Oct 28, 2013

69 - Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 2013 καὶ ὁ πλήρης ἐξευτελισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ

69 - Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 2013 καὶ ὁ πλήρης ἐξευτελισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ

Ἡ ἡμέρα αὐτὴ τῆς Δευτέρας 28 Ὀκτωβρίου 2013 θὰ μείνῃ στὴν ἱστορία ὡς ἡ πλέον ἐξευτελιστικὴ γιὰ ὅλον τὸν ἑλληνικὸ  πλανήτη. Ὁ φάρος τοῦ συμπαντικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ἑλληνισμός, ἐξευτελίστηκε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς νάνους ποὺ τολμοῦν νὰ κατοικοῦν στὴν σκιὰ τῆς Ἀκροπόλεως χωρὶς ἄδεια παραμονῆς, δηλαδὴ οἱ σαλτιμπάγκοι ποὺ ὑποδύονται τοὺς βουλευτές, τοὺς ὑπουργούς, τὸν πρωθυπουργό καὶ τὸν πρόεδρο μίας ἀνυπάρκτου ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ποὺ μαλώνουν ἐπὶ σκηνῆς, στὶς ἐξέδρες τῶν παρελάσεων γιὰ τὸ ποῖοι θὰ παρευρεθοῦν καὶ ποῖοι ὄχι, σὲ σημεῖο νὰ θεωρῆται ντροπὴ νὰ εὑρεθοῦν ἐκτεθειμένοι στὴν θέα τοῦ ξυπόλυτου ὑπερηφάνου ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ὡς εὐτελεῖς προδότες προσπαθοῦν νὰ ὑποδουλώσουν. Οὐδεὶς θέλει πλέον νὰ ἀνέβῃ στὴν ἐξέδρα, οὔτε κὰν ὁ Ἕλλην Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά, ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος, αὐτὸς ποὺ διέλυσε τὸ κόμμα του πρὸς χάριν τῆς προσωπικῆς του προβολῆς, σὲ αὐτὸν ποὺ ἀδυνατεῖ ὁ καθεὶς νὰ σφίξῃ τὸ χέρι χωρὶς νὰ αἰσθανθῇ ἀπερίγραπτη ἀηδία καὶ χωρὶς νὰ θελήσῃ νὰ τὸ σκουπίσῃ ἀμέσως γιὰ νὰ μὴν κινδυνεύσῃ νὰ ἀσθενίσῃ θανάσιμα.

Τί ἀπέραντη κατάπτωση τῶν παιδιῶν τῶν Ἀλβανομάχων τοῦ 1940! Μὲ ποῖο δικαίωμα αὐτὸς ὁ συρφετὸς τῶν πολιτικάντιδων τολμᾷ νὰ ἀποκαλεῖται Ἕλλην. Ἕλληνες εἶναι οἱ Nietzsche, Shelley, Hegel, Marx, Kaddafi, Washington, HitlerNapoléon, Einstein, Freud, καὶ ἑκατομμύρια ἄλλοι ποὺ ἔπιναν νερὸ στὸν θεόπνευστο ἑλληνισμό. Οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς δῆθεν ὁμιλοῦντες τὴν ἑλληνικὴ ποὺ συχνάζουν στὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς δικαιοῦται νὰ φέρῃ τὸ τιμημένο ὄνομα τοῦ Ἕλληνος ἐκτὸς τῶν κομμουνιστῶν καὶ τῶν χρυσαυγιτῶν: μὲ ἐγκληματίες μὲν στὴν πολιτική τους οἰκογένεια ἀλλὰ Ἕλληνες. Ὁ λαὸς γνωρίζει πλέον ὅτι ὁ Τσοχατζόπουλος εἶναι τὸ ἔμβλημα τῶν πολιτικάντηδων καὶ ὁ Βαγγέλης ὁ ἀπόηχός των. Ὁ λαὸς δὲν πτοεῖται ἀπὸ τὰ κάτεργα ποὺ ὀργανώνουν μεθοδικὰ οἱ Βαγγελοσαμαρᾶδες γιὰ νὰ τὸν ἐξοντώσουν καὶ μὲ στεντορεία φωνὴ κραυγάζει στὰ ἔνοπλα σώματα τοῦ διαλυμένου μας στρατοῦ: Ἐγέρθητε!  Ἀκόμη καὶ καμικάζι νὰ γίνετε. Ἀλλὰ ἐγέρθητε!  Ἔστω καὶ ἄν ἀποτύχετε θὰ μείνετε στὴν Ἱστορία μὲ τὴν ἐνθύμηση ὅτι δὲν ἀντέξατε τὴν δυσωδία τοῦ σημερινοῦ γραικυλικοῦ κοινοβουλίου καὶ σὲ ἑκατὸ χρόνια ἡ νεολαία θὰ σᾶς προσκυνᾷ. Μάρτυρες τοῦ κομμουνισμοῦ, μάρτυρες τοῦ φασισμοῦ, μάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας, ναί!  Ὄχι Στουρνάρια.

Μάρτυρες τοῦ φασισμοῦ ὅπως ὁ Σοὺν Γιατσέν, ὁ Καντάφι, ὁ Περόν. Μάρτυρες τοῦ κομμουνισμοῦ ὅπως ὁ Τσέ, ὁ Μπελογιάννης, ὁ Ζαχαριάδης. Τοὺς προσκυνοῦμε ὅλους μὲ εὐλάβεια, ἀλλὰ ἡ ἀφόρητη μετριότης τῶν δωσιλόγων δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ κοιμηθοῦμε. Ἔστω καὶ ἡττημένοι οἱ Σπαρτιᾶτες παραμένουν στὴν συνείδησή μας νικητές.


Δημήτρης Κιτσίκης                     28 Ὀκτωβρίου 2013

4 comments:

 1. Ήταν ο Καντάφι φιλέλληνας; Που μπορώ να βρω παραπάνω πληροφορίες για το τι επίστευε ο Καντάφι για την Ελλάς;

  Επίσης κ. Κιτσίκη, διαφωτίστε με για το θάνατο του Καντάφι. Ποιοι τον διέλυσαν;

  ReplyDelete
 2. Ἕνας ἀναγνώστης μοῦ ἔστειλε μήνυμα μὲ τὴν ἐρώτηση: μήπως εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ἀποκαλεῖται ὁ Χίτλερ Ἕλλην; Ὅπως ἔχω ἀποδείξει στὰ βιβλία καὶ τὰ ἄρθρα μου ὁ Χίτλερ θεωροῦσε θεόπνευστη μόνον τὴ ἑλληνικὴ τέχνη, πολὺ ἀνώτερη ἔλεγε καὶ ἀπὸ τὴν γερμανικὴ καὶ ἀπὸ τὴν γοτθικὴ τέχνη. Αὐτὸ ποὺ παρατηρῶ εἶναι πὼς σχόλια γίνονται ὄχι ἐπὶ ἐπιστημονικῆς βάσεως ἀλλὰ σὲ σχέση μὲ τὰ αἰσθήματα τοῦ καθενός. Ἐπαναλαμβάνω γιὰ χιλιοστὴν φορὰ ὅτι φυσικὰ ὁ Χίτλερ, ὅπως καὶ ὁ Στάλιν ἤ ὁ Μάο ἦσαν ἐγκληματίες ἀλλὰ τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν προσήλωσή τους στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος; Γιὰ τὴν ἐπίσημη θέση τοῦ Καντάφι ὅτι τὸ καθεστώς του ἀντέγραφε τὴν Δημοκρατία τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας βλέπε τὸ βιβλίο μου "Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία", ἐκδόσεις τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας. Ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καντάφι ὑπῆρξε ὁ γάλλος πρώην πρόεδρος Σαρκοζύ (βλέπε τὰ σχετικὰ ἄρθρα μου).
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Προτιμῶ ἀντί τῆς προσήλωσης τήν ἔμπνευση. Συνήθως ἡ στεῖρα προσήλωση καταλήγει σέ ἀνεμογκάστρι.

  Ἀκόμα καί ἔτσι ὅμως, τό ἄν κάποιος παραμένει προσηλωμένος γίνεται φανερό ἀπό τήν στάση ζωῆς του καί ὄχι ἀπό μεγαλοστομίες αὐτοϊκανοποίησης, διακηρύξεις στά πλήθη καί ἀνέξοδους ὅρκους πίστης στόν ἑλληνισμό. Τό ἄν κάποιος εἶναι ἐγκληματίας ἤ ὄχι δέν ἔχει ἀπαραίτητα σχέση μέ τήν ἑλληνική σκέψη. Γιά μένα 2 εἶναι τά ἀπαγορευτικά κριτήρια α) θρασυδειλία β) ἀνυπαρξία ἐγκεφαλικῆς οὐσίας. Θά προτιμοῦσα λοιπόν νά διαγραφοῦν ἀπό τόν κατάλογο ὅσων αὐτοδικαίως μποροῦν νά φέρουν τόν τίτλο τοῦ Ἕλληνος, μαζί μέ ὅσους πολιτικάντηδες, καί τό σύνολο τῶν θρασυδείλων ἤ ἀνεγκεφάλων( π.χ. χρυσαυγῖτες). Καθ' ὅτι θρασυδειλία καί ἑλληνισμός ἀποτελοῦν σύνολα ξένα μεταξύ τους...

  Ξυπόλητος καί ὑπερήφανος ἑλληνικός λαός;;; Καί προδομένος ἀπό τούς πολιτικούς;
  Καί ὅμως - στήν παροῦσα φάση τουλάχιστον - οὔτε ξυπόλητος, οὔτε περήφανος εἶναι. Ἕνας λαός πού σέρνεται εἶναι ἄξιος τῆς ὅποιας μοίρας του...ἀκόμα καί νά προδοθῇ...

  ReplyDelete
 4. Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἐκπληκτικὸ εἶναι ὅτι τὸ σύνολο τῶν ξένων σὲ ὅλην τὴν ἔκταση τοῦ πλανήτου καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ἄν καὶ συνήθως παρερμηνεύουν τὸν ἑλληνισμό, παρὰ ταῦτα τὸν θεωροῦν ὡς τὸν μεγαλύτερο πολιτισμὸ τῆς γῆς. Πρόκειται γιὰ μία ἀναμφισβήτητη διαπίστωση ἄκρως ἐντυπωσιακή. Βεβαίως, ἄλλο νὰ δηλώνῃς ἕλλην, ὀρθόδοξος ἤ κομμουνιστὴς καὶ ἄλλο νὰ πράττῃς ἀναλόγως.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete