Jan 12, 2014

84 - Τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς δημοσιογράφους

84 - Τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς δημοσιογράφους

Γιὰ τοὺς πολιτικοὺς δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀσχολεῖται κανείς. Ἡ σήψη τοῦ ἐπαγγέλματος εἶναι τόσο γνωστὴ ὥστε μία ἐπιπλέον καταδίκη τους δὲν προσθέτει τίποτα. Γιὰ τοὺς δημοσιογράφους ὅμως ποὺ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς παριστάνουν τὶς ἀθῶες περιστερές,  πρέπει νὰ ἐπέλθῃ ὁ πέλεκυς. Στὴν δημοσιευμένη στὰ γαλλικὰ κλασσικὴ πλέον διδακτορική μου διατριβὴ στὴν Σορβόννη, μὲ τίτλο "Προπαγάνδα καὶ Πιέσεις στὴν Διεθνῆ Πολιτική" (Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις τῆς Γαλλίας, 537 σελίδες), ἐπαρουσίαζα μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὸ εὖρος τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς δουλικότητος πρὸς πᾶσαν ἐξουσίαν τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν δημοσιογράφων.

Ὁ δημοσιογράφος, ἐὰν θέλῃ νὰ τοῦ ἔχῃ ὁ κόσμος ἔστω καὶ τὴν ἐλαχίστη ἐκτίμηση ἔχει νὰ διαλέξῃ μεταξὺ δύο τοποθετήσεων στὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου του: Εἴτε νὰ κρατᾷ ἔναντι τῆς ἐξουσίας μία στάση αὐστηρῶς οὐδέτερη, εἴτε νὰ ἐπικρίνῃ τὸ κατεστημένο καὶ νὰ ὑποστηρίζῃ τοὺς ἀντιεξουσιαστές, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν κοινωνία ἀπὸ οἱαδήποτε καταπιεστικὴ ἐξουσία. Ἀντ' αὐτοῦ καταφέρονται μετὰ μανίας κατὰ τῶν ἀγωνιστῶν ἀντιεξουσιαστῶν μὲ ἀνεπίτρεπτες ἐκφράσεις τῶν ὁποίων ἡ ὀλιγώτερο ἀκραία εἶναι νὰ χαρακτηρίζεται ἡ ἐκφορὰ τοῦ λόγου τῶν ἀντιεξουσιαστῶν ἀγωνιστῶν ὡς "παραλήρημα"!

Βεβαίως καὶ ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις, ὅπως αὐτὴ τοῦ ἐντίμου δημοσιογράφου τοῦ Ἡρακλείου Γεωργίου Σαχίνη, τῆς TVΚρήτη, ποὺ πάντα τιμᾷ τὸ δημοσιογραφικὸ ἐπάγγελμα, ἀλλὰ ἡ ἀμορφωσιὰ καὶ ἡ δουλικότητα τῶν περισσοτέρων δικαιολογεῖ ὄχι ἁπλῶς τὴν ἐχθρότητα τοῦ κόσμου ἐναντίον τους ἀλλὰ ἕνα ἔντονο μῖσος ποὺ σὲ περιόδους ἐπαναστατικῆς ἐξάρσεως δύναται νὰ στραφῇ βιαίως κατὰ τῆς σωματικῆς τους ἀκεραιότητος.  Στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ἀκόμη καὶ πολὺ ἀργότερα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μπολσεβικικῆς Ἐπαναστάσεως, τὸ μένος τοῦ κόσμου ἐστρέφετο ἰδίως κατὰ τῶν πολιτικῶν  καὶ τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ἐπειδὴ οἱ δημοσιογράφοι δὲν εἶχαν ἀκόμη πάρει τόσο μεγάλη θέση, στὶς στρατιὲς τῶν δούλων τοῦ κατεστημένου. Σήμερα ὅμως τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ γνώμη μου, ὡς καθηγητοῦ Πανεπιστημίου πολλῶν γενεῶν δημοσιογράφων στὸ Ἐξωτερικό, εἶναι ὅτι πρέπει οἱ πλέον γενναῖοι ἐξ αὐτῶν νὰ ἀψηφίσουν τὰ ἀφεντικά τους καὶ εἴτε νὰ παραμείνουν αὐστηρὰ οὐδέτεροι εἴτε νὰ πάρουν θέση κατὰ τοῦ κατεστημένου, οἱουδήποτε κατεστημένου.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 12 Ἰανουαρίου 2014  

2 comments:

 1. Ἀξιότιμε κ. καθηγητά, χαίρετε, χρόνια πολλά καί καλή χρονιά

  Εἰς ἐπίῤῥωσιν των λεγομένων σας, θυμίζω τόν χαρακτηρισμό "διανοούμενες πόρνες" γιά τούς δημοσιογράφους, τοῦ John Swinton (1829-1901) γεννηθέντος εἰς Σκωτίαν , Ἀμερικανοῦ δημοσιογράφου καί ἐκδότου.

  Μετά τιμῆς

  Παρθένης Κωνστ. Νικόλαος έξ Ἀγράφων

  ReplyDelete
 2. Ἀγαπητὲ κύριε Παρθένη,
  Σᾶς ἀπαντῶ μὲ νέο σημερινό μου ἄρθρο.
  Νὰ εἶσθε καλά,
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete