Mar 14, 2014

98 - Ἡ γλῶσσα τοῦ μελλοντικοῦ ἐπαναστατικοῦ κράτους

98 - Ἡ γλῶσσα τοῦ μελλοντικοῦ ἐπαναστατικοῦ κράτους

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ποὺ οἰκοδομεῖται στὰ ὄνειρά μας ὡς πυξίδα γιὰ νὰ κατευθύνῃ τὸ σκάφος τοῦ πλανητικοῦ ἑλληνισμοῦ, χρειάζεται μία πλανητικὴ γλῶσσα, δηλαδὴ τὴν ἑλληνική. Ἀλλὰ ἐπειδὴ τὴν πυξίδα θὰ τὴν χειρισθοῦν οἱ σημερινοὶ νέοι πτυχιοῦχοι ἄνεργοι ποὺ κατεστράφησαν πνευματικὰ ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων, τοὺς φωστῆρες τῆς ἀχανοῦς μετριότητος, πρέπει νὰ τοὺς δοθῇ μία γλῶσσα διαφορετική, καβαφική, ἐλεύθερη ἀπὸ δυτικοὺς γλωσσολογικοὺς ῥασιοναλισμούς. Ἰδοὺ οἱ βάσεις τοῦ γλωσσικοῦ αὐτοῦ ἐργαλείου: 1 - Ἐπαναφορὰ τῆς πολυτονικῆς γραφῆς: Ἡ πολυτονικὴ γραφὴ μαθαίνεται τάχιστα, «μέσα σὲ δέκα λεπτά». Προμηθεύεσθε μίαν οἱαδήποτε γραμματικὴ τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσης στὰ πολυτονιικά. Π.χ. τὶς σχολικές, πρὸ τῆς καθιερώσεως τοῦ γλωσσικοῦ ἐγκλήματος, ὅπως τὴν γραμματικὴ τοῦ Πέτρου Π. Παπαϊωάννου, Ἐκδόσεις τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας. Ἐπίσης, χρειάζεσθε κάποιο πολυτονικὸ νεοελληνικὸ λεξικὸ καὶ σίγουρα ἕνα ἀρχαιοελληνικὸ λεξικό. Στὸν προσωπικό σας ὑπολογιστὴ πηγαίνετε στὸν πίνακα ἐλέγχου, στὸ εἰκονίδιο ἐπιλογῆς τῶν ἑκατοντάδων γλωσσῶν καὶ ἐπιλέγετε τὰ ἑλληνικὰ μὲ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο. Προμηθεύεσθε καὶ τὸ πρόγραμμα, αὐτόματος πολυτονιστής, τῆς ἑλληνικῆς ἑταιρεία Ματζέντα, ποὺ μετατρέπει οἱοδήποτε μονοτονικὸ κείμενο σὲ πολυτονικό. Τὰ ἐλάχιστα λάθη τοῦ προγράμματος διορθώνονται εὔκολα μὲ τὸ χέρι. Ἡ πολυτονικὴ γραφή –συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς βαρείας, τῆς ὑπογεγραμμένης καὶ τῆς δασείας στὸ ἀρχικὸ ῥό-  εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τῆς γλώσσας, εἴτε γράφει κανεὶς λαϊκά, δημοτική, καθαρεύουσα, ἀρχαῖα ἤ ἰδιόμορφα, ἀπὸ τὴν ἀλεξανδρινὴ ἐποχὴ μέχρι σήμερα, δηλαδὴ στὶς δύο τελευταῖες χιλιετίες ὅταν ἡ ἑλληνικὴ ἀτονικὴ ξέφυγε ἀπὸ τὰ στενὰ ὅρια τῆς πόλεως κράτους καὶ ἔγινε πλανητική, πρὸς χρῆσιν καὶ τῶν κατοίκων τῆς γῆς ποὺ δὲν εἶχαν τὰ ἑλληνικὰ ὡς μητρικὴ γλῶσσα. 2 – Ἂκόμη καὶ στὴν δημοτική, νἀ ἀκολουθεῖται ἡ πλέον συντηρητικὴ ὀρθογραφία στὴν κλίση τῶν ῥημάτων καὶ τῶν ὀνομάτων. Νὰ ἀποφεύγονται οἱ ὀρθογραφικοὶ νεωτερισμοὶ ὅπως τρένο, ἀβγό, καβγᾶς, κτήριο.  Νὰ μὴν ἀκρωτηριάζονται οἱ λέξεις ὅπως αὐτὸ συνηθίζεται στὸν προφορικὸ λόγο, ἀλλὰ:  ὁ Πλάτων τοῦ Πλάτωνος, ὁ Σωκράτης τοῦ Σωκράτους, ἠμπορῶ, ὑποκάμισο, ἐσώβρακο, ὑπανδρεύομαι. Τήρηση τῆς συλλαβικῆς ἤ χρονικῆς αὐξήσεως στὰ ῥήματα (ἐκοίταξα, ἠργάσθην). Στὴν αἰτιατικὴ νὰ μὴν ἀφαιρεῖται ποτὲ τὸ τελικὸ ν στὸ ἄρθρο, ἔστω καὶ ἄν ἡ λέξη ποὺ ἕπεται ἀρχίζῃ μὲ φ, θ, χ, σ. Ἡ γενικὴ τῶν τριτοκλήτων νὰ εἶναι πάντα ὅπως τῆς πόλεως, τῆς κυβερνήσεως. 3 - Ἡ μουσικότητα τῆς γλώσσας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κινητικότητα τοῦ τόνου καὶ τὴν κλίση ὅλων τῶν λέξεων. Συνεπῶς, ποτὲ νὰ μὴν ἀκολουθοῦνται οἱ κανόνες τῆς δημοτικῆς ποὺ στόχο ἔχουν τὸν ἐκσλαυϊσμὸ τῶν ἑλληνικῶν. Ὁ τόνος πρέπει νὰ κατεβαίνῃ στὴν γενική, καὶ στὰ ὀνόματα ἀλλὰ καὶ στὰ ἐπίθετα. 4 - Ὅλες οἱ ξένες λέξεις πρέπει νὰ ἐξελληνίζονται καὶ νὰ λαμβάνουν ἑλληνικὴ ταυτότητα γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτραπῇ νὰ εἰσέλθουν εἰς τὸ ἱερὸ τῆν ἑλληνικῆς γραφῆς, δηλαδὴ πρέπει ὅλες, χωρὶς ἐξαίρεση νὰ κλίνονται: τὰ τρακτέρια, τὰ ταξιά, τῆς Οὐασιγκτῶνος, τῆς Μοντρεάλης. 5 - Βάσει τῶν ἀνωτέρω ὁ καθεὶς εὑρίσκει τὸ ἰδικό του ὕφος μὲ διδασκάλους τοὺς  συγγραφεῖς ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς γλωσσολόγους τῶν Παρισίων, δημιουργοὺς ὅπως τὸν Καβάφη, τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Κᾶλβο. Καθαρόαιμη καθαρεύουσα καὶ ἀρχαῖα δὲν ἁρμόζουν. Ὁ λόγος φαίνεται ψευδής. Προτιμοτέρα μία μικτὴ γλῶσσα προσωπικῆς ἐπιλογῆς. Μακριὰ ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐπαγγελματίες γλωσσολόγους καὶ δασκάλους οἱ ὁποῖοι, ὅλοι, καταστρέφουν τὴν γλῶσσα. Τὸ σημαντικὸ γιὰ τὸν καθένα εἶναι νὰ οἰκοδομήσῃ μία ἰδική του γραφὴ ὥστε, καὶ ἀνωνύμως νὰ γράψῃ, θὰ ἀναγνωρίζεται πάντα. Γνωρίζεις ὅτι ὁ πίνακας εἶναι τοῦ Rembrandt καὶ χωρὶς τὴν ὑπογραφή του.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Μαρτίου 2014
34 comments:

 1. Προ καιρου συζητωντας με φιλο που αποφασισε να μαθει κινεζικα μου ελεγε εντυπωσιασμενος για τα μυστικα της γλωσσας που ο Κινεζος δασκαλος επεμενε οτι επρεπε να μαθει πριν ξεκινησει.
  Τελικα διαπιστωσα οτι ειναι περιπου τα ιδια τα οποια εχει και η γλωσσα μας χωρις κανεις να ενδιαφερεται ουτε τωρα ουτε παλιοτερα να τα μαθει.
  Ο χωρισμος των φωνηεντων σε μακρα και βραχεα και διχρονα και των συμφωνων αφ ενος σε ουρανικα, χειλικα, οδοντικα και αφ ετερου της καθε ομαδας σε ψιλα μεσα και δασεα, οι τονοι και τα πνευματα εκαναν τους προγονους μας να κελαηδουν σαν αηδονια συμφωνα με τους Ρωμαιους.
  Ο Κικερωνας αν θυμαμαι σωστα ειχε πει οτι αν οι Θεοι μιλανε τοτε μιλανε Ελληνικα.
  Οταν η Ελληνικη εγινε παγκοσμια γλωσσα τοτε χρειαστηκε για να αποδοθει απο τους ξενους η προφορα και η μουσικοτητα να επινοηθουν οι τονοι και τα πνευματα.
  Αυτη ειναι και η δικαιολογια που προβαλλω οταν με κατηγορουν που γραφω ατονικα.
  Σημερα αλλα και 40 χρονια πριν που πηγαινα σχολειο, ελαχιστοι ξερουν γιατι π.χ τα βραχεα δεν παιρνουν ποτε περισπωμενη
  Οταν ακουσουν οτι εφ οσον τα βραχεα φωνηεντα ειναι ενας φθογγος δεν μπορει να παρει δυο τονους (οξεια και βαρεια) που ειναι η περισπωμενη το καταλαβαινουν ευκολα.
  Επισης αν περισπαται η προπαραληγουσα στην ουσια τονιζεται ο πρωτος απο τους δυο φθογγους του μακρου φωνηεντος οποτε ο τονος ειναι σαν να πεφτει στην αντιπροπαραληγουσα. Ομως δεν υπαρχει ελληνικη λεξη που να τονιζεται περαν την προπαραληγουσας. Γι αυτο η προπαραληγουσα ποτε δεν περισπαται οπως λεει και το τραγουδι.
  Δυστυχως εχουμε το προβλημα οτι η επισημη γλωσσα μας εχασε την μουσικοτητα της και αρα το πολυτονικο βοηθαει μονο στην ετυμολογια των λεξεων.
  Οι ντοπιολαλιες απ την αλλη κρατησαν εν πολλοις την μουσικοτητα αλλα σπανια γραφονται κειμενα σ αυτες.
  Δεν ειμαι ειδικος να πω τι θα επρεπε να γινει αλλα σιγουρα ειναι κριμα να μην βρεθει ο καλυτερος δυνατος τροπος ν αποδωθει η "γλωσσα των Θεων"

  ReplyDelete
 2. Η ελληνική γλώσσα είναι το εργαλείο της σκέψης αυτών που σκέφτονται στα ελληνικά. Το θέμα δεν είναι δημοτική ή καθαρέυουσα αλλά να μην παρεμβάλλεται μια αλλότρια νευρωτική εξουσία μεταξύ σκέψεως και εκφράσεως. Ο Καβάφης και ο Κάλβος είναι μεγάλοι ποιηταί διότι ήταν ειλικρινείς και προσπάθησαν να αποτινάξουν στην ποίησή τους το ψέμα, που είναι η εξουσία. Δεν μπορεί μια γενιά που έχει μάθει να εκφράζεται μονοτονικά να επιστρέψει στο πολυτονικό, όπως δεν μπορεί μια γενιά που έχει μάθει στο πολυτονικό να της επιβάλλεις το βάρβαρο μονοτονικό σύστημα, που πλήγωσε το αισθητικό της εργαλείο. Παντού και πάντοτε ήταν ο σκοπός, και όχι η επιμέρους εκδήλωσή του, που καθόριζε το περιεχόμενο μιας γλωσσικής και καλλιτεχνικής εκφράσεως, Γιαυτό και βάζουμε τον Μακρυγιάννη δίπλα στον Καβάφη, κι ας διαφέρουνε τόσο μεταξύ τους.
  Το παγκόσμιο ελληνικό κράτος είμαστε εμείς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Οι γλωσσολόγοι καταστρέφουνε τη γλώσσα όταν όπως λέει ο Σολωμός στον Διάλογό του, εκεί που ο λαός αγωνίζεται, εκείνοι έρχονται να τού σηκώσουνε τη γλώσσα. Δηλαδή καταστρέφουνε τη γλώσσα όταν έρχονται να φιμώσουνε το λαό, με άλλα λόγια, να τού καθήσουνε στο σβέρκο σαν πνευματική εξουσία. Ο Σολωμός τους λέει λογιώτατους - έχει κάτι ο Λογιώτατος του Σολωμού και ο Λογιώτατος της Βαβυλωνίας τουΒυζάντιου κάτι από τον Ντοτόρε, τον κωμικό χαρακτήρα της ιταλικής Κομέντια ντελλ`άρτε. Σε αυτό το σημείο ο Σολωμός συναντά τον Ρήγα Βελεστινλή.

   Όποιος ελεύθερα συλλογάται συλλογάται καλά, Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Οι επιγραφές στα αρχαιοελληνικ'αγγεία είναι γεμάτες ορθογραφικά λάθη. Ο Ελληνικός πολιτισμός πρέπει να φύγει επιτέλους από τα θρανία, όπως και ο Χριστός πρέπει να φύγει από τα Δικαστήρια.

   Delete
  3. Σοῦ μιλάει ἡ γενιὰ ποὺ ἔμαθε μονοτικό. Μιὰ χαρὰ μπορεῖ νὰ ἐπανέλθει σὲ πολυτονικό. Ἐδῶ βέβαια δὲν μποροῦν νὰ γράφουν μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες στὸν Η/Υ οἱ περισσότεροι, τί νὰ λέμε τώρα... Ἐγὼ προσωπικὰ δὲν μπορῶ πλέον νὰ γράψω μονοτονικά.

   Delete
 3. Κωνσταντῆ, τὰ ἐπιχειρήματά σας εἶναι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Τὸ ἔγκλημα τοῦ μονοτονικοῦ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῇ ὡς ὑψίστη προδοσία μὲ πολὺ σκληρὲς νομικὲς κυρώσεις. Ἀντιθέτως, στὸν Γιῶργο Γιάνγκο δηλώνω πὼς ἡ θέση του ὑπὲρ τῆς ἀτονικῆς γραφῆς ἔχει λογικὴ ἐπειδὴ βασίζεται στὴν γραφὴ τῆς πόλεως κράτους. Ἡ μονοτονικὴ γραφὴ ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ἕνα συνειδητὸ βασικὸ ὅπλο τοῦ γενικοῦ σχεδίου ἀφελληνισμοῦ ποὺ ἐκτυλίσσεται ἀπὸ τὸ 1982, τώρα καὶ 32 χρόνια καὶ βασίζεται σὲ σωρεία ψευδολογιῶν ποὺ ἀποδεικνύουν περισσότερο ἀπὸ οἱαδήποτε ἄλλη ἔκφραση τὸ μέγεθος τοῦ γραικυλισμοῦ τοῦ σημερινοῦ κατοίκου τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν ὑπῆρξε ΠΟΤΕ τεχνικὸ καὶ χρηματικὸ πρόβλημα διατηρήσεως τοῦ πολυτονικοῦ. Ἐκδότες καὶ συγγραφεῖς διερρήγνυον τὰ ἱμάτιά τους ὅτι βεβαίως προτιμοῦσαν τὸ πολυτονικὸ ἀλλὰ δυστυχῶς τεχνικοὶ λόγοι τὸ ἀπέτρεπαν. Προσωπικἀ, δὲν θὰ ἐδεχόμην ποτὲ νὰ ἀναλάβω ὑπουργεῖο Παιδείας ἤ Πολιτισμοῦ ἐὰν δὲν ἐθεσπίζετο τὸ πολυτονικὸ ὡς ὑποχρεωτικὴ γραφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπαίρητη προϋπόθεση πλανητικῆς ἐξαπλώσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λυπάμαι, αλλά το μονοτονικό πέρασε και για όλους τους Έλληνες που μάθανε να γράφουνε σε μονοτονικό το πολυτονικό είναι αλαμπουρνέζικα. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το πολυτονικό πρέπει να ξεπεράσετε 2500 χρόνια λογιωτατισμού και να μορφώσετε φιλολόγους που ξέρουνε αρχαία, όχι μηχανικά, αλλά σαν μια γλώσσα που την καταλαβαίνουνε.

   Σας δηλώνω δε ότι δεν έχω συναντήσει στην Ελλάδα, τόσα χρόνια στη Φιλοσοφική, άνθρωπο που να ξέρει αρχαία, Έπρεπε να διαβάσω Βιλαμόβιτς σε μετάφραση για να καταλάβω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης των αρχαίων είναι ότι πρόκειται για μιαν ιερατική γλώσσα έχουσα κάποια μαγικά χαρακτηριστικά.

   Εγώ περιμένω λοιπόν από τον οπαδό του πολυτονικού να ξέρει αρχαία. Αλλιώς το μόνο που υπερασπιζεται είναι οι δικές του συνήθειες γραφής. Όμως αυτές αλλάξανε με το περασμα στο μονοτονικό, τι να κάνουμε !Παρόμοια και η νεολαία ακούει ροκ και τώρα ηλεκτρονική μουσική.

   Κατά την ιδιαίτερη γνώμη μου ένας Έλλην υπουργός παιδείας θα καταργούσε το υπουργείο παιδείας.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Μπορεί πράγματι η καθιέρωση του μονοτονικού να εξυπηρετούσε τον αφελληνισμό του κράτους. Οπαδοί του μονοτονικού υπήρξαν αν δεν κάνω λάθος ο Ελισαίος Γιαννίδης και ο Ιωάννης Κακριδής, που δεν μπορεί διάολε να τους κατηγορήσει κανείς ως ανθέλληνες ! εκτός κι αν κάνει πλάκα. Αντίθετα θα έπρεπε να δει κανείς αν η επιβολή της καθαρεύουσας - και δεν υπάρχει σχεδόν Νεοέλλην συγγραφέας που να μην έχει περιγράψει τα χάλια που προκάλεσε η καθαρεύουσα στην ψυχική ζωή του νεοεελληνικού κράτους - ήτανε σχέδιο για την ψυχική εξόντωση των Ελλήνων.

   Οι αρχαίοι μιλάγανε δημοτική, γράφανε ατονικά, και χρησιμποποιούσανε τεχνητή γλώσσα για

   Delete
  4. .... ποιητικές δημιουργίες που όλος σχεδόν ο κόσμος καταλάβαινε.

   Delete
 4. Ὡς συνήθως Κωνσταντῆ συγχέετε τὸ πολυτονικὸ μὲ τὴν καθαρεύουσα καὶ τὸν λογιοτατισμό, τὸ μονοτονικὸ μὲ τὰ νειάτα καὶ τὸ πολυτονικὸ μὲ τοὺς σκονισμένους. Καμμία ἀπολύτως σχέση. Προσωπικὰ ἀπεχθάνομαι τὴν καθαρεύουσα καὶ οὔτε εἶπα ποτὲ νὰ γράφουμε ἀρχαῖα! Ὅσο γιὰ τὶς πολὺ σωστὲς παρατηρήσεις τοῦ Γιώργου Γιάγκου σχετικὰ μὲ τὴν σύγκριση ἑλληνικῶν καὶ κινεζικῶν, βλέπε τὸ βιβλίο μου, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος Κίνας, Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά.
  Τὸ νὰ βλέπουμε στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς παρακμῆς ἀνθρώπους μὲ ὅραμα ὅπως ἐσεῖς, εἶναι βάλσαμο γιὰ τὴν ψυχή.
  Ἡ συχνότης μὲ τὴν ὁποία παρεξηγοῦνται τὰ κείμενά σας, καὶ ἡ ὀξύτης τῶν ἀντιδράσεων ποὺ προκαλοῦν, καταδεικνύουν τόσο τὶς παρωπίδες ποὺ μᾶς ἔχει ἐπιβάλλει ἡ κατεστημένη σκέψις (ἀδυνατοῦμε νὰ σκεφθοῦμε χωρὶς ταμπέλες τύπου δεξιός-ἀριστερός, συντηρητικός-προοδευτικός κ.ο.κ., καί, καθὼς ἐσεῖς δύσκολα κατηγοριοποιεῖστε, προκαλεῖτε σύγχισι καὶ τρικυμία σὲ πολλὰ κρανία. Ἀλλὰ καλύτερα ἔτσι· αὐτὸ ἐρεθίζει τὴν σκέψι.
  Ὅσο γιὰ ἀπόψεις τοῦ τύπου «τὸ πολυτονικὸ εἶναι ἀλαμπουρνέζικα», ἐγὼ μὲν προτιμῶ νὰ τὶς θεωρῶ φαιδρές, ἀλλὰ ἐὰν ἀντικατοπτρίζουν τὴν πραγματικότητα, τότε τρισχειρότερα· φανταστεῖτε σὲ τὶ βάθος ἀγραμματοσύνης καὶ ἀφελληνισμοῦ μᾶς ἔχουν βυθίσει οἱ «ἐκσυγχρονιστὲς» γραικύλοι.

  ReplyDelete
 6. Στοὺς δὲ φίλους τοῦ ἱστοχώρου σας ἐπιτρέψτε μου νὰ συστήσω τὴν Κίνησι Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐπαναφορὰ τοῦ Πολυτονικοῦ Συστήματος, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμάδα μας στὸ Facebook, ὅπου μπορεῖ ὁ καθένας νὰ βρῇ ἀπαντήσεις γιὰ κάθε τεχνικὸ πρόβλημα ἢ γλωσσικὴ ἀπορία καὶ νὰ συμμετάσχῃ σὲ ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χωρίς καθόλου να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, δεν είπα ότι το πολυτονικό ΕΙΝΑΙ αλαμπουρνέζικα αλλά ότι ΦΑΙΝΕΤΑΙ αλαμπουρνέζικα σε αυτούς που δεν το έχουν μάθει. Πολύ σωστά λέει ο κος Κιτσίκης ότι υπάρχει σύγχυση πολυτονικού και καθαρεύουσας, αλλά αυτή η σύγχυση είναι αναπόφευκτη. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που έμαθε το πολυτονικό ΜΑΖΙ με τη γραφή.

   Εγώ δεν λέω ότι καλώς καταργήθηκε το πολυτονικό. Λέω ότι άπαξ και καταργήθηκε και οι πρόσφατες γενιές Νεοελλήνων δεν το έχουν ενσωματώσει στη γραφή τους, το να θες να επαναφέρεις το πολυτονικό στον καθημερινό γραπτό και πεζό λόγο ΕΙΝΑΙ αρχαϊσμός καραμπινάτος, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εάν κάποιος θέλει να επαναφέρει το πολυτονικό και αυτό να ΜΗΝ είναι αρχαϊσμός, πρέπει να αποδείξει την ανάγκη του,

   Delete
 7. Εν μέσω των ακαδημαϊκών-ιστολογικών συγκρούσεων για το πολυτονικό και το μονοτονικό, θα επισημάνω μια αρνητική κριτική του εθνικομπολσεβικισμού, από εθνικοσοσιαλιστική άποψη, αν αυτός υφίσταται εν τέλει, την οποία διάβασα σήμερα [http://www.armahellas.com/?p=13179]
  Εστιάζει στην καθαρότητα της ιδεολογίας και την ασυμβατότητα της σύμπραξης των στοιχείων, το οποίο όμως είναι σε 3ο και 4ο και παραπέρα επίπεδο, παραβλέποντας ένα πρώτο επίπεδο, το οποίο προφανώς είναι-κατά τη γνώμη μου- το αν μπορεί να μπει ένα κάποιο πρώτο εμπόδιο σε αυτόν τον νεο-φιλελευθερισμό τον εγκληματικό, τον χρηματοπιστωτικό, τον χρεο-κωπικό και χρεοκρατικό που έχει πέσει σαν πανούκλα επάνω στον πλανήτη και ιδιαίτερα στα μέρη μας.

  Για το θέμα που συζητάτε, δεν διδάχτηκα το πολυτονικό και μετά το λύκειο, ψάχνοντας μόνος μου κάποιον οδηγό για το τι ακριβώς σημαίνουν τα σύμβολα του πολυτονικού δεν μπόρεσα να βρω άκρη εύκολα και δεν το συνέχισα. Δεν το θεωρώ σημαντικό θέμα, έτσι κι αλλίώς και να μάθουν οι ξένοι ελληνικά, και να έχουν πολυτονικό να τους καθοδηγεί, πάλι γελοία θα ακούγεται η προφορά τους, οπότε δε με απασχολεί. Μόνο όποιος ξένος ζήσει πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα θα αποκτήσει κανονική ελληνική προφορά.
  Το σημαντικό για τους νεοέλληνες, είναι όχι το πολυτονικό ή το να "μάθουν αρχαία", αλλά νομίζω το να γίνει μια γενικότερη σύνδεση της γλώσσας από την ομηρική εποχή μέχρι σήμερα σε όλη της την διάσταση και αυτό να γίνει κτήμα πρακτικό, χρηστικό και πνευματικό, βέβαια μιλάμε για ιδεατή κατάσταση.
  Θα μου επιτρέψετε και μένα να συστήσω, την Κίνηση Ανθρώπων για την Επαναφορά του Φαγητού στα Ψυγεία, όπου η είσοδος είναι μη εθελούσια, αλλά αναγκαστική και έχω την αμυδρά εντύπωση ότι σε κρίσιμη μερίδα του πληθυσμού έχει στην παρούσα φάση μεγαλύτερη απήχηση από την προοπτική επαναφοράς πολυτονικής ή μη γραφής.
  Αφού μελετάτε τα επαναστατικά υποκείμενα στην ιστορία και στον παρόντα χρόνο, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε ότι τις αλλαγές τις φέρνουν αναπόφευκτα όσοι βρίσκονται σε φάση που δεν έχουν πολλά πλέον να χάσουν, ή με άλλα λόγια που είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν, σε όλα τα επίπεδα. Στην χρεοκωπική Ελλάδα του σήμερα, αυτοί δεν είναι πιθανόν να έχουν κίνητρο το πολυτονικό ή τον "βασιλέα (;) της Ελλάδος", αλλά την προοπτική επιβίωσής τους στο άμεσο μέλλον ή όχι. Δηλαδή όπως θα έλεγε και ο kostandis, όταν ο εξωτερικός τους κόσμος γίνει ένα με τον εσωτερικό και σταματήσουν να προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, θα έχει έρθει η ώρα που οι "άλλοι" θα προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν είναι της μόδας για γραβάτα το σκοινί και ότι δεν ταιριάζει με το κουστούμι τους.

  ReplyDelete
 8. Οπως ειπα τα αρχαια Ελληνικα πριν απο τους Ελληνιστικους χρονους γραφονταν ατονικα. Επομενως δεν πρεπει να συγχεονται με το πολυτονικο, οπως και με την καθαρευουσα.
  Το πολυτονικοκαι η ορθογραφια βοηθαει να θυμομαστε την ριζα και να ετυμολογουμε σωστα τις λεξεις.
  Δυστυχως η μουσικοτητα της γλωσσας που υποδηλωναν τα γραμματα, οι τονοι και τα πνευματα, εχει χαθει απο την κοινη.
  Οποιος ομως εχει ακουσει Κρητικο, νησιωτη η και οποιονδηποτε Ελληνα να μιλαει την γλωσσα της περιοχης του θα διαπιστωσε οτι διατηρει την μουσικοτητα της.
  Δεν καταλαβαινω τον Κωσταντη που λεει οτι οι αρχαιοι μιλαγαν δημοτικη, αλλα θα συμφωνησω με το σχολιο του για το κλεισιμο του υπουργειου παιδειας.
  Οι αρχαιοι μιλαγαν την αρχαια γλωσσα της περιοχης τους συνεχεια και εξελιξη της οποιας ειναι η σημερινη.
  Γι αυτο και η εκμαθηση των αρχαιων δεν ειναι δυσκολη, αν φυσικα δεν της φορτωσεις δυο τομους γραμματικη και αλλους τοσους συντακτικο. Τα κειμενα δε που χρησιμοποιουν στο σχολειο ειναι ολα ειτε λογοτεχνικα ειτε φιλοσοφικα. Ακομη και απ την μεταφραση δεν καταλαβαινονται ευκολα. Τα δε ποιητικα εργα νομιζω οτι και οι αρχαιοι θα ειχαν δυσκολια να τα καταλαβουν οπως συμβαινει και σημερα με αρκετους ποιητες.
  Οσο για την παρεξηγημενη καθαρευουσα δεν εχετε παρα να διαβασετε την Βαβυλωνια η οποια αναφερθηκε σε καποιο σχολιο για να καταλαβετε γιατι ονομαστηκε ετσι.
  Ειναι μια τεχνητη γλωσσα η οποια βοηθησε να καθαρισει η μπολιασμενη με ξενες λεξεις γλωσσα μας και να επανελθει κοντα στις ριζες της.
  Η αληθεια ειναι οτι οπως και το πολυτονικο καταργηθηκε την ωρα που η υποχρεωτικη παιδεια εγινε εννια χρονια και το μορφωτικο επιπεδο ανεβηκε και θα ειχε την δυνατοτητα να ολοκληρωσει το εργο της.
  Αντ αυτης για λογους απλοτητας καθιερωθηκε η μονοτονικη δημοτικη η οποια εχει αλλαξει καμμια δεκαρια φορες γραμματικη, ενω τελικα ειναι και πιο δυσκολη.
  Θυμαμαι οταν προσπαθουσα να μαθω στα παιδια μου ποτε βαζουμε το τελικο ν στις λεξεις οτι ειχε τρεις σελιδες κανονα, ενω τα τριτοκλιτα ειναι πια μια κολαση που συναγωνιζεται τον κυκεωνα των ρηματων.
  Οι χρησιμοτατες μετοχες καταργηθηκαν παρολο που ολοι τις χρησιμοποιουν, ενω διωξαμε και τα ελληνικα απαρεμφατα και χρησιμοποιουμε τα αγγλικα.
  Η δημιουργια και εξελιξη της γλωσσας ασφαλως δεν ειναι δουλεια του νομοθετη αλλα του λογοτεχνη και των χειριστων του λογου.
  Απο την αλλη, η οργανωση σε γραμματικη και συντακτικο και οι γλωσσικοι κανονες ειναι δουλεια των φιλολογων.
  Κανονικα οι δευτεροι απλως βαζουν σε καλουπια την δουλεια των πρωτων.
  Οταν ομως εχουμε μια γλωσσα που προσπαθωντας να φτιαξουμε την γραμματικη της υπαρχουν σε καθε κανονα αμετρητες εξαιρεσεις ισως μια στοχευμενη παρεμβαση να ειναι απαραιτητη.

  ReplyDelete
 9. Πιστευω πως διυλιζουμε τον κωνωπα και καταπινουμε την καμηλον, οταν τα παιδια μας (η πλειοψηφια) δεν ξερουν καν να μιλουν ουτε να γραφουν Ελληνικα το προβλημα μας δεν ειναι οι τονοι, μιας και στα γκρικλις δεν τους χρειαζονται! Χωρις συντακτικη και ετοιμολογικη γνωση της γλωσσας μας δεν θα μπορεσει να γινει οχι μονο πλανιτικη γλωσσα αλλα θα χαθει, φοβαμαι!
  Στο σχολειο διδαχτηκα τα αρχαια και μαζι με το συντακτικο ηταν κυριο μαθημα. Σαν μαθητρια ισα που περνουσα το μαθημα των αρχαιων. Η καθηγητρια ομως (κρινοντας τωρα φυσικα) ηταν αψογη και υπομονετικη στην παραδοση (ακομα θυμαμαι τη θεληση που ειχε το βλεμμα της να μας μαθει τους προγονους μας). Το αποτελεσμα ειναι πως εγω, τωρα, 50 χρονων, μπορω να διαβασω εστω καποια αρχαια κειμενα και να βγαλω νοημα. Με τη βοηθεια και ενος λεξικου των αρχαιωων, πεταω!
  Αυτο που θελω να πω ειναι πως χωρις εστω καποια στοιχειωδη γνωση των αρχαιων απο τα παιδια δεν ειναι δυνατον να κατανοησουν ουτε να αγαπησουν την γλωσσα τους. Η γλωσσα ειναι οπως τα μαθηματικα, εχει λογικη και κανονες, δεν μαθαινεται παπαγαλια!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ξαναδιαβαζοντας το κειμενο που εγραψα μου εβγαλε το ματι αυτο το "ετοιμολογια" μιας και θα ταιριαζε μονο στη σημερινη γραμματικη που διδασκονται τα παιδια με τις ετοιμες λεξεις!
   Διορθωνω σε "ετυμολογια" και ζητω συγγνωμη!

   Delete
 10. O κος Γιάγκος τα λέει πολύ ψύχραιμα, απλά και καθαρά. Όταν είπα ότι οι αρχαιοι μίλαγαν δημοτική, υπερέβαλλα, διότι είχαν και αυτοί όχι μόνο διαλέκτους αλλά και κοινωνικές διαφορές, οι οποίες κοινωνικές διαφορές αντανακλώνται πάντα στη γλώσσα, όπως ξέρει ο καθένας μας από την πείρα του.
  Δεν είχαν όμως οργανωμένο κράτος όπως αυτό που έχουμε ή φανταζόμαστε πως έχουμε σήμερα, και ο γραπτός λόγος έπαιζε μικρότερο ρολο απ`ό,τι σήμερα. Ίσως τον πέμπτο αιώνα, που αυτόν έχει υπόψη του συνήθως όποιος μιλάει για αρχαία Ελλάδα, να υπήρχανε περισσότερα γραπτά και βιβλία απ`όσα φανταζόμαστε, Όμως είναι σίγουρο ότι στη θέση του γραπτού λόγου οι τελετουργίες, θρησκευτικές και κοινωνικές, ήταν ο κυριότερος τρόπος με τον οποίο η, ας πούμε, εξουσία ή η κοινότητα ενσαρκωνόταν στην καθημερινή ζωή. Και η θρησκεία γινόταν σχεδόν αποκλειστικά με τελετές, παραδόσεις,αναθήματα και προσωπική πίστη - δεν υπήρχε Βίβλος.

  Πρέπει λοιπον να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην πολυτονική γραφή,όπως έχει φτάσει σε μας από την εποχή των ευαγγελίων, και την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν κατά κύριο λόγο προφορική, και η μουσικότητά της οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε αυτό το στοιχείο. Οι αγράμματοι που έχουνε οργανωμένη ψυχική ζωή, οι αγράμματοι της υπαίθρου κυρίως, σε όλες φαντάζομαι τις χώρες αλλά και στην Ελλάδα μιλούν τα ωραιότερα ελληνικά. Η ομορφιά της γλώσσας συχνά καταστρέφεται από τα βιβλία, την κακή και υπερβολική πληροφόρηση και χάνει τη μουσικότητά της. Παρόμοια, συνήθως οι πραγματικά λαϊκοί μουσικοί συνήθως βάζουνε κάτω τους περισσότερους μαθητές των ωδείων, όπως απέδειξε περίτρανα στον αιώνα μας η τζαζ, που κατέκτησε τον κόσμο.Άρα η δύναμη των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν το γραπτό, αλλά το προφορικό στοιχείο. Ή για την ακρίβεια, ένα δυναμικό πάρε δώσε ανάμεσα στο γραπτό και το προφορικό. Μέχρι την ελληνιστική εποχή δεν υπήρχε σχεδόν ποίημα που να μην ήτανε και τραγούδι.

  Καμία επαναστατική κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει τη μουσικότητα της γλώσσας και την ομορφιά της έκφρασης. Η ομορφιά δεν ανθεί ούτε στα θερμοκήπια, ούτε στους στρατώνες. Eγώ καταλαβαίνω ότι πολλοί Έλληνες ή Νεοέλληνες σοκαρίστηκαν όταν καθιερώθηκε το μονοτονικό, διότι είδαν τη γλώσσα τους κουτσουρεμένη. Θα ήταν σαν να βλέπαμε ξαφνικά στα περίπτερα τιν εφιμεριδα ΤΟ ΒΙΜΑ τιπομενι με απλουστεβμενι ορθογραφια. Ή ακόμα χειρότερα να βλέπαμε oles tis efimerides tipomenes me latinikous charaktires.

  Όμως η αρχαιογνωσία δεν μπορεί να προέλθει άνωθεν. Δύο αιώνες εκπαιδευτικής βαρβαρότητας έχουν αποδείξει ότι οι Έλληνες λιγότερο από όλους τους άλλους λαούς ξέρουνε τη γλώσσα τους. Εγώ έχω αρχίσει ένα αρθράκι που δεν έχω τελειώσει, με έμπνευση που πήρα από τον Κιτσίκη, και όπου προσπαθώ να κάνω μια σύνδεση ανάμεσα στην ελληνική γλώσσα όπως την ξέρουμε, στο γλωσσικό μας αίσθημα, και στα αρχαία κείμενα. Προσπαθώ να το ανακαλύψω σιγά σιγά καθώς το γράφω, διότι δεν ξέρω καλά αρχαία - καθόλου για την ακρίβεια. Ε λοιπόν πράγματι τα αρχαία ΗΤΑΝ ελληνικά σαν τα δικά μας. Προς το παρόν, τα πρώτα δείγματα φαίνεται να πιάνουνε. Μας έχουνε μάθει ότι ήτανε άλλη γλώσσα, όμως δεν ήτανε. Μακάρι να προχωρήσω το άρθράκι.

  Πολύ φοβάμαι ότι οι οπαδοί του πολυτονικού στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν μια χαμένη ομορφιά συχνά χάνουνε την ουσία, όπως την χάσανε ίσως οι δημοτικιστές. Γράφοντας το άρθράκι μού φάνηκε ότι οι δημοτικιστές μεταφράζουνε πολύ άσχημα τα αρχαία, πράγμα που το ξέρουμε από το σχολείο, διότι οι δημοτικιτικές μεταφράσεις δεν διαβάζονται, είναι απάισιες. Πολύ απλά φαίνεται ότι πολλοί δημοτικιστές δεν καταλαβαίνανε τα αρχαία,

  Ας πούμε ότι έχω γίνει υπουργός Παιδείας και θέλω να επαναφέρω το πολυτονικό. Και τώρα που γράφω λέω κρίμα που δεν γράφω πολυτονικά, μου αρέσουνε αυτά τα σημαδάκια, έχουνε χάρη. Σαν να ταιριάζουνε τελικά στη γλώσσα. Αν είμαι όμως υπουργός παιδείας το πρωτο πράγμα που θα προσέξω είναι να μην ΕΥΝΟΥΧΙΣΩ τα παιδιά. Για να μην ευνουχίσω τα παιδιά θα πρέπει να μην ευνουχίσω τον εαυτό μου. Άρα θα αρνηθώ να γίνω υπουργός παιδείας.Προτιμώ να μείνω παιδί.

  ReplyDelete
 11. Ἔχουν γραφτεῖ τόνοι κειμένων ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους συγγραφεῖς μας, ἀπὸ ἐκείνη τὴν μαύρη νύχτα τοῦ Κοινοβουλίου τῆς 11ης Ἰανουαρίου 1982, ὅταν οἱ λαϊκιστὲς τοῦ Ἀνδρέα, ὑπὸ τὸν ὑπουργό Παιδείας, τὸν Ἐλευθέριο Βερυβάκη, μὲ πραξικόπημα κατήργησαν τὴν ἑλληνικὴ (πολυτονική) γραφή. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση τῶν λαϊκιστῶν ὑπῆρξε σωτήριος διότι αἰφνιδίως ὅλοι οἱ σκεπτόμενοι νέοι Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς, σὰν κι ἐμένα, ποὺ δὲν εἶχαν συνειδητοποιήσει τὴν καταστροφικὴ κολωνακιώτικη ἐπιρροὴ τῆς φραγκικῆς διανοήσεως τοῦ ΚΚΚ, τοῦ Κιοὺ Κλοὺξ Κλάν (Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ) ἐξύπνησαν: Ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης 2000 ἐτῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας εἶχε κοπεῖ. Ἐγώ, ὡς Ἕλλην τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐβάλθην μόνος μου νὰ μάθω πεισματικὰ τὰ πολυτονικὰ ποὺ δὲν ἐγνώριζα. Τότε ἐκατάλαβα ὅτι οἱ μονοτονιστὲς ἀνῆκαν στὸ παρελθὸν μίας ξεπερασμένης Φραγκιᾶς καὶ ὅτι τὸ μέλλον ἀνῆκε στοὺς νέους ἀποφασισμένους νὰ ἐπαναφέρουν τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἐμεῖς οἱ χίππιδες (ὑπῆρξα στὸ Παρίσι μακρυμάλλης ὑπαρξιστής) θὰ εἴμεθα οἱ σωτῆρες τῆς πλανητικῆς γλώσσας τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ κουλτουριάρηδες τῆς μάχης τῶν τόνων τοῦ Κακριδῆ, ὅλοι αὐτοὶ οἱ σκηνοθέτες καὶ ἠθοποιοὶ ποὺ προσήμοζαν τὶς ἀρχαῖες τραγωδίες γιὰ νὰ γίνουν δῆθεν ἀντιληπτὲς στοὺς διανοητικὰ καθυστερημένους Γραικύλους τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς τῶν Παρισίων, κατεποντίζοντο. Ὁ λαϊκιστὴς Ἀνδρέας προβαίνοντας στὴν γελοία αὐτὴ κατάργηση τῶν τόνων μᾶς εἶχε ἀφυπνίσει. Ἔκτοτε ἦταν θέμα χρόνου, γιὰ μᾶς τοὺς νέους ἐπαναστάτες νὰ παραμερίσουμε τοὺς γέροντες τοῦ μονοτονισμοῦ τοῦ Μεσοπολέμου, καὶ νὰ ἀναγεννήσουμε πολυτονικὰ τὴν γλῶσσα μας ὅταν μὲ τὸ καλὸ τὸ Κιοὺ Κλοὺξ Κλὰν θὰ ἐγένετο χῶμα. Καὶ ὁ Κριαρᾶς ἔγινε χῶμα καὶ τὸ χῶμα ἐσάπισε. Ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἔλθῃ ἡ Ἐπανάσταση οἱ κρεμάλες θὰ λουλουδιάσουν μὲ φιλολόγους τῆς μικροσκοπικῆς φραγκικῆς ἐπαρχίας τοῦ Κολωνακίου. Ave Maria!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. A, μπράβο. οπότε έχουμε με τους τόνους το ίδιο φαινόμενο που έχουμε στην πολιτική και αλλού. Ο δήθεν προοδευτικός έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του έναν δικτατορίσκο.

   Delete
  2. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά το κόμμα του μονοτονικού άρχισε να λέει, αχ, τα καημένα τα παιδιά, μπερδεύονται με τους άχρηστους τόνους, αχ, ο λαός παιδεύεται με τις περισπωμένες. Αυτό που δεν λέγανε όμως είναι ότι οι ίδιοι αν και φιλόλογοι δεν ξέρανε αρχαία,

   Delete
  3. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να κανουνε ήτανε πρώτα να μάθουνε αρχαία σε βαθμό να διαβάζουνε τον Όμηρο και τον Ευριπίδη νεράκι, και μετά να μιλάνε για μονοτονικό.

   Αντ`αυτού στη θέση του βούρδουλα του βαυαρικού σχολείου μπήκε η παπαγαλία του Δημοσίου Θα ήτανε πιο συνεπές να αποσυρθούν τα αρχαία από το σχολείο και να υιοθετηθεί η λατινική απλοποιημένη γραφή, όπως έκανε ο Κεμάλ.

   Delete
  4. Ήτανε λοιπόν μεγάλη απάτη. Τώρα εγώ αν θέλω να γράψω πολυτονικό, νιώθω πως θα γίνω σαν τον μπαμπά μου ενώ δεν θέλω. Αντί να εκσυγχρονίσουνε την Ελλάδα πετάξανε τα παιδιά της έξω.

   Delete
  5. Τώρα λοιπόν αρχίζει να διαφαίνεται το έγκλημα που έγινε. Στην αρχή μόνο το Κολωνάκι είχε μαγαζιά με ξενικά ονόματα - κομμώσεις Μαρσέλ. Ο αντρέας λαϊκοποίησε το Κολωνάκι, και δεν υπάρχει πλέον εταιρεία ή κανάλι που να μην έχει αγγλόφωνο τίτλο. Άλτερ, Σκάι, Μέγκα Τσάνελ και δεν συμμαζεύεται, Κλικ. Τα ελληνικά είναι ντεμοντέ. Παλιότερα όμως ο άλλος δεν σκεφτότανε αν η λέξη μπακάλικο είναι ή όχι ελληνική, και έβαζε ταμπέλα εδωδιμοπωλείον ή εδοδιμοπολείον Γ. Αρναούτογλου. Ξαφνικά σου κοτσάρουνε το μονοτονικό αντί να παραδεχτούνε ότι δεν πιστεύανε στο ίδιο το κράτος που υπηρετούσανε οι ίδιοι. Γιατί δεν θέλανε να παραιτηθούνε.

   Delete
 12. Συγγνώμη για τη φλυαρία. Επανέρχομαι με την εξής ερώτηση. Ας πούμε ότι εγώ έχω μάθει μονοτονικό. Βλέπω καμιά φορά ότι κάτι δεν πάει καλά αλλά χιλιάδες πράγματα δεν πάνε καλά. Έρχεται κάποιος και μου λέει, πρέπει να το γυρίσεις στο πολυτονικό. Του λέω, πολυτονικό έγραφε ο μπαμπάς μου, και δεν θέλω να είμαι σαν τον μπαμπά μου διότι δεν με θέλουνε οι κοπέλες, θέλουνε τους μοντέρνους. Και επίσης δενθέλω να γίνω νεοορθόδοξος, σαν αςπούμε η Καθημερινή και το Βήμα να το γυρίσζανε στο πολυτονικό και βυζαντινός καφές και διάφορα τέτοια ανάλογα του tea party της Αμερικής.

  Κι αυτός μου λέει υπάρχει ένας άλλος λόγος. Ας πούμε ο Κιτσίκης λέει ότι υπάρχει ο συμπαντικός ελληνισμός, δεν θα σου εξηγήσω εγώ, κανε βουτιά κατευθείαν στα βαθειά και θα δεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ερώτηση δηλαδή είναι η εξής, αν το πολυτονικό δεν είναι παλιατζούρα, τι βρίσκεται πίσω από το πολυτονικό που ούτε και αυτό δεν είναι παλιατζούρα ;

   Delete
  2. Μια πρώτη απάντηση είναι ότι ο Κιτσίκης είναι μεγαλοφυία. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ κοντινή στη σημερινή, πράγμα που έχουνε αποκρύψει από μας γενιές και γενιές νευρωτικών φιλολόγων. Η αρχαία γλώσσα σε φέρνει στην αρχαία θρησκεία που δεν έχει δόγμα. Το ότι δεν έχει δόγμα σημαίνει ότι η σκέψη δεν έχει τελικό σημείο σύγκρισης.
   Άρα ό,τι αισθάνεται και ό,τι φαντάζεται ο νους υπάρχει, δεν καταστέλλεται. Δεν υπάρχει απολύτως καμία καταστολή, και το πράγμα αυτό γιατρεύει τα πάντα.

   Delete
 13. Πράγματι ἡ ἀρχαία εἶναι πολὺ κοντὰ στὴν σημερινὴ γλῶσσα. Ἦταν λάθος ποὺ δὲν υἱοθετήθη τὸ 1821 ὡς ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους. Σήμερα πρέπει νὰ ἐπιλεχθῇ ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου ὡς πρώτη γλῶσσα ὅλων τῶν Εὐρωπαίων καὶ νὰ διδάσκεται σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Εὐρώπης ἀπὸ ἡλικίας 5 ἐτῶν μέχρι καὶ τὸ Πανεπίστήμιο καὶ φυσικὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν ἐρασμιακὴ προφορὰ κάπως προσαρμοσμένη ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες ὥστε νὰ ῥέῃ μὲ φυσικὸ τρόπο. Δὲν πρόκειται γιὰ οὐτοπία. Ἔχουμε τὸ προηγούμενο τοῦ Ἰσραήλ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Για την ερασμιακή προφορά, για μας τους Έλληνες, υπάρχει ένα θέμα. Έχω την αίσθηση ότι αν καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από την προφορά μπορούμε να έρθουμε ακόμα κοντύτερα στον αρχαίο κόσμο απ`όσο περιμέναμε.

  ReplyDelete
 15. Δεν συμφωνώ με την άνωθεν καθιέρωση των γλωσσών. αντίθετα συμφωνώ απολύτως ότι το θέμα της γλώσσας είναι κεντρικό, ίσως όχι το άπαν, αλλά κεντρικό. Επίσης έχετε δώσει το έναυσμα για μια αισθητική ενατένιση και απροσδόκητη κατανόηση της .ελληνικής γλώσσας. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

  ReplyDelete