May 12, 2014

109 - Ἡ πολιτικὴ προβοκάτσια τοῦ ἐγχωρίου καὶ διεθνοῦς Κατεστημένου ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο

109 - Ἡ πολιτικὴ προβοκάτσια τοῦ ἐγχωρίου καὶ διεθνοῦς Κατεστημένου ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο

Στὴν Οὐκρανία οἱ Ἀμερικανοὶ νεοσυντηρητικοὶ ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο ψεύδους καὶ προβοκάτσιας καὶ ἔχουν κάνει ἀνδρείκελο τὸν πρόεδρο Ὀμπάμα. Ἀλλὰ δὲν τοὺς βγαίνει διότι ἔχουν ἀπέναντι τους μία τεραστία προσωπικότητα, τὸν Πούτιν, ποὺ μέσα σὲ 14 χρόνια διακυβερνήσεως ἔχει ἀναδειχθῆ ἡ ἐλπίδα ὅλου τοῦ καταπιεσμένου πλανήτου κατὰ τοῦ βαρβάρου ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Οἱ ἀμερικανοὶ Neo-Cons στήνουν τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη ἀπίθανες προβοκάτσιες, προσπαθῶντας νὰ σπρώξουν τὸν Ὀμπάμα πρὸς τὸ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα. Ἐγκλωβισμένος ὁ Ὀμπάμα στρέφεται ἀπελπισμένα πρὸς τὸν Πούτιν ζητῶντας βοήθεια, προτοῦ τὸν καταβροχθίσῃ τὸ χρηματιστηριακὸ βιομηχανικὸ στρατιωτικὸ Κατεστημένο ποὺ εἶχε καταγγείλει ὁ πρόεδρος Ἄϊζενχάουερ.

Στὴν Ἑλλάδα, τὸ παρακλάδι τοὺ ἰμπεριαλιστικοῦ χταποδιοῦ στήνει τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη συστηματικὲς προβοκάτσιες γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν ἐπικράτηση τοῦ μοναδικοῦ πλέον ἐπαναστατικοῦ κινήματος, ποὺ ἔχει ὄνομα Χρυσῆ Αὐγή, προσπαθῶντας ἀπεγνωσμένα νὰ τῆς προσάψουν τὸ στῖγμα ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, ἐφ’ ὅσον ὁ ὁρισμὸς «τρομοκρατικὴ ὀργάνωση» ἔχει πλέον εἰσχωρήσει στὴν συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὡς ταυτόσημος μὲ τὸν ἐπαναστατικὸ πατριωτισμό. Ἤδη δύο βιβλία τρομοκρατῶν, τοῦ Κουφοντῖνα καὶ τοῦ Σάββα Ξηροῦ ἐξησφάλισαν στὴν 17Ν θέση στὴν Ἱστορία. Ὁ Στάθης Παναγούλης δηλώνει στὴν Βουλή, ὑπερήφανα, τρομοκράτης, ὅπως ὁ Ῥοβεσπιέρρος. Συνεπῶς, ἐὰν χαρακτηρισθῆ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ τρομοκρατική, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «τρομοκρατήσατε τοὺς τρομοκράτες τοῦ Σαμαροβαγγελικοῦ Κατεστημένου», τότε τὴν ἡρωποιεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Δυστυχῶς, τὸ ΚΚΕ ποὺ συρρικνώθηκε ἐπάνω στὸ κλαδὶ τοῦ δέντρου ὡς σοφὴ κουκουβάγια, καὶ ποὺ ἔχει ἤδη ἐξασφαλίσει τὸν τίτλο τοῦ προφήτου ὅλων τῶν δεινῶν, γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ἱστορία θὰ τοῦ ἀναγνωρίσῃ τὸ προνόμιο τῆς Κασσάνδρας, αὐτὸ τῆς σωστῆς διαλεκτικῆς ἀναλύσεως τῶν γεγονότων, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἔκανε τίποτα γιὰ νὰ τὰ ἀποτρέψῃ, ἐπέλεξε νὰ τεθῇ ἀπὸ μόνο ἐκτὸς παιχνιδιοῦ.

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκφραση «ἐγκληματικὴ ὀργάνωση» ποὺ ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι χρησιμοποιοῦν κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, δὲν ἔχει ἀπήχηση, ἐφ’ὅσον ὅλοι πλέον γνωρίζουν, ἀκόμη καὶ ἡ Κουτσὴ Μαρία, ὅτι οἱ ἀπελευθερωτὲς τῶν λαῶν ὑπῆρξαν, ἐξ ὁρισμοῦ, μεγάλοι ἐγκληματίες, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν Μεγαλέξανδρο καὶ τὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο, μέχρι τὸν Ναπολέοντα καὶ τὸν Στάλιν καὶ ὅτι τὸ Κολωνάκι περιμένει τὴν ἀνέγερση ἐπὶ τῆς πλατείας του τοῦ θρυλικοῦ πλέον μελλοντικοῦ λόφου τῶν Διεφθαρμένων.

Ἀντιθέτως, ὅσοι καταφέρονται μὲ μῖσος κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως καὶ ὅσοι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καταφέρονται μὲ μῖσος κατὰ τῶν κομμουνιστῶν, δὲν δύνανται νὰ διεκδικήσουν οὔτε τὸν τίτλο τοῦ τρομοκράτη, οὔτε τὸν τίτλο τοῦ ἐγκληματία, ἀλλὰ μόνον τὸν τίτλο τοῦ προδότη τῶν συμφερόντων τοῦ περιουσίου ἑλληνισμοῦ, διότι κάθε «ἀντί» εἶναι μαχαιριὰ στὴν καρδιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὅ,τι διχάζει εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀνθελληνικό, οἱαδήποτε ὕβρις κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἤ κατὰ τοῦ ΚΚΕ πρέπει νὰ ἀπαγορευθῇ εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἑνότητος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ. Ἀντιθέτως τὰ συγκεκριμένα πρόσωπα, ἀσχέτως ἰδεολογιῶν, τὰ ὁποῖα, ὅπως ὁ Σημίτης, ἤ ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος ἔχουν συγκεκριμένα προβῆ σὲ πράξεις στηρίξεως τοῦ ἐσωτερικοῦ Κατεστημένου, πράξεις ποὺ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πρέπει νὰ ἀποκλεισθοῦν μιὰ γιὰ πάντα.

Γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, οἱ θέσεις τῶν ἀκραιφνῶν ἰδεολόγων πρέπει νὰ εἶναι σεβαστές, ἐφ’ὅσον προέρχονται ὄχι ἀπὸ πρακτορηλίκι ἀλλὰ ἀπὸ διαφορετικὴ ἐκτίμηση τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ μας. Ἔτσι, κατὰ τὸν μικρασιατικὸ πόλεμο τοῦ 1919-1922, οἱ θέσεις τῶν Βενιζελικῶν ποὺ ἤθελαν τὴν ἐπέκταση τῶν συνόρων τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως καὶ οἱ θέσεις τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ (βλέπε τὰ Ἀπομνημονεύματά του) ποὺ ἐχαρακτήριζαν τὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία ὡς ἰμπεριαλιστικὴ καὶ προσεπάθησαν νὰ τὴν σταματήσουν, ἦσαν σεβαστὲς καὶ ὁ Διχασμὸς ὑπῆρξε ἐξ ὁρισμοῦ ἀνθελληνικὴ πράξη. Ἀκόμη καὶ ἡ στάση συνεργασίας τῶν Ἑλλήνων κομμουνιστῶν μὲ τὴν ΕΣΣΔ, στὴν περίοδο τοῦ 1939-1941, παρὰ τὴν τότε συμμαχία τῆς Μόσχας μὲ τὸ Βερολῖνο, ὅσο καὶ στάση συνεργασίας τῶν Ἑλλήνων φασιστῶν μὲ τοὺς Γερμανοὺς, ἦταν σεβαστή, ἐφ’ὅσον ὅμως ἐβασίζετο ὄχι στὸ χρηματικὸ συμφέρον τῶν μαυραγοριτῶν ἤ τῶν Τσοχατζόπουλων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ στὴν ἰδεολογικὴ καθαρῶς προτίμηση ὑπὲρ τοῦ κομμουνισμοῦ ἤ τοῦ φασισμοῦ. Κάτι τέτοιο συνέβη στὴν Γαλλία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ὅταν ἐπιφανεῖς Γάλλοι συγγραφεῖς, ἀπὸ ἰδεολογικὴ καὶ μόνον τοποθέτηση, συνειργάσθησαν μὲ τοὺς Γερμανοὺς ἤ μὲ τοὺς Ῥώσους. Μόνον ἐὰν προτιμηθῇ ἡ πάλη τῶν τάξεων, εἰς βάρος τῆς λαϊκῆς ἑνότητος, δύναται νὰ δικαιολογηθῇ ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος καὶ πάντως, ἀσχέτως ἰδεολογικῶν τοποθετήσεων, ἀκόμη καὶ ὁ ἀδελφός σου, ἐὰν εἰσέλθῃ βιαίως στὸ σπίτι σου καὶ βιάσῃ τὴν γυναίκα σου, πρέπει ἐσὺ νὰ ἀντισταθῆς. Ὁ Ἕλλην φασιστὴς δὲν ἔπρεπε νὰ συνεργασθῆ μὲ τὸν Γερμανό,  ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ τελευταῖος ἐπάτησε τὸ πόδι του στὴν Ἑλλάδα.


  Δημήτρης Κιτσίκης                     12 Μαΐου 2014

28 comments:

 1. Αυτό που λέτε για τη στάση του ΚΚΕ, που αναλύει τα γεγονότα και δεν κάνει τίποτα για αυτά, είναι παρα πολύ ενδιαφέρον, διότι φωτίζει τη στάση πολλών ανθρώπων του καιρού μας. Υπάρχει μια σύγχυση γύρω από αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε, θέση παρατηρητή. Το βλέπουμε αυτό στους δήθεν αντικειμενικούς δημοσιογράφους, καθώς και σε αυτούς που προσπαθούν να καλμάρουν τα πνεύματα. Στη Γαλλία, αυτός που συντονίζει μια δημοσια συζήτηση καλείται modérateur, δηλαδή, "καλμαριστής". Μήπως αυτός που θέλει πράγματι να παρατηρεί και να μη δρα, δηλαδή αυτός που δεν θέλει να συμμετάσχει στη βία τις ιστορίας, δρα κατανάγκην ? Μήπως δηλαδή η μη δράση, η μη βία, ας πούμε, είναι το εντελώς αντίθετο από το να κάθεσαι στη γωνια σου να περιμένεις ? Και μήπως ένα είδος παρεξηγήσεως του χριστιανισμού, το να κάθεσαι να υποφέρεις μέσα στη σιωπή, ήταν κυρίαρχο στην Ελλάδα, και είναι αυτό που έχει παραλυσει τα αντανακλαστικά του ελληνικού λαου ? Δεν το λέω από δωδεκαθεïστική σκοπιά.

  ReplyDelete
 2. Αὐτὸ ποὺ λέτε Κωνσταντῆ εἶναι τὸ μεγάλο δίλημμα καὶ ἡ ἀντιφατικότητα τοῦ ἀνθρώπου ὡς πεπτωκυία φύση. Τὸ ποίημα τοῦ Ἀραγκὸν ποὺ ἐμελοποίησε ὁ Μπρασὲνς λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπλώνει τὰ χέρια του γιὰ νὰ ἀγκαλιάσῃ τὸν ἀγαπημένο του καὶ τότε ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔφτειαξε σταυρό, δηλαδὴ μαρτύριο. Ἡ ἀρχαία τραγωδία μιλάει γιὰ εἱμαρμένη. Πὰς νὰ κάμῃς τὸ καλὸ καὶ βουτᾶς στὸ αἷμα. Ὁ Χριστὸς ἦλθε καὶ ἀπελευθέρωσε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν εἱμαρμένη. Ἐπρόβαλε τὸ ἄλλο μάγουλο, ἀλλὰ συνάμα καὶ τὸ μαστίγιο κατὰ τῶν ἐμπόρων καὶ ἔσωσε τὴν Ἀνθρωπότητα. Ὅταν οἱ φοιτητές μου μὲ ἐρωτοῦν ἐὰν πράγματι ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ κατὰ Μἀρξ, ἀπαντῶ ὅτι ναὶ καὶ ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὀπιομανής.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Εμείς που ήμασταν σχετικά πρόσφατα νέα γενιά ντρεπόμασταν να εκστομίσουμε τι λέξη θρησκεία, διότι πίσω από αυτή τη λέξη για μας κρύβονται όλα τα κακά της γης : παλιά μόδα, λεφτά, άρνηση του sex, σωματική δυσφορία, ψέματα, μούχλα, υποκρισία, θάνατος. Ποτέ δεν το περιμέναμε ότι ο κόσμος είναι τόσο χαλια και αρνούμαστε να το πιστέψουμε. Τρίβουμε τα ματια μας όταν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν και μας συμβαίνουν και μάς ! Λέμε, δεν είναι δυνατόν, εμείς νομίζαμε ότι έχουμε έρθει στον επί γης παράδεισο !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αλλα έχω πάθει την πλακα μου για το ποσο εύκολα αυτοί που έχουν τη δυνατότητα κάνουν θρησκεία τους το χρήμα. Είναι απίστευτα εύκολο για αυτούς και εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον για μένα. Όπως τους βλέπω, το μονο που τους ζητάει το χρήμα είναι να το λατρεύουνε χωρίς να χρειάζεται καν να το παραδεχτούνε. Οι περισσότεροι φίλοι μου λατρεύουνε πλέον το χρήμα και πληρώνονται επειδή το λατρεύουνε, χωρίς πολύ κόπο ! Φαίνεται πως πολλούς το χρήμα τους ανταμείβει εφόσον εξοντώνουνε αρκετούς φτωχούς. Γι αυτό και πολύς κόσμος σιχαίνεται τον Σύρριζα και στρέφεται στη Χρυσή Αυγή, από απελπισία. Αλλα και επειδή έχει πληγωθεί. Φαίνεται ότι οι πλούσιοι για να είναι πλούσιοι πρέπει να κλέβουνε συνεχώς τους φτωχούς. Οι πλούσιοι είναι πιο φανατικοί από τους φτωχούς στην πάλη των τάξεων, ενώ περίμενες το αντίθετο !

   Delete
 4. Σημερα λεω να κερδισω αναδρομικα τον τιτλο του ναζι που μου αποδοθηκε χτες. Παρατηρωντας την διστακτικοτητα με την οποια ο Πουτιν βλεπει τους Ρωσσους της Ουκρανιας να προσπαθουν μονοι τους να αποσχισθουν, με παρομοιες καταστασεις να υπαρχουν και στην Υπερδνειστερια, δεν μπορω να μην σκεφτω οτι στο μυαλο του εχει τον Β.Π. πολεμο ο οποιος ξεκινησε (τουλαχιστον ετσι φανηκε) απο τις επιθεσεις του Χιτλερ στην Αυστρια, Τσεχοσλοβακια και Πολωνια προκειμενου να μαζεψει τους εκει κατοικουντες Γερμανους σ ενα κρατος.
  Η Ρωσσια φαινεται να στριμωχτηκε στην ιδια κατασταση, χωρις ομως να την εχει ξεκινησει η ιδια.
  Το μπαραζ λασπης που εξαπολυεται στην Ελλαδα εναντιον του μονου φιλορωσσικου κομματος, οπως και οι φημολογουμενες απειλες εναντιον του Καραμανλη, του οποιου η προσεγγιση με τους Ρωσσους του βγηκε ξινη, εμποδιζει τον πολυ κοσμο να δει οτι το ιδιο γινεται εδω και χρονια με τον ιδιο τον Πουτιν.
  Οποιος εχει ελαχιστο εστω μυαλο καταλαβαινει οτι οταν καποιοι ειναι φιλοι με τον μπεκρουλιακα Γιελτσιν που εκανε την Ρωσσια κυριολεκτικα μπουρδελο της υφηλιου και κατηγορουν τον Πουτιν που την ξανακανε υπερδυναμη, δεν το κανουν για το καλο των Ρωσσων.
  Πολυ φοβαμαι οτι ο επομενος πολεμος εχει ηδη αποφασιστει.
  Η Ρωσσια εξωθειται να προστατεψει τους πληθυσμους της και παραλληλα συκοφαντείται ο ηγετης που την ανορθωσε.
  Το σκηνικο μοιαζει πολυ για να ειναι συμπτωση.
  Ο Πουτιν φραζει τον δρομο της παγκοσμιοποιησης και πρεπει να φυγει απ την μεση.
  Η ανοδος του εθνικισμου ειναι απαραιτητη οσο ποτε στην Ευρωπη, αλλιως οι Εβραιοι τραπεζιτες θα παιξουν και παλι το παιχνιδι τους μασκαρεμενοι σε Ευρωπαιους καθε φυλης.
  Ο λογος που η συζητησεις γυρω απο τον Χιτλερ και το ολοκαυτωμα απαγορευονται δεν ειναι τα εγκληματα των Γερμανων.
  Ο Σταλιν κατηγορειται για 20 εκατομμυρια νεκρους, οι Αμερικανοι μεταξυ αλλων για δυο ατομικες βομβες εναντιον αμαχων και οι αποικιοκρατες αγγλοι εκαναν τα τελευταια τους εγκληματα στην Κυπρο, αφου ειχαν αιματοκυλισει τον κοσμο επι αιωνες.
  Κανενας δεν απαγορευσε την ιστορικη ερευνα για αυτα και αλλα αμετρητα ιστορικα γεγονοτα που περιεχουν ιστοριες φρικιαστικων εγκληματων.
  Οποιος ομως ασχοληθει να διαβασει τα κειμενα του ιδιου του Χιτλερ θα δει οτι δεν θεωρουσε οτι πολεμουσε εναντιον Αμερικανων και Ευρωπαιων αλλα εναντιον Εβραιων οι οποιοι και του ειχαν κυρηξει επισημα πολεμο απο το 1933.
  Αυτο ειναι και το μυστικο πισω απο την λυσσα να κρατηθουν εκτος συζητησης οι λογοι της περιεργης συμπεριφορας εναντιον μιας "ειρηνικης" φυλης και αποδιδονται σε παρανοια και ψυχικη αρρωστια.
  Δεν ξερω αν ειχε δικιο αλλα πραγματι αναρωτιεμαι τι κερδιζει η Ευρωπη στριμωχνωντας με αυτον τον τροπο τον Πουτιν και διακινδυνευοντας εναν ακομη πολεμο που θα κανει την Ευρωπη ερειπια.
  Τι εχει να μοιρασει η Ευρωπη με την Ρωσσια;
  Ελπιζω οτι ο Πουτιν θα αποδειχθει καλυτερος διπλωματης και θα μπορεσει να αποφυγει τον πολεμο.
  Ελπιζω οτι σε μερικα χρονια, αρκετοι Ευρωπαιοι πολιτες θα εχουν καταλαβει που ζουνε.
  Αλλωστε η δυναμη του χρηματος που δινει σιγουρια εχει κανει πραγματικοτητα την προφητεια του Χιτλερ στην πολιτικη του διαθηκη (υπαρχει στο διαδικτυο και την συνιστω ανεπιφυλακτα)

  Ακόμη όμως και εάν χάσω αυτό τον πόλεμο, τούτο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η κυριαρχία τους είναι εξασφαλισμένη, διότι τότε θα προκαλέσουν οι ίδιοι το τέλος τους. Θα μεταβληθούν σε υπέρμετρα αλαζόνες, ώστε θα προκαλέσουν μία ισχυρή αντίδραση εναντίον τους. Θα εξακολουθήσουν, ασφαλώς, να συμπορεύονται με τον λαγό αλλά και να κυνηγούν πλάι στους σκύλους ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματα του πολίτη ανά χώρα, χωρίς όμως να κάμψουν την υπερηφάνεια τους και θα παραμένουν, προπαντός, μέλη της «εκλεκτής φυλής». Ο ραδιούργος, δήθεν συνεσταλμένος Εβραίος, θα παραχωρήσει τη θέση του σε έναν Εβραίο ματαιόδοξο και ακατάσχετα φιλόδοξο. Και αυτός ο δεύτερος θα αποπνέει τη νοσογόνο εβραϊκή μυρωδιά στο έπακρον. Είναι αδύνατον λοιπόν να εξαλειφθεί ο αντισημιτισμός, διότι είναι οι ίδιοι οι Εβραίοι εκείνοι οι οποίοι αναμοχλεύουν την πυρά και μεριμνούν ώστε να είναι πάντοτε τροφοδοτημένη.

  ReplyDelete
  Replies

  1. Ηδη σημερα βαρεθηκαμε να βλεπουμε τους Εβραιους της Ελλαδας, Ευρωπης και Αμερικης να δινουν εντολες στην κυβερνηση για τις διωξεις της Χ.Α. ενω αν τεντωσεις τ αυτια σου θ ακουσεις και τα καθεστωτικα ΜΜΕ να μιλανε για την δυναμη του Εβραικου παραγοντα, χωρις να μας λενε και απο που την απεκτησε και για τι την χρησιμοποιει.
   Η δυναμη αυτη απαιτει να δεχτουμε οτι οποιος μιλαει εναντιον των Εβραιων το κανει απο παρανοια, παραφροσυνη, ρατσιστικο μισος και γενικα οτιδηποτε δεν χρειαζεται να αιτιολογηθει. Ο Χιτλερ ομως υποστηριζει το αντιθετο.

   Διακηρύσσω ταύτα, όντας απελευθερωμένος από κάθε φυλετικό μίσος. Ασφαλώς και είναι ασυμβίβαστη η ανάμειξη οιασδήποτε φυλής με άλλες φυλές. Πλην ελαχίστων, ανούσιων επιτυχιών, η συστηματική φυλετική επιμειξία ουδέποτε έφερε θετικά αποτελέσματα. Η βούληση της να παραμείνει φυλετικά καθαρή και αγνή, αποτελεί μία απτή απόδειξη της ζωτικότητας και της καλής υγείας μιας φυλής. Η υπερηφάνεια για τη δική μας τη φυλή, χωρίς να υποτιμούμε ή να περιφρονούμε οιαδήποτε άλλη φυλή, αποτελεί ένα ορθό και υγιές από κάθε άποψη συναίσθημα. Ουδέποτε θεώρησα τους Ιάπωνες ή τους Κινέζους ως κατώτερους έναντι ημών. Είναι γεγονός ότι αμφότεροι οι λαοί ανήκουν σε αρχαίους πολιτισμούς μεγάλης ποιοτικής στάθμης.

   Η ωρα της κρισης φτανει και ακομη κι οσοι πιστευουν αυτα ειναι προιοντα αρρωστημενης φαντασιας καλο θα ειναι να τα εχουν καπου στο πισω μερος του μυαλου τους.

   Delete
 5. Ὡς ἱστορικὸς ἐπιβεβαιώνω ὅτι ὁ παραλληλισμὸς ποὺ κάνει ὁ Γιῶργος Γιᾶγκος μεταξὺ τῶν κινήσεων τοῦ Χίτλερ στὸν Μεσοπόλεμο γιὰ τὴν συσπείρωση τῶν Γερμανῶν σὲ ἑνα κράτος (Σάαρλαντ 1933 - Αὐστρία 1938 - Σουδητία 1938 -Πολωνία 1939) καὶ τὴν ἐπανένωση τῶν ῥωσικῶν ἐδαφῶν ἀπὸ τὸν Στάλιν καὶ σήμερα ἀπὸ τὸν Πούτιν, εἶναι ἀπολύτως σωστὸς. Ἡ διαφορὰ ὅμως ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Χίτλερ ἀντὶ νὰ παραμείνῃ στὸ ἔργο τῆς ἐπανενώσεως, προχώρησε σὲ ἐπιθετικὸ πόλεμο λόγῳ φυλετικῶν προκαταλήψεων, ὄχι μόνον κατὰ τῶν Ἑβραίων ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν Σλαύων. Αὐτὴ ἡ προκατάληψη κατέστρεψε τὸ διπλὸ θετικό του ἔργο: τὸ κοινωνικό του θαῦμα καὶ τὴν ἐθνικὴ συσπείρωση τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ. Ὅταν οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ῥῶσοι καταφέρονται κατὰ τοῦ φασισμοῦ, δὲν καταφέρονται κατὰ τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας (φασιστὲς ὑπάρχουν καὶ στὸ Ισραὴλ τοῦ Νετανιάχου καὶ στὴν Ρωσία τοῦ Πούτιν) ἀλλὰ κατὰ τοῦ συγκεκριμένου ἀνθεβραϊσμοῦ καὶ ἀντιρωσισμοῦ τοῦ Χίτλερ ποὺ κατέστρεψαν καὶ τὸν ἴδιο. Τὸ καθεστὼς τοῦ Χίτλερ θὰ εἶχε ἐπιβιώσει ἐὰν δὲν εἶχε ἐπιτεθῆ κατὰ τοῦ πρώην Ῥώσου συμμάχου του καὶ δὲν εἶχε προβῆ στὸ ἑβραϊκὸ ὁλοκάυτωμα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Ο αντισημιτισμός είναι φαινόμενο πολύ αρχαιότερο από τον ναζισμό, τον φασισμό και τον σιωνισμό και υπάρχει σε πολλά νεοελληνικά παραμυθια, στο κάψιμο του οβριού κοντά στο Πάσχα και σε αλλα πολλά. Ο αντισημιτισμός του ελληνικού λαου που εύστοχα ο κος Κιτσίκης έφερε στο φως κατά τη συνέντευξη του στον κο Σαχίνη ( Κρήτη tv) ανάγεται σε παλαιότατες εποχές, όπως και η λαϊκή θρησκεία και η λαϊκή δεισιδαιμονία. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι ο πυρήνας του Ελλαδικού κράτους, αυτό που κάνει τον ελληνικό λαό να αναπνέει, κι ας είναι η κάτω κοιλιακή χωρα, είναι ένας πυρήνας που έχει επιβιώσει από το Βυζάντιο διά μέσου τις Τουρκοκρατίας έως και σήμερα. Στον πυρήνα αυτόν απευθύνεται η Χρυσή Αυγή και ο κος Μπαλτάκος είχε απόλυτο δίκιο να λέει στο Σαμαρά ότι αυτούς θέλουμε, δεν πρέπει να τους δώσουμε στους Χρυσαυγίτες, κι αν τους έχουμε αυτούς θα κυβερνάμε 50 χρονια. Ακόμα πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν θα δει εξουσία. Εγώ είμαι Έλλην "ετερόχθων", έχω ας πούμε προοδευτικές αντιλήψεις, γι αυτό και στην Ελλάδα δεν έχω και δεν πρέπει να έχω πολιτικά δικαιώματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποιος σε θάβει στην Ελλάδα, ποιος σε βαφτίζει, ποιος σε παντρεύει ? Ποιος κάνει αγιασμό στα σχολεία, ποιος κατεβαίνει στα συλλαλητήρια, ποιος δεν φορολογείται, ποιος βρίσκεται πάνω από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου ? Για τον Μακρυγιάννη και ουσιαστικά όλους τους αγωνιστές η θρησκεία ήταν πάνω από όλα, μαζί με το τυπικό της και την κάθε της λεπτομέρεια. Οι ετερόχθονες ήρθανε μαζί με τους Βαυαρούς για να τους πιούνε το αίμα. Όμως, "Σύνταγμα πάει να πει να πάτε εσείς οι μορφωμένοι, οι καλοζωισμένοι, σε μια γωνια, και να βγω στη μέση εγώ ο βλάχος" έλεγε ο Κολοκοτρώνης. "Ηξευρομεν όμως εμείς να κυβερνήσομε ?" Δεν ξέρουνε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι οι γνώσεις. Ο δεύτερος είναι ότι τους είναι αδύνατον να έχουνε συνολική άποψη των πραγμάτων. Δεν μπορούνε να βρούνε το δίκιο πέρα από τη φατρία, όπως για παράδειγμα προσπαθεί να κάνει ο Κρέοντας στην Αντιγόνη. Και, τρίτον, και κυριοτερον, πιστεύω, η θρησκεία τους είναι ουσιαστικά αντίθετη προς το κράτος.

   Delete
  2. Αυτό φαίνεται και από τη γλώσσα μας. Τα ισχυρά κράτη, αποσο ξέρω, είναι είτε ισχυρές μοναρχίες - με την εξαίρεση των ΗΠΑ - είτε, σε περίπτωση κρατών όπως η Γερμανία, είναι έθνη που έχουν αναπτύξει την έννοια της Ιστορίας. Εμείς στη γλώσσα μας την καθημερινή δεν έχουμε ούτε τόνα ούτε τάλλο. Ο βασιλιάς για μας, όπως και στους αρχαίους Έλληνες, και όπως και στα παραμυθια, είναι ένας ρόλος συμπαθητικός, αλλα περιορισμένης ισχύος και αρμοδιοτήτων. Η λέξη φυλή που ανέφερε ο κος Γιάγκος είναι μάλλον ευρwπαηκής κοπής, του δευτερου μισού του 19ου αιώνα, και όχι λαϊκή ελληνική. Εμείς έχουμε κuριwς τη λέξη σόι. Τέλος ενώ περίμενε κανεις, αφού τόσο κοπτόμεθα για το Βυζάντιο και την αρχαία Ελλάδα, να έχουμε βγάλει μεγαλειώδεις ιστορικούς, για το μεν Βυζάντιο έχουμε μονο τον Κουκουλέ, τον Ζακυθηνό και κάνα δυο άλλους, και για τη δε αρχαία Ελλάδα κάποτε τον Κοραή και κάποτε τον Συκουτρή. Αλλα το επιστημονικό πνεύμα μάς είναι ξένο. Η ιδιοσυστασία μας είναι θρησκευτική και συναισθηματική.

   Delete
 7. Γεν. 27,29 καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη, καὶ προσκυνησάτωσάν σοι ἄρχοντες· καὶ γίνου κύριος τοῦ ἀδελφοῦ σου, καὶ προσκυνήσουσί σε οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου. ὁ καταρώμενός σε ἐπικατάρατος, ὁ δὲ εὐλογῶν σε εὐλογημένος.
  Γεν. 27,29 Λαοί να σε υπηρετήσουν και άρχοντες να σε προσκυνήσουν· να γίνης κύριος του αδελφού σου, και θα σε προσκυνήσουν οι απόγονοι του πατρός σου. Εκείνος που θα σε καταρασθή να είναι κατηραμένος και εκείνος που θα σε ευλογή, να είναι ευλογημένος από τον Θεόν”.

  Οταν μας μαθαιναν στα θρησκευτικα οτι ο Ιακωβ εκλεψε τα πρωτοτοκια απο τον Ησαυ, παρελειψαν να μας πουν οτι το μονο που πηρε ηταν αυτη η ευλογια, γιατι ο Ησαυ τον κυνηγησε και ισα που γλυτωσε την ζωη του.
  Η ευλογια αυτη ειναι η μεταφορα της Συμφωνιας (Διαθηκης) που υποτιθεται οτι εκανε ο Θεος με τον Αβρααμ.
  Κανενας λογικος ανθρωπος νομιζω δεν μπορει να θεωρει τον Θεο ρατσιστη, αλλα οταν βλεπεις ενα λαο να επιβιωνει επι 2 χιλιετιες στην διασπορα μαζεμενος γυρω απ αυτην την θρησκεια, αρχιζεις να αναρωτιεσαι ποσοι λογικοι Εβραιοι υπαρχουν.
  Οταν στα Εβραιοπουλα μαθαινουν να θεωρουν λογικο οτι ο Θεος εβαλε τους προγονους τους στην γη Χανααν διαταζοντας να σφαξουν τους παντες (ακομη και τα ζωα) μεχρι να "μη μεινει υπολοιπο" και αλλα πολλα τετοια θαυμαστα, νομιζω οτι πρεπει να αναρωτηθω τι ειδους ενηλικες εχω μεσα στην χωρα μου και τους θεωρω ισοτιμους πολιτες του κρατους μου, διοριζοντας τους ανυποψιαστος σ ολα τα αξιωματα, μεχρι και τον πρωθυπουργικο θωκο.
  Θαθελα μια απαντηση απο τον Κωσταντη που φαινεται οτι ειναι ειδικος στην ψυχολογια.
  Ειναι γνωστο οτι η δραση διαφορων μειοψηφιων μεσα στο σωμα της πλειοψηφιας παρεχει στα μελη τους την δυνατοτητα κοινωνικης και οικονομικης ανελιξης δια της αλληλουποστηριξης.
  Απο την Μασωνια μεχρι τους πατριωτες μου τους Μανιατες αν εισαι μασωνος η "κορωνα" εχεις το μεσον.
  Η διαφορα ομως ειναι οτι ενω οι Μανιατες και οι αλλοι ελληνικοι πληθυσμοι σε μια δυο γενιες εγιναν Αθηναιοι και Πειραιωτες που πανε στο χωριο του παπου για διακοπες οι μασωνοι και αλλες οργανωμενες μειοψηφιες συνεχιζουν απροσκοπτα το εργο τους.
  Καλα θα ειναι λοιπον να μην κλεινουμε τα ματια και τ αυτια θεωρωντας ντροπη ακομα και να υποψιαστουμε για πραγματα που ολοι ξερουμε οτι συμβαινουν συνεχεια στις ανθρωπινες κοινωνιες.
  Εχει καταντησει η απολυτως λογικη βεβαιοτητα οτι οι οργανωμενες μειοψηφιες (ιδιως οταν ειναι και περιουσιες) εκμεταλλευονται τις ανυποψιαστες πλειοψηφιες, να παρουσιαζεται σαν συνωμοσιολογια.
  Το οτι τους Εβραιους τους κυνηγησε με τοσο απανθρωπο τροπο ο Χιτλερ δεν τους αθωωνει απο αυτα που εκαναν και κανουν, αν πραγματικα τα εκαναν και τα κανουν.
  Αλλωστε αν παρατηρησετε ολες τις συγκρουσεις σπανια θα δειτε να συγκρουεται το καλο με το κακο.
  Τις περισσοτερες φορες συγκρουεται το κακο με το χειροτερο.
  Για την επιθεση των ναζι στην Ρωσσια αν και ο Χιτλερ προβαλλει ως δικαιολογια οτι απλως τους προλαβε, υπαρχει και στο "Αγων μου" και στην "Πολιτικη διαθηκη" η προθεση του ετσι κι αλλιως να αποσπασει απο την Ρωσσια εκτασεις που τις θεωρουσε απαραιτητες για την Γερμανια, καθως και η απεχθεια του στο κουμουνιστικο καθεστως
  Νομιζω οτι ο κ. Κιτσικης εχει απολυτο δικιο οτι αυτος ο κυνισμος στην αποδοχη του δικαιου του ισχυροτερου ηταν καταστροφικος για τον κοσμο, την πατριδα του και τον ιδιο.
  Ο Σωκρατης δεν θα τον ονομαζε ποτε καλο ηγετη
  ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΟΙ ΔΟΚΟΙΗ ΕΙΝΑΙ,ΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΒΟΩΝ ΑΓΕΛΗΣ ΝΟΜΕΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΒΟΥΣ ΕΛΑΤΤΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΣ ΠΟΙΩΝ ΜΗ ΟΜΟΛΟΓΟΙΗ ΚΑΚΟΣ ΒΟΥΚΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ
  ειναι αξιο αποριας αν καποιος που εγινε βοσκος βοδιων και τα παραδωσει λιγωτερα και χειροτερα, δεν ομολογει οτι ειναι κακος βοσκος.
  Αυτο ομως δεν αναιρει και το
  ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΑΙ ΠΡΙΝ ΑΜΦΙ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ

  ReplyDelete
 8. Γιατί τόσοι Έλληνες μισούνε τους Εβραίους αλλα δεν μισούνε εξίσου τους Γερμανούς που μας διαλύσανε στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο η τους Aμερικaνους ?
  Aπό τον καιρό που φτιάχτηκε το πρώτο ανθρώπινο κοπάδι, η αγωγή που λαμβάνουν τα μικρά ανθρωποπροβατα συντελεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και της συμπεριφοράς τους. Πίσω από τους χειρισμούς που βρίσκονται πίσω από την ξαφνική στροφή του Σαμαρά, τη δίωξη της ηγεσίας, και, φοβούμαι, πίσω από τα φριχτά που προηγήθηκαν υπήρχε πιθανότατα επέμβαση ξένων κέντρων, ένα εκ τον οποιον είναι πιθανότατα σιωνιστικό η φιλοσιωνιστικό. Από κει και πέρα, ωστόσο, στην ιστορία ένα κλασσικό λάθος που γίνεται είναι ο αναχρονισμός. Yπάρχει ένα βήμα που γίνεται όταν λέει ένας Γάλλος τον Γαλλικών βορειων προαστίων "βίασε την κόρη μου ένας μαύρος" από το να πει "την βίασε ΕΠΕΙΔΗ είναι μαύρος". Άρα να ξεχωρίσουμε δυο τρία πράγματα. Πρώτον, άλλο το κράτος του Ισραήλ και οι παραφυάδες αυτού. Δεύτερον, άλλο το καλούμενο η πραγματικό εβραϊκό κεφαλαιο και οι παραφυάδες αυτού. Και τρίτον, άλλο ο ο εβραϊκός λαός.

  Θα προσέθετα ένα τέταρτο - άλλη η εβραϊκή θρησκεία. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι πολλοί εβραίοι τις ανατολικής ευρώπης είναι απόγονοι των Χαζάρων, που ως μεσαιωνικό νομίζω βασίλειο είχαν ασπαστεί τον ιουδαϊσμό !Τέλος, να ξεκαθαρίσω ότι εγώ θεωρώ ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά δεν κληρονομούνται. Έχω δει στην εξοχή μια γάτα που φαίνεται ότι είχε μεγαλώσει με σκύλους η με λύκους. Ήτανε γάτα, αλλα κουνιότανε σαν σκύλος η λύκος !

  Ο Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε τα παραδοσιακά στερεότυπα κατά των εβραίων που υπάρχουν σε όλους τους ευρωπαηκους λαούς, και τους λαούς τους μουσουλμανικούς, , συμπεριλαμβανομενου του Ελληνικούαπό το μεσαίωνα. Αυτό είναι εξίσου μεσαιωνική πρακτική - κάθε τόσο οι μεσαιωνικοί βασιλείς ξαμολάγανε κι από ένα πογκρόμ κατά μιας μειονότητας, βασικά για να φχαριστηθεί πλιάτσικο ως ένα βαθμό ο λαός, αντί να βάλουνε οι ίδιοι το χέρι στην τσέπή ! Κάτι τέτοιο γίνεται και με τή Χρυσή Αυγή. Με τη διαφορα ότι στη φάση που βρισκόμαστε, οι ηγεμόνες είναι σύμμαχοι των σιωνιστών. Ίσως είναι σύμμαχοι και των αντισιωνιστών, κατά το διαιρει και βασίλευε ! Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία.

  Πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο, Ο αντισιωνισμός, όπως κai ο αντιμασωνισμος , νεότερος αυτός,το μίσος κατα των μαρτυρων του Ιεχωβά κai άλλων μειονοτητων είναι παραδοσιακότατα φαινόμενα, που σχετίζονται με το πως διαμοφώνεται η συλλογική ψυχολογία μιας κοινότητας. Δεν είναι παράξενο αυτός που έχει αποκλειστεί ως μειοψηφία να εμφανίζει και στην πραγματικότητα τα χαρακτηριστικά που του προσάπτουν, σαν από αντίδραση. Δεν έχετε προσέξει ότι σε κάθε χωριο υπάρχει ένας τρελός, και σε κάθε τάξη υπάρχει ένας γυαλάκιας που τρώει φάπες ? Εξίσου σε κάθε κοινωνία μέχρι στιγμής υπάρχει ένας δήμιος, ένας νεκροθάφτης, ένας αργυραμοιβός, μια πόρνη, k.lp. k.lp. Γενικά οι άνθρωποι θα λέγαμε χωρίζονται σε αυτούς που θέλουνε την αναπαραγωγή της κοινωνίας ως έχει, και σε αυτούς που δεν θέλουνε την αναπαραγωγή τις κοινωνίας ως έχει. Τόσο οι σιωνιστές όσο και οι αντισημίτες ΘΕΛΟΥΝΕ την αναπαραγωγή τις κοινωνίας ως έχει, διότι δέχονται τους ΡΟΛΟΥΣ.

  Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα και άρση του φυλετικού μισους είναι ή θέλουνε να είναι στην αφρόκρεμα τις κοινωνίας, δηλαδή να είναι αριστοκράτες, και να φορτώσουνε τους άχαρους ρόλους στους φτωχούς. Οι φτωχοί κάνουνε όλες τις παλιοδουλειές και τα μαλακισμένα τα αστοπαιδα δεν τους λένε ούτε ευχaριστω, και επιπλέον τους βρίζουνε που έχουνε παραδοσιακό αντισημιτισμό ! Άρα υπάρχει ΤΑΞΙΚΟΣ πόλεμος πίσω από την ιστορία του φιλοσημιτισμού-αντισημιτισμου.

  ReplyDelete
 9. Ελαχιστοι Ελληνες αγαπουσαν τους Γερμανους οταν μας επιτεθηκαν και ελαχιστοι τους αγαπουν και τωρα που μας ξαναεπιτιθενται. Στο ενδιαμεσο συμφωνησαμε ολοι οτι δεν εχει νοημα να μεταθετουμε το μισος απο γενια σε γενια.
  Μονιμο μισος υπαρχει για τους Τουρκους εφοσον η απειλη τους ειναι συνεχης.
  Αντιθετα οι καποτε μισητοι Βουλγαροι εγιναν φιλοι μας.
  Στην υποθεση του αντισημιτισμου ομως η υποτιθεμενη επιθεση ειναι διαρκης και εγω ριχνω το φταιξιμο περισσοτερο στους πολλους που δεν κρατουν τα ματια τους ανοιχτα μια και οπως ειπα η εκμεταλλευση της πλειοψηφιας απο τις μειοψηφιες ειναι νομος του συμπαντος και οχι θεωριες συνωμοσιας.
  Οι λιγοι λοιπον που νομιζουν (σωστα η λαθος) οτι γινονται αντικειμενο εκμεταλλευσης αντιδρουν εντονα, βλεποντας τους γυρω τους να μην καταδεχονται ουτε να το σκεφτουν η πολυ περισσοτερο να ζητουν να απαγορευσουν ακομη και την συζητηση.
  Ο πολεμος οπωσδηποτε ειναι ταξικος μια και οι Εβραιοι ελεγχουν το χρημα μεσω κυριως του παγκοσμιου τραπεζικου συστηματος..
  Σε ενα πολιτευμα ψευτοδημοκρατικο που εχει επιβληθει στον πλανητη, τα αξιωματα κατ ονομα δινονται απο τον λαο, στην πραγματικοτητα ομως απο το χρημα που διατιθεται για να εξαπατηθει ο λαος.
  Δεν ειναι περιεργο ουτε οτι τα "καλα παιδια" πλουτιζουν σαν τον Μπομπολα που χρωσταει γυρα στα 2 δις στις τραπεζες, ουτε οτι δεν λενε κουβεντα για το τοκογλυφικο συστημα που εχουν στησει οι Εβραιοι τραπεζιτες.
  Αυτοι πλουτιζουν μεσω του χρηματηστηριου και των τραπεζων και οταν σκανε οι φουσκες καλειται το κοροιδο να καλυψει τα βερεσεδια.
  Οπως σε καθε περιπτωση κατοχης οι δοσιλογοι καλοπερνανε με τις πλατες των κατακτητων, ετσι και σ αυτην την περιπτωση της οικονομικης κατοχης οποιος εξυπηρετει τα αφεντικα αμείβεται πλουσιοπαροχα απο τα "κατασχεμενα" του λαου.
  Οσο για τα στερεοτυπα που αναφερεις δεν νομιζω οτι κανεις μπορει να διαψευσει στην ουσια τον λαο οταν λεει π.χ οτι οι Γυφτοι βρομιζουνε τα παντα κλεβουνε, εξαπατουν και εσχατως πουλανε ναρκωτικα, οτι οι Τουρκοι στην Θρακη ειναι πρακτορες της Αγκυρας, οτι οι Κεφαλλονητες ειναι παλαβιαρηδες και οι Ποντιοι αγαθιαρηδες.
  Αλλα απ αυτα ειτε ειναι γενικευσεις, ειτε αφορουν συγκεκριμενες εποχες (οπως των Ποντιων που καποτε οντως ερχομενοι απο τους τοπους καταγωγης τους ειχαν καποια αφελεια για τους "ξυπνιους" Ελλαδιτες).
  Παντως δεν ειναι καπνος χωρις φωτια, γιατι ο λαος σπανια πεφτει εξω στις κρισεις του.
  Ολοι οι Τουρκοι της Θρακης δεν ειναι πρακτορες αλλα οταν πρεπει να διαλεξουν στρατοπεδο, διαλεγουν αυτο που θα δεις στις εκλογες.
  Ολοι οι γυφτοι δεν πουλανε ναρκωτικα αλλα η αστυνομια σπανια μπαινει σε καταυλισμο και βρισκει προθυμους να την βοηθησουν.
  Το οτι αυτο προκαλειται πιθανον απο αντιδραση στην αντιμετωπιση τους απο την πλειοψηφια, δεν σημαινει οτι δεν υπαρχει, ουτε οτι η λυση ειναι να σταματησει η πλειοψηφια να προσεχει περιμενοντας τις μειοψηφιες να ενταχθουν.
  Δεν θα γινει ποτε οσο αφηνονται να κερδιζουν εκμεταλλευομενες τους υπολοιπους.

  ReplyDelete
 10. Όχι, ο λαός πέφτει έξω στις κρίσεις του όταν το υπό κρίσιν ζήτημα δεν είναι θέμα λαου αλλα ατομικής, σε πρώτο επίπεδο, ψυχολογίας. Ο λαός πέφτει συνήθως μέσα στις κρίσεις του όταν οι κρίσεις του αφορούν πράγματα που τα βλέπει ο ίδιος σαν λαός. Πέφτει όμως έξω όταν πρόκειται για πράγματα που αφορούν τον ίδιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παντού και πάντοτε ο λαός καταπιέζεται από μια μειοψηφία, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει σαν λαός. Μια μειοψηφία στην κορυφή και μια μειοψηφία στον πάτο. Παραδοσιακά το να τα βάζει ο λαός με την μειοψηφία στον πάτο, επειδή δεν κοτάει να τα βάλει με την κορυφή, θεωρείται άνανδρο και ταπεινό. Όμως ο λαός είναι ποτε γενναίος και ντόμπρος, ποτε άνανδρος και ταπεινός.

   Delete
  2. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λαός χωρίς ηγεσία, όπως δεν υπάρχει ηγεσία χωρίς λαό. Η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει λαός χωρίς ηγεσία είναι κολοβή. Πολύ απλά δεν γίνεται, εννοιολογικά. Η έννοια του λαου είναι βαθιά προβληματική.

   Delete
  3. Βασικά, ο λαός δεν είναι τίποτα άλλο από μια θρησκεία. Μέσα στη θρησκεία αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Η θρησκεία αυτή λέγεται... θα έλεγα ότι λέγεται "πρέπει", αλλα αυτό δεν θα ήταν ακριβές.

   Delete
 11. Σωστός σε όλα.
  Δεν κατάλαβα όμως ποια μειοψηφία τοποθετεις στην κορφή και ποια στον πάτο.
  Οι Μασώνοι είναι στον πάτο;
  Οι Ρότσιλντ Σορός, Κοέν,Πολσον, Ροκφέλερ,Λίμαν,Γκόλντμαν, Άκερμαν και οι υπόλοιποι Εβραίοι τραπεζιτες είναι στον πάτο;

  ReplyDelete
 12. Νομίζω ότι τα παραδείγματα που φέρνετε είναι ταυτόχρονα σωστά και υπερβολικά απλοϊκά, όπως και αυτά που έγραψα εγώ. Όχι, θέλω να πω πως έχουμε μια εικόνα του κόσμου και τις κοινωνίας που έχει, ας πούμε, τρεις ορόφους. Υπάρχει μια θεωρία, απότι έχω ακούσει, του Γάλλου διανοουμενου του μεσοπολέμου Georges Dumezil που έλεγε ότι οι ινδοευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν τριμερή διάρθρωση - όμως υποθέτω ότι το ίδιο θα μπορούσε να βρει κανεις στην κοινωνία τον Μάου-Μάου η την κοινωνία τον πελεκάνων. Άλλο προσπαθώ να πω.

  Αυτό που προσπαθώ να πω μάλλον άγαρμπα, είναι ότι και η ίδια μας η σκέψη και ο ίδιος μας ο λόγος εμφανίζεται μέσα στο χρόνο. Ο χρόνος είναι μια προσπάθεια να βρούμε την ευτυχία. Κατά τη διάρκεια αυτής τις πορείας, προσπαθούμε να τη δρομολογήσουμε. Αντί να είμαστε τελείως χαμένοι στην έρημο, προσπαθούμε να βρούμε ένα είδος λεωφόρου, η, όπως στο παράδειγμα μας του λαου, ένα κτίριο με ορόφους, όπου οι άνθρωποι ανεβοκατεβαίνουνε με ασανσέρ.

  Εγώ παλιά νόμιζα ότι αξίζει τον κόπο να ξεκαθαρίσεις αν όντως στην κορυφή είναι ο Rotschild και αν όντως στον πάτο είναι ο Μπαγκλαντεσιανός, ο Πακιστανός, και οσονούπω ο πρώην Έλληνας που του έχουνε αρνηθεί ακόμα και αυτό που κατέκτησε με τόσο κόπο δυο αιώνες τώρα, να λάβει λιγάκι κάτι από την απέραντη ομορφιά του κόσμου.

  Όλα είναι θρησκεία, και ο λαός, και η εικόνα του λαου. Ο Παρμενίδης μας έχει δώσει μια λύση προσωρινή, μια ένδειξη για την πορεία μας προς την ευτυχία, που μακάρι να τη βρούμε. Λέει - τίποτα δεν υπάρχει που να μην υπάρχει. Αντί να κάθεσαι να λες ποια εικόνα της κοινωνίας είναι σωστή και ποια είναι λάθος, κανε μια μικρή, απαλή, ανεπαίσθητη κίνηση ; και δες αν μπορείς να δεις όλες τις εικόνες σαν να είναι σωστές.

  Ο κος Κιτσίκης, αν και πολλά από αυτά που λέει φαίνονται εκ πρώτης όψεως εξωφρενικά, μου προκαλεί ένα είδος ανεξήγητης εμπιστοσύνης, επειδή έχει κάτι το "παρμενιδιακο". Δεν το λέω σαν αυλοκόλακας, νομίζω.

  ReplyDelete
 13. Y. G. Η ιδέα του λαου είναι σύμφυτη με την ιδέα του εκβιασμού. Ο λαός είναι ομοιόμορφος επειδή ομοιόμορφα υπακούει στον ίδιο εκβιασμό. Όταν ο εκβιασμός δεν προέρχεται από έναν ηγεμόνα η από έναν εχθρό, προέρχεται από τη φύση την ίδια. Άρα για να καταλάβουμε το λαό, πρέπει να καταλάβουμε τη φύση του εκβιασμού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς δεν υπακούμε στον εκβιασμό, άρα δεν είμαστε λαός. Ίσως είμαστε ένας άλλος λαός που όμως εκβιάζεται. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος μας εκβιάζει κι αν γίνεται να πάψει αυτός ο εκβιασμός.

  ReplyDelete
 14. Βλέπω ὅτι τὸ ἔχετε ῥίξει στὴν φιλοσοφία καὶ αὐτὸ ἀπομακρύνει ἄλλους ἀπὸ τὸν διάλογο. Ἀλλὰ ἀσχολεῖσθε μὲ πραγματικὰ προβλήματα. Ἄς τὰ ποῦμε πιὸ ἁπλά: Ἀπὸ τὸν Παρμενίδη στὸν Χάϊντεγγερ καὶ τὸν Σὰρτρ, ἀπὸ τὸ "Ἑἶναι καὶ τὸ Μηδέν", τὸ περίφημο βιβλίο τοῦ Σὰρτρ ποὺ ὑπῆρξε γιὰ μένα τροφὴ στὰ Παρισινὰ νεανικά μου χρόνια ὡς ὑπαρξιστής, ἀπὸ τὸν Σὰρτρ μὲ τὸ πόνημά του, "Ὁ ὐπαρξισμὸς εἶναι ἕνας οὑμανισμός", στὸν μετέπειτα ἀναρχικὸ κομμουνιστὴ Σὰρτρ ὑποστηρικτὴ τοῦ Τρίτου Κόσμου ποὺ πουλοῦσε στοὺς δρόμους τοῦ Παρισιοῦ ἀναρχικὲς ἐφημερίδες, ἀνεδείχθη ἡ διαπίστωση ὅτι α) ἰσότητα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δὲν ὑπάρχει, ἐφ' ὅσον ἀπὸ τὸ ζῶο στὸν ἀνώτερο ἄνθρωπο ὑπάρχουν τρεῖς ἀνωδικὲς διαβαθμίσεις αὐξήσεως τῆς συνειδήσεως: τὸ εἶναι ὡς εἶναι (l'être en soi) τοῦ ζώου μὲ χαμηλὴ συνείδηση, τὸ εἶναι γιὰ τὸν ἑαυτό σου (l'être pour soi) μὲ αὐξημένη συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς σου, καὶ (l'être pour autrui) τὸ εἶναι στὴν ὑπηρεσία τῶν ἄλλων. Στὴν χώρα μας οἱ περισσότεροι εὑρίσκονται στὸ πρῶτο στάδιο ὅταν λένε ὅτι πάντα φταίει ὁ ἄλλος καὶ ὅτι γιατί αὐτὸς καὶ ὄχι ἐγώ. Οἱ ἐκλεκτοί, στὸν δεύτερο ὄροφο τῆς συνειδήσεως γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν προτοῦ νὰ εἶναι καὶ συνεπῶς εἶναι ὑπεύθυνοι τῆς ζωῆς τους, εἶναι ἐλεύθεροι τῶν πράξεών τους, δηλαδὴ φταίω ἐγὼ καὶ ὄχι ὁ ἄλλος ("μαζί τὰ φάγαμε"). Στὸν τρίτον ὄροφο εὑρίσκεται ἡ ἀγάπη, ὁ Χριστός, ὁ κοινωνικὸς Σὰρτρ ποὺ στὸν κολοφῶνα τῆς πνευματικῆς του δόξης διένειμε ἐφημερίδες στὸν δρόμο τῶν Παρισίων. Στὴν ἀνοδικὴ αὐτὴ ἱεραρχία ὁ ἀπόλυτος ἡγέτης ἔχει μόνον ὑποχρεώσεις πρὸς τὸν λαό, ἐνῷ ὁ λαὸς ἔχει μόνον δικαιώματα, ἐφ'ὅσον ὅμως ὑπακούει στὸν βασιλέα-Χριστό-ἡγέτη.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Συγγνώμη αλλα εγώ δεν την καταλαβαίνω αυτή τη μανία με τον θεοποιημένο βασιλέα. Το ότι υπάρχει κάτι ιερατικό, σε όλες της βαθμίδες της κοινωνίας, καθώς και σε διαφορες μορφές της σκέψης, καμια αντίρρηση ! Δεν ξέρω όμως κανέναν απόλυτως συγγραφέα η διανοητή που να μην έχει υποστηρίξει ότι η ηγεσία δεν μπορεί παρα να είναι μια κοινή συνισταμένη που απολήγει κάπου. Ως εκ τούτου δεν προέρχεται ο ηγέτης παρά από τον υποτιθέμενο λαό που τον επικαλείται, και τούμπαλιν. Τώρα, αν βρισκόμουνα σε ένα κελί να τρώω μια σφαίρα στον κρόταφο κατόπιν διαταγής ενός ηγέτη, ίσως να το ξανασκεφτόμουνα αυτό που μόλις είπα ! Η φιλοσοφία όπως καλά το λέτε ξεκινάει από το ερώτημα : αν χαθώ εγώ, χάνεται και ο κόσμος ? Οποτε, τι ηγέτης ? Η φιλοσοφία ξεκινάει από κει που μας τελειώνει ο ηγέτης. Δεν ξέρω που τελειώνει. Πριν τη φιλοσοφία υπήρχανε όχι ηγέτες, αλλα θεοί, νέτα σκέτα.

  ReplyDelete
 16. Οι αρχαίοι τους θεούς τους τους βλέπανε. Όταν πολεμαγανε στο Μαραθώνα, οι Αθηναίοι βλέπανε στο πλάι τους έναν τοπικό ήρωα, να έχει βγει από τον τάφο του και να πολεμάει διπλα τους με τη λόγχη. Πιθανόν οι Ρώσοι να βλέπουνε τώρα τον Πούτιν σαν τον Άγιο Γεώργιο, να σκοτώνει το θηρίο. Με βάση την παλιά ιστοριογραφία, ο Πούτιν είναι σαν τον Saladin στην Τρίτη Σταυροφορία, ο Obama είναι σαν τον Godeffroy δε Bouillon, η Merkel είναι σαν τον Frederick Barbarossa, αυτοκράτορα τις Γερμανίας, και ο δικός μας ο Γιωργάκης ήτανε σαν τον Ιωάννη Παλαιολόγο που είχε πάει στη Φλωρεντία να ζητήσει βοήθεια για το Βυζάντιο, μονο που οι υπόλοιποι στη συνοδο τον απήγαγαν, του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και τον εξαναγκάσανε να υπογράψει το μνημόνιο ! Και από τότε ο λαός τις Βασιλεύουσας, εμείς δηlάδη, πληρώνουμε τα λύτρα για τον αιχμάλωτο ηγέτη μας ! Ωραία όλα αυτά, μονο που η φιλοσοφία ξεκινάει από την ιδέα ότι δεν υπάρχει ηγέτης και δεν υπήρχε ποτε. Αφού ο ηγέτης είναι μέσα στο κεφάλι μας, διάολε ! Τι θα κάνουμε λοιπόν ? Θα το κόψουμε ?

  ReplyDelete
 17. http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/h-chrush-augh-sthn-moscha-thetoume-tis-baseis-ths-ellhnorwsikhs-sunergasias

  ReplyDelete
 18. Η εννοια του ενος αριστου που κατεχει την τελεια αρετη και στον οποιο ειναι συμφερον και καθηκον να υποτασσονται οι υπολοιποι, ειναι γνωστη απο στον Πλατωνα που υποστηριζει οτι το τελειο πολιτευμα σ αυτην την περιπτωση ειναι η μοναρχια και μαλιστα χωρις νομους που να περιοριζουν τον μοναρχη και τον Αριστοτελη που τον θελει σαν θεο αναμεσα στους αλλους.
  Στο μυθο του σπηλαιου, ο Πλατωνας διαχωριζει τους δεσμωτες στο πατο του, που βλεπουν μονο σκιες των πραγματων, απο αυτους που ελευθερωνονται, βγαινουν απο το σπηλαιο και βλεπουν την πραγματικοτητα.
  Απ αυτους παλι, διαχωριζει οσους αδιαφορουν για τους αλλους η γυριζουν για να εκμεταλλευτουν την αγνοια τους, απ αυτους που χωρις ναχουν κανενα συμφερον επιστρεφουν προσπαθωντας να βοηθησουν τους δεσμωτες ν απελευθερωθουν.
  Κατι τετοιο νομιζω οτι λεει και ο Σαρτρ.
  Αυτο ομως δεν εμποδιζει τους δυο φιλοσοφους να προσπαθουν να φτιαξουν πολιτευματα που να μην βασιζονται στην υπερβολικη ευννοια της τυχης που θα εριχνε στο θρονο τον Αριστο.
  Και οι δυο καταληγουν στην ουσια οτι καποιος πρεπει να κρινει ποιος ειναι αριστος και αυτην την κριση την αναθετουν στον πολυ απεχοντα απο τα αριστεια, λαο.
  Αν και φαινεται παραλογο να κρινουν για τον αριστο οι πολλοι, στην ουσια κανεις νομιζω δεν μπορεσε να βρει κατι καλυτερο.
  Γενικα οι κοινωνιες των ανθρωπων ειναι δυναμικα φαινομενα που υποκεινται στην θεωρια του Χαους.
  Αυτο σημαινει οτι γυρνανε γυρω απο καποιες τροχιες και ακολουθουν παραπλησιες πορειες που δεν επηρεαζονται ιδιαιτερα απο τις ενεργειες των μελων τους, οπως ενα ποταμι ακολουθει την ιδια πανω κατω πορεια ασεχτα με το τι εμποδια συνανταει στο δρομο του.
  Επειδη ομως στην μια πορεια μπορει να υπαρχω και να ζω ευτυχισμενος ενω σε μια παραπλησια να δυστυχω η και να μην ζω, αν και γενικα για την ανθρωποτητα ειναι μαλλον αδιαφορο για μενα ειναι σημαντικο.
  Ολες οι λυσεις ειναι σωστες οπως λεει ο Κωσταντης, αλλα δεν με συμφερουν ολες.
  Μονος μου μπορω ισως να δημιουργησω την τοπικη εκεινη ροη του ποταμου της κοινωνιας που θα με ευνοησει προσωπικα. Πολλων οι προσπαθειες για προσωπικη ανελιξη ευοδώνονται καθημερινα.
  Καλυτερα και πιο μονιμα ειναι ολοι σ ενα κρατος να δημιουργησουν την τοπικη εκεινη ροη που θα τους ευνοησει ομαδικα. Τα πλουσια κρατη ειναι πιο μονιμη κατασταση απο τον πλουσιο ανθρωπο.
  Σ αυτο βοηθανε οι κοινες ριζες του λαου που μπορει να ομονοησει για να αλλαξει τα πραγματα.
  Σ ενα παγκοσμιο επιπεδο ειναι μαλλον ουτοπικο τουλαχιστον προς το παρον, οι λαοι να συμφωνησουν για να εκτρεψουν ολο το ποταμι σε αλλη κατευθυνση, οπως ομως φαινεται απο την προ των θυρων παγκοσμιοποιηση καποιοι εχουν συννενοηθει και προσπαθουν να το κανουν.
  Δεν ξερω τελικα αν τα καταφερουν, ουτε καν αν αυτο ειναι δυνατον, αλλα νομιζω οτι σιγουρα δεν ειναι οι απελευθεροι του πλατωνικου σπηλαιου που προσπαθουν προς το συμφερον μας.
  Σε καθε περιπτωση λοιπον δεν θεωρω αδιαφορο να προσπαθω να καταλαβω ποιοι και γιατι εχουν την δυναμη να κατευθυνουν με τοση ευκολια δεκαδες απο τα ισχυροτερα κρατη του κοσμου σε μια κοινη πορεια.

  ReplyDelete