Nov 4, 2013

70 - Ἀπὸ τὴν θυσία στὴν δημοκτονία

70 -  Ἀπὸ τὴν θυσία στὴν δημοκτονία

Ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στὴν θυσία. Γιὰ νὰ προϋπάρξῃς πρέπει νὰ δώσῃς ὄχι νὰ  πάρῃς. Αὐτὸ λέγεται θυσία. Ἡ θυσία φέρνει τὸν μάρτυρα, τὸν ἥρωα, κοινῶς τὸν ἅγιο. Ὁ ἐγωϊσμὸς τοῦ πολιτικοῦ (Βαγγέλης Βενιζέλος), τοῦ ἐπιχειρηματία (Ὠνάσης) ἤ ἁπλῶς τὸ ἀποκαλούμενο φιλότιμο τοῦ Μανιάτη, ποτὲ δὲν δημιουργεῖ ἥρωα. Τὸ "σφάξε με ἀγᾶ μου ν'ἀγιάσω" συμπυκνώνει αὐτὴν τὴν ἀλήθεια. Τὰ ἀνατρεπτικὰ κινήματα τῆς κοινωνίας, τὰ κομμουνιστικά, τὰ φασιστικὰ ἤ τὰ θρησκευτικά, γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν χρειάζονται νὰ δημιουργήσουν προηγουμένως μάρτυρες. Ἀργότερα, ὅταν ἐπιβληθοῦν ὡς καθεστώς, θὰ περάσουν ὑποχρεωτικὰ στὴν δημοκτονία, δηλαδὴ στὸ ἐξουσιαστικὸ ἔγκλημα.

Ἄς παρουσιάσουμε τὸ θέμα μὲ ἀριθμούς. Προτοῦ ἐπιβληθῇ ὁ χριστιανισμὸς ὡς ἐπίσημη θρησκεία στὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ὑπολογίζεται ὅτι περίπου 13 ἑκατομμύρια χριστιανοὶ ἐμαρτύρησαν. Τὸ ἴδιο φαινόμενο παρατηροῦμε μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες προτοῦ ἐπιβληθοῦν. Ὅταν ὅμως γίνονται ἐξουσία καὶ περάσουν στὴν δημοκτονία, ὑπολογίζεται ὅτι μέχρι σήμερα, γιὰ θρησκευτικοὺς καὶ μόνον λόγους, οἱ χριστιανοὶ ἐσφαγίασαν ἀπὸ 178.650.000 μέχρι καὶ 500 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, οἱ ἑβραῖοι περὶ τοὺς 200 χιλιάδες, οἱ μουσουλμᾶνοι περὶ τὰ 6 ἑκατομμύρια.

Προτοῦ ἐπιβληθῆ ὁ κομμουνισμὸς ὡς ἐξουσία, μόνον στὴν Ἰνδονησία, τὸ 1965, ἐμαρτύρησαν ὑπὸ τῶν Ἀμερικανῶν, μέχρι καὶ 2 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὰ 3,5 ἑκατομμύρια μέλη τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Ἰνδονησίας καὶ τὰ 15 ἑκατομμύρια τῶν ὀπαδῶν του. Τὸ ἰνδονησιακὸ ἦταν τὸ τρίτο πιὸ μεγάλο κομμουνιστικὸ κόμμα στὸν κόσμο. Στὴν Κίνα μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ἐσφαγιάσθησαν ἀπὸ τὸ 1949 μέχρι τὸ 1987 περὶ τὰ 77 ἑκατομμύρια ἄτομα. Στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, ἀπὸ τὸ 1917 μέχρι τὸ 1991, ἐσφαγιάσθησαν 62 ἑκατομμύρια.

Στὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ Γερμανία, ἀπὸ τὸ 1933 ἕως τὸ 1945 ἐσφαγιάσθησαν  21 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Χίτλερ νὰ θεωρῆται ὀλιγώτερο ἐγκληματίας ἀπὸ τοὺς Στάλιν καὶ Μάο. Διευκρινίζω δὲ πὼς ὅσον μὲ ἀφορᾷ καὶ ὅπως γνωρίζουν οἱ πάντες, παραμένω Ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀλλὰ καὶ ὀπαδὸς τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Μάο, ἄν καὶ ὡς ἱστορικὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποσιωπήσω τὰ παραπάνω.

Ὁ φιλελευθερισμός, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐπῆρε τὴν ἐξουσία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐσυνέχισε νὰ σφαγιάζῃ τοὺς Ἀμερινδιάνους ποὺ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κολόμβου ἐγνώρισαν ἐπάνω ἀπὸ 100 ἑκατομμύρια θύματα. Ὁ Κολόμβος προσωπικὰ εἶχε σκοτώσει μισὸ ἑκατομμύριο Ἰνδιάνους. Τὸ ἐμπόριο τῶν Μαύρων ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὴν Ἀμερικὴ ἔκαμε 17 ἑκατομμύρια θύματα. Μόνον στὸν 20ο αἰῶνα ἡ ἀποικιοκρατία ἔκαμε 50 ἑκατομμύρια θύματα ἐνῶ στὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 21ου αἰῶνος ὁ ἀμερικανικὸς ἰμπεριαλισμὸς στὴν Μέση Ἀνατολὴ εὐθύνεται γιὰ πολλὰ ἑκατομμύρια θύματα.

Στοὺς παραπάνω αὐτοὺς Ὀλυμπιακοὺς τῆς κρατικῆς σφαγῆς, δηλαδὴ τῆς δημοκτονίας, τὸ χρυσὸ μετάλλιο τὸ παίρνει ἡ θρησκεία, τὸ ἀργυρὸ ὁ φιλελευθερισμός, τὸ χάλκινο ὁ κομμουνισμός, καὶ τελευταῖος ἔρχεται ὁ φασισμός.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, μὲ τὴν σφαγὴ δύο νέων παλικαριῶν χρυσαυγιτῶν ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους της, τὴν 1η Νοεμβρίου 2013,  ἀπέκτησε τοὺς πρώτους μάρτυρές της. Εἶναι τιμὴ γιὰ τὸ ἀνατρεπτικὸ κίνημά της νὰ γνωρίζῃ σήμερα τοὺς πρώτους ἥρωές της. Ἐπαναλαμβάνω αὐτὸ ποὺ ἐξ ἀρχῆς διεπίστωσα ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐκλογὲς τοῦ 2012 ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἦλθε γιὰ νὰ μείνῃ καὶ ὄχι μόνον δὲν πρόκειται νὰ ἐξαφανισθῇ ἐκλογικὰ ἀλλὰ θὰ αὐξήσῃ τὰ ποσοστά της, διότι δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μίας πρόσκαιρης διαμαρτυρίας κατὰ τοῦ παρηκμασμένου ἀθηναϊκοῦ καθεστῶτος. Ὅμως, ἐὰν τελικὰ ἀναρριχηθῇ στὴν ἐξουσία, θὰ διαπράξῃ φοβερὰ ἐγκλήματα ὅπως αὐτὸ συνηθίζεται μὲ κάθε ἐξουσία, ὅπως τὸ ἀπέδειξα παραπάνω. 

Οἱ "ἐμπνευσμένες" δηλώσεις προερχόμενες ἀπὸ τὸ δημοσιογραφιλίκι καὶ τὸ ὑπουργεῖο δημοσίας τάξεως περὶ  δημοκρατίας καὶ καταδίκης τῆς βίας, ἐφ'ὅσον δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πλήρους ἀγνοίας τῆς Ἱστορίας, ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν συνήθη τεραστία ὑποκρισία οἱουδήποτε κατεστημένου.

Δημήτρης Κιτσίκης                     5 Νοεμβρίου 2013

1 comment:

 1. Ὅλα καλά καί ὡραῖα στό σημερινό ἄρθρο ἐκτός ἀπό τήν παράγραφο πού σχετίζεται μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή. Καί ἐξηγοῦμαι:

  Διακρίνω ἕναν ἐντελῶς διαφορετικό σχολιασμό ἀνάμεσα στήν δολοφονία τοῦ Φύσσα ἀπό τήν μιά ( σέ παλιότερη ἀνάρτηση ) καί στίς δολοφονίες τῶν 2 χρυσαυγιτῶν ἀπό τήν ἄλλη. Σχετική ἀπαξίωση τοῦ γεγονότος στήν πρώτη περίπτωση, μάρτυρες καί ἥρωες στήν δεύτερη. Προβοκάτσια τοῦ συστήματος ἡ δολοφονία τοῦ Φύσσα, οἱ δολοφόνοι τῶν χρυσαυγιτῶν χαρακτηρίζονται ὅμως πολιτικοί τους ἀντίπαλοι. Τέλος πάντων...ἀπό τήν στιγμή πού ἀκόμα τά πράγματα δέν εἶναι ξεκάθαρα ὅλες οἱ ὑποθέσεις κρίνονται...

  'Ἐκεῖ ὅμως πού διαφωνῶ κάθετα εἶναι στά περί " παλληκαριῶν". Ποῦ ἔγκειται ἡ θυσία καί δέν τό κατάλαβα; Παλληκάρια ὅσοι δροῦν στό σκοτάδι, ἄνθρωποι τῆς νύχτας, πορτιέρηδες καί μπράβοι; Ὅταν τό μόνο πού ἔχουν νά ἐπειδείξουν εἶναι τά νταηλίκια ἐναντίον ἀδυνάμων ;

  Φυσικά καί ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἦρθε γιά νά μείνει. Ἤ μᾶλλον, γιά νά εἴμαστε ἀκριβέστεροι, δέν ἦρθε ἀλλά ἦταν πάντα έδῶ. Καλά κρυμμένη μέσα στήν μικροαστίλα τοῦ νεοέλληνα γραικύλου. Πρίν δυό χρόνια τήν ἔβγαλαν στόν ἀφρό, καί τώρα θά τήν " σοβαρέψουν" , ὅπως προφητικά προανήγγειλε ὁ δημοσιογράφος τοῦ συστημικοῦ ΣΚΑΪ Μπάμπης Παπαδημητρίου, πρίν μερικούς μῆνες. Οἱ τελευταῖες δηλώσεις τοῦ Κασιδιάρη εἶναι ἐνδεικτικές. Ἡ ὀβιδιακή μεταμόρφωση πάει σύννεφο, συντροφιά μέ τήν θρασυδειλία καί ΄τήν γελοιότητα. Κάτι μοῦ λέει ὅτι αὐτό τό " παλληκάρι" ( πού βαράει γυναῖκες νά μήν ξεχνιόμαστε), σύντομα θά προσφέρει ἐθελοντικά καί ἀφιλοκερδῶς τίς ὑπηρεσίες του στούς Γιατρούς χωρίς Σύνορα...

  Σικέ ἥρωες καί ἀντισυστημικότητα. Ὅπως ταιριάζει σέ μιά χώρα σικέ...

  ReplyDelete