Dec 7, 2015

264 – Θρίαμβος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Γαλλία

264 – Θρίαμβος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Γαλλία

Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς εἶναι ἡ σύνθεση τῶν δύο ἐπαναστατικῶν ἄκρων, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, γιὰ τὴν κατατρόπωση τοῦ καθεστωτισμοῦ τῆς ἀστικῆς διακυβερνήσεως τῶν δύο ἐναλλασσομένων δυνάμεων τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερᾶς.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1946, ἕνα χρόνο πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς μου στὴν Γαλλία, ὁ ὀπαδὸς τοῦ φασισμοῦ στρατηγὸς Ντὲ Γκὼλ ἐχαίρετο νὰ βλέπη τὸ γαλλικὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, ὁ καλύτερός του σύμμαχος, νὰ ἀναδεικνύεται στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς πρῶτο κόμμα τῆς Γαλλίας μὲ 28,26% (Βλέπε τὸ ἄρθρο μου, «Ντὲ Γκὼλ καὶ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Γαλλίας. Παράδειγμα ἐθνικομπολσεβικισμοῦ», Ἐνδιάμεση Περιοχή, τριμηνιαῖο περιοδικό, τεῦχος 75, Ἄνοιξη 2015, σσ. 3-10).

Στὶς 6 Δεκεμβρίου 2015, ἐνῷ ὁ γαλλικὸς τύπος ἐτιτλοφόρει «Le Front National, réincarnation du Parti Communiste» (Τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, ἐπανενσάρκωση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος) τὸ ἐν λόγῳ γκωλλικὸ φασιστικὸ κόμμα ἐκέρδιζε στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές 28,20% τῶν ψήφων (ἔναντι 11,4% τὸ 2010), ἀκριβῶς ὅσες τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τὸ 1946, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμή, τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ἔπαιρνε 1.55%!  43% τῶν ψηφοφόρων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου ἦσαν ἐργάτες, δηλαδὴ πρόκειται γιὰ τὸ καθ' αὐτὸ ἐργατικὸ κόμμα τῆς Γαλλίας.

1946 καὶ 2015: Ντὲ Γκὼλ καὶ Λὲ Πὲν εἶχαν τὸ ἴδιο σύνθημα: πατριωτισμός, ὄχι ἐθνικισμός, ὄχι ἀντικομμουνισμός, ὄχι ἀντισημιτισμός, ὄχι ῥατσισμός.  Ἀντιθέτως, τὸ 2015, ἡ ἑλληνικὴ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀδυνατεῖ νὰ ξεπεράσῃ ἐκλογικὰ τὸ 7%, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ΚΚΕ δὲν ξεπερνᾷ τὸ 5%, διότι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ συνεχίζει νὰ ἐπιμένῃ στὸν ξεπερασμένο δυτικότροπο ἐθνικισμό, ἀντί τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ καὶ τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ σαφῶς στάζει τὸ μῖσος τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, τοῦ ῥατσισμοῦ καὶ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ,  παραμένοντας κολλημένη στὸν ἐμφύλιο τοῦ 1946.

Μὲ τὸ δίκαιό του, τὸ ΚΚΕ, βλέποντας τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ ἐπιμένῃ στὴν φρασεολογία τοῦ ἐμφυλίου τοῦ 1946, κατὰ τοῦ σφαγέως Ἄρη Βελουχιώτη καὶ τοῦ ἐγκληματικοῦ ΚΚΕ, λές καὶ τὸ ἔγκλημα δὲν εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας, ἀντεπιτίθεται καὶ αὐτὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς: Καμμιὰ ἀνοχὴ στὸν φασισμό! Καὶ ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς παραμένει ἀνεφάρμοστος σὲ μία χώρα παρηκμασμένη .

Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἐπαναλαμβάνουμε: Ξεχάσατε τὸν ἐμφύλιο.  Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ παραμένει ὁ καθεστωτισμὸς τῆς Δεξιᾶς καὶ τῆς  σοσιαλδημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς. Μόνη διέξοδος εἶναι ὁ πατριωτισμὸς (ὄχι ὁ ἐθνικισμός) τοῦ ἐπαναστατισμοῦ: Οὔτε Δεξιά, οὔτε Ἀριστερά, ἀλλὰ φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς συνεργαζόμενοι στὰ πλαίσια τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.  Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ΚΚΕ, ἐὰν δὲν δύνασθε νὰ δώσετε τὰ χέρια σας, τότε χρυσαυγῖτες καὶ κομμουνιστὲς πάρετε τὴν πρωτοβουλία νὰ οἰκοδομήσετε ἑλληνικὸ ἐθνικομπολσεβικισμό.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 7 Δεκεμβρίου 2015

84 comments:

 1. Από πού συμπεραίνουμε ότι η Λεπέν δεν είναι απλώς Φασίστρια και ανήκει στον Εθνικομπολσεβικισμό. Βέβαια, εάν λέτε ότι Εθνικομπολσεβικισμός είναι ένας μη-αντικομμουνιστικός Φασισμός, τότε ναι είναι. Οικονομικώς όμως δεν βλέπω πουθενά να χτυπά το κεφάλαιο. Εάν κάνω λάθος πείτε μου...

  ReplyDelete
 2. Αληθεύει πως οι "σοσιαλιστές" θα αποσυρθούν από τον δεύτερο γύρο ώστε να εξαναγκαστούν οι ψηφοφόροι τους να ψηφίσουν τους συντηρητικούς;

  ReplyDelete
 3. Πάλι τὰ ἴδια. Οὔτε ὁ φασισμός, οὔτε ὁ κομμουνισμὸς δὲν κτυπᾷ τὸ κεφάλαιο. Καὶ τὰ δύο καθεστῶτα ἐπιβάλουν τὴν πολιτικὴ δικτατορία ἐπὶ τοῦ κεφαλαίου. Χρησιμοποιοῦν τὸ κεφἀλαιο γιὰ τοὺς στόχους τους. Βλέπε Γ΄Ῥάϊχ, βλέπε σοβιετικὴ ΝΕΠ, βλέπε σημερινὴ κομμουνιστικὴ Κίνα. Τὸν καπιταλισμὸ τὸν ξεζουμίζουν φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς γιὰ τὸ ἰδίο τους ὄφελος. Ἐθνικομπολσεβικισμός, ὡς ὅρος δὲν συμφέρει νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπισήμως, ἀλλὰ δἐν εἶναι ἁπλῶς μή-ἀντικομμουνιστικὸς φασισμός.Διάβασε ἐπιτέλους τὸ βιβλίο μου Ἐθνικομπολσεβικισμὸς γιὰ νὰ καταλάβῃς. Δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἔκφραση. Εἶναι ὁλόκληρη ἰδεολογία ποὺ ὑπάρχει τώρα καὶ ἑκατὸ χρόνια.Πράγματι ὁ Ἕλλην σήμερα οὔτε παράγει, οὔτε δημιουργεῖ, οὔτε διαβάζει καὶ οὔτε σκέπτεται! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Κύριε Καθηγητά γνωρίζω τα λεγόμενά σας περί κεφαλαίου. Σας διαφεύγει όμως κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Το κεφάλαιο δεν είναι πλέον εθνικό! Το κεφάλαιο είναι διεθνές! Συνεπώς πρέπει πρώτα να ηττηθεί σε διεθνές επίπεδο και μετά να χρησιμοποιηθεί εγχωρίως, αφού πλέον θα πάψει να είναι Διεθνές και θα περιορισθεί σε Εθνικό επίπεδο.

  Δεύτερον, το βιβλίο σας πώς να το πάρω? Δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα αυτή τη σιγμή, για αυτό και σας ρωτώ. Ήδη έχω 2 σας βιβλία αγοράσει προ 4 εβδομάδων που βρέθηκα στην Ελλάδα, το ένα για τις Ελληνοτουρκκές σχέσεις στον 20ο αιώνα και το άλλο περί της Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

  Τέλος, μην αρπάζεστε. Εσείς ο ίδιος έχετε γράψει ότι ο Εθνικομπολσεβικισμός είναι ένας Φασισμός, δίχως τον αντικομμουνισμό.

  ReplyDelete
 5. http://endiameseperioche.blogspot.ch/2015/08/221.html

  Πρώτο σχόλιό σας από κάτω. Εθνικομπολσεβικισμός=φασισμός δίχως τον αντικομμουνισμό.

  ReplyDelete
 6. Εἶναι ἡ τελευταία φορὰ ποὺ ἀπαντῶ σὲ ἐρώτηση, τί εἶναι ἐθνικομπολσεβικισμός. Γιὰ νὰ σοῦ στείλουν τὸ βιβλίο μου "Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός" ἔναντι ἀντικαταβολῆς τοῦ σχετικοῦ τιμήματος, νὰ ἀπευθυνθῇς στὸν ἐκδότη, γράφοντας στὸ elliniki.anodos@hotmail.com
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ευχαριστώ αλλά δεν ξέρω εάν το στέλνουν Ζυρίχη...

  ReplyDelete
 8. Θα το αγοράσω την επόμενη εβδομάδα που πάω Ελλάδα. Μέχρι τότε περιμένουμε το καινούριο τεύχος σας της Ενδιαμέσου Περιοχής. Τώρα που βγάζει και ο Πλεύρης φυλλάδιο "Επανελλήνισις", θα έχουμε πολλά να διαβάσουμε το χειμώνα...

  ReplyDelete
 9. Τηρουμένων των αναλογιών (επαναλαμβάνω: τηρουμένων των αναλογιών), η Marine Le Pen αποτελεί τον Γεώργιο Καρατζαφέρη της Γαλλίας, και το Front National αποτελεί τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό της Γαλλίας. Καμία απολύτως σχέση με εθνικομπολσεβικισμό, και μικρή σχέση με φασισμό. Κατά βάσιν, πρόκειται για αστική, φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική ακροδεξιά.

  Βεβαίως, εξυπακούεται ότι σε σύγκριση με τον κομπλεξικό νάνο Σαρκοζί (ο οποίος επανέφερε την Γαλλία στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και προέβαινε σε γκομενο-ανταγωνισμούς με τον Μπερλουσκόνι, http://www.protothema.gr/world/article/518494/berlouskoni-kata-sarkozi-einai-kretinos-autareskos-kai-ziliaris/) και τον ανερμάτιστο, αστοιχείωτο Ολλαντρέου (ο οποίος δεν έχει όραμα για την Ευρώπη, επικροτεί την Transatlantic Trade and Investment Partnership, και το μόνο που τον απασχολεί είναι ο ποδόγυρος), φυσικά 1.000 φορές προτιμότερη η Λεπέν.

  Η Ευρώπη (και, κατ’ επέκτασιν, η Ελλάδα) χρειάζεται την Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει την προοπτική και την ικανότητα να αναδειχθεί σε μεγάλη ηγέτιδα. Ζημιωμένες από πιθανή εκλογή Λεπέν στην Γαλλική Προεδρία θα είναι οι Η.Π.Α., για αυτό και πολεμούν το F.N. με λύσσα.
  Όμως, μέχρι αυτήν την στιγμή, δείγματα εθνικομπολσεβικισμού δεν έχει δείξει η Λεπέν. Κατά την άποψή μου, δείγματα εθνικομπολσεβικισμού ανιχνεύονται μόνον στην πολιτική του Β. Πούτιν.


  Υ.Γ.
  1) Είναι γνωστό ότι ο κ. Κιτσίκης ενθουσιάζεται πολύ εύκολα, και στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλέσει τον Γ.Α.Π. «δίκαιο Αριστείδη» και την Ζωή Κωνσταντοπούλου «νέο Δημοσθένη».
  2) Παρακαλώ, μην ακούσω πάλι μομφές περί δήθεν «κακοβουλίας».

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχεις δικιο φίλε. Αυτό πιστεύω και εγώ. Η Λεπέν από Φασιστικό έκανε φιλελεύθερο/ακροδεξιό το κόμμα της και σημαντική στροφή προς την "νεοταξική" πολιτική ορθότητα, ενώ απλώς εχθρός της είναι το Ισλάμ, το οποίο πολεμά προβάλοντας ένα Γαλλικό πατριωτισμό. Έρχεται για να σώσει την φιλελεύθερη τάξη από την Ισλαμική λαίλαπα που ο ίδιοι ο φιλελεύθεροι δημιούργησαν. Πράγματι ναι, είναι ένας Καρατζαφέρης, πατριώτης αλλά πάντοτε όσο δεν θίγει το κοινοβούλιο και τον φιλελευθερισμό. Η Χρυσή Αυγή είναι άδικο και άστοχο να συγκρίνεται με την Λεπέν. Η Χρυσή Αυγή είναι και Φασιστική και Αντικαπιταλιστική. Θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί Στρασσεριστική, εάν δεν είχε έναν αντικομμουνισμό. Αντικομμουνισμό είπα...και πώς να μην τον έχεις, όταν σχεδόν κοντέψαμε να γίνουμε δορυφόροι του Τίτο το 1945-49?

   Delete
  2. Κυριολεκτικώς, απορώ που βλέπει τον Εθνικομπολσεβικισμό, ο οποίος μόνον εν Ρωσσία υπάρχει, στην Λεπέν? Αλλά μάλλον για να ανακαλύψω την απάντηση, χρειάζεται να διαβάσω το βιβλίο του. Υπάρχει βέβαια και μίαν άλλη εκδοχή. Η διαφορά Τακτικής και Στρατηγικής/Στόχου. Η Λεπέν μπορεί απλώς να το παίζει έτσι έως ότου καταλάβει την εξουσία και επαναφέρει, μακάρι!, τον Φασισμό. Θα δούμε, ελπίζουμε στο τελευταίο.

   Delete
  3. Τελικά Fr Gr, τζάμπα τσακωθήκαμε σε προηγούμενο πόστ.

   Delete
  4. No hard feelings.
   Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ανησυχείς.

   Εξάλλου και εγώ δεν είμαι υπόδειγμα πραότητος, λεκτικής κομψότητος και ηρεμίας. Ώρες-ώρες, ο τόνος/ύφος μου γίνεται κάπως απότομος.

   Delete
  5. παιδιά με συχωράτε που θα σας χαλάσω την σούπα...αλλά καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια... εννοειται οτι το μετωπο της Γαλλιας δεν εχει κανια σχεση με τον φασισμο....φαινομενο Κ Α Θ Α Ρ Α Ιταλικο και σε μια πολλλλλλλλυ συγκεκριμενη περιοδο.
   ΤΕΡΜΑ .....Το φαινομενο αυτο δεν εξαγεται κυριως στην Γαλλια για λογους 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΥς 2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥς 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥς 4 ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥς ....ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟς ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΩ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΟΠΟΙΟΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.
   ΟΟΟΟΟΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑς δειχνουν ενα αλλο στειχειο επισης απλο .....ΑΝΑΛΟΓΙΕς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ κατα συνεπεια πως να τηρηθουν....Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗς ΓΑΛΛΙΑς ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙς.....

   Delete
  6. ΟΠΟΙΟς ΦΙΛΟς ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΑΜΠΑΡΙΑΣΕΙ ΤΑ ΤΑΙΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗς ΓΑΛΛΙΑς ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Ν ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ ...απο το προσφατο παρων στο μακρινο παρελθον.....ο γεωγραφος CHRISTOPHE GUILLUY Eβγαλε δυο βιβλια κυριολεκτικά βομβες .....οποιος τα μελετησει θα καταλαβει,,,,,επισης χρησιμα ειναι τα βιβλια του υψιστης ποιοτητος επιστημονος Aymeric Chauprade και του επισης τεραστιου αφρικανολογου Bernard Lugan ...ο δε νεωτατος αλλα εξαιρετικης ικανοτητος επιστημωνας pierre Yves Rougeyron εχει εκδωσει εργα τα οιποια μας εξηγουν με αρκετη σαφηνεια τα της μοδερνας Γαλλιας....στο επιπεδο της Φιλοσοφιας ενας και μονον.....ενας Francis Cousin! (για να καταλαβει κανεις το εργο του Μαρξ και ΝΤΕΜΠΟΡ) οοοοολοι εχτος απο τον πρωτο ....βοσκουνε στα χωραφια της ακρας δεξιας .....με εχτιμηση
   Γερασιμος

   Γαλλια ...

   Delete
  7. ααα να μη ξεχασω να σας δωκω τα λινκ....πως σας φκιαχνω μπαγασηδες πως σας φκιαχνω.....

   http://www.bourin-editeur.fr/fr/books/fractures-franaises/119/

   http://www.amazon.fr/Peripherique-Comment-sacrifi%C3%A9-classes-populaires/dp/2081312573

   http://www.amazon.fr/Enqu%C3%AAte-sur-loi-janvier-1973/dp/2914569602

   http://www.amazon.fr/L%C3%AAtre-contre-lavoir-Francis-Cousin/dp/2355120471/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1450016891&sr=1-2&keywords=Francis+Cousin!

   Delete
  8. Σας ευχαριστώ πολύ για τα links.
   Σας είμαι υπόχρεος.

   Delete
  9. Νασαστε καλά ...ότι μπορέσω ο ταπεινός εγώ για το γένος έτσι μπας και μας μνημονευσουνε που και που οι γεννες που θάρθουν....άν έρθουν...

   Delete
  10. Παιδιά είναι δευτέρα βράδυ και ακούω γιά πολλοστή φορά τίς δηλώσεις τής Κας Λεπέν.άφησα επίτηδες νά περάσουν κάποιες ώρες γιά νά μη δώ τά πράγματα έν τη ζεση ουτε να βγάλω βεβιασμένα συμπεράσματα που λένε οι γραμματιζούμενοι (τρομάρα τους) ειχα κ εγω σάν κ΄εσάς την ελπίδα να δώ μιά νέ Εβιτα περόν τουλάχιστον (γιααα μια νέα Ζαν Ντ΄Αρκ ουτε συζητηση). Ειδα έναν Τσίπρα στο λιγωτερο απιθανο και στο λιγωτερο γελειο αλλα τι νά λέει;
   Δυστυχία μας ολονών...αυτα απο την ταλαιπωρη Γαλλία προς την ταλαιπωρη και μαρτυρικη ελλάδα άς μας λυπηθεί ό Θεός
   κουράγιο σόλους και με χτίμηση
   γεράσιμος ,

   Delete
 10. "Χρησιμοποιοῦν τὸ κεφἀλαιο γιὰ τοὺς στόχους τους."

  Ως πότε θα χρησιμοποιούν οι κομμουνιστές το κεφάλαιο για να επιτύχουν τους στόχους τους (κοινοκτημοσύνη, αταξικότητα, ακρατικότητα, κ.ο.κ.);

  ReplyDelete
 11. Το Κεφαλαιο ειναι ενα αποθεμα ανταλλακτικης αξιας. Οκ ; Μια τεραστια αποθηκη σιτηρων δεν ειναι κεφαλαιο, εαν τα σιτηρα αυτα δεν μπορουν να μετατραπουν σε κατι, προτου καταναλωθουν. Αντιθετα, ενα αμπαρι με ελληνες σκλαβους ειναι δυνητικα μετατρεψιμο κεφαλαιο, εαν οι σκλαβοι ξαμοληθουν, απελευθερουμενοι ξαφνικα σε μια ξενη χωρα, και τα κανουνε ολα μανταρα δια της απλης παρουσιας τους. Τι κεφαλαιο ειναι αυτο ; Πολεμικο η αλλοιως εθνικο κεφαλαιο.

  Το κεφαλαιο λοιπον, αυτο το μετατρεψιμο αποθεμα, ειναι ποτε εμπορικο, ποτε βιομηχανικο, ποτε χρηματιστηριακο, ποτε - προσοχη - πολεμικο κεφαλαιο, η αλλιως, εθνικο κεφαλαιο. Ο κεφαλαιοκρατικος τροπος παραγωγης θα διαρκεσει οσο θα μπορει το κεφαλαιο να αναπαραγεται, δια της μετατροπης του.

  Οταν λοιπον, οπως το 1946, το κεφαλαιο εχει μετατραπει σε μεγαλο βαθμο σε πολεμικο η στρατιωτικο κεφαλαιο, απο που και ως που ο Ντε Γκωλ που ειναι φασιστας και το ΚΚΓ που ακολουθει τη λεγκαλιστικη γραμμη του Τορες αντιμαχονται το κεφαλαιο ; Οχι μονο δεν το αντιμαχονται, αλλα χρησιμευουν στην επομενη μετατροπη του κεφαλαιου απο πολεμικο σε βιομηχανικο....ετσι εχουμε τις 30 glorieuses, δηλαδη το γαλλικο baby-boom. Μαντεψτε τωρα σημερα σε τι μετατρεπεται το χρηματιστηριακο κεφαλαιο.... σε βιομηχανικο δεν ειναι, σε εμπορικο δεν ειναι, τι ειναι ;

  Απο κει και περα, εφοσον ισχυουν τα παραπανω, εχθρος του κεφαλαιου ειναι η μη-αναπαραγωγη του, ακριβως οπως και του φυλετικου προγονου, που λεγαμε στην τελευταια αναρτηση, εχθρος του ειναι η μετατροπη του και η συνακολουθη αλλοιωση των χαρακτηριστικων του. Η μαγκια του Αισχυλου στην Ορεστεια ειναι οτι καταφερνει να μετατρεψει τον προγονο απο βλαπτικο σε ευεργετικο.

  Αντιθετα, οποιαδηποτε ιδεολογια που θα παει κοντρα στο κεφαλαιο πολυ απλα θα το βοηθησει να μετατραπει σε πολεμικο-εθνικο. Βεβαια θα ισχυριστει οτι το κεφαλαιο θα χασει. Αλλα τα μεχρι στιγμης πραδειγματα που εχουμε ειναι οτι μαλλον το κεφαλαιο κερδιζει απο τους πολεμους. Οποτε, τι συμβαινει - εμεις θελουμε να το τσακισουμε η αυτο μας προκαλει για να θεριεψει μεσω των πολεμων ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. "You're damned if you do and you're damned if you don't", όπως λένε οι αγγλόφωνοι. Το κεφάλαιο είναι ακατανίκητο σύμφωνα με σένα;

   Delete
  2. ναι. διοτι το κεφαλαιο ειναι και αυτο μια οψη που παιρνουν οι σχεσεις ανταλλαγης. το θεμα δεν ειναι το κεφαλαιο αλλα οι σχεσεις ανταλλαγης, και η νικη και η ηττα ειναι ανταλλαγες.

   Delete
  3. Κάτι μου λέγει ότι αυτό συνδέεται με το πρόβλημα της κίνησης που είχες αναφέρει στο παρελθόν.

   Delete
  4. Στο μυαλο μου, ναι, ασφαλως.

   Delete
 12. Fr.Gr.- «Είναι γνωστό ότι ο κ. Κιτσίκης ενθουσιάζεται πολύ εύκολα, και στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλέσει τον Γ.Α.Π. «δίκαιο Αριστείδη» και την Ζωή Κωνσταντοπούλου «νέο Δημοσθένη».»

  Δὲν μοῦ κάνει καθόλου ἐντύπωση ὅτι δὲν μὲ καταλαβαίνετε. Τὸ ἀντίθετο θὰ μὲ ἐξέπληττε. Σᾶς πληροφορῶ λοιπὸν ὅτι ὡς πολιτικὸς ἐπιστήμων δὲν ἐπιτρέπω στὸν ἑαυτό μου νὰ ἐνθουσιάζεται,περισσότερο δὲ ἀπὸ ποτὲ ὑποστηρίζω τὸν ΓΑΠ ὡς ἀπολύτως ἀδιάφθορο (ἄλλωστε εἶμαι μέλος τοῦ κινήματός του Δημοκρατῶν Σοσιαλιστῶν, ἁπλῶς καὶ μόνον ἐπειδὴ τὸν ὑποστηρίζω προσωπικῶς) καὶ ὅτι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ὑποστηρίζω τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου.Ὅσο γιὰ τὴν Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ τὸ κόμμα της, ὡς Γάλλος ὑπήκοος πάντα τὴν ἐψήφιζα.Τὴν ἀνάλυση ποὺ κάνω γιὰ τὸ Front National ποὺ γνωρίζω ἐκ τῶν ἔσω, τὴν θεωρῶ πέρα γιὰ πέρα σωστή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εγώ έχω ζήσει στην Γαλλία και έχω εικόνα περί του F.N. και της οικογενείας Le Pen.

   Όσο για το ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. απαξιώ να σχολιάσω. Περισσότερη λογική θα είχε εάν ήσασταν μέλος της Ενώσεως Κεντρώων παρά του ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. Πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε αξίες και αρχές έχει ο Β. Λεβέντης παρά ο Γ.Α.Π.
   [προς αποφυγή παρανοήσεων, διευκρινίζω ότι θεωρώ τον Λεβέντη φαιδρό, απλώς είναι λιγότερο φαιδρός σε σύγκριση με τον εθνικό ολετήρα Γ.Α.Π., ο οποίος μοίραζε υπηκοότητες σε Πακιστανούς και Αφγανούς]

   Γνωρίζετε ότι ο Γ.Α.Π. δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις ελληνικές αξίες, τον ελληνικό πολιτισμό και την ορθόδοξο παράδοση;
   Αυτό το βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=OTE4WSg4_AI) το έχετε δει;
   Γνωρίζετε ότι ο Γ.Α.Π. κάλεσε την Αστυνομία, επειδή οι κωδωνοκρουσίες γειτονικής εκκλησίας τον εμπόδιζαν να κοιμηθεί το πρωί της Κυριακής (http://www.makeleio.gr/?p=247032);
   Κατ’ εμέ, στο λήμμα «Γραικύλος» του λεξικού θα έπρεπε να υπάρχει μία φωτογραφία του Γ.Α.Π…

   Διαβάζω τις αναρτήσεις του ιστολογίου εδώ και περίπου 2,5 χρόνια.
   Αυτό το οποίο έχω συμπεράνει είναι ότι: α) αφ’ ενός τα επιστημονικά σας συγγράμματα έχουν μεγάλη αξία, είναι ρηξικέλευθα, και αντικομφορμιστικά (το συγγραφικό σας έργο το γνωρίζω ήδη από την δεκαετία του 1980)· β) αφ’ ετέρου ορισμένα από τα άρθρα που συγγράφετε επί της επικαιρότητος, κάποιες φορές παρουσιάζουν ευσεβείς πόθους, οι οποίοι ναι μεν είναι καθ’ όλα σεβαστοί, πλην όμως πόρρω απέχουν της πραγματικότητος.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. «Δὲν μοῦ κάνει καθόλου ἐντύπωση ὅτι δὲν μὲ καταλαβαίνετε. Τὸ ἀντίθετο θὰ μὲ ἐξέπληττε».

   Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
   Όμως, διαφωνώ διαρρήδην με τις εκπεφρασμένες απόψεις σας περί Γ.Α.Π., Ζ. Κωνσταντοπούλου, και Μ. Λεπέν.
   Την κριτική σκέψη και το δικαίωμα να σκέπτομαι ελεύθερα (άνευ ιδεοληψιών και τυφλών προσκολλήσεων σε αυθεντίες) δεν πρόκειται να τα απεμπολήσω ποτέ.
   Σας σέβομαι και σας εκτιμώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι άκριτα ό,τι λέτε.

   Delete
 13. Υπάρχουν και λογοι που δεν φαίνονται, για να υποστηρίζει κάποιος τον ΓΑΠ. Τον άνθρωπο που κατέστρεψε την Ελλάδα το 2009, την προσέδεσε εντελώς στο τοκογλυφικό Αγγλοσαξωνικό άρμα και ούτε τα...να κηρύξει χρεοκοπία δεν είχε. Ενώ δε, θα μπορούσαμε κάλλιστα να αιφνιδιάσουμε τους Ευρωπαίους με άμεση χρεοκοπία, δεν κάναμε τίποτα. Τέλος κύριε Καθηγητά ο ΓΑΠ πήγε να κάνει την Ελλάδα έναν παγκοσμιοποιημένο κόλαφο, ένω μέχρι και Πακιστανοί είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Ο ΓΑΠ εστάθη απέναντι ΟΛΩΝ εκείνων που λέτε ότι ΕΣΕΙΣ υπερασπίζεστε.

  Συνεπώς για να τον στηρίζετε, μία πιθανότης υπάρχει. Η δεύτερη είναι να θέλει να πραγματοποιήσει την συνομοσπονδία σας με τους Αλεβήδες, άλλωστε οι θέσεις του ΓΑΠ στο ζήτημα αυτά είναι πέρα για πέρα άκρως συμφιλιωτικές. Αυτός είναι και ο δεύτερος πιθανός λόγος που τον στηρίζετε. Για τον πρώτο δεν δύναμαι να τον αναφέρω εδώ, λόγω σεβασμού προς το πρόσωπό σας.

  ReplyDelete
 14. Ο ΓΑΠ είναι προσδεμένος στο Αγγλοσαξωνικό άρμα, εκείνο που ασπάζεται την Ελληνοτουρκική συνομοσπονδία του κυριου Κιτσίκη, συνεπώς, είναι λογικό να στηρίζετε τον ΓΑΠ, κύριε Καθηγητά.

  ReplyDelete
 15. Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι η συνομοσπονδία, ΕΠΙΤΑΣΕΙ την καταστροφή του Ελληνικού Εθνοκράτους, κάτι που αναφέρει ο Καθηγητής ουκ ολίγες φορές στα γραπτά του. Ο ΓΑΠ είχε αυτήν ακριβώς την αποστολή το 2009. Από τότε άλλωστε άρχισε και η πραγματική φθορά του κρατιδίου...

  ReplyDelete
 16. Συνεπώς λογικό να τον στηρίζετε κύριε Καθηγητά...

  ReplyDelete
 17. Τώρα, στο μυαλό σας πιστεύω έχετε τη Ζωή σαν την Ελληνική Λεπέν. Εκείνη που στέκεται ικανή να ενώσει τα δύο άκρα ενάντια στο φιλελεύθερο κοινοβούλιο. Και ομιλείτε ορθώς, η Ζωή συμπαθάται μέχρι και από τον Κασιδιάρη!

  ReplyDelete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχετε δίκιο κ. Βουτσινά.

   Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. απέτυχε, διότι εντός της Ε.Ε. είναι αδύνατος η αλλαγή πορείας και η χάραξη πολιτικής, διαφορετικής από τον καπιταλιστικό φιλελευθερισμό της Φραγκικής Δύσεως.

   Το αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση της Le Pen. Δραστική πολιτικο-ιδεολογική αλλαγή πορείας δεν πρόκειται να υπάρξει. Η Le Pen αποδέχεται το πλαίσιο του κοινοβουλευτικού φιλελευθερισμού, τοποθετούμενη στην άκρα δεξιά (ούτε καν στον εθνικιστικό χώρο).

   Για την ουσιαστική αλλαγή πορείας, προαπαιτούμενο αποτελεί η άρση εκτός του πλαισίου του φιλελεύθερου κοινοβουλευτισμού.

   Delete
  2. Ευχαριστώ για τό δίκιο που μου δίνετε..ο όρος φραγκική δύση είναι για μένα αδόκιμος διότι αδικεί την εξυπνάδα μας άλλα και την πνευματική μας διεισδυτικότητα σάν λαού και σάν πολιτισμού. Άσε που πετάει στα σκουπίδια 10 αιώνες μεγάλου πολιτισμού ( καλού ή κακού δεν είναι κει το ζήτημα ) αχ νικολάκη λάο ζημια πόκαμες ωρε,,τελος παντων....οσο για την κα Λεπεν κανετε λάθος δεν τοποθετείται στον ακροδεξιό χώρο,,,άλλοι την τοποθετούν ,,ο δε εθνικισμός δεν υπήρξε ποτε στην Γαλλία η ιστορία της οποίας είναι ίσως μοναδικό παράδειγμα πολυπλοκότητας,κ επικίνδυνων εκπλήξεων..Γιαφτο τσαυιζωμαι με τον λαμπρο κυριο κιτσικη μας διοτι ειναι αδυνατο να αγνοει οτι η Ιστορια αυτης της χωρας δεν ερμηνευεται με τοσο απλουστευτικες και μηχανιστικες ερμηνειες,,,εδω μεχρι και ο μαρξ με το συμπαθειο εσπασε τα μούτρα του ....ο αθρωπος ο πολιτισμενος εχει περισοτερες υποχρεωσεις ποτι δικαιωματα ελεγε ο Μωρας ...
   με εχτιμηση Γεράσιμος

   Delete
  3. Ο όρος «φραγκική Δύση» είναι δόκιμος, και δεν είναι μειωτικός ούτε και προσβλητικός.

   Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε ούτε και να μηδενίζουμε την συμβολή της φραγκικής Δύσεως στον παγκόσμιο πολιτισμό. Τρέφω σεβασμό για την δημιουργική συμβολή της Δύσεως σε πολλούς τομείς (τόσο πολιτισμικούς όσο και τεχνολογικούς).
   Ασφαλώς, υπάρχουν και πάρα πολλά μελανά σημεία (διάλυση Ρωμανίας· ξεκλήρισμα Ίνκας, Μάγιας, Αζτέκων· απόπειρα διάλυσης Κίνας, κτλ).

   Σε ό,τι αφορά το front national εάν δεν είναι ακροδεξιό κόμμα, τότε τι είναι; Σοσιαλιστικό κόμμα, με το Μαρινάκι σε ρόλο «η κόρη μου η σοσιαλίστρια»;

   Το FN είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, με αρκετά στελέχη προερχόμενα από το UMP/LR· όμως, η ιδεολογική ταυτότητα του FN ανιχνεύεται σαφώς στον χώρο της ποπουλιστικής ακροδεξιάς (με ελάχιστα στοιχεία φασισμού).

   Οποιαδήποτε αντιπρόταση εκ μέρους σας είναι ευπρόσδεκτη.
   Δεν το παίζω "φωτεινός παντογνώστης".

   Delete
  4. Εάν το FN ανέλθει στην εξουσία, ένα πιθανό σενάριο είναι ότι -συν τω χρόνω (σε βάθος δωδεκαμήνου)- θα μετατραπεί σε κεντροδεξιό κόμμα.

   Delete
  5. αααχ,,,,ό όρος Δύση είναι πάρα πολύ πολύπλοκος και γίνεται ο κακός χαμος οταν κάποιος προσπαθει να τον προσ δι ορισει,,απο τον Θωμα τον ακινατη μεχρι τον αγραματο Καρλομαγνο και απο τον Καντ μεχρι τον χαιντεγκερ και πρόσφατα τον ανοητον αλλά πανισχυρον Χαντιγκτον....στην Ελλάδα βέβαια τα απλοποιούμε όλλλλλα,και είμαστε ησυχοι...χωρις ναμαι καθολου μα καθολου υπερ αυτου του χωρου βρισκω τις αναλυσεις του Charles Maurras αρκετά ενδιαφερουσες ,,,βεβαια ο ιδιος κατεληξε σε κακα μονοπατια και κακο του κεφαλιου του,οπως και ο πανεξυπνος απογονος του Alain de Benoist (ακροδεξιος κι αυτος, κι αυτος θα παει κακην κακως ενεκα το κακο του τό κεφάλι) ο Κιτσικης τον ξερει σιγουρα διοτι νταραβεριζεται μ αυτους τους χωρους,
   ( πνεματικα εννοω ) κι εδω θα καταληξω ,,,σημερα στην μοδερνα Γαλλια τά καλυτερα πνεματα εχουνε μαζωχτει δυστυχως στην άκρα δεξιά. Το γνωστο μετωπο το οποιο θα γενεί σίγουρα κυβέρνηση είναι ένα κακό κάκιστο αντίγραφο κάποιων υπολειμμάτων της άλλοτε πανίσχυρης πνεματικα άκρας δεξιάς της Γαλλιας. Τά ξερει οοοοοοοολα φτα ο Κιτσικης κι άλλα ακόμα ,,,,αλλα παριστάνει τον κουφό......παμπόνηρος Καρπενησιώτης .
   Ο φιλος του ο Ντουγκιν δεν ξερω ειλικρινα δεν ξερω με τι εφοδια θα μιλησει περι Δυσης κτλπ....ειναι καλος επιστημονας δε λεω αλλα για αλλα θεματα.

   αααα περι Το βασιλειο των φραγκων δε θα μιλησω....ειπαμε πλακιτσα να καμουμε αλλα ας κρατησουμε και νια σοβαροτητα ρε αδερφε,,,μη το ξεφτιλισουμε τελειως ....

   αυτα
   με εχτιμηση
   Γεράσιμος

   Delete
  6. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, κ. Βουτσινά.

