική έκφραση του νου στο κόσμο. Βούληση χωρίς νου και το αντίστροφο δε γίνεται να υπάρξει. Η διάσπαση έγινε από τον πρώιμο και μέσο Σχολαστικισμό που πίστευε ότι ο νους είναι ανώτερος της βούλησης. Αυτό συνεχίστεηκε με τον Ορθολογισμό. Τα αίτια αυτής της διάσπασης ζούμε σήμερα.

   Οι διαφορές μεταξύ Δύσης και Ελληνισμού σιγά σιγά θα διαφαίνονται όλο και περισσότερο. Η σύγκρουση αυτή θα γίνει όπως κι αν έχει, και μόνο με την κατανόηση της ενιαίας ιστορικής παραδόσεώς μας από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα βυζαντινά και τα νεότερα θα βρισκόμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη και συμβαίνει.

   Delete
  2. Και η σύγκρουση θα γίνει γιατί αυτό το DNA, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει στους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί κάποιος λόγω άγνοιας ή αμάθειας ή αμορφωσιάς να μην είνα ικανός να εκφράσει αυτές τις διαφορές, αλλά μέσα του κατανοεί ότι κάτι δεν κολλάει. Εδώ έχουν θέση οι άνθρωπο της διανόησης να κάνουν σωστά το δύσκολο επεξηγηματικό έργο τους.

   Delete
  3. Δηλαδή Κωνστνατή αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ΔΕΝ έχει καμία σχέση με χρήματα και δόσεις και οικονομικά το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της ζωής. Το ζειν. Και χρήματα να μας δώσουν τώρα για να πληρώσουμε χωρίς μέτρα, το ζήτημα πολύ σύντομα και πάλι θα προκύψει.

   Delete
  4. Είναι όμως και οικονομικό αλλά όχι πρωτίστως. Απλώς το οικονομικό φαίνεται περισσότερο διότι βρίσκεται πάνω πάνω στην επιφάνεια και υποστηρίζεται από τη ραγδαία αύξηση των ιδεολογιών από τον 20ο αιώνα κι έπειτα. Κάτω κάτω κρύβονται όμως οι αιτίες, αραχνιασμένες και ξεχασμένες στο βυθό. Αυτούς δηλαδή τους συμφέρει να φαίνεται προς τα έξω και στα μέσα ότι το ζήτημα είναι καθαρά νούμερα, αναλύσεις, υπολογισμοί και λεφτά.

   Εδώ για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, αυτοί νομίζουν ότι είναι παντοδύναμοι και εκβιάζουν με βάσει το αν θα σου δώσουν ή όχι χρήματα για να πληρώσεις τις δόσεις. Έχουν συνδέσεη τη ζωή δηλαδή με τα χρήματα.

   Delete
  5. Ποια είναι η λύση επομένως; Το πρωταρχικό βήμα είναι η αλλαγή κατευθύνσεως. Όσο επμένπουμε να ποιστεύοπυμε ότι είναι οικονομικ΄οτο θέμα, παίζουμε το παιχνίδι τους στην ουσία. Να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων μέσω της αλαγής του ενδιαφέροντος από τον οικονομικό τομέα στον πνευματικό. Δηλαδή π.χ. , δραματικές αλλαγές στα σχολεία. Νέα προγράμματα εκπαίδευσης σε νέα πρότυπα. Να φανεί κάτι, να φανεί ότι το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται σε άλλα πράγματα πέραν του οικονομικού. Αυτό είναι βέβαια πανδύσκολο να συμβεί.

   Delete
 6. Ἐγώ προσπαθῶ νὰ πῶ κὰτι λίγο...ζέν. Δὲν ἔχω βρεῖ τὴν ἀθανασία, ποὺ νὰ πάρει. Ἀλλά ἡ διάσταση θεωρίας καὶ πράξης νομίζω ἀπό τὴν πεῖρα μου τι ὀφείλεται στὴν ....πράξη !

  Ὑπάρχει μιὰ παράδοση ἀναγωγῆς τῶν φαινομένων σὲ ἕνα ἐξελισσόμενο ἤ στατικό νοητό σύμπαν, ποὺ βαίνει παράλληλα μὲ τὴν καθημερινότητα. Τὸ θέμα τῆς ἀνάρτησης εἶναι ὴ καθημερινότητα.

  Ἐπηρεασμένος έδῷ καὶ χρόνια άπό τὸν φιλόσοφο Κρισναμοῦρτι, ποὺ τὸν ξαναβρίσκω στοὺς άρχαῖους, λέω ὅτι ἡ ἐπανάσταση, ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει στὴν καθημερινότητα εἶναι νὰ σταματήσουμε νὰ θεωροῦμε ὅτι ´ἄλλο θεωρία ἄλλο πράξη.

  Συνήθως νομίζουμε ὅτι ὁ θεωρητικός τῦπος εἶναι συνεσταλμένος καὶ γυαλάκιας ἐνῷ ὁ πρακτικός εὐθύς καὶ μπρατσαρᾶς, Ἄν ὅμως σταματήσουμε νὰ πιέζουμε τὸν ἐαυτό μας νὰ δρᾶ,καὶ ἀπλως παρατηροῦμε τὶ συμβαίνει - προσοχή - ἡ ἀναστολή βρίσκεται ὄχι στὸ νὰ μένει κανείς πίσω, ἀλλά στὸ νὰ παύει νὰ παρατηρεῖ - βλέπουμε τότε ὅτι ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός δρᾶ σὰν μέρος τῆς φύσης. Οὶ ψυχαναλυτικοί ὅροι ἀσυνείδητο καὶ ὑποσυνείδητο κατά τὴ γνώμη μου εἶναι βλακώδεις, ἤ ἔστω ἀνεπαρκεῖς.

  Πιστεύω πὼς ἐν μέρει καὶ ἐν μέρει μόνο ἡ ἀπίστευτη ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων νὰ ἀντιδράσουν στὴν κρίση εναι ὁτι δροῦν μὲ στόχο ἕνα προκατασκευασμένο πλαίσιο, ἀντί νὰ παρατηροῦν. Ὴ ἀγαρμποσύνη τῶν Ἑλλήνων καὶ ὴ ἀδυναμία τους νὰ καταλάβουν τὶς λεπτές ἀποχρώσεις εἶιναι άπό τὰ μεγάλα μου τραύματα.

  Στὶς παλαιές ἐποχές ποὺ ὁ κόσμος ἦταν άγροτικός συνεῖχε τὴ ζωή ὠς ἕνα βαθμό μιὰ ἐνιαῖα δύναμη. Σήμερα ὅμως ὁ κατακερματισμός ἐπιτάσσει ἐνοποίηση μὲσω τοὺ δευτερολέπτου καὶ ´οχι τῆς χιλιετηρίδας, διότι τὰ παλαιά δίκτυα ἔχουν σπάσει. Ἔτσι βλέπω πρὸς τὸ παρόν.

  ReplyDelete
 7. Γι`αὐτό καὶ διαφωνῶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς πολιτικῆς ἀλλαγῆς, ἐξάλλου ὅ,τι ἀλλαγή γίνεται ἐδῷ καὶ εἴκοσι χρόνια εἶναι γιὰ τὸ χειρότερο. Πολλές φορές ἡ πολιτική ἀλλαγή εἶναι μιὰ γραφειοκρατική ἀναδιάταξη μὲ πρόσχημα μιὰ ὑποτιθέμενη πλατωνική κοσμοθεώρηση,π.χ ἀλλαγή, έκσυγχρονισμός καὶ τέτοιες ἀνοησίες ποὺ ζωντανεύουν μὲ χρώματα ἀπό τὴν προπαγάνδα τῶν δημοσιογράφων καὶ τῶν καλλιτεχνῶν.

  Ὁ κόσμος κατά τὴ γνώμη μου εἶναι ἕνα αίσθητικό καὶ ἐνστικτῶδες γεγονός, τὸ ὁποιο κατακρεουργεῖται ἀπό τὶς ἀποφάσεις καὶ τὴν ὑλοποίηση, ποὺ μόνο ἄγαρμπη μπορεῖ νὰ εἶναι.

  Δὲν ὑπάρχει τίποτε λιγότερο δημοκρατικό καὶ περισσότεροἐνοχικό ἀπό τὴν ἔννοια τῆς πράξης. Σοῦ λένε κάνε αὐτό ! και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ.Ἐνῶ ὅλοι ἔχουν αἴσθηση ὅσο ζοῦν, καὶ οἱ κωφάλαλοι ἀκόμη, παλιά λέγανε καὶ οἱ νεκροί.

  ReplyDelete
 8. "Πιστεύω πὼς ἐν μέρει καὶ ἐν μέρει μόνο ἡ ἀπίστευτη ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων νὰ ἀντιδράσουν στὴν κρίση εναι ὁτι δροῦν μὲ στόχο ἕνα προκατασκευασμένο πλαίσιο, ἀντί νὰ παρατηροῦν. Ὴ ἀγαρμποσύνη τῶν Ἑλλήνων καὶ ὴ ἀδυναμία τους νὰ καταλάβουν τὶς λεπτές ἀποχρώσεις εἶιναι άπό τὰ μεγάλα μου τραύματα."

  Σωστό. Μετέχουμε κάπου, στην Ευρώπη, πιθηκίζοντας στην ουσία. Για αυτό δε παράγουμε. Δεν εξελισσόμαστε. Όταν το όνειρό σου είναι απλά μία κενόδοξη φράση του να ανήκεις στη Δύση, τότε ουσιαστικά έχεις τελειώσει. Πολύ σωστά το λες. Οι Έλληνες στην πλειονότητά τους είναι άγαρμοι, εγωιστές και ναι θα το πω, κομματοκράτες και κλειστόμυαλοι. Η αναγέννηση του Ελληνισμού δε θα γίνει στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 9. Από το δεύτερο σχόλιο δε κατάλαβα τίποτα.

  ReplyDelete
 10. "Δὲν ὑπάρχει τίποτε λιγότερο δημοκρατικό καὶ περισσότεροἐνοχικό ἀπό τὴν ἔννοια τῆς πράξης. Σοῦ λένε κάνε αὐτό ! και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ.Ἐνῶ ὅλοι ἔχουν αἴσθηση ὅσο ζοῦν, καὶ οἱ κωφάλαλοι ἀκόμη, παλιά λέγανε καὶ οἱ νεκροί."

  Όταν λέμε ότι ο νους και η βούληση, δηλαδή η θεωρία και η πράξη έχουν αρμονική σχέση, δεν εννοούμε ότι η πράξη είναι κάτι το κακό. Εννοούμε ότι η πράξη είναι η φυσική εξωτερική έκφραση του νου στη πραγματικότητα. Επομένως δεν υπάρχει κάποια ενοχοποίηση της πράξης. Αν ο νους είναι υγιής, τότε θα είναι υγιής και η πράξη. Αυτό εννοούμε.

  Αν σου πουν κάνε κάτι και δε μπορείς, τότε δεν έγινε και τίποτα. Άνθρωποι ατελείς είμαστε. Που είναι το πρόβλημα;

  ReplyDelete
 11. Mά...στὸ ὅτι ὁλόκληρο τὸ Οίκονομικό, ἐργασιακό πολιτικό καὶ άνθρώπινο, κοινωνικό πλαίσιο στὸ ὁποῖο ζοῦμε άποτελεῖται ἀπό ἐντολές καὶ ἀπειλές ! Δὲν εἶναι πρόβλημα αύτό ; Γι`αὐτο καὶ καταλήγω ὄχι πράξη, μόνο παρατήρηση καὶ ἀπό κεὶ ἔρχεται ἡ πράξη.

  ReplyDelete
 12. Μα καλά, αφού στην αρχή λες να μην διαχωρίζουμε τη θεωρία από την πράξη, τώρα πως λες μόνο θεωρία και παρατήρηση; Ποιες εντολές και απειλές;

  Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν εννοείς την εντολή ενός αφεντικού, τότε δεν υπάρχει κανένα κώλυμα, γιατί πριν αποκτήσεις το αφεντικό, ο νους σου θα έπρεπε να έχει σκεφτεί ότι θα έχει από πάνω του ένα αφεντικό για να βγάζει τα προς το ζειν. Άρα ο νους θα είχε ήδη συμβαδίσει με τη βούλησή σου η οποία θα ήταν η ανάγκη των προς το ζειν; Κατάλαβες;

  Αν πήγες σε μία εργασία και δεν αντέχεις τις εντολές του αφεντικού, τότε δε σκέφτηκες και δε γνώρισες που πήγες για δουλειά.

  ReplyDelete
 13. Ἡ σκέψη καὶ ἡ ἀντίληψη λειτουροῦν μὲ τὴ στιγμή. Για`παράδειγμα, γιὰ νὰ τὰ διαβάσεις αὐτά παίρνει χρόνο.

  Ὅταν ὴ κοινωνία σοῦ λ´ει ἡ γυναῖκα σου, τὸ ἀφεντικό σου, ψεύδεται, διότι αύτά εναι λέξεις. Ἡ πραγματικότητα δὲν εἶναι μόνο λέξεις. Ἀοποτελεῖται ἀπό χιλιάδες λεπτομέρειες ποὺ αὐτές οἱ χοντροκομμένες ἔννοιες τὶς λιώνουν. Δὲν λέω πὼς δὲν ὑπάρχουν γυναῖκες (εὐτυχῶς ὑπάρχουν) καὶ ἀφεντικά. Λέω πὼς ἡ πίεση καπελώνει τὴν προσωπιή πραγματικότητα μὲ μιὰ ξένη, ἀφόρητη. Στὴν Ἑλλάδα αύτή εἶναι συνηθισμένη κατάσταση σὲ ὅλα τὰ σπίτια καὶ ὅλες τὶς δουλειές. Χάλια δηλαδή. Καὶ γιὰ κερασάκι μᾶς ἦρθε τὸ ΔΝΤ !

  Ἡ μόνη λύση εἶναι ἀτομική, σὲ ὅλα αύτά, καὶ ἐπαναλαμβάνω εἶναι νὰ παρατηρεῖς,, ἀπό τὴν χαλαρή παρατήρηση ἔρχεται ὴ σωστή ἀντίδραση, δὲν χάνεις καμιά λεπτομέρεα κσὶ δὲν ὑπακοῦς.

  ReplyDelete
 14. Διαφωνώ ότι είναι ατοιμική η λύση. Ο ατομισμός μας έφαγε.

  ReplyDelete
 15. Ἄτομο, σημαίνει ἄνευ τομῆς, άδιαίρετο. Στὴν καθημερινή ζωή ἡ διαίρεση γίνεται ὅταν θυσιάζεις μιὰ σκέψη γιὰ χάρη μιᾶς ἄλλης.

  Π.χ, ἄν εἶμαι έθνικιστής, θὰ κάνω τὸ κακό νὰ εἶμαι ἄδικος ἀπέναντι στὰ ἄλλα ἔθνη. Τὸ ξέρω πὼς αὐτό εἶναι ἄθλιο ἀλλά γιὰ νὰ μὴ χαθῶ κάνω τὴν ἀνάγκη φιλοτιμία καὶ κλείνω τὰ μάτια μπροστά στὴ θυσία τῆς ἀλήθειας. Εἶμαι διαιρεμένος καὶ τὸ παίζω ὁλόκληρος.
  Ἀτομική λύση σημαίνει λοιπόν ὄχι τομή, ὄχι εὔκολες λύσεις με τὸ μαχαῖρι - ὅλα τὰ σφάζω, ὅλα τὰ μαχαιρώνω. Σημαίνει σεβασμό στὶς ἴδιες σου τὶς διεργασίες, καὶ αὐτές σὲ φέρνουν σὲ ἐπαφή μὲ τοὺς ἄλλους. Ὄχι ἡ βίαιη κοινωνικοποίηση τῆς συνθηματολογίας καὶ τῶν τοπικῶν καὶ ταξικῶν διαλέκτων.

  ReplyDelete