Jul 30, 2013

54 - Ὁ Ἑλληνισμὸς μεταξὺ Σκύλλας καὶ Χαρύβδης

54 - Ὁ Ἑλληνισμὸς μεταξὺ Σκύλλας καὶ Χαρύβδης

Ἀπὸ τὸ 1923 καὶ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ μέχρι σήμερα οἱ πολιτικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀρχὲς τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ἐπιταχύνουν τὴν ἀποσύνθεσή τους. Γιὰ τὴν πολιτική, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ ἀφαντάστων διαστάσεων κρίση τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974 βαίνει πρὸς τὴν ἐξαφάνιση τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ προδοσία  τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἐπέβαλε ἡ στρατιωτικὴ χούντα τοῦ Πλαστήρα-Γονατᾶ τοῦ 1922 μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου ἐπλήγωσε μόνιμα τὸ σῶμα τῆς θρησκευτικῆς ῥωμαίϊκης παραδόσεως καὶ λεβεντιᾶς. Καὶ τώρα ζοῦμε ὅλοι τὸ ἀπίστευτο ἐκκλησιαστικὸ χάος τῆς κατατμήσεως τῆς  Ὀρθοδοξίας, ὄχι μόνον μεταξὺ Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (ΓΟΧ) ἀκόμη καὶ στὸ θέμα τῆς ἀπεικονήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος (δύναται ὁ ἁγιογράφος νὰ ἀναπαριστάνῃ ὡς γέρο τὸν Θεὸ πατέρα ὅπως τὸν ἐζωγράφησε ὁ Μιχαὴλ Ἄγγελος στὴν ὀροφὴ τῆς Καπέλλας Σιστίνας τοῦ Βατικανοῦ;) ἀλλὰ καὶ μεταξὺ οἰκουμενιστῶν ποὺ θέλουν διάλογο μὲ τὸν πάπα τῆς Ῥώμης καὶ τῶν ἀντιοικουμενιστῶν, μεταξὺ τῶν νεοημερολογιτῶν, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν 19 μονῶντοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ ναὶ μὲν ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ἀλλὰ μνημονεύουν τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο ποὺ αὐτὸς ἀκολουθεῖ τὸ νέο ἡμερολόγιο καὶ τῆς 20η μονῆς τῆς Ἐσφιγμένου ποὺ ἀρνεῖται νὰ μνημονεύσῃ τὸν Βαρθολομαῖο ἐπειδὴ συμπροσεύχεται μὲ τὸν πάπα. Ὁ δὲ Βαρθολομαῖος κηρύσσει σχισματικοὺς τοὺς Ἐσφιγμενῖτες καὶ δημιουργεῖ σὲ ἀντιπαράθεση πλαστὴ νέα μονὴ Ἐσφιγμένου ποὺ ἐπιτίθεται κατὰ τῆς σεβαστῆς χιλιόχρονης μονῆς γιὰ νὰ τὴν καταλάβῃ ὡς στρατιωτικὸ τάγμα κατὰ πολιορκημένου Μεσολογγίου!

Σὲ μία ἐποχὴ ὅπου τὸ Βατικανὸ εὑρίσκεται σὲ πλήρη πνευματικὴ διάλυση καὶ προβλέπεται ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς ὅτι θὰ ἐξαφανισθῇ ἀρκετὰ σύντομα, ἡ Ὀρθοδοξία κατακερματίζεται μεταξὺ ἀντιμαχομένων παρατάξεων στὶς ὁποῖες προστίθεται ἡ ἀντιδικία μεταξὺ τοῦ πατριαρχείου Μόσχας καὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καὶ μεταξὺ νέων χωρῶν καὶ παλαιῶν ἐντὸς Ἑλλάδος ὥς καὶ τῶν ἐθνικιστικῶν τάσεων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Στὴν ἀπελπιστικὴ αὐτὴ εἰκόνα προστίθεται καὶ ἡ ὅλο μεγαλύτερη ἐπιρροὴ τῶν ὀπαδῶν τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας τοῦ Δωδεκαθέου.  Τέλος, στὴν περιφέρεια τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ὀρθοδόξου χώρου, τὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ κατακρεουργεῖ τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Τυνησία μέχρι τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Συρία, κατακαίει τὶς ἐκκλησίες, ἐνῷ ἡ ἐξευτελισμένη ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὡς μέλος τῆς ΕΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ὑποστηρίζει τοὺς μαφιόζους μισθοφόρους τῆς Συρίας ἀποκαλῶντας τους στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας! Τὸ ἐπιστέγασμα εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ἰδεολογικὴ διαμάχη μεταξὺ ΚΚΕ καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς ποὺ ἀντί νὰ συμμαχήσουν γιὰ νὰ κάψουν μαζί τὸ Κολωνάκι ἀναβιώνουν τὸν ἐμφύλιο πόλεμο τῆς δεκαετίας τοῦ 40. Ὁμόνοια καὶ πάλι ὁμόνοια παιδιά, γιὰ τὴν Ἑλλάδα ῥὲ γαμῶτο!


Δημήτρης Κιτσίκης                       30 Ἰουλίου 2013

1 comment:

  1. Ἔχετε ποτὲ ἀντικρύσει τὸ πρόσωπο ἑνὸς φανανατικοῦ, παλαιοημερολογίτου, νεοημερολογίτου, χρυσαυγίτου, κομμουνιστοῦ ἤ ἀντιτούρκου; Ἐγώ ναί, πολλὲς φορές. Τὸ πρόσωπο αὐτὸ παραμοφώνεται ἀπὸ τὸ μῖσος, σὰν νὰ καλύπτεται ἀπὸ σπυριὰ γεμάτα πύον. Εἶναι θέαμα ἀποκρουστικό. Καὶ ὅμως, "ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει". Ἡ χώρα μας κατεστράφη ἀπὸ τὸ μῖσος καὶ τὴν εὐθυνοφοβία. Ὁ Ἕλλην, λέμε, ποτὲ δὲν φταίει παρὰ μόνον ὁ ἄλλος. Εἶναι πάντα ἀμυνόμενος κατὰ βαρβάρων.
    Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete