Aug 9, 2012

15 - Ὑπ’ ὄψιν Χρυσῆς Αὐγῆς


15 - Ὑπ’ ὄψιν Χρυσῆς Αὐγῆς

Οἱ εἰκοσάρηδες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι φυσικὸ νὰ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κλεπτοκρατεία ποὺ μᾶς κυβερνᾷ εἶναι, κατὰ τὸ πλεῖστον, ἀπόγονοι δωσιλόγων ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἐπούλησαν τὴν Ἑλλάδα στὴν μαύρη ἀγορά, μὲ μόνο κίνητρο τὸν ἐμπλουτισμό τους καὶ οὐδόλως ἀπὸ ἰδεολογικὸ ἀντικομμουνισμό, χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸ ἐλάχιστο στὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐμάχετο  ὁ γερμανικὸς στρατός.

Στὴν σημερινὴ νέα κατοχὴ ποὺ βιώνει ἡ χώρα μας, οἱ νέοι αὐτοὶ δωσίλογοι, ἀπόγονοι τῶν δωσιλόγων τοῦ 1941-1944, μή ἔχοντας τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸν πατριωτισμὸ τοῦ Μεταξᾶ, οὔτε μὲ καμμία ἀπολύτως ἰδεολογία, ὡς νέοι μαυραγορίτες, πλουτίζουν πουλῶντας τὴν ψυχὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐλπίζουν δὲ νὰ χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμὴ τὴν νεολαία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως ἔκαμαν τὸ 1946-1949 μὲ τοὺς προγόνους της,  κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ παπαδοπουλικοῦ καθηγητοῦ Δημήτρη Τσάκωνα, γιὰ νὰ στρέψουν τὴν ἐπερχομένη νύκτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου κατὰ τῶν κομμουνιστῶν. Κατόπιν δὲ αὐτοῦ νὰ παραμερίσουν τὴν Χρυσὴ Αὐγή, ὅπως ἔκαμε ὁ Φράνκο μὲ τὴν ἰσπανικὴ Φάλαγγα, καὶ νὰ κυβερνήσουν ἀνενόχλητοι ὡς Κόζα Νόστρα.

Ὁ Ἰωάννης Ῥάλλης ἦταν ὁ τρίτος καὶ τελευταῖος πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ποὺ συνηργάσθη μὲ τοὺς Γερμανοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὶς Δυνάμεις τοῦ Ἄξονος  κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέχοντας τὸ ἀξίωμα ἀπὸ τὶς 7 Ἀπριλίου 1943 ἔως τὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944, διαδεχόμενος τὸν Κωνσταντῖνο Λογοθετόπουλο στὴν ἐλεγχόμενη ἀπὸ τοὺς Ναζὶ ἑλληνικὴ κυβέρνηση-ἀνδρείκελο στὴν Ἀθήνα. Ὁ Ῥάλλης ἄλλαξε τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν δημιουργία τῶν λεγόμενων «Ταγμάτων Ἀσφαλείας», δωσίλογων παραστρατιωτικῶν ὁμάδων ἐξοπλισμένων ἀπὸ τὴν Βέρμαχτ καὶ ἀφιερωμένων στὴν ἐκτέλεση τῶν ὁμάδων ἀντίστασεως (κυρίως τοῦ ΕΛΑΣ). Ὄντας  πιὸ ἔμπειρος πολιτικὸς ἀπὸ τοὺς προκατόχους του, ἦταν πιὸ σεβαστὸς  στοὺς Γερμανοὺς καὶ ἀπεδείχθη πιὸ ἀποτελεσματικὸς κατὰ τῶν κινημάτων ἀντίστασεως. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ῥάλλης κατεδικάσθη σὲ ἰσόβια κάθειρξη γιὰ συνέργεια μὲ τοὺς Γερμανούς. Ἀπεβίωσε στὴν φυλακὴ τὸ 1946. Ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωάννη Ράλλη, ὁ Γεώργιος Ράλλης, ἔγινε Πρωθυπουργὸς κατὰ τὸ 1980-1981.

Τὸ 1946, στὰ πλαίσια μίας κυβερνητικῆς ὁδηγίας ἀπὸ τὸν κεντρῶο βενιζελικὸ πρωθυπουργὸ Σοφούλη (καὶ ὄχι ἀπὸ κάποιον φασιστὴ πολιτικό), οἱ κομμουνιστὲς τῆς ἡλικίας κατατάξεως στὸν στρατὸ ἐστέλνοντο στὸ ἄγονο νησὶ τῆς Μακρονήσου, πρόγονος τοῦ ἀμερικανικοῦ κουβανικοῦ Γκουαντανάμο. Τὸ σχέδιο συνίστατο στὸ νὰ ἀποκαταστήσουν αὐτοὺς τοὺς κακούς Ἕλληνες σὲ ἰδεώδεις πολῖτες. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχαν συμμετάσχει στὴν ἐθνικὴ ἀντίσταση κατὰ τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ἐθεωροῦντο  προδότες  καὶ ἐχθροί τῆς πολιτείας. Ἡ ἀποκατάστασή τους ὠνομάζετο Κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ καὶ συνίστατο σὲ βασανιστήρια, διαβίωση σὲ σκηνὲς σὲ ἐξαιρετικὰ ζεστὸ ἢ κρύο καιρό, πεῖνα καὶ δίψα, ἀπομόνωση, ἀπειλές καὶ πλύση ἐγκεφάλου. Ὅταν τὸ ἠθικὸ τους εἶχε σπάσει ἠδύναντο νὰ ὑπογράψουν μία δήλωση κακῶς πεπραγμένων καὶ νὰ κάνουν αἴτηση μετανοίας. Ἐστέλνοντο  ἔπειτα στὶς πρῶτες γραμμὲς τοῦ μετώπου γιὰ νὰ πολεμήσουν τοὺς συντρόφους τους! Ὅσοι ἠρνοῦντο  νὰ ὑπογράψουν, ἐδικάζοντο στὸ στρατοδικεῖο, ἐξετελοῦντο ἢ ἐκλείνοντο στὴν στρατιωτικὴ φυλακὴ τῆς Μακρονήσου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔκτισαν οἱ δωσιλόγοι, μόνον  κατ’ὄνομα Ἕλληνες, τοὺς νέους Παρθενῶνες, ὅπως σήμερα τοὺς κτίζουν μὲ τοὺς λαθρομετανάστες, τοὺς ὁποίους ἀφοῦ ἐκμεταλλεύονται  ἀνασφάλιστους μὲ φθηνὰ ἡμερομίσθια, τοὺς κλείνουν σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, χωρὶς νὰ λύσουν στὸ ἐλάχιστο τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας, ἀποκλειστικὸ ὑπεύθυνο  τοῦ ὁποίου εἶναι τὸ Κολωνάκι ποὺ πρέπει κάποτε νὰ κατεδαφισθῇ ὁλοσχερῶς, ὡς σύμβολο δωσιλογισμοῦ.

                                    Δημήτρης Κιτσίκης                     9 Αὐγούστου 2012

2 comments:

 1. Καλή σου μέρα...πολύ ἐνδιαφέρον τό ἄρθρο του κ. Κιτσίκη. Ἐνδιαφέρον ἀλλά μοναχικό συνάμα μέσα στό γενικό πλαίσιο θολούρας πού μᾶς περιβάλλει. Θά συνεισφέρω κάποιες ἀπόψεις γιατί θέλω, ὅσο τό μπορῶ, νά κόβω τόν βῆχα σέ ὅσους εἶναι βαλτοί νά διαστρεβλώνουν καί νά ἐκμεταλλεύονται ὁτιδήποτε αἱρετικό καί γόνιμο - ὅπως τό ἐν λόγῳ ἄρθρο - κυκλοφορεῖ...

  Τό κείμενο τοῦ παρακάτω συνδἐσμου νομίζω περιέχει κάποιες σκέψεις γιά τίς σχέσεις φιλελευθερισμοῦ, κομμουνισμοῦ, φασισμοῦ. Τίς θεωρῶ σημαντικές γιατί διαφέρουν οὐσιαστικά ἀπό τήν στεῖρα παραπληροφόρηση καί σύγχυση πού καλλιεργεῖται ἀπό τούς λεγομένους εἰδικούς τῶν ἐφημερίδων καί τῶν τηλεοράσεων...

  Πoλυπολιτισμικά στρατόπεδα

  Μιά μικρή προσθήκη γιά τά περί δωσιλόγων. Γιά τόν ἑξῆς λόγο. Αὐτοί πού ἐκ τῶν πραγμάτων κρατᾶνε τά ἡνία τῆς "ἐνημέρωσης" -παραπληροφόρησης χειρίζονται καί κατευθύνουν κατα τό δοκοῦν μιά μᾶζα χυλό. Μέσα σέ μιά τέτοια ὀργουελική ἀτμόσφαιρα ὁ ΓΑΠ θεωρήθηκε ὁ ὑπ' ἀριθμόν 1 δωσίλογος. Τό δέ Κολωνάκι,τοῦ ὁποίου τόν κεντρικό ρόλο στό ξεπούλημα πολύ σωστά ἀναφέρει ὁ κ. Κιτσίκης, διαχειριζόμενο τό ἴδιο τά ΜΜΕ, παραμένει στό ἀπυρόβλητο συνεχίζοντας τό " ἀναπτυξιακό", " πατριωτικό" καί ἀνθελληνικό ἔργο του. Ἡ φρασεολογία, καί οἱ ψευτοτσαμπουκᾶδες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δέν ἀποτελοῦν κίνδυνο γιά τό Κολωνάκι, περισσότερο σκιάχτρο γιά τούς ὑπόλοιπους καί χρυσῆ ἐφεδρεία.

  Ὁ ὅρος "δωσίλογος" εἶναι ἰδιαίτερα πολυχρησιμοποιημένος τούς τελευταίους μῆνες στόν δημόσιο λόγο. Μέ τέτοιον τρόπο μάλιστα, πού ἄν καί τό φαινόμενο δέν εἶναι τωρινό ἀλλά χαρακτηρίζει διαχρονικά τό ἑλλαδικό κράτος ἀπό συστάσεώς του, ἀντί νά ἀποκαλύπτει τούς πραγματικούς δωσiλόγους, τούς συγκαλύπτει. Κανείς ἀπό ὅλους τούς πλειοδοτοῦντες σέ πατριωτισμό τουρκοφάγους πού παντοῦ βλέπουν συνωμοσίες κατά τῆς Ἑλλάδας δέν κάνει τόν κόπο νά ὑπενθυμίσῃ ὅτι τό πρῶτο βῆμα πού ὡδήγησε στήν κρατική της ὑπόσταση ἦταν μιά πράξη ἱστορικῆς ἐπαιτείας. Περισσότερα στό " Πατριῶτες" ἐναντίον "προδοτῶν", δηλαδή Ἀγγλοσαξωνικό δίκαιο, " ἐθνική" κυριαρχία καί διαρκής προστασία ....

  ReplyDelete