Dec 5, 2013

76 - Ὁ θάνατος τῆς Ἑλλάδος: Ἕνας κόσμος γεννιέται

76 - Ὁ θάνατος τῆς Ἑλλάδος:
Ἕνας κόσμος γεννιέται

Νενίκηκάς με Ναζωραῖε! ἀνεφώνησε ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουλιανὸς ὁ ἀρχαιολάτρης, ἀποβιώνοντας. Εἶναι θλιβερὸ νὰ ζῇς σὲ ἐποχὴ μηδενικῶν ποὺ σαπίζουν στὸν μεξικανικὸ ἥλιο ἀναδύοντας σάπιο σῶμα Βαγγελοσαμαράδων. Διότι τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουλιανοῦ (355-363) ἀπεβίωνε  μὲν ἡ Ἑλλὰς ἀλλὰ ἀνεδύετο ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Αὐτοκρατορία τῶν Ῥωμαίων ποὺ εἶχε θέσει ὑπὸ τὴν σκέπη του. Ὁ Ναζωραῖος εἶχε ἀντίπαλο ἐπιπέδου, τὸν Ἰουλιανό. Ὁ μελλοντικὸς σωτὴρ τοῦ ἑλληνισμοῦ θὰ καυχᾶται ἆραγε ὅτι κατετρόπωσε τὸ ἀπόλυτο Βαγγελοσαμαραδικὸ κενό;

Στὶς 3 Δεκεμβρίου 2013, τὸ ἀκαδημαϊκὸ παράρτημα τοῦ ἑλληνικοῦ κενοῦ ἀνεκάλυψε τὸν 88χρονο Μίκη Θεοδωράκη καὶ τὸν ἔκαμε ἐπίτιμο μέλος του. Εὐτυχῶς ποὺ τὸν ὑπεδέχθη ὁ σκηνοθέτης Σπῦρος Εὐαγγελᾶτος, πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ δυσώδους Βαγγελοσαμαραδικοῦ πτώματος μὲ ἁπλῶς τὴν παρουσία κάποιας γενικῆς γραμματέως τοῦ ἰδίου αὐτοῦ ψευδοϋπουργείου πολιτισμοῦ ποὺ εἶχε ἀδιαφορήσει τὸ 2011 γιὰ τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελάτου. Ὁ Μίκης εἶχε συνεργασθῆ μὲ τὸν Εὐαγγελᾶτο στὸ ἀνέβασμα τῆς τραγωδίας τῶν Χοηφόρων τοῦ Αἰσχύλου γιὰ νὰ φέρουν χοές, τὶς νεκρικὲς σπονδές, στὰ πτώματα τῆς Βαγγελοσαμαραδικῆς δυσοσμίας τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου.

Ὑπενθυμίζω ὅτι στὸ κείμενό μου Περὶ Πανελλήνων τοῦ Μυστρᾶ, τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 2013 (http://endiameseperioche.blogspot.gr), ἔγραφα: "Σήμερα εὑρισκόμεθα στὰ πρόθυρα πραγματώσεως τοῦ ὁράματος: Τὴν μετατροπὴ τοῦ κρατιδίου σὲ  Ἁγίους Τόπους τοῦ Ἑλληνισμοῦ, συνθέτοντας τὸν λόφο τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Ἀκροπόλεως μὲ τὸ βουνὸ τῆς Παναγίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους". Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπαρουσίασε ὁ Μίκης  ὡς "μόνη λύση", στὴν ὁμιλία του ἐνώπιον τῆς Ἀκαδημίας: "Οὐδετερότητα καὶ ἕνα ὅραμα: Ἡ Ἑλλάδα νὰ γίνῃ ἡ Ἑλβετία τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Εἰρήνης. Μὲ σύμβολα τὴν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, παγκόσμιο σύμβολο Πολιτισμοῦ, τὴν Ὀλυμπία καὶ τοὺς Δελφούς, παγκόσμια σύμβολα τῆς συναδέλφωσης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ τῆς εἰρήνης. Πιστεύω ὅτι ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ ἀναγνωρίσῃ ἔμπρακτα ἡ διεθνὴς κοινότητα τὸν ἱστορικὸ ῥόλο τῆς Ἑλλάδος στὴν διαμόρφωση τοῦ παγκοσμίου καὶ πιὸ εἰδικὰ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ".

Ἐφ' ὅσον λοιπὸν ἡ Δύση καὶ ἡ Βαγγελοσαμαραδικὴ μασονία μᾶς θέλῃ οὔτως ἤ ἄλλως γκαρσόνια τῆς Εὐρώπης καὶ Φλόριδα τῆς Ἀμερικῆς, νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ ἤδη καταργημένο κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν μὲ διεθνοῦς ἁγίους τόπους τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ, ὡς μόνιμη ἕδρα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, εἶδος διεθνοῦς Ἱερουσαλὴμ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἀλλὰ νὰ ἀποκλείσουμε ταυτοχρόνως τὸν σεξουαλικὸ τουρισμὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων τῆς Μυκόνου, τῶν Λεσβίων τῆς Μυτιλήνης καὶ τὸν τζόγο τύπου Λὰς Βέγκας τῶν καζινῶν. Τέλος νὰ δεχθοῦμε τὶς ὑπηρεσίες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, γιὰ νὰ καθαρίσουν αὐτοί, τὴν πνευματικὴ μας Ἑλβετία, ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς, τοὺς δημοσιογράφους καὶ τοὺς λαθρομετανάστες. Πράγματι, ἡ μόνη λύση.


            Δημήτρης  Κιτσίκης                                5 Δεκεμβρίου 2013  

2 comments:

  1. Καλά, δεν ντρέπεσαι ρε εθνικομπολσεβίκε Ρωμηέ Κιτσίκη, να λές τέτοια ψέμματα; Πού το βρήκες ότι ο Μέγας Ιουλιανός ανέκραξε «Νενίκηκάς με Ναζωραίε»; Ο φίλος σου ο Μεταλληνός σου το είπε; Ο γιός της Μαλτέζας λαθρομετανάστριας που μισεί την Ελλάδα γιατί μιλάει το Μαλτέζικο αίμα του;

    ReplyDelete
  2. Ἔχετε δίκαιο. Δὲν εἶναι ἱστορικὰ ἐξακριβωμένο ὅτι ὁ Ἰουλιανὸς εἶπε τὴν φράση αὐτή. Τὸ γεγονὸς ὅμως παραμένει ὅτι ὁ Μέγας πράγματι Ἰουλιανὸς ἔχασε καὶ ὁ Χριστὸς ἐνίκησε. Ἐμεῖς οἱ ἐθνικομπολσεβῖκοι προσπαθοῦμε νὰ μεγιστοποιήσουμε ἔναντι τοῦ ὑπολοίπου κόσμου τὰ ἐφόδιά μας ἀντί νὰ παραμένουμε διχασμένοι. Γι'αὐτὸ καὶ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι "ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνη ἐνῷ τὸ μῖσος συρρικνώνει". Νἆσθε καλά.
    Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete