Nov 9, 2012

20 - Καὶ τώρα ἄς ἐπέμβῃ ὁ στρατός


20 - Καὶ τώρα ἄς ἐπέμβῃ ὁ στρατός

Ἡ ἱστορικὴ ἀνάλυση πρέπει νὰ ἀποστασιοποιεῖται ἀπὸ τὶς προσωπικὲς θέσεις τοῦ ἱστορικοῦ ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ. Ἡ ἑβδόμη Νοεμβρίου, ἐνῷ γιὰ τὴν Ῥωσία καὶ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη ἀντιπροσωπεύει τὸν ἡρωϊκὸ μπολσεβικικὸ Ὀκτώβρη ἀπελευθερώσεως ἀπὸ τὸν καπιταλιστικὸ ζυγό, γιὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ 2012, ἀντιπροσωπεύει τὴν πιὸ μελανὴ ἡμέρα τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Τώρα γνωρίζουμε τὰ ὀνόματα τῶν 153 βουλευτῶν ποὺ ἀμαύρωσαν τὸ πρόσωπο τῆς Ἑλλάδος (μεταξὺ αὐτῶν δυστυχῶς καὶ ὁ ἀδιάφθορος ΓΑΠ). Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἐπανάσταση χωρὶς μαζικὲς ἐκτελέσεις ὑπηρετῶν τοῦ κατεστημένου δὲν νοεῖται, γι'αὐτὸ καὶ τὸ πραξικόπημα τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ἀπέτυχε ἐξ ἀρχῆς ὡς ἐπανάσταση διότι δὲν ἐξετέλεσε μαζικά, ἐν ψυχρῷ, τοὺς ὑπευθύνους τῆς μεταπολεμικῆς δουλείας στὴν ἀγγλοαμερικανικὴ κατοχὴ τοῦ 1944-1967. Οἱ 153 βουλευτὲς μὲ κυριώτερο ἐκφραστὴ τὸν Μάκη Βορίδη, ὁ ὁποῖος ἀπὸ γενικὸς γραμματεὺς Νεολαίας τῆς παπαδοπουλικῆς ΕΠΕΝ (ἔχοντας καταλάβει τὴν θέση τοῦ παραιτηθέντος ἐντίμου πατριώτη Νίκου Μιχαλολιάκου), ἐπέρασε διαδοχικὰ ἀπὸ τὸ λεπενικὸ Ἑλληνικὸ Μέτωπο, στὸ ΛΑΟΣ, γιὰ νὰ γίνῃ τελικὰ ὑπουργὸς καὶ κατόπιν κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τῆς ΝΔ, αὐτοὶ οἱ 153 βουλευτὲς ἐδικαιολόγησαν τὴν ὑποταγή τους στοὺς ξένους ἀκριβῶς μὲ τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα ποὺ εἶχε χρησιμοποιήσει ὁ κατοχικὸς πρωθυπουργὸς τοῦ 1943, Ἰωάννης Ῥάλλης ἤ ὁ στρατάρχης Πεταὶν στὴν Γαλλία, ὅτι ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ δωσιλογήσῃ, ὑπερψηφίζοντας τὸν κατακτητή, γιὰ νὰ σώσῃ τὸν λαὸ ἀπὸ τὸν κατακτητή! 200.000 ἦσαν ὁ λαὸς ἐκτὸς Βουλῆς καὶ 153 βουλευτὲς ἐντὸς ποὺ ἐψήφισαν ναὶ στὸ κατακτητή, μὴ πάῃ καὶ χάσουν τὸν μηνιαῖο μισθό τους τῶν 5460 €, σὺν τὶς ἀμοιβές τους ἀπὸ τὴν συμμετοχή τους σὲ ἐπιτροπές, ἤτοι 7 μὲ 8.000 μηνιαίως, ἔναντι τῶν 500 € τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ πλουσιωτάτη Ἑλλάδα σὲ ὑπέδαφος ὅπως εἶχε ἀπὸ τὸ 1930 διακηρύξει μὲ ἐπιμονὴ ὁ πρύτανις τοῦ Πολυτεχνείου καὶ σπουδαιότερος μηχανικὸς τῆς Ἑλλάδος Νῖκος Κιτσίκης, κατήντησε στὰ χέρια τῶν 153 αὐτῶν βουλευτῶν, πρόβατα πρὸς σφαγὴν μελλοντικῆς ἐπαναστάσεως, κλοτσοσκούφι τῆς Εὐρώπης. Τὸ ἐδήλωσε ὁ Μίκης τὴν ἑπομένη: Ἡ Βουλὴ εἶναι βαγόνια τραίνου σὲ ῥάγιες. Πρέπει νὰ σπάσουμε τὶς ῥάγιες καὶ νὰ κινηθοῦμε στοὺς δρόμους, ἐκτὸς καὶ κατὰ τῆς Βουλῆς. Δακρυγόνα τὰ ΜΑΤ, δακρυγόνα καὶ ἐμεῖς, ὅπλα αὐτοί, ὅπλα καὶ ἐμεῖς. Ὄχι φιλειρηνικὸ κοπάδι ἀγανακτησμένων. Ῥήξη καὶ ἀνατροπή μὲ Κίνημα ὀργανωμένο. Ὁ "ἥρωας κατὰ τοῦ κόσμου", τοῦ διεφθαρμένου κόσμου, ὡς μαρμαρωμένος βασιλιᾶς, καραδοκεῖ στὸ σκοτάδι, περιμένοντας τὴν ἀμερικανοϊσραηλινὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Ἰρὰν. Καὶ τώρα ἄς ἐπέμβῃ ὁ στρατός.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                  8 Νοεμβρίου 2012

2 comments:

  1. Για την σημερινή κατάντια της Ελλάδος αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο στρατός! Και όχι οι - ούτως ή άλλως προδότες - γραικύλοι πολιτικάντηδες...

    ReplyDelete
  2. Σύμφωνοι, ὁ Ἀνδρέας ηὐνούχησε τὸν στρατὸ κομματικοποιῶντας τον καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ Νατοποιῶντας τον. Ἀλλά, ἀπὸ τὴν στάχτη τῆς στρατιωτικῆς παρακμῆς, ἐκεῖ,στὰ βάθη τῆς ψυχῆς τῶν ἐλαχίστων ἐναπομεινάντων ἐνστόλων πατριωτῶν, θὰ ξεπηδήσῃ καὶ πάλι ἕνας ἀγνὸς Ζορμπᾶς. (Ὁ Νικόλαος Ζορμπᾶς ὑπῆρξε,τὸ 1905-1906,διοικητὴς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων). Καὶ ὁ Χίτλερ, σωστά, δὲν ἐνεπιστεύετο τὸν γερμανικὸ ἐπαγγελματικὸ στρατὸ ποὺ ἤθελε δικτατορία ὑπὲρ τῆς ἄρχουσας τάξεως. Δημήτρης Κιτσίκης, 11 Νοεμβρίου 2012.

    ReplyDelete