   Ομολογώ ότι δεν γνώριζα τίποτε περί Charles Maurras και Alain de Benoist.
   Η παρέμβασή σας θα αποτελέσει για εμένα εφαλτήριο για έρευνα/αναζήτηση και μελέτη σχετικώς με την σκέψη των Maurras και de Benoist.
   Επεσκέφθην την ιστοσελίδα του GRECE (http://grece-fr.com/) και σκοπεύω να διαβάσω περισσότερα.

   Υ.Γ.
   Μου έκαμε εντύπωση που αποκαλέσατε τον κ. Κιτσίκη «παμπόνηρο Καρπενησιώτη». Είστε πολύ ψαγμένος· λίγοι γνωρίζουν ότι η γιαγιά εκ πατρός του κ. Κιτσίκη κατήγετο από το Καρπενήσι. Οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνον τις ρίζες από Λέσβο και Κρήτη του κ. Κιτσίκη, όχι τις ρίζες από Ευρυτανία…

   Delete
  7. Νασαστε καλά για τα καλα σας λόγια ....απλώς έμαθα να διαβάζω τους κλασσικούς με σοβαρότητα και σωφροσύνη...δεν έγινα βέβαια ούτε σοβαρός ούτε σώφρων..νια συμβουλή αν μου επιτρέπετε..μην μπείτε έτσι απότομα στα νερά του Μοράς ειναι σαν το ποταμι τον Λιγηρα...(εκεί κοντά τελείωσε την ζωή του κι ο ίδιος.)
   Εμείς οι μεσογειακοί δεν είμαστε πάντα καλά προετοιμασμένοι για τέτοιες βουτιές....μπείτε πρώτα στο γενικό Ιστορικο πλαισιο..δειτε την εποχη....μιλαμε για την μοναρχικη καραμπινατη ακρα δεξια..μιλαμε για Γαλλια...η πιο παράξενη και ίσως ή πιό επικίνδυνη χώρα..καλο ταξιδι παντως...ο Θεός μαζι σας .

   με εχτίμηση
   Γεράσιμος

   Delete
  8. Makis December 7, 2015 at 11:48 AM
   «ούτε καν ένας στους δυο πολίτες δεν ψήφισε… Το εν λόγω μέτωπο έχει πολλά προβλήματα που δεν φαίνονται».

   Επαληθευθήκατε και επιβεβαιωθήκατε!

   La participation lors du second tour des élections régionales a atteint selon les estimations entre 57,5 à 59 %. Un sursaut très fort par rapport au premier tour, où la participation avait atteint 49,91 %. Cette progression de la participation a été très nette dans l’ensemble des 13 régions : c’est en Alsace Champagne Ardenne Lorraine qu’elle était la plus forte à 17 heures (+ 27,3 %), et dans le Nord-Pas-de-Calais qu’elle était la moins forte (+10,71 %).

   http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/12/13/ce-qu-il-faut-retenir-du-second-tour-des-elections-regionales_4831114_4640869.html

   La présidente du FN s’est inclinée nettement contre le candidat du parti Les Républicains Xavier Bertrand en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Sa nièce Marion Maréchal-Le Pen n’a guère fait mieux en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) contre Christian Estrosi (LR). Les deux femmes étaient confrontées dans leurs régions respectives au retrait des listes socialistes, qui avaient appelé à voter contre elle.
   Mais même dans le cas d’une triangulaire, quand le candidat de la gauche s’est maintenu, le FN n’est pas parvenu à l’emporter. En Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Florian Philippot obtient sensiblement le même score qu’au premier tour, loin derrière Philippe Richert (Les Républicains). Sophie Montel non plus n’a pas réussi à profiter de cette configuration face à la candidate de gauche Marie-Guite Dufay (PS) et à la tête de liste de la droite François Sauvadet (UDI).
   Durant l’entre-deux-tours, Marine Le Pen avait assuré que son parti disposait de réserves de voix parmi les abstentionnistes et les « patriotes ». Ce second tour des élections régionales démontre que ces réserves sont en réalité minces pour le parti d’extrême droite. Anticipant un éventuel zéro pointé, Mme Le Pen avait livré une violente diatribe contre le « système », jeudi, lors de son dernier meeting de campagne. Un argument qui n’empêchera pas le parti de se poser la question de la stratégie à adopter à l’avenir en vue du second tour.
   « Ce soir, c’est le mensonge et la malhonnêteté qui l’a emporté. On a tout le système médiatique, les grands de ce monde, les biens pensants contre nous, se plaint Steeve Briois, maire d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Nous avons subi une campagne de haine, de mensonge.»

   http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/12/13/le-fn-ne-remporte-aucune-region_4830967_4640869.html

   Delete
  9. 6 στους 10 πολιτες στην σημερινη Γαλλια δεν εμπιστευωνται ουτε αριστερα ουτε δεξια άααα και κατι να γελασουμε ( εννοειται οτι δεν θα το βρειτε στην φυλλαδα που λεγεται λε μοντ) αληθεια ποσα φυλλα πουλαει σε μια χωρα 60 εκατομυριων ; οσα και η εξορμηση του πασοκ και δεν κανω πλάκα ) τα 2 τριτα των κοινοβουλευτικών τής Γαλλιας έχουν ποινικο μητρωο....

   Delete
 19. Ο εθνικομπολσεβικισμός δεν δύναται να ανέλθει στην εξουσία και να εδραιωθεί διά μέσου των υπαρχόντων κοινοβουλευτικών συστημάτων.

  Μόνον με ένοπλη επανάσταση μπορεί να εγκαθιδρυθεί και να μακροημερεύσει (δώστε έμφαση στο ρήμα μακροημερεύω) ο εθνικομπολσεβικισμός.
  Όσες εκλογές και να κερδίσει η Le Pen, όσο ο φιλελεύθερος κοινοβουλευτισμός θέτει τους κανόνες του «παιχνιδιού», ο εθνικομπολσεβικισμός δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί.-

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα ήθελα να προσθέσω, επίσης, ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εγκαθίδρυση εθνικομπολσεβικιστικού, φασιστικού/εθνικοσοσιαλιστικού, ή κομμουνιστικού καθεστώτος είναι αδύνατος.
   Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Ε.Ε. έχει εξελιχθεί και δομηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον φιλελευθερισμό να είναι μετά βεβαιότητος αδύνατος.
   Η Ε.Ε. είμαι μία φιλελεύθερη φυλακή [σχήμα οξύμωρον]. Για την ακρίβεια, η Ε.Ε. είναι μία φιλελεύθερη, χρυσή (λόγω του ευρώ), φραγκική φυλακή.

   Εθνικομπολσεβικισμός, κομμουνισμός, ή φασισμός/εθνικοσοσιαλισμός είναι αδύνατον να ευδοκιμήσουν εντός της σημερινής Ε.Ε.

   Για να κατορθώσει μία ευρωπαϊκή χώρα να εγκαθιδρύσει πολιτικο-ιδεολογικό σύστημα διακυβερνήσεως διαφορετικό του φιλελευθερισμού, θα πρέπει πρώτα να αποχωρίσει από την Ε.Ε.
   Προϋπόθεση και πρώτο βήμα αποτελεί η έξοδος από την Ε.Ε., όλα τα υπόλοιπα έπονται…

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Θα στενοχωρήσω ορισμένους, αλλά στο θέμα της Ε.Ε. και του ευρώ ο Δ. Κουτσούμπας είναι ασυγκρίτως πιο τίμιος σε σύγκριση με τον Ν. Μιχαλολιάκο.

   Τι εννοώ;

   Ο Κουτσούμπας έχει δηλώσει κατ’ επανάληψιν στην Βουλή ότι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της εθνικής παραγωγής (πρωτογενής/αγροτικός και δευτερογενής/βιομηχανικός τομέας) είναι η έξοδος τόσο από την Ε.Ε. όσο και από την ζώνη του ευρώ.
   Εντός Ε.Ε. και ευρώ, λέει ο Κουτσούμπας, είναι απραγματοποίητη και ανεδαφική η επιδίωξη ανάπτυξης αξιόλογης ελληνικής βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής.

   Ο Μιχαλολιάκος έχει προβεί κατά καιρούς σε διάφορες αλληλοαναιρούμενες και άκρως αντιφατικές δηλώσεις.
   Επί παραδείγματι, τον Δεκέμβριο του 2014 δήλωνε «Καλύτερα δραχμή παρά υποταγή» (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/kalutera-drachmh-para-upotagh-arthro-tou-n.-g.-michaloliakou1), και τον Μάιο του 2015 δήλωνε «ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ. ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Για εμάς δεν ισχύει το “ευρώ πάση θυσία”, γιατί πάνω από το χρήμα, πάνω από την κτηνωδία του καταναλωτισμού ευρίσκονται άλλες άξιες όπως Πίστη, Πατρίδα, Φυλή, Πολιτισμός, Παράδοση, Έθνος!» (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/eurw-pash-thusia75-arthro-tou-n.-g.-michaloliakou).

   Ψέματα...

   Έκτοτε, ο Μιχαλολιάκος έκαμε μία κωλοτούμπα, την οποία θα ζήλευαν τόσο η Νάντια Κομανέτσι όσο και ο Ιωάννης Μελισσανίδης.

   Η σημερινή θέση του Ν. Μιχαλολιάκου είναι ότι «αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να βγούμε από το ευρώ, το οποίο άλλωστε το έχουμε πληρώσει, είναι και δικό μας νόμισμα. Αυτό που πρέπει να επιμείνουμε και να πιέσουν οι κυβερνήσεις την Ευρώπη είναι να αφήσουν την Ελλάδα να γίνει ξανά παραγωγική χώρα και να πάψει να είναι χώρα παροχής υπηρεσιών, όπως μας κατάντησαν» (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/sunenteujh-n.-g.-michaloliakou-sthn-efhmerida-paraskhnio).
   Αναλυτικότερα, «Η δραχμή είναι εθνικός τελικός στόχος, αλλά όχι τώρα. Για να υπάρξει εθνικό νόμισμα θα πρέπει να υπάρχει αυτάρκης εθνική παραγωγή. Η Ελλάδα έχει κατεστραμμένη εθνική παραγωγή άρα δεν μπορεί να έχει εθνικό νόμισμα. Η Ελλάδα δεν έχει επιλογή αυτή την στιγμή. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ευρώ και με σκληρούς όρους» (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/nikolaos-michaloliakos-sto-bankingnews.gr).

   Λοιπόν, εν προκειμένω, ο Κουτσούμπας λέει την αλήθεια και ο Μιχαλολιάκος ψεύδεται απροκαλύπτως, εν πλήρει γνώσει και συνειδήσει.
   Εντός Ε.Ε. και ευρωζώνης η Ελλάδα δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να αναπτύξει ανεξάρτητη, αυτοδύναμη και αυτάρκη εθνική παραγωγή, όπως αυτή των δεκαετιών του 1950 και του 1960.
   Η αποχώρηση από την φραγκική Ε.Ε. αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για να σταθεί η Ελλάς όρθια στα πόδια της.

   Φυσικά, όταν ο Μιχαλολιάκος διατείνεται ότι «Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ευρώ και με σκληρούς όρους», τότε είναι σαφές σε τι είδους (εγχώρια και εξωχώρια) συμφέροντα κλείνει με νόημα το μάτι.

   Busted…

   Όσο για την παράκλησή του «να αφήσει η Ευρώπη την Ελλάδα να γίνει ξανά παραγωγική χώρα και να πάψει να είναι χώρα παροχής υπηρεσιών, όπως μας κατάντησαν» είναι εκτός τόπου και χρόνου.
   Οι Φράγκοι ΠΟΤΕ δεν θα μας αφήσουν να γίνουμε παραγωγική χώρα.
   Στην διεθνή πολιτική δεν χρησιμοποιείς παρακλήσεις. Παρακλήσεις χρησιμοποιούν μόνον οι επαίτες γραικύλοι· όχι οι υπερήφανοι Ρωμηοί.-

   Υ.Γ.
   Η μελέτη του Α.Σ.Κ.Ε. υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα στην ΕΟΚ-ΕΕ: Η αποχώρηση από την ΕΕ όρος επιβίωσης και προόδου» (http://www.aske.gr/site/images/pdfs/aske4/aske-4.pdf) είναι αξιόλογη και αξίζει να μελετηθεί μετά μεγίστης προσοχής.

   Delete
  5. Από το «την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν πέτρες» (https://www.youtube.com/watch?v=QqcFk8XJS3Q) στο «Η Ελλάδα δεν έχει επιλογή αυτή την στιγμή. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ευρώ και με σκληρούς όρους» (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/nikolaos-michaloliakos-sto-bankingnews.gr) = ψευδο-λεονταρισμοί της αρμάτας του Μπρανκαλεόνε.

   Delete
  6. «Ὁ [Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς], δυσπιστῶντας πὼς ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναγεννηθῇ μὲ οἱονδήποτε τρόπο ὁ Ἕλλην γραικύλος, ἔδωσε στὸν ἑαυτό του τὸν ῥόλο τοῦ ἡγέτου τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς καὶ ἐπέτυχε αὐτὸ ποὺ εἶχαν ἀποτύχει νὰ ἐπιβάλουν οἱ ἡγέτες τῆς δυτικῆς παρατάξεως τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ Βυζαντίου: νὰ ἐντάξῃ τὸν Ἕλληνα χειροπόδαρα στὸ φραγκικὸ πολιτικὸ σύνολο τῆς ΕΟΚ. [...] Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Καραμανλῆς δὲν ἐδίστασε νὰ πάῃ στὸ Ἄαχεν τῆς Γερμανίας γιὰ νὰ ἀποδεχθῇ τὸ βραβεῖο Καρλομάγνου. Ἐὰν ἔβγαιναν ἀπὸ τὸν τάφο τους οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες τοῦ Θ΄αἰῶνος καὶ ἔβλεπαν τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες νὰ γίνονται ὑπήκοοι τοῦ Καρλομάγνου, τί θὰ ἔλεγαν; Θὰ ἔβλεπαν στὶς 9 Νοεμβρίου 1988, τὸν Χρῆστο Σαρτζετάκη, πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, παρέα μὲ τὸν προκάτοχό του Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Κύπρου Βασιλείου, νὰ προσκυνοῦν τὸν πνευματικὸ συνεχιστὴ τοῦ Καρλομάγνου, τὸν ἀποκαλούμενο "πατέρα τῆς Εὐρώπης" Jean Monnet, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεταφορᾶς τῶν λειψάνων του στὸ Πάνθεον τῶν Παρισίων. Καὶ ὁ Χίτλερ γιὰ νὰ προσδέσῃ στὴν Εὐρώπη τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, συνεκρότησε μία μεραρχία Εὐρωπαίων ὁπλιτῶν SS τὴν ὁποία ἀπεκάλεσε χαρακτηριστικὰ μεραρχία Καρλομάγνου».

   http://endiameseperioche.blogspot.gr/2012/05/1821-1996_28.html

   Delete
  7. Τα ενδογενή προβλήματα του Λ.Σ./Χ.Α. είναι δύο:

   α) Η οικογενειοκρατία, ο προσωποπαγής χαρακτήρας του κόμματος, και η έλλειψη ιδεολογικής συνοχής και συνέπειας σε ζέοντα θέματα.

   β) Η έλλειψη και η αδυναμία προσέλκυσης ικανών στελεχών, ελέω καχυποψίας, φόβου και φθόνου.
   Σε προηγούμενη ανάρτηση, ο κ. Κιτσίκης είχε διαπιστώσει ότι η Χ.Α. δεν διαθέτει στελέχη ικανά αφ’ ενός να αναλάβουν την χάραξη μακρόπνοης, συνθετικής εξωτερικής πολιτικής και αφ’ ετέρου να τηρήσουν λεπτές ισορροπίες. Είχε απόλυτο δίκιο.

   Delete
  8. Στο παρελθόν έχω επισκεφθεί διάφορες τοπικές οργανώσεις (Τ.Ο.) του Λ.Σ./Χ.Α.

   Σε παλαιά επίσκεψή μου στα γραφεία της Τ.Ο. Αθηνών, είχα γνωρίσει μία (λεπτή, με χαρακτηριστικά μαύρα μαλλιά) κοπελίτσα ονόματι Βέτα (Ελισάβετ) Ανδρή, η οποία δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει ούτε να γράψει ένα κείμενο της προκοπής. Παντελώς αστοιχείωτη…

   Φαντασθείτε την έκπληξή μου, όταν έμαθα ότι η συγκεκριμένη λυγερόκορμη κοπελίτσα έχει αναλάβει σημαίνοντα ρόλο εντός της Χ.Α. [είναι υπεύθυνη για τις κοινωνικές δράσεις και την διανομή τροφίμων], κατεβαίνει υποψήφια στις εκλογές, και αρθρογραφεί στην Ελεύθερη Ώρα (http://www.elora.gr/portal/to-proto-thema/4827) διηγούμενη προφητείες…

   Εάν περιμένουμε από στελέχη αυτού του επιπέδου να σώσουν την Ελλάδα από την παρακμή, τότε, συγγνώμη, αλλά σωτηρία δεν υπάρχει.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
 20. Eμενα στα γραπτα του κου Κιτσικη με ενδιαφερει πολυ να βρω κατι αλλο. 1) Τις φιλομοναρχικες ριζες του γαλλικου ποπουλισμου 2) τη διαφορα ελληνικου και γαλλικου φιλομοναρχισμου.

  Απο κει και περα ειναι θεμα προσωπικων ερευνων, δεν μπορει να μας τα σερβιρει ολα ο κος Κιτσικης μαγειρεμενα, ευπεπτα και υγιεινα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή, και τα δύο ζητήματα που θέτεις είναι κρίσιμα και ενδιαφέροντα.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. επιτρέψατε μου μια ακόμη παρέμβαση..ίσα για να τροφοδοτούμε τον διάλογο..τι σημαίνει ποπουλισμος; απλά καθε φορα που τα συμφέροντα του Κεφαλαιου (οπως τον ορισαν Μαρξ και Ενγκελς κι όχι οι αγράμματοι μαρξιζωντες) αμφισβητούνται σοβαρά και συγκροτημένα απο την εργατική τάξη..Δεν υπήρξε ποτέ ποπουλισμος στην Γαλλια ...Σας παραπέμπω άλλωστε στο Κλασσικό έργο του Μαρξ 1848 αν θυμάμαι καλα, Οι Ταξικοί αγώνες στην Γαλλια.

   «Από δω και μπρος θα κυριαρχούν οι τραπεζίτες». Ο Λαφίτ είχε προδώσει το μυστικό της επανάστασης.

   Η μοναρχια στην Γαλλια τελειωσε τον φλεβαρη του 1871 ..διαβαστε τα πομνημονευματα του σφαγεα της κομμουνας Τιερ..αφτος τους παροτρυνει να μπουν σε νεο κυκλο Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΟΥΛΗ ΜΕ 680 ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥς Σ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 700 ΒΟΛΕΥΤΩΝ ,,,ειπατε τιποτις;

   Η Διαφορα ελληνικου και γαλλικου μοναρχισμου ; γιατι; υπαρχει κανένας παρραλληλισμός ; και που;

   το λεω απο το 2009 το ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ...αλλα τι να λεμε τάπε ο γερο Κάρολος οοοοολα οσοι εχετε ματια ανοιχτα διαβαστε τα θα τά δειτε.

   ηΓλλια ειναι ενα μυστηριο εθνος ρεμπελων και ανυποτακτων ειναι ενα μειγμα πρωτοκομουνιστων Γερμανικων φυλλων και ανυποτακτων αγροτων...ειναι στην κουλτουρα της η επανασταση η αμφισβητηση του κρατους....τωρα εξηγειται γιατι την διαλυουν δημογραφικα ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ,,,ΑΠΟ ΤΟ 1970...

   Εξ ολων τουτω εγω βγανω το συμπερασμα αγαπητα αδέρφια (θα στεναχωρησω τον Νεστορα μας τον κυριο Κιτσικη αλλα τι να καμω ο μαυρος ετσι τα γλέπω) οτι η Κυρια Λεπέν ειναι απλως ο Τσίπρας της μεγάλης αυτής χώρας η οποια τελεί υπο κατεδαφιση απο τους προδοτες και τους δωσιλογους ( το μονο κοινο σημειο που γλέπω με την ελλάδα ) αααα ο ελληνικος λαος ηταν ρεμπελος κάποτε κατι ξυπολητοι σάν τον παπου μου ξεφτιλησαν 15 Γερμανικες μεραρχιες,,,,,σημερα ολοι καθομαστε σουζα μπροστα σενα καθηκι σάν το ΣΟΪΜΠΛΕ ..τι αλλο να πω;
   αααα ακουγωντας τα αποτελεσματα των περιφερειακω κυρικη βραδυ.....Δεν προκειται να υπαρξει εθνομπολσεβικισμος στην Ρωσία....δεν το λεω γω κυριε Κιτσικη το λεει ο Ντουγκιν Πουτιν εναντιον Πουτιν...
   αυτα ....να σας εχει ο Θεός καλά
   με χτίμηση
   Γεράσιμος

   Delete
 21. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΚΙ' ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΕΨΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΚΘΕΙΑΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ!. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΗΛΩΝΩ "ΚΙΤΣΙΚΙΚΟΣ" ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΟΥ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΕΣ ΜΑΣ!.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κάποιος τα λεγόμενα υπό του κ. Κιτσίκη.

   Delete
 22. Το προβλημα με ολα αυτα τα κινηματα μικροαστικου χαρακτηρα ειναι οτι δεν θενε ναναι ουτε με τους νικητες, ουτε με τους χαμενους, και ετσι μονο σαν αντιδραση σε κατι μπορουν να αναπτυχθουν. Το προβλημα με αυτα τα κινηματα ειναι οτι δεν θελουνε να νικησουνε, γιατι δεν μπορουνε να φανταστουνε τι υπαρχει μετα τη νικη. Mπορουνε να φανταστουνε μονο τι υπαρχει πριν την ηττα.

  ReplyDelete
 23. Ο κ. Συρμακέζης πού έχει χαθεί;

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 25. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΤΕΝΕΣ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΦΕΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ!. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!.

  ReplyDelete
 26. Λεει ο κος FrGr Για να κατορθώσει μία ευρωπαϊκή χώρα να εγκαθιδρύσει πολιτικο-ιδεολογικό σύστημα διακυβερνήσεως διαφορετικό του φιλελευθερισμού, θα πρέπει πρώτα να αποχωρίσει από την Ε.Ε.
  Προϋπόθεση και πρώτο βήμα αποτελεί η έξοδος από την Ε.Ε., όλα τα υπόλοιπα έπονται…

  O δε κος Πανίκας λεει για τα ενδεχομενα οφελη συνεργασιας Ελλαδος-Ιραν. Ερωτω.

  Μηπως ο φιλελευθερισμος ειναι εκεινο το συστημα το οποιο θεμελιωνεται στην εννοια της ωφελειας ;

  ReplyDelete
 27. Σύμφωνοι Πανίκα, θὰ ἀνταποκριθῶ προσεχῶς στὸ αἴτημά σου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. "Μηπως ο φιλελευθερισμος ειναι εκεινο το συστημα το οποιο θεμελιωνεται στην εννοια της ωφελειας ;"

  Ἄν ὠφέλεια ἰσοδυναμεῖ μέ τό ἀέναο κυνήγι τοῦ - πάσης φύσεως καί ὄχι μόνον οἰκονομικοῦ - κέρδους, τότε ναί...

  ReplyDelete
 29. Α, μπραβο. Εαν χοντρικα το θεσουμε ετσι, οτι ο φιλελευθερισμος συμβαδιζει με το αεναο κηνυγι του κερδους,ανακαλυπτω οτι στη Διακηρυξη των Δικαιωματων του Ανθρωπου και του Πολιτη του 1789 λεγεται το εξης φοβερο και τρομερο

  ARTICLE PREMIER. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

  ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ. Οι ανθρωποι γεννιουνται και παραμενουν ελευθεροι και ισοι σε δικαιωματα. Οι κοινωνικες διακρισεις ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ.

  Προσοχη - οχι ΔΕΝ μπορουν να θεμελιωθουν κοινωνικες διακρισεις.

  ...ερωτω λοιπον. ΠΟΙΟ συστημα ΔΕΝ ειναι φιλελευθερισμος ;

  ReplyDelete
 30. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ KONSTANTI!. ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΦΩΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ!.

  ReplyDelete
 31. Μεταφερω τα εξης απο το βιβλιο του CYRIL MANGO, Βυζαντιο, η Αυτοκρατορια της Νεας Ρωμης, Αθηνα, 1989, ΜΙΕΤ, σ. 258.

  [...] Αφου [...] οι περισσοτεροι ανθρωποι ηταν πολυ αδυναμοι η πολυ οκνηροι για να ακολουθησουν [...] το δυσκολο μονοπατι [του μοναχισμου] ειχε οριστει ενας τροπος ζωης μεσα στην κοινωνια. Η βασικη αρχη του ηταν η ταξις (κοσμος, ευταξια). Ο Θεος ειχε διαταξει του συμπαν με ΕΥΤΑΞΙΑ και επιθυμει οι ανθρωποι να ζουν με τον ιδιο τροπο.[...]

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 33. Αν ανταλλαξετε τωρα μεταξυ τους τις λεξεις ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ και -ταξις- τα κειμενα που περιγραφουν τη φιλελευθερη κοινωνια και τη μεσαιωνικη Βυζαντινη κοινωνια αρχιζουν και μοιαζουν.

  ReplyDelete
 34. Αν τα ενωσουμε μαλιστα εχουμε το εξης ωραιο.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Οι ανθρωποι γεννιουνται και παραμενουν ελευθεροι και ισοι σε δικαιωματα. Οι κοινωνικες διακρισεις ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. Αφου οι περισσοτεροι ανθρωποι ΕΙΝΑΙ πολυ αδυναμοι η πολυ οκνηροι για να ακολουθησουν το δυσκολο μονοπατι του μοναχισμου, οριΖΟΥΜΕ τον ΕΞΗΣ τροπο ζωης μεσα στην κοινωνια. Η βασικη αρχη του ειναι το ΚΕΡΔΟΣ. Ο Θεος εχει διαταξει του συμπαν με βαση το ΚΕΡΔΟΣ και επιθυμει οι ανθρωποι να ζουν με τον ιδιο τροπο. [Προσθετω απο το κειμενο του ΜΑΝGO αλλαζοντας τις εννοιες που ειπαμε] Τηρωντας την αρχη του ΚΕΡΔΟΥΣ τοσο στις κοινωνικες σχεσεις οσο και στον ιδιωτικο τομεα, συμμορφωνομαστε με την αρμονια του συμπαντος. Παρα τις εγγενεις ατελειες της, η ζωη αποκτα καποια ομοιοτητα με την ουρανια. [...]

  ReplyDelete
 35. Ας πουμε τωρα οτι το αμεσως προηγουμενο κειμενο αποδιδει το πνευμα του φιλελευθερισμου. Οπως τα λεει παραπανω ο ος Fr Gr, προτου ο κος Μιχαλολιακος κανει την κωλοτουμπα του, ελεγε τα εξης. ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ. ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΟ ΧΡΗΜΑ.Ομως Χρημα παει να πει αυτο που χρειαζεται, το απαραιτητο. Πανω απο το απαραιτητο τι ειναι ; Το κερδος δεν ειναι ; Μηπως λοιπον ΕΘΝΟΣ και ΚΕΡΔΟΣ ηταν ταυτοσημα, στη σκεψη του κου Μιχαλολιακου, πριν την κωλοτουμπα, η μηπως μαλιστα ειναι ταυτοσημα ανεξαρτητως κωλοτουμπης και ανεξαρτητως κου Μιχαλολιακου ;

  ReplyDelete
 36. Ποιά κωλοτούμπα ρε?? Είσθε με τα καλά σας όλοι? Ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο! Τώρα με μηδέν οικονομία εάν βγούμε τελείωσε! Να την φτιάξουμε πρώτα με το σχέδιο Σόιμπλε, δηλαδή παίρνουμε 500δις. και φτιάχνουμε οικονομία. Το χρέος διαγράφεται. Τί άλλο θέλετε? Ποιά κωλοτούμπα? Σαν τον εργατοπατέρα με τα Ρόλεξ, τον Κουτσούμπα θα ήταν νομίζατε...

  ReplyDelete
 37. Απο το ιδιο βιβλιο του Mango. [...] Η μεγαλυτερη γκαφα του Αλεξιου Α Κομνηνου ηταν η παραχωρηση στη Βενετια (το 1082 η το 1092) εμπορικων διευκολυνσεων στην Κων.πολη και αλλες 32 πολεις [...] με πληρη απαλλαγη απο τους δασμους. [ προσοχη ] Με την πραξη αυτη το οικονομικο μελλον της αυτοκρατοριας υπονομευτηκε μια για παντα. ο.π., σ.75.

  ReplyDelete
 38. Όχι διότι για τα επόμενα 100 χρόνια, οι Κομνηνοί ανεκατέλαβαν το 75% των εδαφών του 1025μ.Χ. Το 1180μ.Χ. η Ρωμανία είχε τέτοια σημαντική εξουσία στα Βαλκάνια, που είχαν να δουν από τον Ηράκλειο.

  ReplyDelete
 39. Η ουσια δεν ειναι αυτη. Η ουσια ειναι οτι μαζι με το νομισμα νοθευτηκε το πνευματικο στηριγμα της αυτοκρατοριας, που ηταν η θρησκεια. Η υποτιμηση του νομισματος ειναι αντανακλαση του πνευματικου κλονισμου της αυτοκρατοριας.

  ReplyDelete
 40. Πολύς λόγος έχει γίνει στο παρόν ιστολόγιο περί προφητειών (στην πραγματικότητα ψευδο-προφητειών).

  Εκτός από τους γνωστούς ψευδο-προφήτες (κυρίως ιερωμένους), έχει υπάρξει και ένας άγνωστος στο ευρύ κοινό «προφήτης», ο «προφήτης της Γκιώνας»!

  [παύση· σιγή· απορία· προβληματισμός· φαντάζομαι τον κ. Κιτσίκη να αναρωτιέται: τι έγινε, ξαφνικά ο Fr Gr επίστευσε εις τας προφητείας; Μήπως μας εμπαίζει; Τι συμβαίνει, διάολε;]

  Ο «προφήτης της Γκιώνας» ήτο ο (αείμνηστος) ταγματάρχης (ήρως της Κύπρου) Σταύρος Μπένος.
  Διαβάστε την ακόλουθη συγκινητική, γλαφυρή και παραστατική αφήγηση: http://freantles.blogspot.gr/2012/07/blog-post.html

  Φυσικά, ο ταγματάρχης Μπένος δεν ήτο ούτε ορθόδοξος προφήτης ούτε υποφήτης του Δωδωναίου Διός.
  Απλώς, είχε γνώση του τι συνέβαινε στην πολιτική και στρατιωτική ζωή της Ελλάδος, γνώριζε τα παρασκήνια, είχε καλή και έγκυρη πληροφόρηση εκ των έσω, και, ως εκ τούτου, μπορούσε να προβλέψει (με την ψυχρή λογική) τι θα συνέβαινε σε αυτόν τον δύσμοιρο τόπο.

  Αιωνία του η μνήμη!

  ReplyDelete
 41. Τα παρακατω ειναι διαισθητικα. Αυτα που διαπιστωνει ο Frgr στη Χρυση Αυγη ειναι τα χαρακτηριστικα ολων των ελληνικων πολιτικων κομματων απο την εποχη της Τουρκοκρατιας, συμφωνα με την αναλυση του Τζων Πετροπουλος, Πολιτικη και Συγκροτηση κρατους...κλπ. εκδ. ΜΙΕΤ.

  Αυτο που ισως δεν εχουμε καταλαβαβει ειναι οτι η επανασταση δεν εθεσε τελος στην Τουρκοκρατια αλλα ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ την Τουρκοκρατια. Αυτη τη στιγμη που μιλαμε βρισκομαστε υπο οθωμανικο καθεστως. Η Ελλαδα ειναι μια διαφιλονικουμενη ζωνη μεταξυ Οθωμανων και Φραγκων. Και εμεις ειμαστε στην κοσμαρα μας επειδη μας εχουνε φαει τα δογματικα.

  Εγω πιστευω πως καλα κανουμε και ειμαστε στην κοσμαρα μας, αλλα μη νομιζουμε κιολας πως υπαρχει αλλη κοινωνικη και πολιτικη οργανωση για μας απο το Βυζαντιο. Ολοι οι αναλυτες της Ακροδεξιας στη Δυση παντα την εξηγουνε την Ακροδεξια σαν μερικη Αντεπανασταση, δηλαδη σαν επιθυμια επιστροφης στη μεσαιωνικη θεοκρατια. Ειναι αστειο να νομιζουμε οτι γινεται ποτε να συμπεσουν η δυτικη με την ορθοδοξη θεοκρατια. Αλλα και να συμπιπτανε, δεν υπαρχει θεοκρατικο καθεστως που να μην βασιζεται στην πρωτογενη παραγωγη, δηλαδη τη γεωργια και τιποτα παραπανω η παρακατω. Να εισαι εμπορικο εθνος και να θες Θεοκρατικο καθεστως ειναι ανωμαλια, και αυτη ακριβως ειναι η ανωμαλια του φιλελευθερισμου. Διοτι η γεωργια υποκειται καταναγκην στον χρονο των εποχων, ενω η αρχη του κερδους ειναι μια χρονικη ανωμαλια, μια επιταχυνση της παραγωγης η της διανομης προκειμενου να επιτευχθει το κερδος. Τα κινηματα που υιοθετουν αυτη την επιταχυνση, κι ας λενε οτι στρεφονται κατα του φιλελευθερισμου, ειναι φιλελευθερισμος με φερετζε. Αυτη η επιταχυνση ουσιαστικα ειναι η αρπαγη της παραγωγης απο μιαν εκτεταμενη, διασπαρτη επικρατεια, που αδυνατει να τη φυλαξει καλα μια κεντρικη εξουσια, εν τω προκειμενω, σε μας, η Ρωμαικη η Βυζαντινη. Η Δυση ειναι ενας τετοιος παρασιτικος οργανισμος, που κανει επιδρομες σε τακτα διαστηματα, και τα πολιτικα κομματα στην Ελλαδα το γυρισανε στο Φραγκικο απο τον καιρο της Επαναστασης διοτι ειναι και αυτα καταναγκην παρασιτικα.

  Το προβλημα μας ειναι ΕΝΑ - το οτι χασαμε την πολιτικη εξουσια και απο τους Φραγκους και απο τους Τουρκους διοτι χασαμε την ΠΙΣΤΗ μας, δηλαδη σκονταζαμε σε ανυπερβλητες αντιφασεις του εσωτερικου μας ειναι. Χωρις αυτην την πιστη δεν γινεται αναδιαταξη της οικονομιας, και ας γινουν δεκα πενταχρονα πλανα στη σειρα. Διοτι η γεωργικη παραγωγη προυποθετει και την αναλογη πνευματικη συγκροτηση που θα επιτρεψει στον καρπο να κανει τον κυκλο του και να αφησει και ενα περισσεμα για τον ανθρωπο. Η νεολιθικη επανασταση ειναι η μεγαλυτερη επανασταση στην ιστορια της ανθρωποτητας, και ακομη πιο μεγαλη ισως ηταν η χριστιανικη αντεπανασταση, που προτεινε επιστροφη στο τροφοσυλλεκτικο σταδιο, δηλαδη αφεμα στα χερια του Θεου. Γινετε σαν τα παιδια ! Το ερωτημα ηταν παντοτε αν αυτη η νοοτροπια ειναι παρασιτικη. Εγω πιστευω πως οχι.

  Το Βυζαντιο φαινεται δεν μπορουσε να αποφασισει αναμεσα στα δυο και το εφαγε το τριτο, δηλαδη το πλιατσικο. Ο καθενας ας διαλεξει στρατοπεδο. Αλλα μη νομιζουμε οτι θα φτιαχτει ποτε το Ρωμεηκο απο πεντεξη πελατειακα κομματα, που ζουν ακομη στην Τουρκοκρατια. Ακομα λιγοτερο θα φτιαχτει απο ενα κινημα, διοτι τα κινηματα διεκδικουν, αρα διεκδικουν απο μια κεντρικη εξουσια. Αν παλι θελουν να καταλαβουν την κεντρικη εξουσια, ειναι φιλελευθερα. Κατι ηξερε ο Μεττερνιχ που δεν ηθελε να κουνιεται φυλλο στην Ευρωπη. Μονον ελεω Θεου, παιδια, ελεγε. Τα αντιδραστικα κινηματα φαινονται σαν συνδυασμος Ναπολεοντα και Μεττερνιχ, και γι αυτο δειχνουν καταδικασμενα εκ των προτερων. Ειναι σαν να ονειρευονται το Βατερλω.

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete