May 28, 2015

198 –Τὸ θηρίο τῆς γραφειοκρατίας

198 –Τὸ θηρίο τῆς γραφειοκρατίας

Τὸ θηρίο τῆς γραφειοκρατίας καταστρέφει ὅλες τὶς κοινωνίες: τὶς σοσιαλιστικές, τὶς καπιταλιστικές, τὶς τριτοκοσμικές. Τὸ θηρίο τῆς γραφειοκρατίας τὸ άναπνέει ὁ λαός. Χωρὶς λαὸ καὶ μόνη τὴν πνευματικὴ ἀριστοκρατία, γραφειοκρατία δὲν θὰ ὑπῆρχε. Ὅταν ὁ λαὸς ἀφοδεύει, ἡ λεκάνη γεμίζει μὲ τὰ σκατὰ τῆς γραφειοκρατίας. Γιατί, διότι ὁ λαὸς εἶναι ἐπάνω ἀπὸ ἀμόρφωτος: εἶναι ἀπαίδευτος. Ὅταν δὲν γνωρίζῃς νὰ γράφῃς, ὅταν δὲν γνωρίζῃς γλῶσσες, ὅταν δὲν φλέγεσαι ἀπὸ τὴν πίστη κάποιας θρησκείας, ὅταν δὲν ἀγαπᾷς τὸν  διπλανό σου, ὅταν δὲν μελετᾷς τὸν  Πλάτωνα καὶ τὶς Ἁγίες Γραφές, τότε εἶσαι λαὸς, δηλαδὴ γραφειοκράτης. Ὁ Γιῶργος, κέρβερος φυλάει τὴν εἴσοδο τοῦ ὑπουργείου, ἔχοντας ἀνέβη στὴν πόλη ἀπὸ τὸ χωριό,  μὲ μόνα γράμματα τὰ τοῦ Δημοτικοῦ, συνέχεια τοῦ λακὲ μὲ πουρμπουὰρ καὶ οἰκοστολὴ τῶν ἀρχοντικῶν οἰκιῶν τῶν Παρισίων τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, στὰ πρόθυρα τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ τέλειος γραφειοκράτης. Παίρνει θέση καὶ μισθὸ καὶ ξεφορτώνεται τὸν πολίτη ἀντὶ νὰ τὸν ἐξυπηρετῇ. Ὑπακούει μόνον  στὸ ἀφεντικὸ ποὺ τοῦ δίδει ἀπερίσκεπτα μισθὸ ἀντὶ νὰ τὸν ἀφήσῃ δικαίως νὰ ψοφίσῃ στὸν δρόμο σὰν σκυλί.

Σήμερα ἡ χώρα μας πληρώνει γιὰ τὸν λαὸ ποὺ ἔφτειαξε, γραικύλο γραφειοκράτη, ψώρα τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ψώρα τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ποὺ ἔφερε σὲ αὐτοκτονία τὸν Μαϊακόφσκι. Καὶ ὁ Πλάτων σήμερα θὰ εἶχε αὐτοκτονήσει ἀντικρύζοντας τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἀλλὰ ὁ δῆθεν κομμουνιστὴς Συριζαῖος, γιὰ λόγους λαϊκιστικούς, ἐπαναφέρει τὸν ἄχρηστο λαὸ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, σπαταλῶντας μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἀντί νὰ τοὺς θανατώσῃ ὡς ἀχρήστους καὶ ἐπιβλαβεῖς γιὰ τὴν κοινωνία καὶ νὰ μεγαλώσῃ μία νέα γενιὰ μορφωμένου λαοῦ, ὅπως ὁ λαὸς τῆς κομμουνιστικῆς Κούβας ποὺ τὸ 100% ἔχει κάνει 15 μὲ 18 χρόνια σπουδὲς καὶ ποὺ παίρνει δικαίως 25 δολλάρια μηνιαῖο μισθό, δηλαδὴ πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὸν πάνσοφο Διογένη στὸ πιθάρι του.

Ὄχι καθαρίστριες. Ὁ καθεὶς δύναται νὰ σκουπίσῃ τὴν αὐλή του. Οἱ καθαρίστριες νὰ πᾶνε στὰ Πανεπιστήμια ἀρχαιοελληνικῆς παιδείας καὶ νὰ γίνουν ἄνθρωποι. Δὲν χρειαζόμεθα λαό. Χρειαζόμεθα ἀριστοκρατία, καθολικὴ ἀριστοκρατία, μὲ ἀγρότη-σοφό, ἐργάτη-σοφό, κοινωνικὸ λειτουργό-σοφό, σὲ μία σοσιαλιστικὴ κοινωνία χριστιανικοῦ ἐπιπέδου, ὅπως τὴν εἶχε ὀνειρευθῆ ὁ Μαγιακόφσκι, χωρὶς μικροαστούς, ὅπου ὁ καθεὶς θὰ μαθαίνῃ νὰ δίδῃ, ὄχι νὰ παίρνῃ. Ὅσοι μείνουν ἀνίκανοι νὰ παιδευτοῦν, ὡς γάγγραινα τῆς κοινωνίας, πρέπει νὰ ἐκριζωθοῦν ἀπὸ τὴν γόνιμη γῆ, σὰν τὰ ἐπιβλαβῆ χόρτα.

Ὁ πρόεδρος Μάο ἔλεγε ὅτι γιὰ νὰ γίνῃ ἀριστοκράτης, ἔπρεπε ὁ δημόσιος ὑπάλληλος νὰ σταλῇ στὸ χωριὸ γιὰ νὰ χώσῃ τὴν ἄχρηστη μούρη του μέσα στὸ ἀγελαδίσιο λίπασμα καὶ νὰ ἀναπνεύσῃ γνώση!

Σήμερα πληρώνουμε μὲ γερμανικὴ κατοχὴ τὸν ἄχρηστο καὶ ἀμόρφωτο δημοσιοϋπαλληλικὸ λαό μας. Ἡ λύση δὲν εἶναι νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸ Δ΄ Ῥάϊχ γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν φρίκη τῆς μετριότητος τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἀπελευθέρωση πρέπει νὰ εἶναι ἀριστοκρατική, δηλαδὴ γνησία μαρξιστική, μὲ στόχο νὰ ἐξαφανισθῇ, ἔστω καὶ μὲ λαιμητόμο, ὁ ἄχρηστος δημοσιουπαλληλικὸς λαός μας. Έμεῖς, καὶ μόνον ἐμεῖς, φταῖμε. Γι΄αὐτὸ ἀκριβῶς τὰ σκουλίκια τῶν κρατικῶν γραφείων  ἰσχυρίζονται ὅτι φταίει ὁ δυτικὸς κατακτητής.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 28 Μαῒου 2015

20 comments:

 1. Τὸ παραπάνω κείμενο ἐγράφη ἐπίτηδες γιὰ νὰ ἐξοργίσῃ τοὺς λαϊκιστές, ἀλλὰ ὄχι τοὺς κομμουνιστὲς ποὺ ἐπίστευσαν στὴν ἀριστοκρατία τῶν ἐργατῶν μεταλλωρύχων καὶ ἐξευτέλισαν τὸ λούμπεν προλεταριάτο καὶ τὸν μικροαστό. Ὄχι στὸν λαό, ναὶ στὴν ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Ἡ ἀλύγιστη γραφειοκρατία μοιάζει πράγματι νὰ περιέχει ἕνα ἀγροτικό στοιχεῖο, ποὺ συνθλίβει τὸν εὐαίσθητο ἄνθρωπο. Τό μόττο τῆς γραφειοκτατίας εἶναι - δὲν ´εχω τέτοια έντολή άπό τοὺς άνωτέρους μου. Ὸ εὐαίσθητος ἄνθρωπος σοκάρεται ἀπό τὸ ὅτι ὁ ὑπάλληλος δὲν μοιάζει να θέλει κάτι παραπάνω ἀπό τη ζωή του.

  Τὶ γίνεται ὅμως με αύτούς ποὺ διεκδικοῦν ἀφενός μιὰν ἀτομικότητα σὲ σχέση μὲ τὸν ὑπάλληλο, δηλαδή, τὴν ἀφρόκρεμα (καλλιτέχνες, ἐπιστήμονες κ.λπ.) καὶ ταυτόχρονα δὲν ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τὴ γραφειοκρατία ; Γιὰ παράδειγμα, τοὺς συγγραφείς ποὺ βάζουνε τὰ βιβλία τους στὶς σχολικές βιβλιοθῆκες, ποὺ μιλάνε συνέχεια γιὰ τὴν πορεία τῶν πολιτικῶν πραγμάτων....αὐτοί ἐμφανίζονται νὰ μὴν παίρνουν ἐντολές, ἀλλά νὰ δροῦν αύτόβουλα.

  Ὑπάρχει μιὰ ἀπλή έξήγηση. αύτοί εναι γραφειοκράτες ἀπό τὰ γεννοφάσκια τους καὶ μιλάνε τὴ γραφειοκρατία σὰν νὰ μιλάγανε μόνοι τους. Ἐνῷ εἶναι μαγνητόφωνα, παρουσιάζονται σὰν πουλάκια ποὺκελαηδάνε.Αύτοί εἶναι λοιπόν τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι ἐνῷ ὁ ὑπάλληλος δὲν σοῦ κάνει τὴ δουλειά σου, αύτοί σοῦ λένε ποιά εἶναι ὴ δουλειά σου.

  ReplyDelete
 3. 29 Μαϊου 1453, η Πόλις εάλω

  Ακόμη κατά τας παραμονάς της μεγάλης επιθέσεως, την 22αν Μαΐου 1453, ο Πορθητής καταβάλλει υστάτην προσπάθειαν, όπως πείση τον αυτοκράτορα να παραδώση τήν Πόλιν. Η απάντησις - όπως την διέσωσεν ο ιστορικός της αλώσεως Δούκας-είναι, ως κατά το παρελθόν, σαφής και κατηγορηματική:

  «Ἀπαρτίσας οὖν τά πάντα, ὡς αὐτῷ ἐδόκει καλώς, ἔπεμψεν ἔνδον λέγων τῷ βασιλεῖ: <Γίνωσκε τά τοῦ πολέμου ἤδη ἀπηρτίσθαι, καί καιρός ἐστίν ἀπό τοῦ νῦν πρᾶξαί τό ἐνθυμηθέν πρό πολλοῦ παρ' ἡμῖν νῦν, τήν δέ ἔκβασιν τοῦ σκοποῦ τῷ θεῷ ἀφίεμεν. Τί λέγεις; Βούλει καταλείπειν τήν πόλιν, καί ἀπελθεῖν ἔνθα καί βούλει μετά καί τῶν σῶν ἀρχόντων καί τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καταλιπών τόν δῆμον ἀζήμιον εἶναι καί παρ' ἡμῶν καί παρά σοῦ, ἤ ἀντιστῆναι, καί σύν τῇ ζωή καί τά ὑπάρχοντα ἀπολέσεις, σύ τε καί οἱ μετά σοῦ, ὁ δε δήμος αἰχμαλωτισθείς παρά τῶν Τούρκων διασπαρῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· Ὁ βασιλεύς δέ ἀπεκρίνατο σύν τῇ συγκλήτῳ: Εἰ μέν βούλει, καθώς καί οἱ πατέρες σου ἔζησαν, εἰρηνικῶς σύν ἡμῖν συνζῆσαι καί σύ, τῷ θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γάρ τούς ἐμούς γονεῖς ὡς πατέρας ἐλόγιζον καί οὕτως ἐτίμων, τήν δέ πόλιν ταύτην ώς πατρίδα. Καί γάρ ἐν καιρῷ περιστάσεως ἅπαντες ἐντός ταύτης εἰσιόντες ἐσώθησαν, καί οὐδεις ὁ ἀντισταίνων ἐμακροβίῳ. Ἔχε δέ καί τά παρ' ἡμῖν ἁρπαχθέντα ἀδίκως κάστρα καί γῆν ὡς δίκαια, καί ἀπόκοψον καί τούς φόρους τόσους ὅσους κατά τήν ἡμετέραν δύναμιν κατ' ἔτος τοῦ δοῦναί σοι, καί ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί γάρ οἶδας εἰ θαρρών κερδᾶναι εὑρεθῇς κερδανθείς; Το δέ τήν πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν»


  https://www.youtube.com/watch?v=XyRVUFHcRhI

  ReplyDelete
 4. https://www.youtube.com/watch?v=fSQZiynh-GA

  https://www.youtube.com/watch?v=6hSXmVaIUSQ

  https://www.youtube.com/watch?v=YfC8VkKLKW4

  https://www.youtube.com/watch?v=cq4f9tOIwU8

  ReplyDelete
 5. «...τῇ ἡμετέρᾳ πατρίδι καὶ καταφύγιον τῶν Χριστιανῶν, ἐλπίδα καὶ χαρὰν πάντων τῶν Ἑλλήνων τὸ καύχημα πάσι τοῖς ὦσιν ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνατολήν. Καὶ οὗτος ὁ ἀσεβέστατος τήν ποτε περιφανῆ καὶ ὀμφακλίζουσαν ὡς ῥόδον τοῦ ἀγροῦ βούλεται ποιῆσαι ὑπ᾿ αὐτόν...»


  Ὁμιλία τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου πρὶν τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως

  Ἀπὸ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μεγάλου Λογοθέτη Γεωργίου Σφραντζῆ ἢ Φραντζῆ

  Ἐκδοθὲν ἐν Κερκύρᾳ ἔτει 1477


  http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82

  ReplyDelete
 6. «Καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσερα τινὰ ὀφείλεται κοινῶς ἐσμεν πάντες ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὑπὲρ πατρίδος, τρίτον ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ὡς Χριστοῦ Κυρίου, καὶ τέταρτον ὑπὲρ συγγενῶν καὶ φίλων. »

  Ό,τι λέγανε και οι αγωνιστές του 1821. Η ιστορική συνέχεια είναι εμφανής.

  ReplyDelete
 7. Ναὶ μπράβο, ἀλλά δὲν μᾶς λύνει πλέον κανένα πρόβλημα ὁ Παπαρρηγόπουλος....Τὴ μιὰ εἶναι ἡ ἀρχαῖα Σπάρτη, τὴν ἄλλη ἡ ἀρχαῖα Ἀθῆνα, τὴ μιά τὸ Βυζάντιο, τὴν ἄλλη ἡ πεφωτισμένη Δύση, τὴ μιά ὁ κομμουνισμὸς, τὴν ´ἄλλη ἡ σφαγή.

  Ὅλο περισσότερο φτάνουμε στὸ σημεῖο ὁ αὐτοκράτωρ Ἀλέξης Τσίπρας νὰ εἶναι ἐπαγγελματίας ψεύτης, ποιός ξέρει μὲ τὶ μάνατζερ, ψέμματα νάλεγε έξαρχῆς, ψέμματα καὶ οὶ περί αύτόν ποὺ τὸν ἀντιπολιτεύονται καὶ θέλουνε ῥηξη...μὰ πῶς μπορεῖ νὰ ζεῖ ἔτσι ἕνας ὀλόκληρος πληθυσμός ; Προφανῶς πρόκειται γιὰ τὸ περιβόητο κομματικό σύστημα... Ὸ άργός θάνατος ποὺ φέρνει τὸ γραφειοκρατικό πνεύμα και ὁ γρήγορος τῶν προγραφῶν καὶ τῶν γενοκτονιῶν ώχριά μπροστά στὴν άρχέγονη δύναμη τοῦ κομματικοῦ συστήματος.

  Τί ἐπιστήμη, τὶ θρησκεία, τὶ μεταφυσική μπορεῖ νὰ ἀνθίσει μέσα σὲ αὐτό τὸν ὠκεανό άνερυθρίαστων ψεμμάτων ; Ἐδῷ μέσα σὲ αὐτό τὸ μπλόγκ προσπαθῶ νὰ καταλάβω ποῦ όφείλεται αύτή ὴ προφανῆς ´ελλειψη στοιχειώδους άνθρώπινης έπικοινωνίας ποὺ προκαλοῦν αύτοί οἱ μυστήριοι ἑλληνικοί κώδικες.

  Κατά πάσα πιθανότητα κατάγονται ἀπό τὴν παλαιολιθική ἐποχή. Δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ ἐξηγήσει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Νεάντερταλ σὲ ἄπταιστη γαλλική ποιός εἶναι ὸ βούβαλος στὸν ὸποῖο πιστεύει. Έπικοινωνεῖ αὐτός καὶ ἡ παρεα του μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ βούβαλου καὶ σὺ νομίζεις ὅτι συνεννοεῖσαι...πλανᾶσαι ὅμως πλάνην οἰκτράν.

  ReplyDelete
 8. Τὸ πιὸ πιθανό εἶναι ὅτι ἡ ἑλληνική κοινωνία εἶναι μιὰ προσωρινή συμμαχία διαφορετικῶν ἑλληνόγλωσσων φατριῶν ποὺ εἶναι ὅλες τους πελάτισσες ὲνός ξένου πάτρωνα. Ἡ δὲ ἑλληνική γλώσσα εἶναι φαίνεται μέσον ἀναμεταδόσες πληροφοριῶν γιὰ το ποῦ μπορεῖ νὰ ἔχει παραδάκι. Ἄκόμα κι ὁ Παπαρρηγόπουλος ἤτανε στὸ κόμμα τοῦ Κωλέττη. Ἡ καφκική γραφειοκρατία ὠχριᾶ σὰν δύναμη τοῦ σκότους μπροστά στὴν τηλεπαθητική διάβρωσή της ἀπό τὸ κομματικό σύστημα.

  ReplyDelete
 9. Γιατί λες ότι δεν υπάρχει επικοινωνία; Με τα σχόλια δεν επικοινωνούμε;

  ReplyDelete
 10. Nαὶ. Ἀλλά στὴν πατρίδα πάντοτε αίσθανομουν ὅτι δὲν μπορῶ νὰ συνεννοηθῶ γιὰ τρία τουλάχιστον βασικά θέματα - 1) τὴν φύση τοῦ κράτους 2) τὸ πολιτισμικό περιεχόμενό του 3) τὸ ποῦ ὀδηγοῦν ὅλα αύτά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα έθνη κράτη αναδείχθηκαν ως οντότητες μετά τη Γαλλική επανάσταση. Πριν είχαμε αυτοκρατορίες. Το πολιτισμικό περιεχόμενό του κάθε κράτους είναι αυτό που ορίζει και επιλέγει το καθένα. Βλέπε Σκοπιανοί απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων.

   Delete
  2. Ἔχω μιὰ πιὸ προσωπική ἐξήγηση, γιὰ νὰ ἐνώσω κάπως τὸ προσωπικό μὲ τὸ συλλογικό. Καὶ σὲ σχέση μὲ τὸ θέμα τῆς άνάρτησης....1.. Ἡ γραφειοκρατια σοῦ λέει ὅτι ἄλλο τὸ κράτος, ἄλλο έσύ. Κατά συνέπεια, έσύ εἶσαι άδύναμος καὶ τὸ κράτος πανίσχυρο. 2. Σοῦ λέει, ἄλλο αὐτό που σκέφτεσαι, καὶ ἄλλο αύτό ποὺ θέλουμε. 3. Πᾶς γιὰ φούντο, θὲς δὲ θὲς. Ἐναλλακτικά, λέω. 1. τὸ κράτος εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς. Ἐξοῦ καὶ τὸ κοινοβούλιο, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι κάθονται καὶ ἀποφασίζουν. 2. Δὲν ὑπαρχει πολιτισμικό περιεχόμενο. Ὅλοι οἱ πολιτισμοί εἶναι μέσα στὴ σκέψη, τὸ κράτος εἶναι ποὺ σὲ τρομάζει λέγοντάς σου, δὲν μὲ νοιάζουν ὅλα αὐτά. Τότε, σὰν ἀντίδραση, ἔρχεται ἡ κουλτούρα.... ἡ kultur εἶναι ἀπόπειρα ἀντίστασης στὸ κράτος 3. Ποῦ ὀδηγοῦν ὅλα αὐτά - πουθενά. Ἡ ἰδέα τοῦ σκοποῦ, αὐτή εἶναι ποὺ μᾶς ἔχει φάει. Δὲν μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε σωστά ἄν ἔχουμε σκοπό.

   Delete
  3. ...ὁπότε γιὰ τὰ χάλια τοῦ κράτους φταίει, σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία μου, έκείνος ποὺ το ὺπηρετεῖ. Παρεμπιπτόντως, ἡ βασιλεία δὲν εἶναι ἀκριβῶς κράτος - ἡ βασιλεία, ὄχι ἡ μοναρχία. Οἱ ἀναλύσεις τοῦ κ. Κιτσίκη κάπου συμφωνούν μὲ τὴ δουλειά μιᾶς ἱστορικοῦ ποὺ παρακολούθησα, ἡ ὁποῖα ἔχει καταδείξει ὅτι κακῶς ´εχει παραμεληθεῖ ὴ μελέτη τῆς ὲλληνιστικῆς έποχῆς, κατά πάσα πιθανότητα λόγῷ τοῦ φόβου τῶν μελετητῶν γιὰ τὶς ἑλληνιστικές μοναρχίες. Παρόμοια εἶχε παραμεληθεῖ ὸ μεσαίωνας, πρὶν τὴν έποχή τοῦ ῥομαντισμοῦ. Λέγεται ὅτι μόνο ὁ Β. Ούγκό ἀνέσυρε άπό τὴ λήθη τὴν Παναγία τῶν Παρισίων, ποὺ ἦταν κατάμαυρη στὸν καιρό του καὶ παραμελημένη.

   Νομίζω ὅτι διακρίνω ὅτι ἡ βασιλεία εἶναι διαφορετική ἀπό τὴ μοναρχία, καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἀκριβῶς κράτος. Ἀπό αύτή τὴν ἄποψη, τὰ στοιχεῖα στὸν ΣΥΡΙΖΑ ποὺ μᾷς φαίνονται ἀποκρουστικά (π.χ. γιὰ ὁρισμένους, ὴ πίστη στὸ στράτευμα τοῦ κου Καμμένου, τὸ δίδυμο Βαρουφάκη-ΓΑΠ) δὲν εἶναι τόσο, διότι ὴ ἀριστεροσύνη τῶν ὑπολοίπων ὑποκρύπτει μιὰ τυφλή πίστη στὸ κράτος, τὸ ὁποῖο εἶναι άμάν Παναγία μου, διότι κράτος εἶναι αύτό ποὺ σοῦ λιώνει τὴ σκέψη.

   Delete
 11. Ἡ γραφειοκρατία εἶναι τὸ κράτος τῶν μετρίων ποὺ ἀνεδείχθησαν ὡς παράσιτα (μετριοκρατία).
  Ἡ ταξικὴ δικτατορία (ἀστική ἤ τοῦ προλεταριάτου) εἶναι τὸ κράτος τῶν βολεμένων (συνταγματικὴ βασιλεία, κοινοβουλευτισμός, δημοκρατία, λαϊκὰ δικαστήρια).
  Ἡ ἀναρχία εἶναι μοναρχία, εἶναι τὸ κράτος τοῦ ἥρωος (Λουδοβῖκος ΙΔ΄: τὸ κράτος εἶμαι ἐγώ. Ναπολέων: ἡ Εὐρώπη εἶμαι ἐγώ. Ντὲ Γκώλ: Ἡ Γαλλία εἶμαι ἐγώ). Τὸ Α τῆς ἀναρχίας εἶναι ὁ ἥρωας καὶ ὁ κύκλος τῆς ἀναρχίας ποὺ κυκλώνει τὸ Α εἶναι ἡ Ο (ὀγάνωση) μἐ τὴν ὁποία ὁ Ἄναρχος-Ἥρως μεγαλουργεῖ. Ἡ Γενικὴ Θέληση τοῦ Ῥουσσὼ, εἶναι ἡ θέληση τοῦ λαοῦ ποὺ συμπηκνώνεται στὴν θέληση τοῦ Ἑνός, τοῦ Λίντερ Μάξιμο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. ΥΓ - Ὁ Θεὸς εἶναι ἄναρχος. Ἡ ὀρθόδοξη θέωσις, δηλαδὴ ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό, εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἀναρχία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι. Αυτοί οι μαυροφορεμένοι μπαχαλάκηδες έχουν αμαυρώσει την έννοια της αναρχίας.

   Αναρχία σημαίνει δεν έχεις καμία αρχή. Είσαι δηλαδή παιδί. Δεν έχεις πάθη και εγωισμούς. Είσαι νήπιος. Όλα τα κάνεις αγνά χωρίς κουτοπονηριές και μεταγενέστερες σκέψεις ή ενδοιασμούς. Τότε γίνεασι πραγματικά έξυπνος, όχι πονηρός. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πραγματικά έξυπνος.

   Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

   Delete
  2. Τὰ παραπάνω ποὺ ἔγραψε ὁ Ε.Μ. μὲ ἐξέπληξαν εὐχάριστα διότι εἶναι πολὺ σωστὰ καὶ δὲν τὸ ἐπερίμενα ἀπὸ αὐτὸν, ὁ ὁποῖος ἀπὸ προηγούμενα σχόλια ἔχει δώσει τὴν ἐντύπωση ὅτι μερικὲς φορὲς φαντάζει προβοκάτορας.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Καλώς. Αλλά, ο Χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία κ.Κιτσίκη. Επομένως, και πάλι, μην τον ταυτίζετε σε σχέση με την πολιτική κίνηση της αναρχίας και των φαινομένων της.

   Δείτε αυτό

   Χρ. Γιανναράς: Η σωτηρία εν Χριστώ: ατομικό ή εκκλησιαστικό γεγονός;

   https://www.youtube.com/watch?v=TtR1Zl1dJxk

   Delete
 13. Ἀπό θεολογική ἄποψη, τὸ κράτος καὶ ἡ κοινωνία παρουσιάζονται σὰν μιὰ μεγάλη ψευδαίσθηση. Σοῦ δίνουν δηλαδή τὴν ἐντύπωση ὅτι γίνεται σωτηρία μέσῷ αὐτῶν.

  Τέσσερα ἀλληλένδετα στοιχεῖα άποτελοῦν τὸν πειρασμό. Ἡ θυσία, ὴ ἀνταλλαγή, ἡ κίνηση καὶ ἡ διαλογή, άπόφαση, κρίση - ὴ τελευταῖα συμβολίζεται μὲ τὸ δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.

  Ἔνας παλαιός θεολόγος θὰ ἔλεγε ὅτι ὅλα αὐτά σημαίνουν ἀπομάκρυνση τῆς σκέψης ἀπὸ τὸ Θεό. Γιὰ τὴ θυσία, ὑπάρχει τὸ βιβλίο Homo Necans, Ἄνθρωπος Φονεύς, τοῦ ἑλληνιστῆ Βάλτερ Μποῦρκερτ. Γιὰ τὴν άνταλλαγή, τὸ Δῶρο τοῦ Μαρσέλ Μως. Γιὰ τὴν κίνηση, ὁ Ζήνων καὶ τὰ παράδοξά του. Γιὰ τὴν έπιλογή δὲν ξέρω. Ὅλα ὅμως γυρνάνε γύρω άπό τὸ γεγονός ὅτι - ὁ νοῦς εἶναι ὁ κόσμος καὶ ὸ Θεός, κάπου στὴν ἄκρη του ἤ στὸ κέντρο του. Ἀλλά ´αχι - ὸ Θεός εἶναι ἡ σκέψη καὶ ὁ νοῦς, δὲν εἶναι άλλοῦ.

  Κατά συνέπεια, ὸ καλύτερος τρόπος νὰ χάσεις τὸ Θεό εἶναι νὰ προσπαθήσεις νὰ έπέμβεις στὴν ἴδια σου τὴ σκέψη.Ὁ πειρασμός εἶναι ὅτι ὑπάρχει κάτι πιό πέρα, πιό μακριά ἀπό τὸν νοῦ καὶ τὸ χέρι τῆς Ἔυας τείνει νὰ τὸ φτάσει. Πρίν ἀπό τὸ μῆλο ὅμως ´εχει έδραιωθεῖ ὁ φόβος ὅτι ὸ Θεός τὴν ἔχει έγκαταλείψει. Ὴ προπαγάνδα τοῦ κράτους καὶ τῆς έξουσίας λέει ὅτι ἡ πίστη εἶναι κάτι σὰν τὸ μῆλο, κάτι δηλαδή ποὺ πρέπει νὰ φτάσει κανείς - δηλαδή, ὅτι ὁ Θεός βρίσκεται ἔξω άπό τὸν ἄνθρωπο. Ἔτσι, κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ μισεῖ καὶ νὰ φοβάται τον ἑαυτό του.

  Πλήρωνε ! τοῦ λένε οὶ δανειστές,καὶ αὐτός πληρώνει ἀπό οἴκτο.Ὁ οῖκτος εἶναι ὁ διάβολος. Ὅταν ἡ έξουσία έμφανίζεται άνελέητη, τὸ παίζει Θεός. Δὲν εἶναι ὅμως. Ἡ ἐξουσία εναι σκυλί ποὺ γαβγίζει. Κατά κάποιον τρόπο αὐτό εἶναι τὸ νόημα τοῦ πολέμου προπαγάνδας ποὺ ἔχει παροξυνθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια κατά τῆς Ἑλλάδας.

  Γιὰ ἕναν παράξενο λόγο ὴ προπαγάνδα στρέφεται κατά τῆς φυσικῆς ἀναπαραγωγῆς τῶν `Ελλήνων, σὰν νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐμποδίσει τὴν τεκνοποΐα τους. Φαίνεται λίγο γελοῖο αὐτό ποὺ λέω, ἀλλά αὐτό βλέπω.

  ReplyDelete
 14. Y.Γ. Ἐπιχειρῶ μιὰ τηλεγραφική ἀνάγνωση τῶν λεχθέντων ὑπό Ἔ.Μ. καὶ κου Κιτσίκη. Ἡ οὐσία τῆς γραφειοκρατίας εἶναι ὁ ἐκβιασμός. Ὁ μπαχαλάκιας εἶναι κρατικός ὑπάλληλος. Ὁ έκβιασμός εἶναι περισπασμός τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ έπιθυμητό, δηλαδή πειρασμός. Ἴσως ὅμως - ἴσως - ἡ μόνη σωστή ἀντιμετώπιση τοῦ πειρασμοῦ εἶναι νὰ μὴν τὸν διώξεις ἀπὸ τὸ ὀπτικό σου πεδίο καὶ - ἴσως - Ἄν πᾶς να φύγεις, χάθηκες.

  ReplyDelete