Aug 7, 2013

55 - Τί μᾶς συμφέρει: Ὁ Ἔρντογαν ἤ ὁ Μπασμπούγ;

55 - Τί μᾶς συμφέρει: Ὁ Ἔρντογαν ἤ ὁ Μπασμπούγ;

Τὸ σημερινὸ σουννιτικὸ Ἰσλὰμ δὲν ἔχει τίτοτα τὸ μετριοπαθές. Εἶναι φανατικὸ καὶ ἀναδεικνύεται ὁ μεγαλύτερός μας ἐχθρός, ἀκόμη μεγαλύτερος καὶ ἀπὸς τοὺς διαφόρους ἐθνικισμοὺς τῶν Βαλκανίων καὶ τὸν πανσλαυϊσμὸ τῶν Ῥώσων. Ὁ Ἔρντογαν, ἀπὸ τὸ 2003 ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία στὴν Τουρκία, ἐπαρουσίασε συστηματικὰ μία εἰκόνα μετριοπαθοῦς Ἰσλὰμ καὶ συνηργάσθη ἐποικοδομητικὰ μὲ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη μας, σὲ σημεῖο νὰ ἐπιτρέψῃ, πέραν τῶν ὅρων τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης, τὸ ἄνοιγμα ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν καὶ τὴν τέλεση ὀρθοδόξων λειτουργειῶν στὴν ὑπόλοιπη χώρα, ἐκεῖ ὅπου δὲν τὸ προέβλεπε ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης ὡς καὶ ἐπιστροφὴ ἀκινήτων στὴν δικαιοδοσία τοῦ πατριαρχείου. Ἀλλά, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ὑποσχέσεις του, δὲν ἐπέτρεψε μέχρι στιγμῆς τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ἐβοήθησε τὸν συρφετὸ τῶν σουννιτῶν μουσουλμάνων μισθοφόρων, τῶν αὐτοαποκαλουμένων  μαχητῶν τῆς ἐλευθερίας ποὺ μὲ δυτικὰ ὅπλα καὶ χρήματα σφάζουν συστηματικὰ ἀλαουῗτες καὶ χριστιανούς καὶ κατακαίουν ἐκκλησίες. Εὐρεία εἶναι ἡ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν φήμη στὴν Τουρκία ὅτι ὁ Ἔρντογαν κρύβει τὸ παιχνίδι του ἕως ὅπου νὰ ἐξαφανίσῃ τοὺς Τούρκους ἀντιπάλους του τοῦ κοσμικοῦ κράτους καὶ ὅταν θὰ τοὺς ἔχῃ ἀνεπιστρεπτεὶ κατατροπώσει, τότε θὰ ἀποκαλύψῃ τὸ πραγματικό του πρόσωπο, αὐτὸ τοῦ σουννιτοῦ φονταμενταλιστοῦ ἰσλαμιστοῦ εἰς βάρος καὶ τῶν χριστιανῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλεβήδων τῆς Τουρκίας. Πράγματι, εἶναι ἀνεξήγητο πῶς ἡ κυβέρνησή του ὐποστηρίζει τὴν σουννιτικὴ μαφία τῶν μισθοφόρων στὴν Συρία, ἀντί νὰ ταχθῇ ἀλληλέγγυος μὲ τὸν ἄκρως μετριοπαθῇ  ἀλαουΐτη πρόεδρο Ἄσσαντ, ὑποστηρικτὴ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν μειονοτήτων τῆς Συρίας, πόσο μᾶλλον ποὺ ὁ πληθυσμὸς τῆς γειτονικῆς τουρκικῆς ἐπαρχίας τοῦ Χατάυ κατοικεῖται ἀπὸ Ἀλαουῗτες, θρησκευτικὰ ἀδέλφια τοῦ προέδρου Μπασὰρ ἄλ Ἄσσαντ. Μία ἐπικράτηση τῶν σουννιτῶν στὴν  Συρία, θὰ καταστῇ κίνδυνος γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν Τούρκων ἀλαουϊτῶν. Στὸ Ἰράκ, ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι σήμερα, οἱ σουννῖτες σφάζουν συστηματικὰ, ὄχι μόνον τοὺς χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς σιῒτες μουσουλμάνους, διότι τὸ χάος εἶναι αὐτὸ ποὺ συμφέρει τὸν δυτικὸ ἰμπεριαλισμό.

Μέχρι στιγμῆς,  ὁ Ἔρντογὰν μᾶς ἐβοήθησε στὴν Τουρκία. Έξήρθρωσε συνωμοσίες τῶν κοσμικῶν κεμαλικῶν ἐθνικιστῶν κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Τοῦ εἴμεθα γι’ αὐτὸ εὐγνώμονες. Ἀλλὰ ἤδη τὸ δόγμα Νταβούτογλου μηδὲν προβλημάτων μὲ τοὺς γείτονες τῆς Τουρκίας ποὺ μᾶς συνέφερε, καταστρατηγεῖται. Ὁ Ἔρντογαν ἀρχίζει νὰ φέρεται μὲ ἀλαζονεία. Οἱ κεμαλικοὶ ἀντιθέτως ἀναδεικνύουν τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν χώρα τῆς καρδιᾶς τους καὶ  ἡ ἑλληνομανία σαρώνει τὴν κοσμικὴ τουρκικὴ νεολαία. Ἡ καταδίκη σὲ ἰσόβια τοῦ στρατηγοῦ Ἰλκὲρ Μπασμπούγ,  πρώην ἀρχηγοῦ τοῦ τουρκικοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου, μαζὶ μὲ τὴν καταδίκη πληθώρας διανοουμένων, μᾶς ἐνοχλεῖ. Βεβαίως ὁ κεμαλικὸς ἐθνικισμὸς μετατρέπει αὐτομάτως τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ κοσμικοῦ κράτους σὲ ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτὸ γίνεται μὲ τὸν ἑλληνικὸ ἐθνικισμὸ ἔναντι τῶν Τούρκων, ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀλλάζουν ἐν ὄψει τῆς ἐντυπωσιακῆς ἑλληνομανίας τῆς τουρκικῆς νεολαίας. Μπρὸς γκρεμὸ καὶ πίσω ῥέμα! Πρὸς τὸ παρὸν παρακολουθοῦμε. Ἴδωμεν!

Δημήτρης Κιτσίκης      7 Αὐγούστου 2013


2 comments:

  1. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι στὴν δεκαετία τοῦ 1990, εἴχαμε πάει μὲ μέλη τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας Ἀγκύρας, σὲ ἐκκλησίες τῆς Καππαδοκίας, ὅπου καὶ εἴχαμε τελέσει λειτουργίες κρυφά! Σήμερα, ὀρθόδοξες λειτουργίες στὴν Καπαδοκία εἶναι ἀπολύτως ἐλεύθερες.
    Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  2. Ἐνδέχεταιἡ διελκυστίνδα μεταξὺ στρατοῦ καὶ ἰσλαμιστῶν νὰ μὴν ἔχει λήξει. Χαρακτηριστικὸ τοῦ φόβου στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος τῆς Ἀγκύρας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Abdullah Gul καὶ ὁ πρωθυπουργὸς Erdogan ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία τους νὰ μετριασθῇ ἡ ποινὴ ἰσοβίων ποὺ τὸ δικαστήριο ἐπέβαλε στὸν στρατηγὸ Μπασμπούγ.

    ReplyDelete