Aug 29, 2013

58 - Τὸ φίδι

58 - Τὸ φίδι

Τὸ φίδι Βαγγέλης Βενιζέλος ποὺ φιλεῖ θανάσιμα τὸν Γιῶργο Παπανδρέου στὴν ἐπέτειο τῆς 3ης Σεπτεμβρίου ἔχυσε τὸ δηλητήριο του ἐπάνω στὴν λαβωμένη μας χώρα καὶ ἀπεδείχθη ὁλοφάνερα ὁ τυχοδιωκτισμός του. Στὶς 29 Αὐγούστου 2013, ἡ Ἐλευθεροτυπία  εἶχε πρωτοσέλιδο τεράστιο τίτλο: «Ντροπὴ κ. Βενιζέλε!  Πρώτη φορὰ ἡ Ἑλλάδα ζητάει ἐπίθεση ἐναντίον χώρας». Ὁ ἐκκολαπτόμενος δικτατορίσκος Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντὰ ἔβγαλε τὸ κεφάλι του ἀπὸ τὴν ἄμμο, ἔτοιμος νὰ θανατώσῃ τὴν χώρα μας γιὰ νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ μοναδικό του ὄνειρο, νὰ γίνῃ ἐπιτέλους πρωθυπουργός μὲ ὁποιοδήποτε κόστος. Ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ὑπὸ τῶν Ἀμερικανῶν, ὑπὸ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὑπὸ τοῦ Κατάρ, ὑπὸ οἱονδήποτε, φθάνει νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν πολυπόθητη θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ! 

Κρούω τὸ σῆμα κινδύνου πρὸς τοὺς Ἀγγλοσάξωνες: Ἐγώ, ὡς μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Καναδᾶ, ὡς ἀποδεδειγμένος φίλος τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, τὴν ἑπομένη τῆς ἐπετείου τοῦ  I have a Dream, τοῦ Martin Luther King, ἱκετεύω τὸν Ὀμπάμα νὰ κωφεύσῃ στὰ σφυρίγματα τοῦ φιδιοῦ ἄν θέλῃ αὔριο ἡ Ἀκρόπόλη νὰ εἶναι ἀκόμη ὄρθια πρὸς χάριν ὅλων μας.  Θὰ εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες νὰ σαγηνευθοῦν ἀπὸ τὸ φίδι καὶ νὰ τοῦ δώσουν τὴν εὐκαιρία νὰ κυβερνήσῃ τὸ κρατίδιο.  Ἄλλο φιλοαμερικανὸς καὶ ἄλλο γλύφτης. Ὁ ἴδιος ὁ Ὀμπάμα γνωρίζει κάλλιστα ὅτι αὐτοὶ ποὺ προωθοῦν τοὺς μισθοφόρους φανατικοὺς σουννῖτες νὰ καταστρέψουν τὸ μετριοπαθὲς κασθεστὼς τοῦ Ἀσσάντ, καὶ ἀργότερα ὁλόκληρο τὸν δυτικὸ πολιτισμό,  καθεστὼς φιλικὸ πρὸς ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς, αὐτοὶ ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν προβοκάτσια, ἔχοντας ἀναμφιβόλως οἱ ἴδιοι χρησιμοποιήσει χημικὰ ὅπλα γιὰ νὰ κατηγορήσουν μετὰ τὸν σύριο πρόεδρο, αὐτοὶ τὸν ἔχουν βάλει στὸν τοῖχο, χρησιμοποιῶντας τὴν ἄστοχη πρὸ καιροῦ δήλωσή του ὅτι θὰ ἐδέχετο νὰ ἐπέμβῃ στὴν Συρία ἐὰν ἀπεδεικνύετο ὅτι τὸ καθεστὼς τῆς Δαμασκοῦ ἐχρησιμοποίησε χημικὰ ὅπλα. Ὁ Βαγγέλης-Ἰντὶ Ἀμίν Νταντά, ὡς συνεχιστὴς τοῦ ἀνθρωποφάγου οὐγκαντέζου πρώην δικτάτορος, εἶναι ἔτοιμος νὰ βοηθήσῃ στὴν κατεδάφιση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ φθάνει νὰ ὀνειρευθῇ ὅτι ἔγινε πρωθυπουργός. Πρόεδρε Ὀμπάμα, ποὺ σοῦ ἔδωσαν ἀκόμη καὶ τὸ Νομπὲλ Εἰρήνης (!) γιὰ νὰ  σὲ ἔχουν ἐξ’ἀρχῆς στὸ χέρι, ἐὰν θέλῃς στὸ πλευρό σου ἕναν πραγματικὸ ἀλλὰ ἀδιάφθορο φίλο τῶν ΗΠΑ, καὶ ὄχι δωσίλογο, διάλεξε τὸν Γιῶργο Παπανδρέου. Μὲ Βαγγέληδες ἡ Δύση βαίνει πρὸς τὴν καταστροφή της καὶ μαζί οἱ ἁγίοι τόποι τοῦ ἑλληνισμοῦ.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 29 Αὐγούστου 2013

No comments:

Post a Comment