Dec 15, 2013

78 - Ἡ Οὐκρανία ἀποδεικνύει για τρίτη φορὰ τὴν ὀρθότητα τῆς Κιτσικικῆς θεωρίας περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς

78 - Ἡ Οὐκρανία ἀποδεικνύει για τρίτη φορὰ τὴν ὀρθότητα
τῆς Κιτσικικῆς θεωρίας περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς

Τὴν δεκαετία τοῦ 1960, ὅταν οἰκοδομοῦσα τὴν θεωρία μου περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ἐδίδασκα ὅτι ἡ ἀπόδειξη τῆς ὀρθότητος τῶν συνόρων τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς θὰ προήρχετο ἀπὸ τὴν μελλοντικὴ ἀπόσχιση, στὰ ἀνατολικὰ ὅπως καὶ στὰ δυτικὰ σύνορα τῆς τρίτης αὐτῆς πολιτισμικῆς περιοχῆς (ποὺ ἀποκαλοῦσα τὸν τρίτο πολιτισμικὸ πλανήτη, μεταξὺ τοῦ πλανήτου Ἀνατολὴ καὶ τοῦ πλανήτου Δύση) ἐδαφῶν ποὺ ἀνῆκαν ἀπὸ θρησκευτικοπολιτισμικῆς σκοπιᾶς εἴτε στὴν Δύση εἴτε στὴν Ἀνατολὴ, ἐφ'ὅσον ὥριζα τὴν Δύση ὡς κυρίως καθολικο-προτεσταντικὴ καὶ τὴν Ἀνατολὴ ὡς κυρίως ἰνδουϊστικὴ καὶ βουδδιστική, ἐνῷ ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ἦταν κυρίως χριστιανωρθοδοξο-ισλαμική.

Πράγματι, τὸ 1971, ἡ ἀνατολικὴ ἐπαρχία τοῦ Πακιστάν, ἄν καὶ ἐπισήμως μουσουλμανική, ὅπως ἡ Μαλαισία καὶ ἡ Ἰνδονησία, ἀλλὰ μὲ σφοδρὸ ἄρωμα ἰνδουϊσμοῦ, ἀπεσχίσθη καὶ ἵδρυσε τὸ κράτος τοῦ Μπανγκλαντὲς ἤ Ἀνατολικὴ Βεγγάλη, διότι τὸ ἀνατολικὸ πολιτισμικὸ σύνορο τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ἦταν ὁ Ἰνδὸς ποταμός.

Στὴν δεκαετία τοῦ 1990, οἱ δυτικὲς δημοκρατίες τῆς Γιουγκοσλαυΐας, Σλοβενία καὶ Κροατία, ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαυΐα ἐπειδὴ ἦσαν ῥωμαιοκαθολικὲς καὶ τὰ δυτικὰ πολιτισμικὰ σύνορα τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ἔκοβαν ἀπὸ νότο πρὸς βορρᾶ τὴν ἀρτηρία  μεταξὺ Βελιγραδίου καὶ Ζάγκρεμπ.

Σήμερα, ἡ Οὐκρανία σείεται ὁλόκληρη καὶ τείνει νὰ κοπῇ στὰ δύο, ἀφήνοντας τὴν δυτικὴ Οὐκρανία ἡ ὁποία εἶναι οὐνιτικὴ καὶ ῥωμαιοκαθολική, νὰ ἐπανασυνδεθῇ μὲ τοὺς δυτικοὺς καθολικοὺς Σλαύους, ὅπως εἶναι οἱ Πολωνοὶ καὶ οἱ Κροάτες, καὶ τὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία ὡς ὀρθόδοξη, νὰ παραμείνῃ στὸν χῶρο τῶν ὀρθοδόξων Σλαύων τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρατήσῃ γιὰ πολὺ στὸ ἐσωτερικό της, χῶρες τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ὄχι μόνον τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὴν Βουλγαρία καὶ τὴν Ῥουμανία. Ἡ ἑνότητα τῶν χωρῶν τοῦ Νότου, Ἑλλάδος μὲ Ἰταλία, Ἰσπανία καὶ Πορτογαλία ποὺ εὐαγγελίζεται ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιβιώσῃ γιὰ μεγάλο διάστημα, διότι αὐτὸ ποὺ πρωτεύει δὲν εἶναι ἡ παρεμφερὴς οἰκονομικὴ κατάστασή τους ἀλλὰ ὁ κοινὸς πολιτισμικὸς χῶρος. Ἰταλία,  Ἰσπανία, Πορτογαλία ἀνήκουν στὴν Δύση, ἀλλὰ ὄχι ἡ Ἑλλάς.

Τέλος, τὸ κέντρο τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ὑπῆρξε πάντα τὸ Αἰγαῖο. Συνεπῶς, μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο, θέλοντας καὶ μή, οἱ δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου θὰ ἐπανενωθοῦν, ὅπως αὐτὸ ὑπῆρξε ἡ πραγματικότης ἐπὶ χιλιάδες χρόνια. Αὐτὴ εἶναι ἡ νομοτέλεια, ὁ ντεντερμινισμός, ἡ αἰτιοκρατία τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ χώρου. Ὅλα τὰ ἄλλα σενάρια εἶναι ἀνεδαφικά.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Δεκεμβρίου 2013

18 comments:

 1. Μακάρι νά ἔρθει ἡ ὥρα πού οἱ ἐθνικισμοί - ἀντί νά διαφεντεύουν ὅπως τώρα ἐδῶ καί 200 χρόνια - θά βουλιάξουν στά νερά τοῦ Αἰγαίου... Δυστυχῶς μέχρι τότε πού θά ἐπανέλθῃ στό προσκήνιο ὡς παραγωγός ἱστορίας καί πολιτισμοῦ, θά ὑφίσταται ὡς ἕνα μῖγμα ἀγόνων γραμμῶν ἀκτοπλοῒας καί ἑλλαδικῆς τουριστικῆς ἐπενδυτικῆς χλαπάτσας ...

  ReplyDelete
 2. Κύριε Κιτσίκη, προς τί αυτή η λατρεία σας προς τους Τούρκους; Αληθεύει ότι έχετε Τουρκάλαν γκόμεναν; Αληθεύει ότι ο δάσκαλός σας Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος είχε δηλώσει προ 160 ετών "όπου πατεί πόδι Τούρκου, εκεί είναι Ρωμηοσύνη;

  ReplyDelete
 3. Νομίζω ὅτι τὸ ὕφος μὲ τὸ ὁποῖο ἐφράζεσθε δὲν τιμᾷ τὸν ἑλληνισμό. Γιὰ νὰ δυνηθῆ ὁ Ἕλλην νὰ στηρίξῃ τὸν ἱσχυρισμό του ὅτι εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ δὲν πρέπει νὰ δραστηριοποιῆται, τοὐλάχιστον ἐκφραστικά, στὰ μπαράκια τοῦ ὑποκόσμου. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ ἐκφράζεσθε μὲ τρόπο ἀνεπίτρεπτο. Ὁ χῶρος αὐτὸς προορίζεται γιὰ διάλογο ὄχι γιὰ αἰσχρολογίες ποὺ δυστυχῶς διανθίζουν πολλὰ ἑλληνονφανῆ μπλόγκ. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν κατανόησή σας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. κ. Κιτσίκη, παρακολούθησα μια ομιλία σας στον Καναδά (νομίζω) όπου αναφέρεστε στην φιλία σας με τον Οζάλ και την συμμετοχή σας στο κίνημα Γκιουλέν. Ήθελα μου σχολιάσετε τις τελευταίες εξελίξεις στην τουρκία μετά την μετωπική σύγκρουση Ερντογάν-Γκιουλέν και την φυλάκιση στενών συνεργατών του πρώτου. Ποιον υποστηρίζουν οι αμερικάνοι και ποιον θα προωθήσουν;

  ReplyDelete
 5. Τὸν Fethullah Gülen Στυλιανέ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Είναι ενδιαφέρον αυτό που γίνεται στην Ουκρανία - γιατί ο Μπρεζίνσκι θεωρεί ότι η αποκοπή της Ουκρανίας από τη Ρωσία θα φέρει την απομόνωση της δεύτερης. Και να ένα πρόσφατο άρθρο του. http://www.ft.com/cms/s/0/5ac2df1e-6103-11e3-b7f1-00144feabdc0.html#axzz2ns6fQD4Y

  ReplyDelete
 7. Θεμιστοκλῆ, στὸ ἄρθρο στὸ ὁποῖο ἀναφέρεσθε, Russia, like Ukraine, will become a Real Democracy (Financial Times, December 10, 2013), ὁ Μπρεζίνσκι στάζει δηλητήριο κατὰ τῆς Ῥωσίας πού, ὡς Πολωνὸς ῥωμαιοκαθολικός, μισεῖ θανάσιμα. Ὅλη του ἡ προτεραία πολιτικὴ προσπάθεια ὑπῆρξε νὰ διαμελίσῃ τὴν Ῥωσία, ἀλλὰ εὐτυχῶς δὲν τοῦ βγῆκε. Εἶναι ὁ ἰδεολογικὸς Φρανκεστάϊν τοῦ πολεμοχαροῦς γερακιοῦ ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ John McCain, ποὺ περιφέρεται σήμερα στὸ Κίεβο μεταξὺ τῶν διαδηλωτῶν τῆς Ἀντιπολιτεύσεως ὡς κατακτητής. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Μπρεζίνσκι ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Πολωνοῦ Πάπα Ἰωάννου-Παύλου Β΄ κατέστρεψε τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, εἶναι σήμερα παρελθὸν καὶ ὁ Πούτιν εἶναι τὸ μέλλον, ὄχι μόνον γιὰ τὴν Ῥωσία ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ Βαλκάνια.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξέρετε πόσο εκτιμώ το έργο σας, και το εκτιμώ ακόμα περισσότερο όταν προσπαθούμε να σας φέρουμε επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα σας είναι ισχυρότερα.
   Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πολλές φορές τα επιχειρήματα πάνε σε αυτό που λέμε άκρα, είναι αντίθετο από το "politically correct" που λένε οι αγγλοσάξωνες. Και εδώ επόμενη απορία μου: Πρέπει να είσαι politically correct ή όχι; σε μία εποχή που ο πολιτισμός πάει προς τα πίσω, και ο μέσος άνθρωπος γίνεται και πάλι δούλος όπως το Μεσαίωνα; Σε μία χώρα που αποτελεί οικονομικό εργαστήρι ολοφάνερα πια της παγκόσμιας ελίτ;
   Και με ποια άκρα όταν και τα ντόπια άκρα είναι 100% ψεύτικα και μόνο για τα μάτια του κόσμου; Όταν έρχονται και γράφουν στο blog μορφωμένοι εμφανώς άνθρωποι προσωπικές κακίες και χοντράδες ανώνυμα, αποδεικνύοντας ότι δε μας αξίζει τίποτα καλύτερο; Ενώ και αυτοί προφανώς βλέπουν τα χάλια μας αλλά αντί να βοηθήσουν αντιδρούν έτσι; το έχουμε ξαναπεράσει αυτό;

   Delete
  2. Θεμιστοκλῆ, ἤδη ἀπαντήσατε μὲ τὸ σχόλιό σας στὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ὑποκρισία τοῦ πολιτικὰ ὀρθοῦ. Στὸν ἀκραῖο ὑβριστὴ τῶν μπλὸγκ ποὺ τολμᾷ νὰ φτύνῃ ἐπάνω στὴν μνήμη τῆς μητέρας τοῦ καθηγητοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ ἐπειδὴ ἦταν ῥωμαιοκαθολικὴ Μαλτέζα, ἐμεῖς ἀπαντᾶμε ὅτι πρέπει νὰ τὸν ἀντιμετωπίζουμε μὲ τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια τοῦ νεογέννητου. Σήμερα, ἐγεννήθη στὴν Βηθλεὲμ τοῦ Ἄαχεν,τὸ Ἀκυίσγρανον, τὸ Αἴξ-λά-Σαπέλ, στὴν πρωτεύουσα τοῦ Καρλομάγνου, τὴν νύχτα ὀλίγον πρὸ τῆς αὐγῆς, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐγγονός μου ὁ Μᾶρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, ὁ ἀντιπάπας, υἱὸς τῆς κόρης μου Κρανάης, θεᾶς τοῦ Σουνίου, κόρης τοῦ βασιλέως τῆς Ἀθήνας Κραναοῦ ποὺ ὠνομάσθη Κραναόπολις, χριστιανὴ ὀρθόδοξη, καὶ τοῦ Ἰταλοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ συζύγου της, Φραγκῖσκο ντὲ Λεονάρδις. Ὁ Μᾶρκος, ναί, σύνθεση καὶ ὑπέρβαση, προφήτης τῆς Ἐνδιάμεση Περιοχῆς καὶ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ. Ὅλα τὰ παραπάνω καθιστοῦν ἀκρότητα, αὐτὴν τῆς καρδιᾶς, ποὺ θὰ ὑψώσουν τὸν Ἕλληνα στὸ "κράνος" (πελασγικὴ ὀνομασία τοῦ βράχου, αὐτουνοῦ τοῦ βράχου τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Σουνίου) ὑπεράνω τοῦ πράσινου χυλοῦ τοῦ σάλιου τῶν Γραικύλων.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 8. Αγαπητέ κύριε Κιτσίκη, με πολύ ενδιαφέρον διαβάζω τα άρθρα σας και πολλά απο αυτά που γράφεται με βρίσκουν σύμφωνο. Πρόσφατα στα πλάισια μιάς εργασίας που κάνω ανακάλυψα τον Γεώργιο Τραπεζούντιο και τις θεωρίες του περί ένωσης Χρισιτανισμού και Ισλάμ. Μπορώ να πώ ότι με συγκίνησε η διορατικότητα και η πρωτοπορεία των ιδεών του. Έκτοτε είδα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο κίνημα που ονομάζεται Ελληνοτουρκισμός. Εγώ ως τέκνο μικρασιτών αισθάνομαι οτι για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε απο αυτή την άθλια κατάσταση πρέπει να προσεγγίσουμε την γείτονα χώρα και να επανενωθούμε με το κομμάτι που μας λείπει. Θα ήθελα να έχω ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μαζί σας για τα θέματα αυτά. Και αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να τα πούμε και δια ζώσης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες που μας δίνεται ο θεός να σας έχει καλά.

  ReplyDelete
 9. Ἀγαπητὲ kon kal,
  Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας. Εὐχαρίστως νὰ τὰ ποῦμε καὶ ἀπὸ κοντά. Ἐν τῷ μεταξὺ θὰ χαρῶ νὰ λάβω παρατηρήσεις σας καὶ μέσῳ τοῦ ἠ/ταχυδρομείου. Ἡ διεύθυνσή μου εἶναι: foundation@idkf.gr
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες οι θέσεις σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξης : δεν βρίσκετε πως σε αυτό που θα λέγαμε χοντρικά ελληνισμός υπάρχει ένα νησιωτικό, μη χωρικά οριοθετημένο στοιχείο, το οποίο ο εμποδίζει την Ελλάδα να πάρει θέση ηπειρωτικής δύναμης; Αν ισχύει αυτό, τότε η απόπειρα να γραφεί η ελληνική ιστορία με τους εθνικούς όρους της γερμανικής σχολής σκοντάφτει σε μια παρεξήγηση.

  Αν θυμάμαι καλά ο Θεμιστοκλής πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και με την Αθήνα απέναντι ήδη καμμένη από τους Πέρσες απειλεί τον Ευρυβιάδη, τον Σπαρτιάτη ναύαρχο, ότι θα πάρει τα πλοία και όλο τον πληθυσμό για να πάνε όλοι στη Σικελία, αν δεν δοθεί ναυμαχία εδώ και τώρα.

  ReplyDelete
 11. Ἀνώνυμε, πολὺ σωστὴ ἡ παρατήρησή σας, ἄν καὶ νησιωτικὲς ἐπικράτειες ὑπάρχουν πολλὲς στον κόσμο, ὅπως οἱ Μπαχάμες, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἡ Ἰνδονησία.Πρέπει λοιπὸν νὰ προστεθῇ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ κλῖμα καὶ τὸ γεωγραφικὸ περιβάλλον, δηλαδὴ τὸ Αἰγαῖο, ὅπως τὸ εἶχε ἀναλύσει ὁ Ἀριστοτέλης. Ἐγὼ ἔχω ὁρίσει τὴν χώρα μας ὡς θάλασσα περιστοιχισμένη ἀπὸ στεριά. Ἄν καὶ οἱ ἐφοπλιστές μας εἶναι καὶ αὐτοὶ καπιταλιστὲς καὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς τέτοιοι ἀπὸ τοὺς μαρξιστὲς-λενινιστές, ὅμως ἐπειδὴ ἀντιπροσωπεύουν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται θετικά. Ἄλλο Ἑλβετὸς ἐφοπλιστὴς καὶ ἄλλο Ἕλλην ἐφοπλιστής.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Δράττομαι της ευκαιρίας για να σας κάνω μια ερώτηση που είναι προέκταση της πρώτης : δεν υπάρχουν στην Ελλάδα δύο ανθρωπολογικοί τύποι τελείως διαφορετικοί και ασυμφιλίωτοι, καθότι δεν συνδέονται, ας πούμε, μεταφυσικά ; (δεν έχω καλύτερο όρο στη διάθεσή μου εννοώ το προς τα πού τείνει, ας πούμε, το πνεύμα και το σώμα του κάθε ανθρώπου, σαν προς κάτι μετά το θάνατο.

  Για να γίνω πιο σαφής, εννοώ μια τάση ας πούμε αναρχική, που δεν θέλει να αναγνωρίσει κανένα περιορισμό, και μια τάση τελείως αντίθετη που στη θεωρία, τουλάχιστον, θέλει τον περιορισμό.

  Για παράδειγμα, πάντα μου φαινότανε ότι η Αριστερά στην Ελλάδα υποστηρίζει δύο πράγματα τελείως αντίθετα : την απόλυτη ελευθερία και τον σεβασμό στους νόμους, Πώς εξηγείτε εσείς αυτή την αντινομία, αν βέβαια την διακρίνετε και εσείς.

  Είναι σαν να βρίσκεται ο Οδυσσέας στο νησί της Καλυψώς - ή Καλυψούς, όπως θέλετε. Και να θέλει να γυρίσει στην Πηνελόπη, από τη μια, και να γίνει αθάνατος, από την άλλη. Εμένα λοιπόν συχνά μου φαινότανε ότι η Αριστερά θέλει και τα δύο - άρα τι ; Σας ευχαριστώ αν μπορείτε να με διαφωτίσετε,

  ReplyDelete
 13. Κωνσταντῆ, τὸ θέμα θέλει πολὺ συζήτηση. Ὁ Ἕλλην δὲν χωρίζεται σὲ δύο ἀνθρωπολογικοὺς τύπους διότι μὲ τὸ ὅρο Ἕλλην δὲν στοχεύουμε ἕνα συγκεκριμένο ἄτομο ἀλλὰ μία μορφὴ πολιτισμοῦ, τοῦ ἀπολύτου πολιτισμοῦ. Ὁ πλανήτης σήμερα ἔχει ἐκδυτικοποιηθῆ δηλαδὴ ἐκβαρβαρισθῆ ἀντί νὰ γίνῃ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, δηλαδὴ ὁ πλανήτης νὰ ἐξελληνισθῆ. Οἱ ἐξελληνισθέντες βάρβαροι, καὶ ἀπὸ τοὺς καλυτέρους μάλιστα, ὅπως ἦσαν οἱ Χέγκελ, Μὰρξ καὶ ὁ πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ἔμαθαν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα τὴν διαλεκτική. Ὁ Μὰρξ μάλιστα ἐδιάβαζε τὰ βράδυα προτοῦ κοιμηθῇ ἀρχαιοελληνικὰ κείμενα στὸ πρωτότυπο. Συνεπῶς ἡ ἀπάντησα στὰ ἐρωτήματά σας δίδεται στὴν διαλεκτικὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς σκέψεως καὶ φυσικὰ ἡ σκέψη αὐτὴ δὲν εἶναι γραμμικὴ ὅπως ἡ ἁπλουστευμένη σκέψη τῶν Βαρβάρων.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, που μόνο μερικώς βέβαια μπορεί να απαντήσει ένα κάπως τεραστιο θέμα που έθεσα, εξ υπαιτιότητός μου. Εγώ καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι υπάρχει κάποια μονομέρεια στην ας πούμε, βάρβαρη σκέψη, όπως την ονομάζετε, και κρατώ το γεγονός ότι δεν ταυτίζετε τον ελληνισμό με έναν ανθρωπολογικό τυπο, αλλά με έναν τρόπο σκέψης ή με τη σκέψη ή με κάτι άλλο πιο σημαντικό.

   Εκεί που μπορεί να σας παρεξηγήσει κανείς είναι στο ότι λέγοντας ότι η αρχαιοελληνική σκέψη δεν είναι γραμμική - πράγμα προφανές για ένα μεγάλο μέρος των πραγμάτων που βλέπουμε από την αρχαιότητα, άλλος λίγα, άλλος περισσότερα - κάποιος άσχετος μπορεί να δει μια ευκολία ή "μπαγαποντιά". Θα είχε άδικο, ασφαλώς - όμως η πολιτική, όπως την ξέρουμε, δεν περιλαμβάνει ένα ύφος γραμμικό και δικηγορίστικο, όπου ο κάθε πολιτικός πρέπει να υπερασπίζεται τη θέση του σαν να ήταν σωστή ; Ίσως ο γραμμικός τρόπος σκέψης, που είναι αν κατάλαβα καλά τι λέτε, μια παρεξήγηση της πραγματικής διαλεκτικής, να είναι σύμφυτος με τους θεσμούς που έχουμε κληρονομήσει.

   Delete
  2. ίσως λοιπόν ένας Έλληνας ηγέτης, εάν οι Έλληνες δεν είναι μόνο ένας λαός αλλά και ένα ειδος ύπαρξης, να μην είναι σαν ένα Ρώσο ή σαν έναν Αιγύπτιο ή έναν Πέρση ηγεμόνα - ίσως να μην είναι καν σαν τον Μεγαλέξανδρο ή τον Ηρακλή, αλλά κάτι σαν τον Σωκράτη. Δηλαδή κάποιος που δεν ενσαρκώνει την ιδέα που έχουν οι άλλοι για τον εαυτό τοτς, αλλά που δημιουργεί ένα είδος κενού, που απελευθερώνει τους άλλους.

   Delete
 14. Περὶ ἡγέτου: Ἡ θέσις μου ὑπῆρξε ἐπ'αὐτοῦ πάντα ξεκάθαρη. Οὐδεὶς πολιτικὸς ἡγέτης δύναται νὰ φθάσῃ στὸ ἀνώτατο στάδιο ἀποτελεσματικότητος καὶ μεγαλείου χωρὶς νὰ δεχθῇ δίπλα του σὲ μόνιμη βάση τὸν φιλόσοφο, δηλαδὴ ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῆ τὸ δίδυμο βασιλέως φιλοσόφου, τὸ δίδυμο Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀριστοτέλη ἤ Ἀλεξάνδρου Α΄ τῆς Ῥωσίας καὶ τοῦ Ἑλβέτοῦ δασκάλου του La Harpe. Εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ συνδυασθῇ σὲ ἕνα καὶ μόνο πρόσωπο ὁ βασιλεὺς-φιλόσοφος. Ἀλλὰ ὁ "βασιλεύς" εἶναι συνήθως ἐπηρμένος ἐπειδὴ ἔχει ἐξουσία καὶ νομίζει ὅτι δύνατα νὰ τὰ βγάλῃ πέρα χωρὶς τὸν φιλόσοφο. Προσωπικά, στὴν ζωή μου, μοῦ ἐζητήθη ἐπανειλημμένως νὰ ἀναλάβω τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας ἀλλὰ πάντα τὸ ἠρνήθην ἐπειδὴ ἔψαχνα τὸν πολιτικὸ ἥρωα ποὺ θὰ ἠμποροῦσα νὰ κατευθύνω ὡς φιλόσοφο, ἐφ'ὅσον ἐγὼ φρονῶ ὅτι δὲν δύναμαι νὰ εἶμαι συνάμα βασιλεὺς καὶ φιλόσοφος. Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τουρκία: Ὁ Ἔρντογαν εἶχε δεχθῆ στὰ δέκα χρόνια ἐξουσίας του νὰ ἀκολουθήση ἕναν φιλόσοφο, τὸν Fethullah Gülen γι'αὐτὸ καὶ ἐγνώρισε μεγάλες ἐπιτυχίες. Προσφάτως ὅμως ἠθέλησε νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ αὐτὴ κηδεμονία καὶ τώρα εὑρίσκεται ἐνώπιον γκρεμοῦ. Ἀλλὰ ὁ Γκυλὲν δὲν θέλει νὰ γίνῃ "βασιλεύς" ὁ ἴδιος, σὰν τὸν Χομεϊνί νὰ ποῦμε.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete