Sep 26, 2013

64 - Καὶ ὅμως τὰ προνουντσιαμιέντα προαναγγέλλονται

64 - Καὶ ὅμως τὰ προνουντσιαμιέντα προαναγγέλλονται

Οἱ δημοσιογράφοι τοῦ κατεστημένου εἶναι παρλαπίπες. Ὡς ἡμιμαθεῖς δὲν ἔχουν καιρὸ γιὰ διάβασμα ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχουν τὸν ἔλεγχο τῶν ΜΜΕ κατακλύζουν τὰ μυαλὰ τῶν πολιτῶν μὲ ἡμιαλήθειες, ἡ τελευταία τῶν ὁποίων εἶναι αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅτι τὰ πραξικοπήματα δὲν προαναγγέλλονται καὶ πὼς οἱ ἔφεδροι καταδρομεῖς εἶναι ἔφεδροι-φαιδροί! Τοὺς πληροφορῶ, ὡς ἱστορικός, ὅτι ἀπὸ τὶς πολλὲς κατηγορίες πραξικοπημάτων ὑπάρχει καὶ τὸ pronunciamiento ποὺ καθίσταται στὸ νὰ προαναγγέλλῃ ἡ πραξικοπηματικὴ ὁμάδα τὴν ἀνάληψη πραξικοπηματικῆς πρωτοβουλίας. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε στὶς 15 Αὐγούστου 1909 στὸ Γουδί. Πληροφορῶ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀκόμη ἀντιληφθῆ ὅτι ἀπὸ τὸ 2011, ὁ στρατὸς καὶ ἡ ἀστυνομία εὑρίσκονται σὲ συνεχῇ πραξικοπηματικὴ ἀναταραχή. Ἡ προβοκάτσια τῶν τελευταίων ἡμερῶν κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κινδυνεύει νὰ μετατραπῇ σὲ Στάλινγκραντ γιὰ τὸ ἑλληνικὸ καθεστώς, ὅπως στὴν διεθνῆ πολιτικὴ Στάλινγκραντ ὑπῆρξε ἡ προβοκάτσια στὴν Συρία κατὰ τοῦ Ἄσσαντ.

Ἡ προβοκάτσια εἶναι σύνηθες ὅπλο στὴν πολιτική. Ἄς ὑπενθυμίσουμε μερικές: 1610, δολοφονία τοῦ Ἑρρίκου Δ΄ τῆς Γαλλίας, 1912, δολοφονία τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στὴν Θεσσαλονίκη, 1963, δολοφονία Λαμπράκη, 2013, δολοφονία Φύσσα. Ἡ προβοκάτσια τῆς πυρκαϊᾶς τῆς γερμανικῆς βουλῆς ἀπὸ τοὺς ναζῖδες, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1933, γιὰ ἐνοχοποίηση τῶν κομμουνιστῶν, ἔγινε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη τοῦ Χίτλερ  καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας. Τί νόημα εἶχε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ δολοφονήσῃ τὸν Φύσσα, τὴν στιγμὴ ποὺ εὑρίσκετο σὲ πλήρη ἐκλογικὴ ἄνοδο; Θὰ ἠδύνατο νὰ τὸ κάνῃ μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας. Ἡ παγίδα ποὺ ἐστήθη στὴν 17 Ν τὸ 2002 καὶ κατέληξε στὴν διάλυση τῆς ὀργανώσεως κατέστη δυνατὴ διότι ἡ 17 Ν δὲν ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὶς μᾶζες. Ἡ πτώση τοῦ Παπαδόπουλου τὸ 1973 κατέστη δυνατὴ ἐπειδὴ αὐτὸς εἶχε ἀρνηθῆ νὰ ὀργανώσῃ μαζικὸ κίνημα γιὰ νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὴν τότε δημοφιλῆ ἀπόφασή του νὰ καταργήσῃ τὴν βασιλεία. Τὸ πραξικόπημα τοῦ Λένιν ἐπέτυχε ἐπειδὴ εἶχε προηγουμένως ὀργανώσει τὶς μᾶζες ὅπως ἔκαμε τώρα ἡ Χρυσῇ Αὐγή.

Χωρὶς τοὺς ἱστορικοὺς ὁ κόσμος ποτὲ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ καταλάβῃ ὅτι στὴν Ἱστορία τίποτα δὲν τελειώνει γιὰ πάντα. Πόσες φορές, ἀπὸ τὸ 1897, ὅταν ὁ Γεώργιος Φιλάρετος ἐδημοσίευσε τὸ βιβλίο του Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι,  ἔχουμε ἀκούσει ὅτι ὁβασιλικὸς θεσμὸς ἔχει παρέλθει ἀνεπιστρεπτί; Καὶ ὅμως, 1917, 1920, 1922, 1935, 1946, 1967, 1973, εἶναι ἡμερομηνίες ἀποχωρήσεως καὶ ἐπανόδου τοῦ Βασιλέως στὴν Ἑλλάδα! Συνεπῶς, γιατί εἶναι ἀπίθανο καὶ στὸ μέλλον νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ βασιλικὸς θεσμὸς;  Ἀναρίθμητες φορὲς ἔχουν γίνει πραξικοπήματα-κινήματα στὴν Ἑλλάδα. Γιατί νὰ μὴν γίνῃ καὶ σήμερα;

Οἱ προϋποθέσεις εἶναι ὥριμες γιὰ ἕνα νέο στρατιωτικὸ πραξικόπημα-κίνημα στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι κάτι ἀναπόφευκτο. Ἐὰν δὲν γίνει αὔριο θὰ γίνῃ μεθαύριο ἤ ἀργότερα, ἀλλὰ θὰ γίνῃ. Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο σίγουρο. Ἀπὸ τὸ 2011 ἡ χώρα μας ζῇ σὲ συνεχῆ πραξικοπηματικὴ διέγερση. Ὁ στρατὸς ὅσο καὶ ἀποχαυνωμένος νὰ ὑπῆρξε ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ τώρα ξυπνᾷ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                   26 Σεπτεμβρίου 2013

4 comments:

 1. Τό ὅτι τά πραξικοπήματα δέν προαναγγέλονται τό εἶπε ἕνας ἐκ τῶν συντακτῶν τῆς ἀνακοίνωσης τῶν ἐφέδρων ( Ἰωαννίδης μέ τό ὄνομα) στό χθεσινό - φαιδρό ὅπως κάθε βράδυ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΕΞΤΡΑ 3.

  Σαφῶς λοιπόν τά πραξικοπήματα μπορεῖ καί νά προαναγγέλονται ( περίπτωση pronunciamiento ). Από τήν ἄλλη αὐτό δέν σημαίνει πώς ὅτι προαναγγέλεται εἶναι καί προνουντσιαμιέντο. Οἱ ἀερολογίες δέν εἶναι ἀποκλειστικό προνόμιο πολιτικῶν, ἤ δημοσιογράφων.

  Οἱ καταδρομεῖς πού ἐγώ εἶχα γνωρίσει κατά τήν θητεία μου στό Μεγάλο Πεῦκο καί στήν Σάμο καί φαιδροί ἦταν καί ψώνια. Τό μόνο πού ξέρανε ἦταν νά βγαίνουν μέ τήν στολή γιά νά κάνουν φιγούρα στίς γκόμενες... Δέν νομίζω ὅτι ἀπέχω καί πολὐ ἀπό τήν πραγματικότητα ἄν ἐπεκτείνω αὐτούς τούς χαρακτηρισμούς πανελλαδικά καί διαχρονικά...Ἄς μέ συγχωρέσουν οἱ ἐξαιρέσεις.

  Πραξικοπηματική ἀναταραχή στόν στρατό καί τήν ἀστυνομία; Ἄν γιά τόν στρατό ὑπάρχει μιά περίπτωση νά διαταχθῇ νά βοηθήσῃ τό σύστημα καί νά τό παίξει Πινοσέτ ἡ ἀστυνομία εἶναι πρᾶγμα τελείως διαφορετικό. Σῶμα καθ' ὁλοκληρίαν δούλων. Ἡ μόνη ἔντονη διαμαρτυρία ἀστυνομικῶν πού ἐγώ θυμᾶμαι εἶναι ὅταν πρό μηνῶν ἐξαρθρώθηκε ἕνα κύκλωμα ἔμπορίας καί διακίνησης ναρκωτικῶν στόν Βόλο, ὅπου ἐμπλεκόντουσαν ἀξιωματικοί τοῦ σώματος...

  Τά ἱστορικά στοιχεῖα πού παρατίθενται πολύτιμα καί ἐνδιαφέροντα, νομίζω ὅμως ὅτι ἡ συσχέτισή τους μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή εἶναι χαλαρή...Ἔχω ὅμως γράψει ἀρκετές φορές τήν γνώμη μου γιά τό συγκεκριμένο κόμμα καί τήν σύνολη παρουσία του. Βρίσκω ἀνιαρό τό νά ἐπανέλθω...

  ReplyDelete
 2. Σεβαστὲς οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ζαρατούστρα. Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Βουλευτές της Χ.Α. είναι πλέον στην φυλακή. Ίσως 1η φορά γίνεται μαζική φυλάκιση σχεδόν όλων των μελών ενός πολιτικού κόμματος. Μήπως δεν αντέχει άλλο η Δημοκρατία; Μήπως θα γίνει πραξικόπημα αύριο;

   Delete
 3. Ἡ βίαη έπέμβαση τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση τῆς δράσεως τοῦ κόμματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀποδεικνύει νομίζω ξεκάθαρα ὅτι ἡ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀστικῶν κομμάτων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀνόδου τοῦ Χίτλερ στὴν ἐξουσία τὸ 1933, ὅτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἰδεολογία ποὺ κατεσκευάσθη γιὰ νὰ ὑπερασπίσῃ τὸ Κεφάλαιο ὅταν αὐτὸ κινδυνεύει ἀπὸ κοινωνικὴ ἀναταραχὴ τῶν κομμουνιστῶν εἶναι τελείως λανθασμένη. Ὁ φασισμός, ὑπὸ τὴν ἰταλική, γερμανικὴ ἤ τριτοκοσμική του μορφὴ εἶναι, στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ τὸν κομμουνισμό, ἀντισυστημικὴ ἰδεολογία καὶ ἡ ἀθεράπευτη ἐχθρότητα φασισμοῦ κατὰ κομμουνισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ κατὰ φασισμοῦ, διαιρεῖ τὴν ἀντικαπιταλιστικὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν καθιστᾷ ἀναποτελεσματική. Μόνον ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς συμμαχίας φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ τοῦ καπιταλισμοῦ, δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἀποτελεσματικός. Οὔτε ὁ φασισμὸς οὔτε ὁ κομμουνισμὸς, ἀποδεδειγμένα, δὲν ἔχει ὡς κύριο στόχο τὸ χρηματικὸ κέρδος. Ἀντιθέτως μόνον ὁ καπιταλισμὸς κινεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ χρῆμα, ἀκριβῶς ὅπως οἱ ἐγκληματίες κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Συνεπῶς ἡ καπιταλιστικὴ δημοκρατία εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ ἐγκληματικὴ κοινωνία κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete