Mar 18, 2016

287 - Ἡ Κυριακὴ Ἐπανόδου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου

287 - Ἡ Κυριακὴ Ἐπανόδου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου

Τὴν νύκτα ἔκαμα ἕνα περίεργο ὄνειρο. Ἐνεφανίσθη ἡ Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια καὶ μὲ παρεκάλεσε νὰ διαβάσω τοὺς χαιρετισμοὺς πρὸς τιμήν της. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν κατάμεστη ἀπὸ Ἑλλαδίτες, Καππαδόκες, Ποντίους, Ἀρμενίους, Λαζούς, Σλαύους, Ἰλλυρίους, Τούρκους. Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Αὐτοκρατορίας ἦσαν μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ ἐχαιρέτουν τὴν Παναγία στὴν  ψαλλομένη πολυτονικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ Βυζαντινωθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπανήρχετο πιὸ πιστὴ ἀπὸ ποτέ, μὲ ὅλους τοὺς λαούς της ὑπὸ τὴν ὁδήγηση τῆς Παναγίας. Ἀκόμη καὶ οἱ Φράγκοι ἦσαν παρόντες μετανοοῦντες. Δὲν εἴχαμε τὴν αἴσθηση ὅτι  τὰ πόδια μας ἀγγίζανε τὴν γῆ.

Ἡ ὁμόνοια ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων τῶν ψυχῶν, ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα, ἀπηυθύνετο στὴν Ὁδηγήτρια ποὺ ἀνεγνώριζε σὲ κάποια γωνία τῆς Ἐκκλησίας τοὺς Καραμανλῆδες Καππαδόκες, τοὺς δερβίσηδες τῶν Μεβλεβήδων τοῦ Τζελαλεντὶν τοῦ Ῥωμηοῦ,  μαζὶ μὲ τοὺς δερβίσηδες τῶν Ἀλεβήδων καὶ Μπεκτασήδων τοῦ Χατζῆ Μπεκτάς, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς σουφῆδες καὶ τοὺς μοναχοὺς τῶν μοναστηρίων ἀπὸ τὴν Σουμελᾶ, τὸ Ἅγιον Ὄρος τῆς Βιθυνίας μέχρι τὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθω.

Ὅλοι , ἀκόμη καὶ Τοῦρκοι καὶ Ῥωμηοὶ τοῦ Ἅη Γιώργη τοῦ Κουδουνᾶ καὶ τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ἦσαν ἐκεῖ μέσα στριμωγμένοι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ὁδηγητρίας καὶ ἔψαλαν τὴν ἐπάνοδο τῆς  Γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, σὲ αὐτὴν τὴν δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ  ἡ ἴδια ἡ Παναγία εἶχε ἀποφασίσει νὰ ἐγκαινιάσῃ ἐκεῖνο τὸ βράδυ, γιὰ πρώτη φορά,  γιὰ νὰ  ἑορτάζεται μετὰ τὴν πρώτη Κυριακὴ ἐπαναφορᾶς τῶν Εἰκόνων.

Μετανοεῖτε Φράγκοι, μετανοεῖτε ἀξιωματικοὶ, Γονατᾶδες καὶ Πλαστῆρες, ποὺ τὸ 1923, γιὰ νὰ μιμηθῆτε τὴν Ἀναγέννηση, ἠθελήσατε νὰ ἐκσυγχρονισθῆτε εἰς βάρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου καὶ τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως. Χωρὶς βία, ἡ Ὁδηγήτρια σᾶς ὡδήγησε καὶ πάλι στὰ λημέρια τῆς πίστεως.

Μετανοεῖτε βασιλεῖς καὶ σουλτᾶνοι, Παλαιολόγοι τῆς Συνόδου τῆς Φερράρας, Ὀθωμανοὶ τοῦ Σελὴμ τοῦ Τρομεροῦ ποὺ γιὰ νὰ ἰδιοποιηθῆτε τὸν κενὸ τίτλο τοῦ πάπα καὶ τοῦ χαλίφου, ἐσφάξατε  Ὀρθοδόξους καὶ  Ἀλεβῆδες  καὶ ἐδέχθητε κενοὺς νεωτερισμοὺς ποὺ ἔφεραν τὸν διαμελισμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ μαζὶ τὴν πτώση τῆς βασιλείας, καὶ σήμερα ὡς τελευταῖο σκαλοπάτι στὴν κάθοδο πρὸς τὸν Ἅδη, μετὰ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν Κοσσόβων καὶ τῶν Κουβεϊτῶν, ἰδοὺ παραμονεύει ὁ διάβολος τῆς διχόνοιας στὰ ἐδάφη τοῦ Κουρδιστὰν καὶ τῆς Μακεδονίας.

Τὸ πρωὶ μὲ ἐξύπνησε ὁ λαμπερὸς ἥλιος τοῦ Ἀπόλλωνος, ὁ Χριστὸς Ἰσά, Ἀνατολὴ τῶν Ἀνατολῶν. Ἦταν κάποιος ἦχος μπουζουκιοῦ ποὺ θρηνοῦσε τὴν διχόνοια καὶ τὸν θάνατο τῆς Αὐτοκρατορίας. Ναί, μόνον ποὺ ἐξέχασα νὰ διευκρινίσω ὅτι εὑρισκόμην στὴν Σμύρνη καὶ ἀγνάντευα τὴν θάλασσα. Ἥταν ἁπλῶς ἕνα ὄνειρο.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 18 Μαρτίου 2016

76 comments:

 1. Όχι, Καθηγητά! Καθόλου περιέργο δεν ήτο το όνειρό σας. Όπως λέτε και εσείς, μόνον κάποιος αγνός που πιστεύει στον Κύριο αγνά, δύναται να έχει ενόραση και επικοινωνία με το Θείο. Χθες όλως τυχαίως εδιάβαζα την "Μετά θάνατον ζωήν" του μακαρίτου μα αειμνήστου Χριστοδούλου, Πατριάρχου Πάσης Ελλάδος. Τώρα διαβάζω περί του ονείρου σας...Ίσως η Παναγιά είδε την απελπισία μου και βάλθηκε να μου δώσει μία αναλαμπή αισιοδοξίας.

  Ακόμη βέβαια απέχω πολύ από το χάρισμα το δικό σας, καθώς δεν κρύβω (μόνον) αγνότητα μέσα μου, μα ούτε είμαι, αν και προσπαθώ, σωστός Ορθόδοξος.

  ReplyDelete
 2. Μπορεῖ ὁ Κρισναμοῦρτι νὰ λέει ὅτι ὁ ὕπνος δίχως ὄνειρα δείχνει τὸν ἄνθρωπο εἰρηνικό, καθὼς κανένα κατάλοιπο τῆς μέρας δὲν εἰσβάλλει τότε στὴ νύχτα. Ἀλλά σίγουρα οἱ ἀρχαῖοι ἠμῶν πρόγονοι ποὺ λάμβαναν τὰ ὄνειρα σοβαρὰ ὑπόψιν τους προτοῦ ἐκστρατεύσουν ἦταν πιὸ κοντὰ στὴν Εἰρήνη ἀπόσο οἱ φροϋδιστές, ποὺ θέλουν νὰ τὰ ἐξαφανίσουν διὰ μέσου τῆς ἀναλύσεως καὶ τῆς ἀμοιβῆς τους. Ἡ ἀνάλυση καὶ τὸ χρῆμα εἶναι τὰ δύο κακὰ τῆς Δύσης.

  Τὸ τρίτο ἀφορᾶ τὸ μπουζοῦκι. Δηλαδή, τὸν ὑπόγειο ἀποκλεισμό μιᾶς ὁλόκληρης αἰσθητικῆς περιοχῆς, διαδικασία ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση, καὶ ποὺ ἁναθέτει τὴν δαρβινιστική πάλη σὲ μιὰν αἰσθητικὴ γκιλλοτίνα. Οἱ ἀνώτερες τάξεις ἀποκλείουν τὶς κατώτερες ἐπειδή βρωμᾶν τὰ χνῶτα τους. Καὶ ὅμως, ὁλόκληρος ὁ ἀνώτερος πολιτισμός τῆς Δύσης βασίζεται σὲ μιὰ παραλλαγὴ τοῦ δικοῦ της λαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ δικός μας ἔχει ἄλλο γλωσσικό, αἰσθητικό καὶ μουσικό ὑπόστρωμα ποὺ ἔχει ἀφεθεῖ στὴν ἐκκλησία, τὰ δημοτικά τραγοῦδια καὶ τὰ ῥεμπέτικα. Ὅ λόγος ποὺ δὲν ξέρουμε ἀρχαῖα εἶναι ὄτι ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν Κοραῆ τοὐλάχιστον, ἄν δὲν ἀπατῶμαι, νομίσαμε ὄτι τουρκέψαμε πλέον καὶ πρέπει νὰ ἐπανελληνισθοῦμε φραγκίζοντας. Ντρεπόμαστε γιὰ τὴν ἴδια μας τὴ σκέψη. Κι ὄμως ἡ λέξη τραγουδῶ κατάγεται ἀπὸ τὴν ἀρχαῖα τραγῳδία. Γιατί τὰ ὄργανα ἀποκλείστηκαν ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία ;; Καὶ ὁ Βάγκνερ καὶ ὁ Σαίνμπεργκ καὶ ὁ Μπὰχ ἀκόμα βασίζονται στὸν δικό τους λαϊκό πολιτισμό, στὰ δικά τους μοτίβα. Ποῦντα τὰ δικά μας ; Βρίσκονται ἐντυπωμένα στὴν ἴδια μας τὴν ἀντίληψη. Ἡ ἑλληνική ἀναγέννηση ἐναπόκειται στὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τοῦ θεατῆ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιά τό μπουζούκι δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι... ἡ έπιχείρηση βίαιης ταύτισης του μέ τήν λαϊκή ψυχή καί ἔκφραση σέ κάθε μῆκος καί πλάτος τῆς ἐπικράτειας, λειτούργησε ἰσοπεδωτικά εἰς βάρος καί τῆς βυζαντινῆς καί τῆς πολύμορφης δημοτικῆς παράδοσης καί μουσικῆς ...

   Οὔτε τό ρεμπέτικο ούτε τό δημοτικό τραγούδι ἔχουν σχέση μέ τήν ἰσοπεδωτική λαϊκή μουσική...

   Delete
  2. Ναί, νομίζω πὼς τὸ ἔγραψα ἀρκετά καθαρά - ἐν πάσει περιπτώσει, ἦταν ὁ σκοπός μου τέτοιος - λέγοντας ὄτι οἰ αἰσθητικές μορφὲς εἶναι ἐντυπωμένες στὴν ἴδια τὴν ἀντίληψη - καὶ ὄχι στὴν λεγόμενη παράδοση. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὶς γραμματικές δομές τῆς γλῶσσας, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἔχουν ἀφομοιωτικὸ καὶ δημιουργικὸ δυναμικό. Ὄταν ὄμως ὁ Μπετόβεν καὶ τὸ μπουζοῦκι ἀποκλείουν ὀ ἕνας τὸ ἄλλο, καὶ θεωροῦνται διαφορετικά κοσμοσυστήματα ποὺ πρέπει νὰ βιωθοῦν τὸ καθένα χωριστά (ὑπάρχει ὁμώνυμη ταινία μὲ τοὺς Φωτόπουλο-Σταυρίδη) καταλήγουμε στὸ νὰ πηγαίνεις πρῶτα Μέγαρο κι ἔπειτα στὰ μπουζούκια μὲ τὸν παίδαρο. Αλλά καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἔχεις μία καὶ μόνη ταμπέλα - 1) πάω γιὰ κουλτοῦρα 2) τὰ σπάω - καὶ πάλι !!! γιὰ κουλτοῦρα. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, δηλαδή, βλέπεις τὸν ἑαύτό σου άπέξω, σὰν ἠθοποιό. Ἥ ἐμπειρία σπάει στὸν παρατηρητή καὶ σὲνα ποὺ κάνεις πὼς συμμετέχεις στὸ θέαμα γιὰ νὰ σὲ βλέπει αὐτὸς. Τὸ θέατρο λοιπὸν εἶναι ποὺ δημιουργεῖ τὴ λεγομένη λαϊκὴ μουσικὴ ποὺ περιγράφετε ὠς ἱσοπεδωτική, ἔχω τὴν ἐντύπωση. Δὲν εἶναι μόνο μουσικὴ ἀλλὰ καὶ φτηνό κοστοῦμι.

   Delete
 3. Δάσκαλε,ένωση Βαλκανίων-Ανατολής με τις παρούσες ηγεσίες εκατέρωθεν αδυνατώ να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρξει!Ακόμη δε και αν υπάρξει τέτοια βούληση η προπαγάνδα που έχει ποτίσει τις μάζες θα την κάνει γαργάρα!Άρα πως θα μπορούσε ένα τέτοιου μεγέθους επίτευγμα να αποκτήσει απήχηση, όταν όλοι οι οφθαλμοί της γης λοξόκοιτάζουν προς τα εδώ,και το Ισραήλ ακολουθεί δικιά του ανεξάρτητη πολιτική?

  ReplyDelete
 4. Στην Ψυχολογία υπάρχουν όντως πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τα όνειρα.Η Φροϋδική ερμηνεία ήταν επικρατούσα μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και πλέον είναι απαρχαιωμένη, από τότε πολλά και διαφορετικά πράγματα έχουν αναφερθεί, όπως η Νευροψυχολογική θέση πως το όνειρο δεν σχετίζεται τόσο με την ψυχική διάθεση του υποκειμένου όσο με την οργάνωση του εγκεφάλου κατά τον ύπνο.
  Τώρα για την ένωση, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.
  Το Σκοπιανικό κρατίδιο που είναι στην Παιονία και όχι στην Μακεδονία, γράφει στο κυριλικό αλφάβητο και νομίζει πως ο Τίτο, ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης αλλά και ο Σαμουήλ ήταν...."Μακεδόνες", ζει από το μίσος του κατά του Ελληνισμού και του Ελλαδικού κράτους. με στόχο την υποδούλωση του Ελληνισμού στην Μακεδονία.Το Αλβανικό κρατίδιο-παιδί των Η.Π.Α.- θέλει να κατακτήσει τα Ελληνικά εδάφη της Ηπείρου (“Ελλάδα Αρχαιοτάτη” λέει ο σοφός των σοφών για την Ήπειρο στα Πολιτικά του) και το δήθεν Σλαβικό κράτος της Βουλγαρίας αναμένει επίσης την στιγμή να ορμήξει.Το ίδιο ακριβώς και η τουρκική κυβέρνηση.
  Θέλουμε προσέγγιση με τις Η.Π.Α., την μόνη χώρα που έχει βοηθήσει την Ελλάδα (βλέπε χρηματοδότηση της Επαναστάσεως του 1821, την δράση τους στο Α’ Π.Π. όπως και την παραχώρηση πολεμικής αεροπορίας κατά τον Β Π.Π. που τελικά τα άρπαξαν οι Άγγλοι) αλλά όσο κυβερνούν ανάξιοι ανθέλληνες θα συνεχίσει να την βλάπτει.
  Επίσης οι εισροή βάρβαρων Σουνίτων και άλλων τζιχαντιστών στο Ελλαδικό κράτος δημιουργεί δυσαρμονία και όχι αρμονία.
  Χρειαζόμαστε μία Επανάσταση στου(και όχι στο) Γουδή για την επαναφορά ενός "Ελευθερίου Βενιζέλου", Μακιαβελλικού διπλωμάτη που κάνει τα πάντα υπέρ του Ελληνισμού.
  Το πρόβλημα είναι πρώτον, πως χειριζόμαστε τις απαρχαιωμένες και αποτυχημένες πολιτικές "ιδεολογίες" του προηγούμενου αιώνα.
  Δεύτερον, πως χειριζόμαστε τους εγχώριους προδότες της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Αιγαίου.Ενώ το παίζουν αντιαμερικανοί και κατά του ψευδοεθνικισμού τάσσονται υπέρ της Κουβετοποιήσεως που προωθούν οι Η.Π.Α. και η Ρωσία, όσο δεν υπάρχει αξιόλογος ηγέτης στο κράτος.
  Τέλος τι γίνεται με τους ψευδο-ορθόδοξους;Καράφλα θα αποκτούσε ο Νικηφόρος Φωκάς εάν έβλεπε τους δήθεν ορθόδοξους να βοηθούν τους φανατικούς σουνίτες μουσουλμάνους, μάλιστα υπό την δράση του Ε.Σ., του πλέον σουρεαλιστικού οργανισμού στην Ελλάδα.
  Έχει τα παράδοξά της η ιστορία και το Ελλαδικό κράτος αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από αυτό το χαρακτηριστικό.
  Οι Η.Π.Α. είναι η πρακτική υπερδύναμη και όπως έχει δηλώσει ο Κ.Καθηγητής τελικά πρέπει να πάμε με τους Αγγλοσάξωνες.Αρκεί να τους φέρουμε με το μέρος μας.Η αντίθετη περίπτωση είναι Κουβετοποίηση, φτώχεια, και ισλαμοποίηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και μάλλον καταλήγουμε στο εξής. Ποιος είναι ο αλγόριθμος που χρειάζεται να πάρεις εσύ ή εγώ ή κάποιος άγνωστος την εξουσία και να κάνει αυτά που λες. Ή ακόμα να επηρρεάσεις ανθρώπους που έχουν την εξουσία κατά τέτοιο τρόπο. Αυτό θέλω να μάθω πως γίνεται.

   Delete
 5. Κουράστηκα να διαβάζω "λακωνικότατα" "Παπικά" σχόλια. Δοκτωρα ναι, ο Καθηγητής ετάχθη υπέρ των ΗΠΑ και από τότε βγαίνεις κάθε δεύτερη μέρα και προπαγανδίζεις το πόσο καλές είναι οι ΗΠΑ. Εάν το κατάλαβες από ανάγκη πήγαμε με τις ΗΠΑ, όχι από αγάπη.

  Παναγιά μου κράτα μακρυά την ευχή σου για δεύτερο ""εθνάρχη"", ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο του πρώτου. Να καταστρέψει και ολοσχερώς τον Ελληνικό πληθυσμό, έστω και γραικυλικός οπως είναι σήμερον. Έναν Μεταξά θέλουμε, μα πού να τον εβρούμε...

  Οι Σλαυοσκοπιανοί, δύνανται να επαναφερθούν στην σφαίρα επιρροής της Ελλάδος και να επανΕλληνισθούν. Ήδη εάν δεν είχαμε τα (απο)κόμματα της Μεταπολητεύσεως, θα δυνάμεθα να είχαμε εισχωρήσει οικονομικώς εντός των Σκοπίων και να εγκαθιδρύαμε ένα ισχυρό, ισχυρότατο λόμπυ. Τρόποι υπάρχουν πλείστοι, μυαλό χρειάζεται και πράξεις...

  ReplyDelete
 6. Καθηγητά ένα και μοναχικό αντίγραφο είχε μείνει από τεύχος 21, του Φθινοπώρου του 2001. Ήμουν τυχερός και το πρόλαβα, από το Έσοπτρον. Θα παραγγείλω και άλλα...

  ReplyDelete
 7. Καλό θα ήταν να επανεκδοθούν ομαδικώς τα τεύχη σας Καθηγητά. Θα φτιάχνατε ένα βιβλίο έτσι...Το λέω γιατί εξαφανίζονται και άντε να τα βρούμε μετά...Όταν τελειώσουν από το Έσοπτρον(όπως με το τεύχος 21) και από το Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο, τί θα γίνει?

  ReplyDelete
 8. Θὰ ταχυδρομήσω αὐτὲς τὶς ἡμέρες, 5 ἀντίτυπα τοῦ τεύχους 21 τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ἀπὸ τὴν Ὀττάβα, μέσῳ τῶν γραφείων τοῦ περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἐπιχείρηση μὲ τὸ Βιβλιοπωλεῖο Ἔσοπτρον.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ευχαριστούμε Καθηγητά. Αλλά μάλλον δεν παρουσιάζει μόνον το τεύχος 21 έλλειψη. Θα πάρω και το 7 και θα σας πληροφορήσω σχετικά...

  ReplyDelete
 10. Ἡ τηλεόραση τῆς ΕΡΤ2 μεταδίδει σήμερα τήν Θεία Λειτυργία ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου. Πρίν ἀπό τήν μετάληψη ὡμίλησε ἕνας ἱερωμένος γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τίς εἰκόνες, ἀναλύοντας ἱστορικά γεγονότα, ἔννοιες καί συμβολισμούς...Ἦταν μιά πραγματικά ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία...

  Τό ἐρώτημά μου εἶναι ἄν αὐτές οἱ ὁμιλίες καταγράφονται κάπου, καί ἄν ναί ποῦ; Ἄν κάποιος θέλει νά τήν διαβάσει μπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ στό διαδίκτυο σέ ἱστοσελίδες τῆς ἐκκλησίας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://webtv.ert.gr/katigories/ekklisiastika/20mar2016-sinodiki-thia-litourgia-apo-ton-i-n-agiou-dionisiou-areopagitou/

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ένοχε σε ευχαριστούμε για τον σύνδεσμο.

   Delete
 11. Κωνσταντινουπολίτη.
  Τα σχόλια δεν γράφονται για εσένα αλλά για τα άρθρα του Κ.Καθηγητά.Πιο πιθανό να εξελληνιστεί η Κίνα παρά το Σκοπιανικό κρατίδιο.
  Θανάση, το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι Επανάσταση τύπου Γουδή όπως το 1909 με υποστήριξη ξένης δυνάμεως(εννοείται αυτό), και η ένταξη κατάλληλων προσώπων στα υπουργεία χωρίς εκλογές, ή έστω με στημένες.Χωρίς αξιοκρατία δεν πάμε πουθενά.
  Κ.Καθηγητά, πρέπει κάποια στιγμή να βγει η διατριβή σας περί προπαγάνδας στα Ελληνικά.Πιστεύω είναι επίκαιρο το θέμα και χρήσιμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι θα την διαβάσω και εγώ την διατριβή. Με μία μικρή εισαγωγή για τους μη μυημένους στην τέχνη. Συμφωνώ με για τα Σκόπια. Οι συθήκες υπάρχουν για μία επανάσταση (κίνημα) όπως στο Γουδί;

   Delete
 12. Η καλλίτερη ανάλυση της Προπαγάνδος Ελληνιστί, είναι το έργο του μεγάλου Γεωργίου Γεωργαλά "Η Προπαγάνδα". Ο Καθηγητής πρέπει να το γνωρίζει το έργο. Εκεί βασίσθηκε ο Πλεύρης για το βιβλίο του περί προπαγάνδος...

  ReplyDelete
 13. Ρωμαιο-Φραγκική...μάλιστα.

  Απαντώ με ένα Ρωμαίηκο άσμα:

  https://www.youtube.com/watch?v=5EP0_5y5wmA

  ReplyDelete
 14. Νομιάδη χαλάρωσε. Και τους Χριστιανούς τους κατασφάξανε οι Ιάπωνες στον 17ο ή 16ο αιώνα. Χίλιες φορές Ανατολή παρά Φραγκισμός. Ο δουλοπαροικισμός και η ξενομανία του κρατιδίου δεν έχουν όριο! Το φέισμπουκ είναι γεμάτο με κοπέλες νεαρές και έφηβες όπου συνεχώς εκθειάζουν Παρίσι, Βερόνα, Φρανκφούρτη, Μπάκινγκχαμ κλπ. Αθηναίες και μάλιστα "μορφωμένες"(δηλαδή εκπαιδευμένες) όλες των. Μόνν οι Κρητικοί και οι Μικρασιάτες αποτελούν εξαίρεση μαζί με τους φιλοΡώσσους Ορθόδοξους και τους Μανιάτες Πελοποννήσιους του κρατιδίου. Εν τώ μεταξύ η πόλις Χόπα στα σύνορα Τουρκίας-Γεωργίας έχει ξεσκισθεί στα έργα, όπως είδα στην ιστοσελίδα τους προς μεγάλην μου έκπληξιν.

  Επειδή το παρόν άρθρο δεν έχει και πολλά προς σχολιασμόν, καθώς ό,τι λέγει αυτονόητα, παραθέτω μία έρευνα η οποία βρίσκει ότι οι Μαθηματικές και Λογοτεχνικές ικανότητες είναι κατά 75% γενετικές, δηλαδή επίκτητες. Μην ξανακούσω κανέναν παρακαλώ να λέγει ότι νέγροι, αυστραλοειδείς, Μεσογειακοί και Νορδικοί και Σινικοί όλοι είναι το ίδιο βιολογικώς και νοητικώς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λινκ:

   http://www.sbs.com.au/news/insight/article/2016/03/14/maths-and-reading-skills-found-be-75-cent-genetic

   Delete
  2. Δεν διαβάζεις καλά το άρθρο. Δεν κάνει διαφορά σε φυλές. Από ένα πληθυσμό αυτοί που εχουν ταλέντο στα μαθηματικά είναι λίγοι και αυτο ερμηνέυεται με τα γονίδια που καθορίζουν την προδιάθεση για μαθηματικό ταλέντο, τα οποία είναι διαφορετικά από του χρώματος, του ύψους ή άλλα, αλλίως δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά.

   Delete
 15. Νομιάδη είς ό,τι αφορά τους Φράγκους, και γενικώς τους Γερμανογεννείς ολικώς ή μερικώς λαούς, όταν βλέπουν κάποιον Νοτιοευρωπαίο/Ανατολίτη Μεσογειακό μουσάτο, κοντεύουν να τον φάνε...ειδικά οι 35-40άρες...δεν είναι όλη η ζωή βιομηχανία και Καρλομαγνικά "έπη". Βασικά δεν είναι καθόλου βιομηχανία και οικονομία και Ε.Ε. Χθες ήμουν Κωσντάνζα με τον πατέρα μου και ενώ τρώγαμε σε ένα Ελληνικό εστιατόριο δίπλα μας καθόταν ένας μορφωμένος Γερμανός, φίλος του θεάτρου και κοντά 40-50 ετών. Κάθε πιρουνιά του γιουβετσίου(δίχως κριθάρι) που έτρωγε, το μύριζε καλά-καλά και μετά σιγά-σιγά το έτρωγε. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου τον έρμο...τί να του πει η βιομηχανία, οι μηχανές εσωτερικής καύσεως και η Volkswagen, μπροστά στην γαστρο-ακουστική χορωδία των Ελληνικών λαϊκών ασμάτων και του γιουβετσιού...;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και φυσικά έπεσε παπάρα...παρότι ασυνήθιστο για Γερμανό.

   Delete
 16. Καθηγητά στο βιβλιοπωλείο Έσοπτρον εξαντλήθηκε και το τεύχος 7. Τελείως, δεν υπάρχει τίποτα. Έκανε παραγγελία η μητέρα μου που είναι Αθήνα.

  ReplyDelete
 17. OK ἀλλὰ ἄς κοιτάξῃ καὶ στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Δεν χρειάζεται βιβλιοπωλείο,,,μπορεί να τα μάθει και από εδώ...

  https://www.youtube.com/watch?v=AoKkE90D5yA

  ReplyDelete
 19. Θα της το πω, Καθηγητά.

  ReplyDelete
 20. Το βιβλίο του Πλεύρη είναι αρκετά καλό, του καθηγητή νομίζω αναλύει την Προπαγάνδα στις Διεθνείς σχέσεις(αν κάνω λάθος διορθώστε με).

  Νώχρα Άμαλεκ κυρίως συμφωνούμε.Ούτως ή άλλως η πλειοψηφία όσων κράζουν την Δύση απολαμβάνει ταυτόχρονα όλα απολύτως τα δυτικά προνόμοια και τον δυτικό τρόπο ζωής.
  1)Η Ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία είναι καθαρά δυτική.
  2)Ο Στρατός των αντιδυτικών κρατών είναι απόλυτη αντιγραφή της Δύσεως(Κορέα, Κίνα, Αραβία κ.τ.λ.).
  3)Η Οικονομία τους είναι καθαρά Δυτική(Κίνα, Αραβία).
  4)Οι εγχώριοι Δυτικοί που τάσσονται κατά της Δύσης απολαμβάνουν τον τρόπο ζωής με το παραπάνω.Παράδειγμα όλοι οι εκατομμυριούχοι αντικαπιταλιστές βουλευτές του Σύριζα και του Κ.Κ.Ε. Ο Βαρουφάκης για παράδειγμα που δηλώνει μαρξιστής και αντικαπιταλιστής είναι εκατομμυριούχος.Είναι γνωστό άλλωστε πως τέτοιοι αντιδυτικοί μένουν στις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας.

  Φίλε Θανάση, πιστεύω υπάρχουν και πολύ παραπάνω από το 1909.Η οικονομία αφανίστηκε, ο Ε.Σ. είναι παραδουλεύτρα των λαθρομεταναστών, και κανένας δεν πιστεύει πλέον στο πολίτευμα.Εάν αύριο γίνει επιστράτευση, δεν υπάρχει ούτε ένας φυσιολογικός που θα πολεμήσει υπέρ του κοινοβουλευτισμού.Επίσης η ανεργεία είναι σε πολύ χειρότερο σημείο από τότε.

  ReplyDelete
 21. Δόκτωρα δες την Σουηδία. Σκέπτεσαι ως γνήσιος φιλελές. Material=Αξία. Και για άλλη μια φορά απαντά η Σουηδία...

  ReplyDelete
 22. Φυσικά και ΔΕΝ θα χύσω το Αίμα μου για το κΥνοβούλιο. Το σιχαίνομαι. Για την Ρωμηοσύνη θα το χύσω και για τον Εθνικιστική πλευρά στην μελλοντική Εθνική σύρραξη. Μα κανείς δεν συμπαθεί την καφροκρατία. Μήτε Χότζας μήτε Φϋρερ...

  ReplyDelete
 23. Κωνσταντινουπολίτη.
  Η Σουηδία είναι ένα καθαρά δυτικό καπιταλιστικό κράτος στην οικονομία.Το πρόβλημά της είναι η εσωτερική αποτυχία με την εισροή των φανατικών αντιδυτικών σουνιτών στους κόλπους της.Είναι θέμα χρόνου να διαλυθεί, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία κ.α. λόγω εισροής μουσουλμάνων και όχι οικονομίας.Δεν μου απαντάς με επιχειρήματα.
  Κράτος πρότυπο στην σημερινή εποχή από άποψη κυβερνήσεως για εμένα είναι η Ρωσία του Πούτιν και το Ισραήλ του Νιετανιάχου.Δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε όμως από την πρώτη και να την θεωρούμε ως δεδομένη.
  Η Ρωσία ακόμα αναζητεί ιστορική ταυτότητα και όπως κάθε αυτοκρατορικό κράτος, στην διαδοχή θα κριθεί η επιβίωσή του.
  Το Ισραήλ επειδή βασίζεται σε σύνταγμα και Ιουδαϊσμό, έχει μεγάλο μέλλον.Ο Νιετανιάχου είναι εκπληκτικός ηγέτης και έναν τέτοιον χρειαζόμαστε, παρ'όλο που η Χ.Α. αρνείται να παραδεχθεί την τρομερή ηγεσία του Νιετανιάχου.Ο Καργάκος μάλιστα (αν δεν με απατά η μνήμη μου) έγραψε στην "Εστία" πως η δολοφονία ενός τραγουδιστή ονόματι Φύσσα που κατηγορήθηκε η Χ.Α. και φυλακίστηκε, ήταν της Μοσάντ.

  ReplyDelete
 24. Ὁ dr.Papa ἔχει ἀπολύτως δίκαιο ὡς πρὸς τὸ Ἰσραήλ. Μικρὰ κράτη δύνανται νὰ δράσουν ὅπως μεγάλες δυνάμεις. Π.χ. Ἑλβετία, Δανία, Ἰσραήλ, Κούβα, Βόρειος Κορέα. Ἀλλὰ δὲρν ἀντιγράφονται. Ἡ Ἑλλὰς δὲν δύναται νὰ γίνῃ "Ελβετία, Δανία, 'Ισραήλ, Κούβα, Βόρειος Κορέα. Ἡ κρατικὴ μεγαλοφυΐα ὅπως καὶ ἡ ἀτομικὴ μεγαλοφυΐα δὲν ἀντιγράφονται. Ἡ Ἑλλὰς γιὰ νὰ γίνῃ μεγάλη πρέπει νὰ εὕρῃ τὸν ἰδικό της δρόμο ὡς Ἑλλάς. Ἀλλὰ ποῦ εὑρίσκεις στὴν Ψωροκώσταινα ἕναν Νετανιάχου ἤ ἕναν Κάστρο; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Δόκτωρα στα τελευταία λεγόμενά σου συμφωνούμε περί Ρωσσίας και Ισραήλ. Εγώ θα προσέθετα και την Τουρκία φυσικά προς του 2013 και της Ισλαμιστικής στροφής του Ερντογάν, τότε. Ειδικά στην σχέση Πολιτικής τάξεως και Οικονομίας είναι πρότυπα μεγάλα. Και τα 3 έχουν την πολιτική υπεράνω της Οικονομικής και όχι το αντίστροφο, όπως γίνεται συνήθως στην Δύσιν. Από την άλλη δεν δυνάμεθα να συγκρίνουμε την Δανία και την Ελβετία, χώρες με μικρή γεωπολιτική σημασία με τις Ευρασιατικές Ρωσσία-Τουρκία και την Μεσανατολίτικη/Ανατολικομεσογειακή, το Ισραήλ. Η γεωστρατηγική θέση των τελευταίων είναι κατά πολύ ανωτέρα της Δανίας ή της Ελβετίας.

  ReplyDelete
 26. Τα μικρά κράτη δύνανται ναι, Καθηγητά αλλά πάντοτε χρειάζονται ένα στήριγμα. Π.χ. η Βόρειος Κορέα εάν δεν κάνω λάθος έχει την Κίνα. Η Κούβα είναι αλήθεια δεν έχει κανέναν, αν και τελευταία βάζει λίγο νερό στο κρασί της με την επίσκεψη Ομπάμα και την πιθανή άρση του εμπάργκο προς την Κούβα.

  ReplyDelete
 27. Δόκτωρα σου απαντώ συνεχώς μα συ δεν νοείς τα επιχειρήματά μου. Η κυριαρχία δεν είναι μόνον Πολιτική ή Οικονομική. Είναι και Ιδεολογική, Πολιτισμική και Βιολογική. Στα τελευταία η Δύση έχει χάσει.

  Στην Ιδεολογική ο Φιλελευθερισμός πλέον δεν εμπνέει κανέναν, μα κανέναν. Όλοι νοσταλγούν από το Μόναχο μέχρι την Βαγδάτη, τις παλιές καλές εποχές της Μοναρχίας και της Θεοκρατίας ή του Υπαρκτού Σοσιαλισμού και του Υπαρκτού Φασισμού. Η Φιλελεύθερη Δύση, έδυσε...τα Φασιστικά κινήματα σε Ολλανδία, Σουηδία και Γαλλία είναι πρώτα στις δημοσκοπήσεις.

  Στην Πολιτισμική παντού βλέπεις Κεμπαμπατζήδικα, Λιβανέζικα, Ελληνικά, Ιταλικά εστιατόρια. Για ποιά Δύση μου μιλάς? Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία μόνον. Σε Γερμανία, Σκανδιναυία, Αγγλία, Ελβετία, όλο Ιταλικά, Ελληνικά και Ανατολίτικα εδέσματα και γλυκά βλέπεις.
  Όταν μιλάμε για "κουλτούρα" στην Ευρώπη, εννοούμε κυρίως την Νότιο Ιταλία και Σικελία, η τελευταία αμιγώς Ελληνική, και την Γαλλία. Η αίσθηση του "ταπεραμέντου" εκδηλώνεται από τις Μεσογειακές χώρες και μόνον. Κανείς δεν μιλά περί Βαλκανικού, Γερμανικού ή Αγγλικού ταπεραμέντου. Η Γαλλία στέκεται και πάλι ως εξαίρεση, λόγω του Αυτοκρατορικού παρελθόντος της.

  Στην Βιολογική, σε πληροφορώ οι Μεσογειακοί-Ανατολίτικοι λαοί σε λίγα χρόνια θα πλειοψηφούν στην Ευρώπη. Μου πηδάς την χώρα? Μεταναστεύω στην δική σου και είμαι άρχοντας. Έχω δική μου γειτονιά, με εδέσματα, άσματα και άτομα δικά μου και τους Σοσιαλκιναιδοκράτες να με στηρίζουν μέρα-νύχτα. Οι γυναίκες ή μάλλον οι τσούλες θα έλεγα εγώ της Δύσεως, συνεχώς με Νοτιοιταλούς-Σικελούς, Τούρκους, Έλληνες, Ισπανούς πηγαίνουν. Στην Κωνστάνζα σε 2 μαγαζιά πήγα και στα δύο για "άλλο" λόγο είχαν πάει εκεί όσες πήγαν με τον σύντροφό τους. Τέτοιοι κρυόκωλοι που είναι αυτοί μα και "ελαφρές" αυτές, είναι αναπόφευκτο. Και μιλώ για ένα κεμπαμπαρζήδικο και ένα ελληνικό εστιατόριο. Από την άλλη, πλείστοι άνδρες Ελβετοί ολο σε Ανατολική Ασία ή Μεσογειο πάνε για να πάρουν γυναίκες. Γιατί αυτές, ιδίως οι Μεσογειακές, κοιτούν το σπίτι, τον άνδρα και την οικογένεια, δεν βάζουν παντελόνια και ψεύτικους "όρχεις" για να δείχνουν συνεχώς την κενή "υπερηφάνεια" τους, που με το που πέσουν στο κρεβάτι με έναν άγνωστο Χ, εξαφανίζεται εντός ολίγων δευτερολέπτων. Κείνες σέβονται την Τιμή τους, τουλάχιστον ακόμα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βλέπε και για τον Γερμανό επάνω...

   Delete
 28. Στην Αγγλία που ήμουν, οι φυσιολογικότεροι άνθρωποι ήσαν οι Μουσουλμάνοι...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι κανονικοί όχι οι Αγγλοπρεπείς γιαλαντζί...

   Delete
 29. Εν τω μεταξύ ο γραικύλισμός έφτασε και στην Ελβετία. Για να επισκεφθείς τον Κύριο στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία της Ζυρίχης, γίνεσαι αποδεκτός μόνον "με ραντεβού". Ειδάλλως μόνον κάθε Κυριακή στις 9:30 το πρωί. Άρε ξύλο που θέλουν κάποιοι...

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 31. Δόκτωρα, η προσήλωσις των Ολλανδών, Σουηδών και λοιπών στην οικονομία και μόνον, είναι που εκτρέφει τον Αλλάχ. Ο Αλλάχ προσφέρει περισσότερα από τα McNuggets, τις ρέγκες και τους μπάφους. Δεν θα διαλυθούν...θα τα σώσει ο Φασισμός. Ο Βίλντερς είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις καθώς ο Αλλάχ είναι και επισήμως, ο πολυπληθέστερος θεός στην Ολλανδία. Αν και βέβαια, με αυτά που πράττουν οι οπαδοί της Άιντχόφεν, εύχεσαι και το αντίστροφο.
  "Δεν θα κρίνετε σεις οι Φράγκοι, τα χθεσινά αγριογούρουνα εμάς, μα εμείς θα κρίνομεν εσάς και τον πολιτισμόν σας"! Αχ μεγάλε Περικλή!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και οι "Σουηδοί Δημοκράτες", το Σουηδικό Εθνικιστικό κόμμα είναι πρώτο στην Σουηδία στις δημοσκοπήσεις.

   Delete
 32. Ἕχουμε συζητήσει πολλάκις τὸ θέμα ἄν ἡ Ἕλλάδα διαθέτει ἤ ὄχι πολιτικό κέντρο, πέραν τοῦ ἀντιτουρκισμοῦ της. Πολιτικό κέντρο εἶναι μιὰ σύμπτωση τῶν μεταφυσικῶν προσδοκιῶν μιᾶς κοινότητας. Ἐάν ἡ Ἕλλάδα δὲν ἔχει τέτοιο κέντρο, τὰ κινήματα καὶ οἱ ἡγέτες εἶναι καταδικασμένοι στὸ νὰ ἑξαντλοῦνται μέχρι νὰ τὸ βροῦν. Μπορεῖ νὰ λένε διάφορα προτοῦ ἀνέλθουν στὴν ἐξουσία, μόλις ὅμως καθήσουν ἐπάνω στὴν καρέκλα σύντομα θὰ ἀνακαλύψουν πὼς εἶναι τρύπια καὶ θὰ τοῦς ῥουφήξει.

  ReplyDelete
 33. Σημ. στὰ παραπάνω. Στὸ ἑλληνικό πλαίσιο, διάφορα ξένα κινήματα, π.χ. ὁ ναζισμός, ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς ἁποτελοῦν ἀπλὲς παραλλαγές τοῦ ἁντιτουρκισμοῦ. Καὶ κάτι άκόμα. Δὲν ἔχει ἁποδειχτεῖ καμία σχέση μεταξύ γονιδιώματος καὶ ἐπικτήτων χαρακτηριστικῶν. Ἑξάλλου ἡ συμπεριφορά δὲν ἀποτελεῖ μέγεθος διότι ἐκτυλίσσεται καὶ ἄρα δὲν δύναται νὰ μετρηθεῖ. Δὲν μπορεῖς νὰ μετρήσεις κάτι ποὺ μεγαλώνει πιὸ γρήγορα ἁπὸ τὸ μέτρημά σου. Ὁ Ζήνων τράβαγε τὰ γένια του γιὰ αὑτὴν τὴν βλακεῖα ποὺ γινόταν ἤδη στὴν ἁρχαιότητα.

  Τὰ περί ἑπικτήτων χαρακτηριστικῶν ποὺ κληρονομοῦνται εἶναι ἄμεση προέκταση διαφόρων ἀστικῶν παρα-ἐπιστημονικῶν θεωριῶν τοῦ 19ου αἱ., στεροῦνται οἱασδήποτε ἐπιστημονικῆς βάσεως καὶ συνήθως εἶναι προέκταση τοῦ ἐθνικιστικοῦ ἱρρασιοναλισμοῦ. Ὁ Μέντελ ἴσα ἴσα ἀπέδειξε πὼς ὁ γονότυπος ἐμφανίζεται αὐτόνομα (ὄχι ἁνεξάρτητα) ἀπὸ τὸν φαινότυπο. Τὰ ἄσπρα φασόλια δὲν εἶναι ἄσπρα λόγωι τοῦ κυριάρχου γονιδίου ἀλλά λόγωι τοῦ ζεὐγους γονιδίων. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, τὸ ἐπαναλαμβάνω, τὴν αἱμομεικτική μανία τῶν φυλετιστῶν. Καθαρά γονίδια σημαίνουν ἁσεξουαλική ἀναπαραγωγή. Ὑπάρχει βέβαια καὶ ἡ αἰμομειξία τῶν Φαραῶ. Ἁλλά οἱ Τοῦρκοι δὲν διαφέρουν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες στὰ γονίδια. Ἄν ἦταν ἔτσι δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἐξισλαμισμοί καὶ ἑκχριστιανισμοί. Τοῦρκος σημαίνει πρωτίστως μουσουλμάνος και δευτερευόντως ὁμιλῶν γλῶσσα ἀνήκουσα στὴν ἀλταϊκή ὀμάδα. Ἡ ἀνθρώπινη φυλή εἶναι πολιτειακός ὄρος, ἡ κοινή καταγωγή εἶναι ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ καὶ ὄχι ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ κατηγορία. Ἅλλο γένος, ἄλλο φυλή. Ἡ φυλὴ εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ὀργανισμός καὶ τὸ γένος ἀπλὸ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ, ἀνεξάρτητο πολλές φορές τῶν προθέσεων τῶν...γεννητόρων.

  ReplyDelete
 34. Κωνσταντινουπολίτη.
  Δεν σου είπα ποτέ πως είμαι υπέρ του φιλελευθερισμού καθεαυτού.Τον προτιμώ σαφώς από τον κομμουνισμό, τον φασισμό και τον ναζισμό.Άλλο το καλύτερο και άλλο το κάλιστο.
  Εννοείται ότι η Ευρώπη θα αντιδράσει με Εθνικιστικά κινήματα.Ούτως ή άλλως Ε.Ε. δεν έπρεπε να δημιουργηθεί ποτέ ως πολιτικός οργανισμός.
  Έπρεπε να είναι μία στρατιωτική συμμαχία μισό δισεκατομμυρίων Ευρωπαίων κατά της Ανατολής, γιατί όχι και της Ρωσίας και των Η.Π.Α.
  Από την άλλη όμως δεν μπορείς να μου μιλάς για φυλετική προσέγγιση και να δέχεσαι την εισροή των ανατολίτων.
  Μην συγχέεις την δύση με την σημερινή κατάσταση.Εάν είναι έτσι τότε και ο Ελληνισμός είναι παρακμιακή πρόταση ζωής γιατί έχει παρακμάσει το κρατίδιο.Ίσα ίσα αυτά τα κινήματα είναι που προσεγγίζουν μία Ευρωπαϊκή ταυτότητα.
  Όπου πήγε ο μουσουλμανισμός αφανίστηκε ο Ελληνισμός, όλα τα Ελληνιστικά βασίλεια της Αιγύπτου και των Σελευκίδων που είχαν τις σημαντικότερες πόλεις(όπως στην Συρία0 Έδεσσα, Βέροια, Απάμεια, Σελεύκεια, Αντιόχεια κ.α.).Πόλεις καθεαυτό Ελληνικές σταμάτησαν αμέσως να υπάρχουν.
  Το ότι η Δύση έχει πάρει λάθος δρόμο δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα είναι καλύτερα.Δύση σημαίνει επίσης Αναγέννηση.
  Θέλουμε ένα σύστημα παρόμοιο με το "Κοινό των Ελλήνων" του Φιλίππου Β'.Κάθε κράτος ανεξάρτητο εσωτερικά, που συνεισφέρει στρατό και πόρους σε έναν κοινό σκοπό.
  Το σημερινό τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες δεν θα γινόταν ποτέ εάν πολύ απλά δεν είχαν μουσουλμάνους.

  ReplyDelete
 35. Ταπεινή και σεμνή πρέπει να είναι η μαρτυρία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στο μέλλον. Αυτό έχω να πω μόνο. Ταπεινή και σεμνή.

  Και νομίζω ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιου είδους
  επιθέσεις. Ταπεινοί και σεμνοί. Η «κρίση» θα έχει αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να δουλεέυουν εσωτερικά και να ξανααποκτούν αξίες. Στην Ελλάδα που είναι μία μεταφυσική χώρα, η πτώση του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εμφανής.

  ReplyDelete
 36. Καλή 25η Μαρτίου Έλληνες, ειδωλολάτρες, Ρωμαίοι, Ρωμιοί, Ρωμηοί, Ρουμάνοι και λοιποί.


  π.Νικόλαος Λουδοβίκος - Ελληνισμός Ορθοδοξία

  https://www.youtube.com/watch?v=WDjVs7_ohnw

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιουνάν, Γρακοί, Ίωνες, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Βυζαντινοί κλπ.

   Delete
  2. 9:58

   «...ο Ελληνισμός είναι ένα όχι ως έθνος, αλλά ως πολιτιστική και πνευματική δύναμη και έλαβε πάρα πολλές μεταμορφώσεις μέχρι σήμερα. Και σήμερα για να επιζήσει, πάλι πρέπει να μεταμορφωθεί αλλά αυτά δε μπορούμε να τα πούμε, διότι δε τα καταλαβαίνουν σήμερα οι Έλληνες. Νομίζουν ότι όσο πιο κλειστοί στον εαυτό τους μείνουν, τόσο πιο πολύ θα περισωθούν στον κόσμο που έρχεται. Αλλά ο Ελληνισμός αυτό το οποίο έκανε πάντοτε ήταν το αντίθετο. Ανοιγόταν και προσλάμβανε στοιχεία και τα αφομοίωνε. Πάντα αυτό έκανε. Έτσι προσέλαβε το ρωμαϊκό κόσμο και τον μεταμόρφωσε, έτσι προσέλαβε τον ύστερο ρωμαϊκό κόσμο, τη λεγόμενη Βυζαντινή ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την μεταμόρφωσε, έτσι προσέλαβε τη δυτική Αναγέννηση εν μέρει και την έκανε ελληνική...»

   Delete
 37. Θα αναφέρω κάτι άσχετο με αυτό που σχολιάζετε αλλά που το είχε προβλέψει πριν χρόνια ο κ. Κιτσίκης.

  "Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ και δημοσιογράφος, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι βρίσκεται στα σκαριά η δημιουργία φιλορωσικού κόμματος στην Ελλάδα.

  Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι “θα γίνει ένα νέο κόμμα στην Ελλάδα που δεν θα έχει σχέση με τα παλιά κόμματα τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της Γερμανίας. Πρέπει να γίνει ένα νέο κόμμα το οποίο θα βλέπει προς την Βορειο – Ανατολική Ευρώπη, την Ορθοδοξία”.

  Στην ερώτηση για τις σχέσεις του νέου αυτού κόμματος με την Ρωσία, ο κ. Βελόπουλος είπε χαρακτηριστικά:

  “Πρώτα θα είναι ελληνικό και μετά φιλορωσικό. Ετοιμάζεται επίσης και ένα φιλορωσικό κανάλι στην Ελλάδα. Θα είναι ένα κανάλι που θα έχει καλές σχέσεις με την Ρωσία και το Αγιο Ορος. Στο κόμμα θα συμμετέχουν γιατροί, δικηγόροι κτλ.”.

  Τέλος, ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι στα τέλη Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί το Αγιο Ορος, προκειμένου να συμμετάσχει στη γιορτή της Ορθοδοξίας."

  ReplyDelete
 38. Καθηγητά και στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, εξηντλήθη το τεύχος 7. Σήμερα πήρα τηλέφωνο.

  ReplyDelete
 39. "[...] ο Ελληνισμός είναι ένα όχι ως έθνος, αλλά ως πολιτιστική και πνευματική δύναμη και έλαβε πάρα πολλές μεταμορφώσεις μέχρι σήμερα [...]".

  ReplyDelete
 40. κ. καθηγητά,

  Καλησπέρα. Ελπίζω να είσθε καλά. Μελέτησα πολύ προσεκτικά το άρθρο σας και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις (που μερικές από αυτές εμπεριέχουν και στοιχεία τοποθέτησης):

  1.Πώς είσθε σίγουρος ότι με την εγκατάσταση φασιστικού ή κομμουνιστικού καθεστώτος, δεν θα καταπατηθεί το σύνολο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων; Δεν εμπεριέχεται τρόπον τινά, η αυθαιρεσία της εξουσίας; Ποιος θα προστατεύσει τους δυστυχείς κατοίκους της περιοχής από τον εκάστοτε τύραννο;

  2.Ποιος εγγυάται ότι με την εγκαθίδρυση της κληρονομικής μοναρχίας, θα εξασφαλισθεί η πνευματική ανωτερότητα του κληρονόμου; Ο Πλάτων, μίλησε για αριστοκρατία του πνεύματος και στην Πολιτεία του, υπήρχε δυνατότητα μετακινήσεως μεταξύ των εκάστοτε κοινωνικών τάξεων αναλόγως του μέρους της ψυχής που επικρατούσε στο κάθε μέλος της.Η κληρονομική μοναρχία, δεν αποτελεί γεννήτορα μηχανορραφιών, εφόσον οι στενοί συγγενείς δύνανται να δολοφονήσουν ο ένας τον άλλο διά την ανάληψη του θρόνου; Η Βυζαντινή ιστορία βρίθει από τέτοια παραδείγματα.

  3.Η απελευθέρωση των κρατουμένων, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια; Πώς γνωρίζουμε ότι δεν θα εγκληματήσουν εκ νέου;

  4.Στην περίπτωση της επαναφοράς της ποινής του θανάτου, πώς εξασφαλίζεται η δικαστική πλάνη; Φαντάζομαι ότι σκοπός του κράτους δεν είναι η τιμωρία, αλλά ο σωφρονισμός. Σε τι διαφέρει από το δολοφόνο, όταν το ίδιο δολοφονεί με την κάλυψη του νόμου;

  Περιμένω εναγωνίως τις απαντήσεις σας.

  Με τιμή,

  Αλεξάνδρα Τράγκα

  ReplyDelete
 41. Ἀλεξάνδρα, μόλις τώρα εἶδα τὸ παραπάνω κείμενο ποὺ ἀνέβασες σὲ προηγούμενο ἄρθρο μου τοῦ μπλόγκ.Σχετικὴ μελέτη μου ποὺ κυκλοφορεῖ στὰ περίπτερα στὸ περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 239, Μαρτίου 2016, ἠμπορεῖ νὰ σὲ ἐνδιαφέρῃ.Ἔχει τίτλο, "Ἡ διαχρονικότης τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 42. Κωνσταντινουπολίτη, σήμερα ἐταχυδρόμησα 3 ἀντίτυπα τοῦ τεύχους 7 τῆς ΕΠ καὶ 3 ἀντίτυπα τοῦ τεύχους 21. Σὲ καμμιὰ δεκαριὰ ἡμέρες νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Βιβλιοπωλεῖο Ἔσοπτρον ἡ μητέρα σου καὶ νομίζω ὅτι θὰ τὰ ἔχουν παραλάβει. Κρᾶτα με ἐνήμερο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Έγινε Καθηγητά! Ευχαριστώ που βάλατε και τάξη.

  ReplyDelete
 44. Καθηγητά μολις είδα και διάβασα περί της γεωπολιτικής οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας που σχεδιάζει η Κίνα με το Τατζικιστάν, Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν, Πακιστάν και με άλλες Δυτικοασιατικές χώρες. Είπατε ότι σε περίπτωση συνεργασίας Ρωσίας-ΗΠΑ, η Κίνα θα βρει σύμμαχό της τον Ισλαμισμό. Τα κράτη αυτά είναι σουννιτικά ισλαμικά. Είναι αυτή η σχεδίαση ο προπομπός μίας περαιτέρω διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ισλάμ?

  Σχετικό βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=NyyZrm8u-8s

  ReplyDelete
 45. Ναί. Μία σινοϊσλαμικὴ συνεργασία μὲ συνδετικὸ κρῖκο τὴν Ὁδὸ τῆς Μετάξης. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. Ευχαριστώ. Καλά το κατάλαβα. Είσθε πάντως πάντα ένα βήμα μπροστά στα τεκταινόμενα.

  Μία ακόμη ερώτησις. Έργο των ΗΠΑ οι βομβιστικές ενέργειες για να γονατίσουν και να διαλύσουν μία και καλή την Ε.Ε.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ή απλές επιθέσεις του Ισλάμ εναντίον της? Το πρώτο μου φαίνεται πιθανότερο, Καθηγητά. Εσείς τί πιστεύετε?

   Delete
  2. Ὁ Τιερρὺ Μεϋσσὰν τοῦ Δικτύου Βολταῖρος ἔγραφε ἐδῶ ( http://www.voltairenet.org/article190851.html ) προχθὲς (δηλ., πρὶν τῖς ἑπιθέσεις) ὅτι οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀποφάσισαν νὰ ἐνισχύσουν τοὺς τζιχαδιστὲς μέσῳ τῆς Τουρκίας, διότι, γράφει, μέγα μέρος τῶν τριῶν δισ. Εὐρώ ποὺ ἀποφασίστηκε νὰ λαμβάνει ἡ Τουρκία γιὰ τὸ προσφυγικὸ θὰ καταλήξει ἀναπόφευκτα στοὺς τζιχαδιστές. Ἕτσι ἰσχυρίζεται ὁ Μεϋσσάν, ὁ ὁποῖος συγκρίνει τὸν Ἑρντογάν (ὡς εἴθισται)μὲ τὸν Χίτλερ καὶ τοὺς εὐρωπαίους ἡγέτες μὲ τῖς ἄβουλες ἀγγλογγαλλικές κυβερνήσεις τοῦ Μεσοπολέμου, ποὺ ἔκαναν τὸ λάθος νὰ παίξουν μὲ τὸ ναζιστικὸ κόμμα. Καὶ κάηκαν.

   Delete
  3. ...ἀπὸ προηγούμενα ἄρθρα του στὸν ἴδιο ἱστότοπο φαίνεται πὼς ὁ Μεϋσσὰν συγκρίνει καὶ τὴν Ῥωσσία τοῦ Ποῦτιν μὲ τὴν ΕΣΣΔ πρὶν τὸν Β. Παγκόσμιο πὀλεμο. Καὶ ὅτι βάζει Τουρκία καὶ Ῥωσσία νὰ ἐπιχειροῦν ἡ καθεμιὰ νὰ σύρει τὴ Δύση ἐναντίον τῆς ἄλλης.

   Delete
  4. Εγώ απορρώ πως ακόμα η Δύση δε στρέφεται κατά της Τουρκίας...

   Delete
  5. Είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία είναι σε στενή συνεννόηση με το ISIS. Αγορά πετρελαίου κάνει η Τουρκία από το ISIS.

   Πέρα από τους πραγματικούς πρόσφυγες και μετανάστες, υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ευρώπης από Τουρκία και ISIS. Αυτοί απλώς εκμεταλλεύονται και κατευθύνουν το μεταναστευτικό. Έχει πολλά σκέλη το πρόβλημα.

   Πάντως ρεαλιστικά μιλώντας, δε νομίζω ότι εύκολα θα αποφευχθεί πόλεμος. Βασικά και αυτό που γίνεται τώρα πόλεμος είναι. Τώρα οι πόλεμοι δε διεξάγονται στα πεδία των μαχών. Αυτός είναι ο παλιός τρόπος. Από την άλλη παρατηρώ τη Δύση εφησυχασμένη και θα τολμήσω να πω αποσυντονισμένη. Ίσως τελικά να είναι μύθος η δυνατή θεσμική συγκρότηση της Δύσης. Ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών είναι επίσης το λιγότερο ύποπτος.

   Θεωρώ τέλος ότι και οι τράπεζες και οι οικονομικοί κολοσσοί, οι αγορές, επιθυμούν την μετανάστευση μουσουλμάνων στην Ευρώπη διότι τους συμφέρει. Αυτοί ζουν φτωχικά χωρίς πολλές απαιτήσεις. Αυτοί και με δύο κατοστάρικα το μήνα ζουν. Αυτό συμφέρει την οικονομία λιτότητας που διέπει την ΕΕ. Ο εχθρός είναι ήδη μέσα στην Ευρώπη και είναι η οικονομική πολιτική. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται μόνο για τα οικονομικά. Δε την νοιάζει αν ο χριστιανικός πληθυσμός αντικατασταθεί σε 20-30 χρόνια από μουσουλμανικό. Ίσα ίσα αυτό την συμφέρει να γίνει. Και η Τουρκία βέβαια βλέποντας όλα αυτά στέλνει ορδές ασταμάτητα. Και την Τουρκία την συμφέρει αυτό για την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάπως έτσι νομίζω ότι έχουν τα πράγματα.

   Delete
  6. Και βέβαια αν θέλουμε να μαθαίνουμε από την ιστορία, όσοι λίγοι έχουμε μείνει που διαβάζουμε ιστορία, διότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρουν συνήθως αυτά, τότε θα σας πω αυτό. Ο λόγος ακριβώς που η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν άντεξε και έπεσε τον 5ο αιώνα, ενώ η Ανατολή αναπτυσσόταν, ήταν ότι άρχισαν σταδιακά να αποκτούν θέσεις κλειδιά στη Δύση, διοικητικές-πολιτικές-στρατιωτικές (στρατηγοί), οι τότε βαρβαρικοί λαοί. Στην Ανατολή υπήρχαν βάρβαροι λαοί, αλλά τέθηκαν υπό έλεγχο, κατόπιν συμφωνίας και μέσω ανταλλαγμάτων και ποτέ δεν έφτασαν να κατέχουν υψηλές θέσεις στην Αυτοκρατορία, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που συνέβη αυτό στη Δύση τον 5ο αιώνα.

   Αν γίνει αυτό και σήμερα στη Δύση, τότε το τέλος είναι σίγουρο. Δε νομίζω βέβαια να το γνωρίζουν αυτό στη Δύση. Σας είπα, αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για τα οικονομικά.

   Delete
 47. Μαθήτρια παρήλασε με μαντίλα Ισλαμική!!!!! Σε μαθητική παρέλαση!!! ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ!!!! ΦΤΟΥ ΣΑΣ!!!!! ΖΩΑ!!!!

  http://www.pronews.gr/portal/20160324/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C

  Καθηγητά μόνον τα κουμπούρια και ποτάμια αίματος μας σώζουν....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμπεριφέρεσαι λες και να μην έχει υποστή δημογραφική αλλοίωση η Ελλάδα. Η προβολή της μαντίλας σε πείραξε;

   Delete
  2. Όλα με πειράζουν φίλε Ιχώρ. Και για αυτό είμαι Φασίζων Εθνικιστής και ψηφίζω Χρυσή Αυγή.

   Delete
 48. Και φυσικά αυτό που συμφέρει και την ΕΕ (οικονομικούς παράγοντες) και την Τουρκία και το ISIS είναι το επερχόμενο κλίμα τρόμου, φόβου και αγωνίας που θα δημιουργηθεί. Να θυμάστε ότι συμφέρει και τους τρεις.

  Europol: Στην Ευρώπη υπάρχουν 5.000 ύποπτοι τρομοκράτες, έρχονται χειρότερα


  Europol: Στην Ευρώπη υπάρχουν 5.000 ύποπτοι τρομοκράτες, έρχονται χειρότερα

  http://www.iefimerida.gr/news/258397/europol-stin-eyropi-yparhoyn-5000-ypoptoi-tromokrates-erhontai-heirotera#ixzz43oqeQQZG

  Ο επικεφαλής της Europol επιβεβαίωσε τη σύνδεση των βομβιστών των Βρυξελλών με αυτούς που αιματοκύλισαν το Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο και προειδοποιεί για νέα, πιο επιθετική στρατηγική μαχητών του ISIS κατά της Ευρώπης.

  «Ανησυχούμε για τον βαθμό εξάπλωσής τους, αποκαλύπτεται ένα πιο διαδεδομένο δίκτυο από αυτό που φοβόμασταν», δήλωσε μιλώντας στο Radio 4 του ΒΒC.

  «Είμαστε αντιμέτωποι με μια πιο επικίνδυνη, πιο άμεση απειλή ασφαλείας από το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος. Είναι μια απειλή όχι μόνο για τη Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και για έναν αριθμό άλλων ευρωπαϊκών κρατών ταυτόχρονα. Είναι σίγουρα η πιο σοβαρή απειλή που έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία δεκαετία», πρόσθεσε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ανέφερε ακόμη ότι η καινοτόμος χρήση του Διαδικτύου για τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση μεγαλύτερων τμημάτων πληθυσμού από τους μαχητές του ISIS συνιστά μια «άνευ προηγουμένου απειλή».

   «Η φύση της απειλής, ο τρόπος που έχει εξαπλωθεί σε μια μεγάλη ασύνδετη κοινότητα τουλάχιστον 5.000 ατόμων, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να μηδενίσουμε την απειλή. Γι' αυτό και πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας», είπε.


   Σχόλιο: Αυτή είναι η δυνατή θεσμική συγκρότηση της Δύσης; Στρατολογούν μαχητές από το διαδίκτυο και δε μπορείτε να τους πιάσετε; Καταρρέει λοιπόν η Δύση, όπως καταρρέουν οι κοινωνίες που είναι βασισμένες αποκλειστικά στην οικονομική ευμάρεια, την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά δεν έχουν στιβαρές πνευματικές βάσεις. Αυτού του είδους οι κοινωνίες καταρρέουν με την πρώτη δυσκολία. Η έλλειψη θρησκευτικότητας στη Δύση επίσης συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Στην ουσία ο δυτικός άνθρωπος είναι άθεος, χωρίς προσανατολισμό και χαμένος στο πουθενά. Λάχανο θα τους φάνε παιδιά...

   Delete
 49. Και φυσικά επειδή πάντα λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν παίρνω τη μεριά κανενός, μη ξεχνάμε ότι ο άθεος δυτικός άνθρωπος δεν έχει καν συναίσθηση του τι είναι Ισλάμ. Σας είπα πολλές φορές, πρόκειται για μία σατανικού τύπου αίρεση η οποία είναι και πολιτική ταυτόχρονα, δε λογαριάζει δηλαδή μοναρχίες – δημοκρατίες – ολιγαρχίες, δίνει υπόσχεση στους πιστούς για έναν υλικό παράδεισο με γυναίκες και φαγητά. Αυτό τι δημιουργεί; Δημιουργεί μια προσδοκία στον πιστό αλλά και μια σιγουριά. Δε λογαριάζει δηλαδή τις κινήσεις του. Οι βομβιστές στις επιθέσεις θεωρούνται μάρτυρες του Αλλάχ για τους τζιχανιστές.

  Οι απελπιστικά απνευμάτιστοι Ευρωπαίοι βέβαια δε δίνουν καν σημασία στο Κοράνι και στο Ισλάμ. Έλα μωρέ τώρα, με θρησκευτικά θα ασχολούμαστε; Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα του τι εστί Ισλάμ. Όλες οι θρησκείες είναι ίδιες νομίζουν και διδάσκουν την αγάπη. Και συνεχίζουν να το λένε αυτό και να το πιστεύουν, δίνοντας υπόσταση στο σατανά και το κακό και σκορπώντας τον τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Διέπονται από την ανώριμη και αγαθή αντίληψη ότι δε μπορεί, και το Ισλάμ μια απλή θρησκεία είναι, κατασκεύασμα των ανθρώπων όπως ο Χριστιανισμός, θα τους κάνουμε στην άκρη και αυτούς όπως κάναμε στην άκρη τον Πάπα Ρώμης. Έχουν μπλέξει άσχημα οι δυτικοί. Ο Χριστός να τους φυλάει.


  Τζιχαντιστές κάνουν ψηφοφορία για το ποιο θα είναι το επόμενο χτύπημα -«Τι χρώμα θα βαφτεί ο πύργος του Άιφελ;»

  http://www.iefimerida.gr/news/258413/tzihantistes-kanoyn-psifoforia-gia-poio-tha-einai-epomeno-htypima-ti-hroma-tha-vaftei-o#ixzz43oxb7e1N

  Ξεπερνώντας και την πιο νοσηρή φαντασία οι τζιχαντιστές και οι υποστηρικτές του αφού πανηγυρίζουν για το μακελειό στις Βρυξέλλες τώρα κάνουν ψηφοφορία για το επόμενο τρομοκρατικό χτύπημα που θα κάνουν οι καμικάζι τους.

  Σε φόρουμ στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί το ερώτημα «Σε τι χρώματα θα φωταγωγηθεί ο πύργος του Άιφελ στις επόμενες επιθέσεις;». Με αυτό τον τρόπο καλούν τους υποστηρικτές τους να γράψουν ποιο νομίζουν ή θα ήθελαν να είναι το επόμενο χτύπημα, σε ποια χώρα, ώστε μετά τα φώτα του πύργου του Άιφελ να ανάψουν στα χρώματα της αντίστοιχης σημαίας.

  Σύμφωνα με την Daily Mail οι οπαδοί των εκτελεστών έχουν απαντήσει πως το Ισλαμικό Κράτος θα πρέπει να επιτεθεί στο Λονδίνο, την Ουάσιγκτον, τη Ρώμη, αλλά και στο σύνολο των πρωτευουσών των απίστων.

  ReplyDelete
 50. «Φαίνεται ως εάν η τρομοκρατία, η οποία μας χτυπά σήμερα, να ήταν εισαγόμενη, αλλά εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτές τις πράξεις γεννήθηκαν στην πραγματικότητα εδώ, συχνά μάλιστα και οι γονείς τους. Πέρασαν από τα σχολεία μας και έλαβα ενεργά μέρος στην κοινωνική μας ζωή. Δίνουν την εντύπωση μόνο ότι έρχονται από αλλού, ενώ είναι από δω»

  Γιούνκερ: Οι τρομοκράτες φοίτησαν στα σχολεία της Ευρώπης

  http://www.iefimerida.gr/news/258358/gioynker-oi-tromokrates-foitisan-sta-sholeia-tis-eyropis#ixzz43p4onGqu


  Καλά που το κατάλαβες καραγκιόζη. Ώρα να καταλάβεις τώρα ότι και όλοι, πέρα του ότι φοίτησαν στα πανεπιστήμια της Δύσης, ήταν και μουσουλμάνοι-σατανιστές. Όμως εσύ στα οικονομικά, Γιούνκερ, στα οικονομικά. Πρόσεχε μη πέσει κάτω ούτε ευρώ. Μη χαθεί σεντ.

  ReplyDelete
 51. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και οικονομική κρίση έτσι; Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας...

  ReplyDelete