Dec 15, 2014

164- Ἡ Ἱστορία γράφεται ἀπὸ τοὺς ὀλίγους : Δημοφιλία καὶ Δημιουργία

164- Ἡ Ἱστορία γράφεται ἀπὸ τοὺς ὀλίγους :  Δημοφιλία καὶ Δημιουργία

Ἡ κοινὴ γνώμη καὶ γενικὰ ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀνίκανη νὰ διαχωρίσῃ σὲ μία δεδομένη κατάσταση τὸ τμῆμα τῆς πραγματικότητος ποὺ γεννιέται καὶ ποὺ θὰ ἐπικρατήσῃ στὸ μέλλον, ἐνῷ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκόμη ὁρατό, ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ τμῆμα ποὺ πεθαίνει καὶ καλύπτει ὡς πτῶμα ὅλον τὸν ὁρίζοντα, ἀλλὰ εἶναι χωρὶς μέλλον, καταδικασμένο νὰ συρρικνωθῇ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ.

Κλασσικὸ παράδειγμα, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἔργο του μέχρι τὸν θάνατό του. Μετὰ βίας τὸν ἠκολούθησαν στὴν πορεία του οἱ καθιερωμένοι 12 ἀπόστολοι καὶ μόνον τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸν ἠκολούθησε ἡ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶχε παρερμηνεύσει τὸ μήνυμά του καὶ ἐνόμιζε ὅτι ἐτοίμαζε ἐξέγερση κατὰ τοῦ Ῥωμαίου κατακτητοῦ γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ βασιλεύς. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει ὅλοι οἱ μαθητές του, οἱ ὁποῖοι καὶ δὲν παρίσταντο στὸ μαρτύριό του, μὲ ἐξαίρεση τὸν Ἰωάννη.  Καὶ ὅμως, μόνος στὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο, μετὰ ἀπὸ τέσσερις αἰῶνες, ἡ κοινὴ γνώμη τὸν ἠκολούθησε καὶ ὁ ὁρίζοντας ἐγέμισε ἀπὸ ἑκατομμύρια  ὀπαδούς.

Πρόκειται γιὰ νόμο τῆς Ἱστορίας: Ὁ δημοφιλὴς ἐν ζωῇ καταποντίζεται στὴν λήθη τοῦ μέλλοντος. Ὁ μόνος ἐν ζωῇ, δημοφιλὴς μετὰ θάνατον. Οἱ ἀπόλυτοι πολιτικοὶ ἡγέτες, ὅπως ὁ Ἀλέξανδρος ἤ ὁ Μάο, δὲν καθιστοῦν ἐξαίρεση. Τρομοκρατοῦν τὸ πλῆθος ἐν ζωῇ καὶ εἶναι μόνοι, ἐνῷ θεοποιοῦνται μετὰ θάνατον ἀπὸ τὸ πλῆθος.

Ἡ κοινὴ γνώμη λατρεύει οἰκειοθελῶς τοὺς ἐν ζωῇ μετρίους, χωρὶς ἐξαίρεση, ἐπειδὴ ὑποχρεωτικὰ εἶναι ἀνεγκέφαλη καὶ ἀκολουθεῖ τὸ νταούλι καὶ τὸν ζουρνᾶ τῆς προπαγάνδας καὶ τοῦ συρμοῦ, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, στὴν τέχνη καὶ τὴν πολιτική. Αὐτὸ καθιστᾷ τὸν τεράστιο μῦθο τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ὁ λαὸς εἶναι ὑποχρεωτικὰ δοῦλος ἐνῷ ὁ δημιουργὸς εἶναι ὁλομόναχος ἐπὶ τοῦ ὄρους, ὅπως ὁ Μωυσῆς. Ὁ Γάλλος ποιητὴς Ἀλφρέδος ντὲ Βινύ (1797-1863) περιγράφει τὸν δημιουργὸ στὸ ποίημά του «Μωϋσῆς», μὲ τοὺς παρακάτω στίχους: «Καὶ ὄρθιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ Μωϋσῆς...τοῦ ἔλεγε, πρόσωπο μὲ πρόσωπο: ... Θὰ ζήσω λοιπὸν πάντα δυνατὸς καὶ μόνος;  Ἄφησέ με ν’ἀποκοιμηθῶ μὲ τὸν ὕπνο τῆς γῆς!»

Ὁ ἄριστος ὑποχρεωτικά, γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ ὅσο ζῇ θὰ ὑπάρξῃ τύραννος. Ποτὲ ὁ λαὸς δὲν θὰ ἐπιλέξῃ τὸν ἄριστο. Ἐπιλέγει ὡς βουλευτή, ὡς καλλιτέχνη, ὡς συγγραφέα, πάντα τὸ ὅμοιό του, τὸν δοῦλο, τὸν μέτριο. Πρόκειται γιὰ ἀντικειμενικὴ ἀδυναμία τῆς κοινῆς γνὠμης νὰ ἐπιλέξῃ τὸν ἄριστο, πέραν ἀπὸ οἱονδήποτε ἐνδεχομένο φθόνο. Ὁ δημιουργὸς εἶναι καταδικασμένος νὰ βάλλεται ἀπὸ παντοῦ γι’αὐτὸ καὶ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ μάρτυς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Ὅσο πιὸ ἐπιτυχημένος εἶναι ἐν ζωῇ τόσο ὀλιγώτερο δημιουργικὸς εἶναι. Στὸν δημιουργὸ καὶ μόνον ἀνήκει ἡ μεταθανάτιος ζωή.

Γὰ τὸν ἄσημο καὶ πτωχὸ τῷ πνεύματι, τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος ληστή, ὁ Θεὸς ἐμερίμνησε μὲ τὴν χάρη του νὰ τὸν κάνῃ ἀθάνατο. Ὅμως γιὰ τὸν δημιουργό, ἡ ταπείνωση δὲν ἐξασκεῖται ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων παρὰ μόνον ἐνώπιον τοῦ Σωτῆρος, ὡς δοῦλος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔπαρση τοῦ ὑψίστου ἀγγέλου Ἑωσφόρου εἶχε  ἐκδηλωθῆ κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὸ καὶ ἐτιμωρήθη ἐνῷ τὸ αἴσθημα ἀνωτερότητος τοῦ δημιουργοῦ ἐκδηλώνεται ἔναντι τῆς κοινῆς γνώμης καὶ μόνον.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Δεκεμβρίου 2014 

5 comments:

 1. Συμφωνω με το αρθρο αλλα νομιζω οτι ειναι μονο η μια πλευρα του νομισματος. Ο αριστοκρατικος Ξενοφων, πιστευω, θα συμφωνουσε επισης.
  Παρολα αυτα στο "Αθηναιων Πολιτεια" δειχνει να καταλαβαινει σε ποια βαση στηρζεται η δημοκρατια και την δικαιολογει παρολο που φαινεται οτι εχει πολυ κακη αποψη και για το πολιτευμα και για τις δυνατοτητες και την ποιοτητα του λαου.

  ΕΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΚΑΙ ΕΒΟΥΛΕΥΟΝΤΟ, ΤΟΙΣ ΟΜΟΙΟΙΣ ΣΦΙΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΗΝ ΑΓΑΘΑ, ΤΟΙΣ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΣ ΟΥΚ ΑΓΑΘΑ. ΝΥΝ ΔΕ ΛΕΓΩΝ Ο ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΞΕΥΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΑΥΤΩ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΜΟΙΟΙΣ ΑΥΤΩ. ΕΙΠΟΙ ΤΙΣ ΑΝ, ΤΙ ΑΝ ΟΥΝ ΓΝΟΙΗ ΑΓΑΘΟΝ ΑΥΤΩ Η ΤΩ ΔΗΜΩ ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ; ΟΙ ΔΕ ΓΙΓΝΩΣΚΟΥΣΙΝ ΟΤΙ Η ΤΟΥΤΟΥ ΑΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΛΥΣΙΤΕΛΕΙ Η Η ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝΟΙΑ. ΕΙΗ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΝ Η ΠΟΛΙΣ ΟΥΚ ΑΠΟ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ, ΑΛΛ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝ ΣΩΖΟΙΤΟ ΟΥΤΩΣ. Ο ΓΑΡ ΔΗΜΟΣ ΟΥ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΥΤΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ, ΑΛΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΝ, ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΩ ΟΛΙΓΟΝ ΜΕΛΕΙ. Ο ΓΑΡ ΣΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΥΚ ΕΥΝΟΜΗΣΘΑΙ, ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΣΤΙΝ. ΕΙ Δ ΕΥΝΟΜΙΑΝ ΖΗΤΕΙΣ, ΠΡΩΤΑ ΜΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥΣ ΔΕΞΙΟΤΑΤΟΥΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΙΘΕΝΤΑΣ. ΕΠΕΙΤΑ ΚΟΛΑΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΑΣΟΥΣΙΝ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΕΙΝ ΟΥΔΕ ΛΕΓΕΙΝ ΟΥΔ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΙΝ. ΑΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΙΝΥΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΑΧΙΣΤ ΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΚΑΤΑΠΕΣΟΙ.
  Αν μεν οι καλύτεροι μιλούσαν και μετείχαν στην βουλή, για τους ομοίους τους θα ήταν καλά, για δε τους ανθρώπους του λαού , όχι. Τώρα οποίος πονηρός άνθρωπος θέλει, σηκώνεται και μιλάει και βρίσκει το χρήσιμο γι αυτόν και τους ομοίους του. Θα έλεγε κανείς, τι καλό λοιπόν ξέρει ένας τέτοιος άνθρωπος γι αυτόν η τον λαό; Αυτοί όμως ξέρουν ότι η δίκη του αμάθεια και πονηριά και εύνοια είναι πιο αποτελεσματική από του χρηστού την αρετή και σοφία και δυσμένεια. Δεν πρόκειται λοιπόν να γίνει η πόλη από τέτοιες απόψεις το καλλίτερο μέρος για να ζεις, άλλα η δημοκρατία περισσότερο έτσι σώζεται. Διότι ο δήμος δεν θέλει με την πόλη ευνομούμενη αυτός να είναι δούλος, άλλα ελεύθερος να είναι και να άρχει, και η κακοδιοίκηση λίγο τον ενδιαφέρει. Διότι από αυτό που εσύ νομίζεις ότι δεν ευνομειται, ο δήμος από αυτό ειναι ισχυρος και ελεύθερος. Αν ζητάς ευνομία , πρώτα θα δεις τους ικανότερους να φτιάχνουν τους νόμους, έπειτα θα τιμωρήσουν οι χρηστοί τους πονηρούς και θα σκεφτούν για την πόλη και δεν θα αφήσουν παλαβούς ανθρώπους να συσκέπτονται στην βουλή και στην εκκλησία. Από αυτά λοιπόν τα αγαθά τάχιστα ο λαός θα καταπέσει σε δουλεία.

  Στην ουσια το μονο που δεν εχει λογικη ειναι το σημερινο. Ουτε να υποταχθουμε σε καποιους φανερα ανωτερους θελουμε ουτε διεκδικουμε την ελευθερια μας. Ετσι ειμαστε στην πραξη δουλοι και στα λογια ελευθεροι και ενω αλλοι κανουν οτι θελουν κατα το συμφερον τους, ο λαος φορτωνεται την ενοχη σαν "κυριαρχος" της χωρας.

  ReplyDelete
 2. Έτσι γράφεται η σύγχρονη ιστορία.

  https://www.youtube.com/watch?v=RfeMW3Qp-JM

  Χρηματισμός Χαικάλη

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα είναι τόσο λαμόγια οι έλληνες, που δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα όποιος και αν κυβερνήσει.

   Delete
 3. https://www.youtube.com/watch?v=aIe3UNC0phE

  http://tvxs.gr/news/ellada/ston-eisaggelea-o-giorgos-apostolopoylos

  ReplyDelete
 4. Όπως πάντα, ξέρετε τι λέτε και πότε το λέτε. Να είστε καλά, γερός , δυνατός και ο Θεός να σας κρατήσει συνειδητό και με αγωνιστικό πνεύμα.

  ReplyDelete