Aug 11, 2013

56 - Γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν ψώρα τοῦ Βαγγελισμοῦ

56 - Γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν ψώρα τοῦ Βαγγελισμοῦ

Πολὺ σωστὰ τὸ ΚΚΕ ἐπιμένει νὰ μὴν στοχεύονται πρόσωπα ἀλλὰ τὸ σύστημα. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν πρόσωπα σύμβολα τοῦ διεφθαρμένου τριτοκοσμικοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος  ποὺ μετὰ τὸ 1974 ἔφερε τὴν χώρα μας στὴν αὐτοκτονικὴ ἀπελπισία. Μὲ αὔξονα ποσοστὸ ἐγκληματικότητος, αὐτοὶ εἶναι τρεῖς: Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὁ Κώστας Σημίτης καὶ τέλος ὁ ἀπερίγραπτος Βαγγέλης Βενιζέλος: Ἀπὸ τὸν ξέφρενο λαϊκισμὸ στὸν καθαρόαιμο σατανισμό. Ὁ παρ’ ὀλίγον πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ κυβερνήτης τῆς χώρας τὸ 1996, Ἄκης Τσοχατζόπουλος, παρέμεινε τὸ χωνευτήρι ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν τῆς πασοκικῆς κολάσεως ὥστε νὰ ἐπιτραπῇ στὸν Βαγγέλη, καθηγητὴ Συνταγματικοῦ Δικαίου, νὰ γίνῃ τὸ σύμβολο τῆς κομματοκρατίας ποὺ καλύπτεται ἀπὸ ἕνα Σύνταγμα κομμένο καὶ ῥαμμένο στὰ συμφέροντα τοῦ βουλευτικοῦ ὑποκόσμου.

Ὁ Βαγγελισμός, ὑπεύθυνος γιὰ τὸν θάνατο τοῦ νεοελληνικοῦ κρατιδίου ὡς σύμβολο τῆς κομματοκρατίας συνεχίζει νὰ ἐκβιάζῃ σὲ δύο μέτωπα. 1 – Ἐκβιάζει τὸν Σαμαρᾶ. Δὲν ἱκανοποιεῖται ἀπὸ τὴν δεύτερη θέση στὴν σημερινὴ κυβέρνηση καὶ προσπαθεῖ μὲ κάθε μέσον νὰ ὑφαρπάξῃ τὴν πρωθυπουργία ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ. Θὰ ἤθελε νὰ ἦταν παρὼν στὴν συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, μήπως πείσῃ τὸν Ὀμπάμα ὅτι αὐτὸς θὰ ἦτο πιὸ πειθήνιος ὑπηρέτης τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ. Ἐπιπλέον, «στὸ ΠΑΣΟΚ θεωροῦν ὅτι στὶς ἐνημερώσεις ποὺ ἔγιναν στοὺς δημοσιογράφους ποὺ συνόδευαν τὸν κ. Σαμαρᾶ στὴν Νέα Ὑόρκη δὲν ἀνεδείχθη καθόλου ἡ συμβολὴ τοῦ προέδρου τους» (Καθημερινή, 11 Αὐγούστου 2013). 2 - Ἐκβιάζει τὸν Γιῶργο Παπανδρέου μὲ πόρισμα γιὰ οἰκονομικὲς ἀτασθαλίες στὸ ΠΑΣΟΚ τὴν ἐποχὴ τῆς προεδρίας τοῦ ΓΑΠ. Μὲ ἀντάλλαγμα ὑπόσχεση τοῦ Βενιζέλου ὅτι θὰ κλειδώσῃ στὸ συρτάρι του τὸ πόρισμα καὶ δὲν θὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ προσωρινά (!) ὑπεχρέωσε τὸν Παπανδρέου, μαζὶ μὲ τὸν Σημίτη, νὰ εὑρεθῇ στὴν ἴδια ἐξέδρα  γιὰ  τὴν ἐπέτειο τῆς 3ης Σεπτεμβρίου, γιὰ νὰ ἀποστείλουν ἀπὸ κοινοῦ μήνυμα ἑνότητος, κάτι ποὺ θὰ ἰσχυροποιήσῃ στὴν θέση του τὸν Βενιζέλο! Αὐτὸ καὶ μόνον ἀποδεικνύει τὴν σατανικὴ διάσταση τοῦ Βενιζέλου καὶ πόσο ἀδίστακτος καὶ ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν χώρα εἶναι.

Πρέπει, μὲ συντακτικὴ ἐθνοσυνέλευση καὶ νέο Σύνταγμα νὰ ἀποκλεισθοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ὑπεύθυνοι τῆς κομματοκρατίας ποὺ κατέκλεψαν μετὰ τὸ 1974 τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο καὶ νὰ σταματήσῃ ἡ κοροϊδία τῆς ἐνοχοποιήσεως καὶ μόνον τοῦ Τσοχατζόπουλου. Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ θανάτου τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας νὰ συνεχίζουν καὶ σήμερα ἀκόμη νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς τύχες μας, μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὸν ἀνεκδιήγητο Βαγγέλη καὶ ἄς χρειασθῇ νὰ ἀνέβῃ στὸ ἰκρίωμα μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἱστορία θὰ ἀποδείξῃ ὅτι ὑπῆρξε θῦμα λυντσαρίσματος καὶ τεραστίας πλεκτάνης ποὺ τὸν παρέδωσε στὴν μήνη τοῦ ὄχλου, μὲ ἐκμετάλλευση ἐναντίον του τῆς μίας καὶ μοναδικῆς ἀτυχοῦς φράσεως, «χρήματα ὑπάρχουν» καὶ τῆς γελοιοποιήσεώς του ὡς ἀνικάνου καὶ ἡλιθίου.

Δημήτρης Κιτσίκης                       12 Αὐγούστου 2013


1 comment:

  1. ΓΑΠ, εἶναι ἴσως καιρὸς ἀκόμη, ἐπειδὴ γνωρίζεις ὅτι ὁ Ἠλίθιος τοῦ Ντοστογιέβσκι ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ τὸν Βαγγέλη Ῥογκόζιν θὰ ἔχῃ τὴν τελικὴ νίκη. Ὁ Ρογκόζιν θὰ κλεισθῇ στὰ κάτεργα γιὰ τὴν δολοφονία τῆς Ἀναστασίας-Ἑλλάδος. Καλοκάγαθε ἐπιληπτικὲ ΓΑΠ, μὴν ἐνδίδῃς. Μὴ φιλίσῃς τὸ φίδι στὶς 3 Σεπτεμβρίου!
    Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete