Nov 9, 2015

254 – Στὸ Ντὰρ Ἄλ Χὰρμπ τὰ γηρασμένα παιδιὰ τοῦ κρατιδίου χάνουν τὸ πέταλο γιὰ τὸ καρφί

254 – Στὸ Ντὰρ Ἄλ Χὰρμπ  τὰ γηρασμένα παιδιὰ τοῦ κρατιδίου χάνουν τὸ πέταλο γιὰ τὸ καρφί

Ὅταν ὁ Παντισάχης τῆς Ὀθωμανίας ἔχανε στὸ πεδίο μάχης κατὰ τῶν Φράγκων, στὸ χαρέμι του, στὸ παλάτι τοῦ Τοπκαπί, στὴν Πόλη, οἱ εὐνοῦχοι βλέποντας τὶς ξένοιαστες  χανούμισσες νὰ καθρεπτίζονται, ἐψιθύριζαν ἀπελπισμένοι: «Ὁ κόσμος χάνεται καὶ τὸ μουνὶ κτενίζεται»!

Ἤδη ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα οἱ Ἕλληνες ἐφημίζοντο ὅτι ἦσαν παιδιά, ἀλλὰ τότε ἦσαν μεγαλοφυῆ παιδιά. Σήμερα παραμένουν μὲν παιδιά, ἀλλὰ γηρασμένα παιδιά, χωρὶς ἴχνος δημιουργικότητος καὶ ὡς χανούμισσες ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἐσωτερικά τους. Φοβοῦνται μὴ χάσουν τὸ ἤδη πρὸ πολλοῦ χαμένο καρφί, τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο καὶ ἀγνοοῦν τὸ πέταλο τοῦ παγκοσμίου ἑλληνισμοῦ. Ἀναμασοῦν ὡσὰν μαστίχα Χίου τὰ περὶ μασονισμοῦ, σιωνισμοῦ καὶ ἑβραιοφοβίας καὶ ἀγνοοῦν ὅτι ὡσὰν τοὺς χοίρους πρὸς σφαγὴν εὑρίσκονται περιφραγμένοι  στὸν περίβολο τοῦ Ντὰρ Ἄλ Χάρμπ, τῆς περιοχῆς τοῦ πολέμου, κατὰ τὴν σουννιτικὴ ἰσλαμικὴ γεωπολιτική, περιοχὴ ποὺ προορίζεται νὰ ἐκκενωθῇ, κατόπιν γενικῆς σφαγῆς τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ ἐπανακατοικηθῇ ἀπὸ σουννῖτες μουσουλμάνους ἕως ποὺ νὰ γίνῃ ἡ περιοχὴ τοῦ Ἰσλάμ, τὸ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ.

Ὅταν ἑνα λαὸς ἔχει γεράσει, καταφεύγει στὶς προφητεῖες, τοὺς μύθους, τοὺς ἥρωες  καὶ τοὺς ἐξωγήϊνους ὡς μοναδικὲς σχεδίες σωτηρίας. Ὄχι ὅτι οἱ προφητεῖες, οἱ μῦθοι, οἱ ἥρωες καὶ οἱ ἐξωγήϊνοι  εἶναι ἄχρηστοι. Ἄχρηστοι εἶναι μόνον γιὰ τοὺς πεζοὺς φραγκορασιοναλιστές.  Ἀλλά, σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖρα κίνει.

Ἐκτὸς τῶν προφητειῶν τῶν ἁγίων, ὑπάρχουν λοιπὸν καὶ οἱ προφητεῖες τοῦ Γάλλου Νοστράδαμου. Ἀνατρέχω στὴν γαλλικὴ ἑρμηνεία τῶν προφητειῶν του, τοῦ Jean-Charles de Fontbrune, ποὺ ἐδημοσίευσε τὸ 1980, Nostradamus, historien et prophete (Editions du Rocher). Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὅ,τι προέβλεψε ὁ Νοστράδαμος (1503-1566), ἀπὸ τὸ 1555 μέχρι τὸ 1980 ποὺ τὸν μελετᾷ ὁ Fontbrune, δὲν τὸ λαμβάνουμε ὑπ’ὄψιν, ἐφ’ὅσον εἶναι ἤδη παρελθόν γιὰ τὸν μελετητὴ Fontbrune , παραμένουν οἱ προβλέψεις του γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὸ 1980, ἡμερομηνία στὴν ὁποία ἔγραψε ὁ Fontbrune. Καὶ τί διαβάζουμε; Ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2026, γίνεται πλανητικὸς πόλεμος ποὺ θὰ καταστρέψῃ τὸν δυτικὸ πολιτισμό (αὐτὸν ποὺ ἐξελίσσεται κάτω ἀπὸ τὰ μάτια μας, ἀπὸ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, τὸ 1999, μέχρι τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας, γύρω στὸ 2030). Ἰδίως ὅμως στὴν περίοδο αὐτὴν οἱ Μουσουλμᾶνοι θὰ κατακτήσουν τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰταλία, τὸ Βατικανὸ καὶ τὴν Δύση. Ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ συμπεριληφθῇ στὸ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ.

Στὴν Ἑλλάδα οἱ παρηκμασμένοι βουλευτές τῆς Δεξιᾶς ὅπως καὶ τῆς Ἀριστερᾶς, ἀναλίσκονται σὲ κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τοὺς πνιγμένους πρόσφυγες στὴν Λέσβο καὶ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι μαζὶ μὲ τοὺς πρόσφυγες εἰσέρχονται στρατιὲς τζιχαδιστῶν στὴν Εὐρώπη μὲ σκοπὸ τὴν κατάκτησή της. Θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι εἴμεθα σὲ ἀδυσώπητο πόλεμο μὲ τοὺς σουννῖτες μουσουλμάνους (καὶ ἐπιμένω «σουννῖτες» καὶ ὄχι σιΐτες ἤ σούφιδες), ἀσχέτως ποῖος τὸν ἄρχισε. Καὶ φυσικὰ τὸν ἄρχισαν τὸν πόλεμο αὐτὸν οἱ Δυτικοὶ ἀποικιστὲς καὶ ἰμπεριαλιστὲς ποὺ κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀφρική καὶ τώρα δέχονται τὸ μπούμερανγκ. Ἀλλὰ τὸ μπούμερανγκ τὸ δεχόμεθα καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, τὰ παράσιτα ποὺ ἀπομυζοῦν τὸν κόρμο τοῦ δένδρου τῆς Δύσεως.

Σημασία ἔχει σήμερα νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν σουννιτικὴ ἰσλαμικὴ καταιγίδα, ἀσχέτως ποῖος ξεκίνησε τὴν καταστροφή. Καὶ εἶναι σαφῶς ἀδύνατον νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ ἕνα ὁλοκληρωτικὰ σαπισμένο κοινοβούλιο. Χρειάζεται ἄμεση κατάργησή του καὶ ἐπιβολὴ κυβερνήσεως ἐθνικῆς σωτηρίας. Ἐκτὸς καὶ ἐὰν θέλουμε νὰ γίνουμε προσεχῶς Γῆς Μαδιὰμ, γῆ μιναρέδων καὶ νεκρικῆς ἰσλαμικῆς σιωπῆς, περιοχὴ εἰρήνης τοῦ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ. Ἕλληνες ἐνηλικιωθῆτε!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 9 Νοεμβρίου 2015

71 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. «Ὅταν ἑνα λαὸς ἔχει γεράσει, καταφεύγει στὶς προφητεῖες, τοὺς μύθους, τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς ἐξωγήϊνους ὡς μοναδικὲς σχεδίες σωτηρίας. Ὄχι ὅτι οἱ προφητεῖες, οἱ μῦθοι, οἱ ἥρωες καὶ οἱ ἐξωγήϊνοι εἶναι ἄχρηστοι. Ἄχρηστοι εἶναι μόνον γιὰ τοὺς πεζοὺς φραγκορασιοναλιστές. Ἀλλά, σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖρα κίνει».

  «Στὴν Ἑλλάδα οἱ παρηκμασμένοι βουλευτές τῆς Δεξιᾶς ὅπως καὶ τῆς Ἀριστερᾶς, ἀναλίσκονται σὲ κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τοὺς πνιγμένους πρόσφυγες στὴν Λέσβο καὶ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι μαζὶ μὲ τοὺς πρόσφυγες εἰσέρχονται στρατιὲς τζιχαδιστῶν στὴν Εὐρώπη μὲ σκοπὸ τὴν κατάκτησή της. Θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι εἴμεθα σὲ ἀδυσώπητο πόλεμο μὲ τοὺς σουννῖτες μουσουλμάνους (καὶ ἐπιμένω «σουννῖτες» καὶ ὄχι σιΐτες ἤ σούφιδες), ἀσχέτως ποῖος τὸν ἄρχισε».

  Προσυπογράφω ασμένως!
  Ποίος εχέφρων άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επειδή το ανωτέρω παρατεθέν σχόλιο μπορεί να φανεί σε κάποιους αντιφατικό, εάν συγκριθεί με προηγούμενες αναρτήσεις (http://endiameseperioche.blogspot.gr/2015/10/252.html), θα ήθελα -εν συντομία- να διευκρινίσω τα εξής:

   Είμαι ιδιαιτέρως επιφυλακτικός και καχύποπτος σε ό,τι αφορά τις, μετά την γέννηση του Ιησού Χριστού, προφητείες.
   Το μοναδικό βιβλίο προφητειών, που ανεπιφυλάκτως αποδέχομαι, είναι η θεόπνευστος Αποκάλυψις του Ιωάννου. Εν τούτοις, η Αποκάλυψις είναι εξαιρετικά δυσερμήνευτη και είναι αδύνατον από την Αποκάλυψιν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις σύγχρονες πολιτικές, στρατιωτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

   Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες προφητείες είτε κληρικών (Εφραίμ Σύρος, Κοσμάς Αιτωλός, Παπουλάκος, Παΐσιος Αγιορείτης, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Νεκτάριος Πενταπόλεως -η λίστα είναι ατελείωτη-) είτε λαϊκών (Νοστράδαμος) εγώ δεν τις αποδέχομαι. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν γραφεί από τους φερόμενους ως συντάκτες τους, αλλά από κατοπινούς συγγραφείς, οι οποίοι θέλησαν να πλουτίσουν λανσάροντας βιβλία με προφητείες στον λαουτζίκο (στην πραγματικότητα, πρόκειται για βιβλία επιστημονικής φαντασίας).
   Οι προφητείες των συγχρόνων «αγίων» Παϊσίου και Πορφυρίου είναι πραγματικά για γέλια, και δίδουν τροφή για καυστική σάτιρα από άθεους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς και bloggers.
   Κατ’ εμέ, η υπέρμετρη προσκόλληση σε προφητείες αποτελεί δείγμα κοινωνικο-πολιτικού αταβισμού, παλιμπαιδισμού και ψυχο-πνευματικής υπανάπτυξης ή/και κατάρρευσης. Όταν μία κοινωνία γηράσκει και βρίσκεται σε παρακμή, καταφεύγει στις προφητείες, στους εξωγήινους και στα μεταφυσικά σενάρια ως ύστατη σανίδα «σωτηρίας» (στην πραγματικότητα, όχι σωτηρίας, αλλά ελπίδας).

   Ωστόσο, εντός του κοινωνικού πλαισίου, οι προφητείες δεν είναι άχρηστες. Κατανοώ και αποδέχομαι την κοινωνική χρησιμότητα των προφητειών (ασφαλώς, υπό προϋποθέσεις). Η περίφημη ρήση του Διονυσίου Σολωμού ότι «το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές» είναι μόνον εν μέρει ορθή.
   Οι περισσότεροι λαοί έχουν ανάγκη ενός «μυθικού» πλαισίου για να δημιουργήσουν και -γιατί όχι;- να μεγαλουργήσουν. Ο μύθος, οι προφητείες και το μεταφυσικό στοιχείο έχουν κοινωνική χρησιμότητα και δύνανται να αποτελέσουν στοιχείο έμπνευσης, συσπείρωσης και ανάτασης, συνεισφέροντας στην δόμηση της ιδιοπροσωπίας μίας κοινότητος, ενός έθνους, ή μίας ευρύτερης ομάδος λαών (π.χ. ορθόδοξοι λαοί).

   Ως εκ τούτου, ναι μεν εγώ δεν πιστεύω σε προφητείες και σε θεωρίες περί εξωγηίνου καταγωγής των Ελλήνων, κατανοώ όμως την κοινωνική χρησιμότητα που αυτές ενδέχεται να έχουν. Η πίστη στο μεταφυσικό και στο υπερφυσικό στοιχείο (των προφητειών και των εξωγηίνων μη εξαιρουμένων) είναι, σε κάποιο βαθμό, χρήσιμη και επωφελής.
   Το ζέον θέμα είναι πού τίθενται τα όρια/«κόκκινες γραμμές», και έως ποίου σημείου οι προφητείες είναι χρήσιμες και από ποιο σημείο και εξής γίνονται βλαβερές.

   Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι προφητείες καθίστανται επιβλαβείς, αφ’ ης στιγμής ένας λαός/έθνος/κοινότητα ανθρώπων αρχίζει να στηρίζεται υπέρμετρα σε αυτές, αδιαφορώντας για την πραγματικότητα, εφησυχάζοντας και παραγνωρίζοντας τον αδυσώπητο ρεαλισμό.
   Παράδειγμα; Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επί Παλαιολόγων (κυρίως κατά τον 14ο και τον 15ο αι.), που πίστευε ότι η Κωνσταντινούπολις είναι άτρωτη και δεν θα πέσει εις χείρας αλλοθρήσκων.
   Άλλο παράδειγμα; Η Ελλάδα εν έτει 2015, που πιστεύει ότι διά πρεσβειών του «αγίου» Παϊσίου θα σωθεί από την πολιτική, οικονομική και κοινωνική καταβαράθρωση.

   Delete
  2. Εν ολίγοις, οι προφητείες δύνανται να αποτελέσουν είτε α) το εφαλτήριο, την θρυαλλίδα και τον καταλύτη για την αναγέννηση ενός λαού/έθνους/ομάδος ανθρώπων από τις στάχτες του, είτε β) την ταφόπλακα για τον ενταφιασμό του.

   Στην πρώτη περίπτωση, ο λαός πρέπει να κουνήσει το χεράκι του και να μην λάβει κοινή συναινέσει διαζύγιο από την σκληρή πραγματικότητα, αλλά να μοχθήσει και να αγωνισθεί με το αίμα του, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσει την αδήριτη πραγματικότητα προς όφελός του.

   Στην δεύτερη περίπτωση, ο λαός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε απολύτως. Το μόνο που έχει να πράξει είναι να μείνει αδρανής, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει γύρω του, επαφιόμενος στους ποικιλώνυμους από μηχανής θεούς και σωτήρες (τόσο γήινους όσο και εξωγήινους). Φυσικά, από μηχανής θεοί υπάρχουν μόνον στο θέατρο· οπότε, σε μία τέτοια περίπτωση, η καταβαράθρωση είναι βεβαία.

   Συμπερασματικώς, όπως σωστά σημείωσε ο κ. Κιτσίκης: «σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖρα κίνει».

   Delete
 3. Έχετε δίκιο κύριε Καθηγητά, και ως απόγονοι Βυζαντινών διπλωματών πρέπει να αναζητήσουμε παντού συμμάχους, ναι και στους Εβραίους, καθότι δεχόμεθα τον ίδιο σουνιττικό κίνδυνο.

  ReplyDelete
 4. Δεν καταλαβαίνω γιατι πρεπει να την ξαναπατησουμε με τους Φραγκους που να που μας οδηγησανε και παντοτε η συμμαχια μαζι τους μας κατεστρεφε. Βεβαιως ειμαστε απογονοι των Βυζαντινών, ειμαστε Ρωμηοι, αλλα εμεις οι ιδιοι αποποιηθηκαμε τον τιτλο του Ρωμηου διοτι αποφασισαμε να γινουμε πραγματικοι Χριστιανοι και να ακολουθησουμε τον Θεο.

  Το να ξαναξυπνησει ο Ρωμηος μεσα μας μονο σε υποτελεια στη Δυση θα μας οδηγησει σε ρολο πρωτα λοχια και επειτα μπασι-μπουζουκου. Προοριζομαστε για chair a\ canons κρεας για κανονια. Πρεπει να διατηρησουμε την πνευματικοτητα μας και να μεινουμε συμμαχοι του χαμενου του πολεμου που βρισκεται εν εξελιξει, και οχι του τελικου νικητη.

  ReplyDelete
 5. Δηλαδή εν συντομία, να καταστραφούμε εν γνώση μας ε?

  ReplyDelete
  Replies
  1. να ΜΗΝ καταστραφουμε εν γνωσει μας μπλεκοντας με πολεμους !!!

   Delete
 6. Γιατί χρειάζεται ἐδῶ καὶ τώρα κυβέρνηση ἐθνικῆς σωτηρίας; Ἀπάντηση: Γιὰ νὰ έξαφανίσῃ ἀπὸ προσώπου ἑλληνικῆς γῆς τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ τοὺς ἐργατοπατέρες τοῦ συνδικαλισμοῦ. Παρακάτω χαρακτηριστικὸ σχετικὸ δημοσίευμα: "Διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας ο οποίος διαπρέπει στις ΗΠΑ παρουσίασε εκτενή ανάλυση για τον κίνδυνο που απειλεί την Ελλάδα να εξαφανιστεί ως έθνος από την έλλειψη της αξιοκρατίας και την επιβολή της μετριοκρατίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι "μόνο στους κορυφαίους επιστήμονες (εν ζωή ή όχι), το ποσοστό των Ελλήνων πλησιάζει το 3%, που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό δεδομένου ότι οι Έλληνες αποτελούν λιγότερο από το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από αυτούς τους Έλληνες του 3%, μόλις ένας στους επτά (14%) έζησε ή ζει στην Ελλάδα, ενώ όλοι οι άλλοι (86%) στο εξωτερικό". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Όπως το λέτε κύριε Καθηγητά. Χριστούγεννα ερχόσαστε καθόλου Ελλάδα?

  ReplyDelete
 8. Η εννοια της επιστημης, μαζι με αυτην της προοδου (καθοτι η επιστημη είναι μια προοδευτικη συσσωρευση και συναρμογή γνωσεων) είναι χρωματισμενη από τη Δυση - εξ ου και η επιθεση του Τουρκοκρατουμενου πατριαρχειου στους αθεους Βολταιριστες πριν την Επανασταση.

  ReplyDelete
 9. το μεγαλύτερο κακό στη χώρα, το έκανε ο Ανδρέας Π, που ως καθηγητής δε φρόντισε να φτιάξει τα ελληνικά πανεπιστήμια να συνεργάζονται με την παραγωγική διαδικασία, αλλά αντ' αυτού έφερε τις καταλήψεις και τα εκολαπτόμενα κομματόσκυλα να υπηρετούν το βαθύ ΠΑΚ του Τσουτσουβή...πέφτουν οι μάσκες και θα βγουν όλα στη φορά, ήδη έγινε γνωστό στο πανελλήνιο ότι οι δοσίλογοι και τα παιδιά τους κυβέρνησαν τη χώρα από το 1945-1967...η λέγόμενη αριστοκρατία του κολωνακίου...(η αν προτιμάτε του κώλου)...τώρα ψάχνουμε τον ΗΡΩΑ αλλά που είναι??? μπορεί ούτε και αυτος να το ξέρει ότι θα γίνει ΗΡΩΑΣ...

  ReplyDelete
 10. παρατηρήσεις

  1 ολοκληρο το ελληνικο κρατος ειναι κομματικο....κομματικο δεν εναι θεωρητικα και μονο ενα κρατος θεοκρατικο, οπως η ρωμαικη και η οθωμανικη αυτοκρατορια. Ο ορος βυζαντιο πρεπει να απαλειφθει.

  2 Παρεμπιπτόντως αρχαιοελληνικος ηρωας και ημιθεος ειναι συνωνυμα, Ο ηρωας καταγεται από θεους.

  3 η βυζαντινη παρακαταθηκη είναι η ορθοδοξη θεολογια και η φιλολογια. Οι συγχρονες τεχνικες και μαθηματικες επιστημες είναι δυτικο προιον σε πολυ μεγαλο βαθμο, και στην ελλαδα δεν υπαρχει το πολιτικοκοινωνικο πλαισιο για την αναπτυξη τους οχι επειδη δεν εχει ερθει ο δικτατωρ ελληνας Κεμαλ αλλα επειδη η νεωτερη ελλαδα ειναι αποκομμενο οργανικο τμημα μιας ανατολικης αυτοκρατοριας με θεοκρατικο προσανατολισμο.

  ReplyDelete
 11. 4. φυσικα η καταργηση του Δημοσιου σημαινει καταλυση του ελληνικου κρατους.

  5. δεν υπαρχει άλλη διαφορα μεταξυ ιδιωτικου και δημοσιου τομεα απο το οτι ο ιδιωτικος τομεας ανηκει στο στρατοπεδο της Δυσης ενω ο δημοσιος τομεας ανηκει σε μιαν ιδεατη Αυτοκρατορια. Ενας τομεαρχης του δημοσιου και ενας επιχειρηματιας διαφερουν μοναχα στο οτι ανηκουν σε διαφορετικα κρατη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (Τα επομενα γραφηκαν πριν μαθευτουν σημερα τα χτεσινα γεγονοτα στο Παρισι)

   Χοντρικα και ιδεατα το Δημοσιο τεινει προς το τζαμπα, και μαζι με το τζαμπα τεινει προς την Απολυτη Μοναρχια. Το ιδιωτικο τεινει προς το Χρημα και εννοειται πως ειναι το απολυτο κακο. Το χρημα εινναι το απολυτο κακο, διοτι δεν υπαρχει. Κανεις δεν χρειαζεται τιποτα. Χρημα σημαινει αναγκη.

   Εφοσον η Ελλαδα ειναι ηδη βουτηγμενη στο κακο, δεν φαινεται εκ πρωτης οψεως αναγκαιο να της επιβληθει δικτατορια τυπου Πινοσετ. Μεσω του Συριζα οι συνδικαλιστες εχουν περασει στο Χρημα, οπως στην Αμερικη. Το επομενο σταδιο ειναι ενα κομματι Ελληνων να φανατιστει υπερ του Χρηματος σε πολεμικο επιπεδο, πραγμα δυσκολο αλλα οχι ακατορθωτο εμμεσα. Εχουνε μαθει απο καιρο να προσκυνουν τους ανωτερους τους. Ενας συνολικος εκφασισμος οχι κατά, αλλα υπερ του χρηματος δεν ειναι ακατορθωτος για τον ελληνικο λαο. Γιατι ο Τσιπρας να μην κανει ενα ανδραγαθημα και να αφησει πισω του τη γραφειοκρατια του Κοινοβουλιου ; Οι νεοπλουτοι Ελληνες μικροαστοι περιμενουν τον ηρωα τους. Θελουν να γινουν Αμερικανοι. Μπλιαχ.

   Σημ. Τον ορο εκφασισμο τον εννοω ως εξης, λαμβανοντας ισως υποψιν τα 13 σημεια του καθηγητη κου Κιτσικη που αναφέρονται στην αγγλικη Βικιπαιδεια και τα οποια ειναι αντιστοιχες ενδείξεις φασιστικοτητας. Όταν εγω λεω φασισμο εννοω - 1) την πιστη η μαλλον την προβολη χαρισματικου ηγετη 2) την πιστη η την προβολη της πιστης σε ιεραρχια στρατιωτικου τυπου 3) την πιστη η την προβολη της πιστης σε εθνος ευρυτερο του κρατους που χωρις να παρει συγκεκριμενη ονομασια θα σημαινει πολιτισμος 4) την αναπτυξη παραστρατιωτικου και εξωδικαστικου βραχιονα 5) την αναπτυξη μαζικης προπαγάνδας που θα προβαλλει έναν σωστο και υγιεινο τροπο ζωης 6) τη στοχοιηση μιας ανθρώπινης ομαδας που θα φερει τα αντίθετα χαρακτηριστικα απο αυτα που θα προπαγανδιζει το 5. Προσθετω ένα εβδομο, τη δημιουργια σταρτιας υποστηρικτων του φασιστοειδούς καπιταλισμου μεσω των σεξουαλικων σχεσεων.

   Delete
  2. δινω ενα παράδειγμα φασιστοειδούς προπαγάνδας από την Καθημερινη

   [...] Οποιος εχει περπατήσει νύχτα στις ανοιχτές παρισινες λεωφόρους και τις γέφυρες του Σηκουάνα, την ώρα που τα πιτσιρικια παίζουν μουσικές και φλερτάρουν στις όχθες του, αψηφώντας τις παραδοσιακές διαμάχες ("ποιά ειναι πιο ζωντανή, η Ριβ Γκος;"), ξέρει οτι η πόλη αυτη ειναι συνώνυμη του έρωτα και της ζωής [...].

   Delete
 12. ΤΕΛΙΚΑ k.ΚΙΤΣΙΚΗ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΜΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ GUDENHOVEN-KALERGI?

  ReplyDelete
 13. Παρακαλῶ νὰ διαβάσετε τὸ κεφἀλαιο ποὺ τὸν ἀφορᾶ στὸ βιβλίο μου Περι Ἡρώων, Ἡρόδοτος 2014, σσ.371-391. Ὁ κόμης Ῥιχάρδος Κουντενχόβε-Καλλέργης (von Coudenhove-Kalergi) δὲν εἶχε κανένα μεταναστευτικὸ σχέδιο.Ἐπιτέλους, ὁ λαός μας ἔχει φθάσει στὸν πυθμένα τῆς ἀνυποληψίας. Ἀντί νὰ ὀργανωθοῦμε κατὰ τῶν τζιχαδιστῶν ποὺ ἐματοκύλισαν σήμερα τὸ Παρίσι, νὰ ἐγκαταστήσουμε στὴν Ἑλλάδα ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς, νὰ κόψουμε μὲ τὸ μαχαίρι κάθε μετανάστευση καὶ νὰ πνίξουμε στὴν θάλασσα, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους, ὅσους τολμοῦν νὰ περάσουν στὰ νησιά μας, ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ ἀσχολούμεθα μὲ συνομωσίες, μασώνων,ἑβραίων, σιωνιστῶν Ἰλλουμινάτι, ἐξωγήινων καὶ τί ἀλλο! Εἴμεθα γιὰ κλάμματα καὶ δὲν ἀξίζουμε νὰ κουβαλᾶμε στοὺς ὤμους μας τὸ ἔνδοξο ὄνομα Ἕλλην! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. ΔΙΟΡΘΩΣΗ: αἱματοκύλησαν σήμερα τὸ Παρίσι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ἐν τῷ μεταξὺ ἀτάραχοι οἱ δημοσιογράφοι μας θὰ συνεχίζουν νὰ μᾶς ἀποβλακώνουν καθημερινὰ μὲ τὴν μείωση τῶν συντάξεων, τοποθετῶντας τὸν γηρασμένο Ἕλληνα σὲ ἀπομονωτικὸ κλοιό, νὰ κλαίῃ γιὰ τὰ βρέφη ποὺ πνίγονται στὴν Λέσβο, ἐνῷ γύρω μας θὰ στήνονται οἱ κρεμάλες ποὺ θὰ κρεμάσουν τὰ ἄχρηστα κορμιά μας. Ὁ δὲ Ῥωμανός, ὁ μόνος ἐναπομείνας Ῥωμηός, νὰ φωνάζῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἀπὸ τὴν φυλακὴ ὅτι θὰ κάψῃ ὁλοσχερῶς τὸ Κολωνάκι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. ΔΙΟΡΘΩΣΗ: συνωμοσίες. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Νά φτύσω ἤ νά κάνω ἐμετό;

  Σταματῆστε νά καπηλεύεστε τόν Ρωμανό. Μήπως γνωρίζετε τίς θέσεις του γιά λαθρομετανάστες, μετανάστες, πρόσφυγες; Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ὁ Ρωμανός, πού τήν ἀλήθεια του τήν ἐξαγοράζει μέ τήν ζωή του τήν ἴδια, μέ ἄνανδρες καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προτροπές ὁμαδικοῦ πνιγμοῦ παιδιῶν καί ἀμάχων;

  Ἀπό τήν μιά βλέπατε μέ συμπάθεια τήν 17 Ν ἐπειδή τάχα μου ἐμάχετο τόν "καπιταλισμό" ( στήν ελλαδική τριτοκοσμική του παραλλαγή), ἀλλά ὅταν τό ISIS «πολεμᾶ» μέ στρακαστρούκες τήν Δύση κάνετε στροφή 180 μοιρῶν ( τελικά δέν κάνει κωλοτοῦμπες μόνον ὁ Σαμαρᾶς καί ὁ Τσίπρας).

  Πρόσφατα ἐγράψατε

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/10/248.html?showComment=1445447177826#c6269300722705647702

  «…Κωνσταντινουπολίτη, ὁ ἀπόλυτος ἐχθρός εἶναι ὁ φιλελευθερισμός καὶ συνεπῶς ὑποχρέωσή μας εἶναι νὰ ἀγωνιζόμεθα ἀκατάπαυστα γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσουμε ἀπὸ προσώπου γῆς. Δὲν ἔχει νόημα ὅμως νὰ προβλέψουμε μὲ ἡμερομηνία τὸ τέλος του διότι αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀγῶνα ποὺ κάνουμε ἐναντίον του. Διακόσια χρόνια τώρα προσπαθοῦμε ἀλλὰ τὸ τέρας εἶναι πάντα ζωντανό. Τώρα καὶ 25 χρόνια ἐπαναλαμβάνω στὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις μου ὅτι ἡ εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη, ἰδίως τῶν σουννιτῶν μουσουλμάνων, θὰ θανατώσῃ τὸν φιλελευθερισμό. Εἶμαι σίγουρος γι' αὐτό. Δημήτρης Κιτσίκης..»

  Ἄν λοιπόν ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐχθρός, τί κρύβει ὅλη αὐτή ἡ μανία κατά τοῦ Isis ( πού θα θανατώση τον φιλελευθερισμό);

  Σταματῆστε νά καπηλεύεστε τόν ἑλληνισμό. Σταματῆστε νά τζογάρετε πάνω στόν ἐθνικισμό καί τόν φυλετισμό. Σταματῆστε - ἐμμέσως - νά δίνετε συγχωροχάρτι στήν Δύση

  Ἄν ἕνας Ἕλληνας ζητάει νά πνίγονται παιδιά, ε αὐτός ὁ Ἕλληνας ἄς ἀναπαυθεῖ στόν λόφο τῶν διεφθαρμένων....Τέτοιες προτροπές εἶναι προκάλυμμα φωνακλάδικου ραγιαδισμοῦ τῶν γηπέδων, πού ἀλληλοσυμπληρώνεται μέ τόν -φαινομενικά ἀντίπαλο- ἐλιτίστικο ραγιαδισμό τοῦ Κολωνακίου. Και οἱ δύο ἀνάξιοι τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος…κυρίως λόγῳ τῆς τσάμπα μαγκιᾶς…

  Τό στημένο καί σικέ παιχνίδι μεταξύ καριεριστῶν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὑποκριτῶν "δημοκρατῶν" φιλοευρωπαίων ἀπό τήν μιά καί τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν κλειστῶν συνόρων, τζογαδόρων τοῦ ἔθνους ἀπό την ἄλλη, συνεχίζεται ἀκάθεκτο.

  Τό Παρίσι χθές δέν τό αἱματοκύλησαν οἱ τζιχαδιστές ἀλλά ἡ εὐρωπαϊκή καί δυτική ὑποκρισία, τήν ὁποία ξεπλένουν ἄρθρα σάν τό παραπάνω... Ἄς μποῦν οἱ τζιχαδιστές μέσα. Καί τί ἔγινε; Φοβᾶστε; Ἄν εἶναι νά γκρεμίσουν τήν δυτική ὑποκρισία καί τό ἑλλαδικό παράσιτο, τότε οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ.

  ReplyDelete
 18. Καταλαβαίνω τὸν Ζαρατοῦστρα καὶ τὸν εὐχαριστῶ γιὰ τὸν θυμό του. Ἔχω ἐπανειλημμένως γράψει ὅτι τὸ 9/11 τοῦ 2001, ἡ Ἀλ Κάϊντα καὶ τὸ Ἰσὶς, ἀλλὰ καὶ τὸ σημερινὸ αἱματοκύλισμα στὸ Παρίσι, ἦσαν καὶ εἶναι κατασκευάσματα τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Γνωρίζω καλὰ τὶ γράφω καὶ δὲν ἀντιφάσκω. Ἀλλὰ ἡ χώρα μας δὲν χρωστᾷ νὰ καταποντισθῇ ἀπὸ τοὺς τζιχαδιστὲς ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι ὄργανα τῶν Ἀμερικανῶν. Τὰ κροκοδείλια κλάμματα γιὰ τὰ βρέφη ποὺ πνίγονται στὸ Αἰγαῖο μᾶς ἀποτρέπουν ἀπὸ τοῦ νὰ πάρουμε σκληρὰ καὶ ἐγκληματικὰ μέτρα γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε τὸν καταποντισμό μας. Φυσικὰ καὶ ὁ στόχος μας εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Παράλληλος στόχος μας ὅμως εἶναι νὰ σωθῇ ἡ χώρα μας καὶ νὰ μὴν βουλιάξῃ ἀγκαλιὰ μὲ τὸν ἔνοχο ἰμπεριαλισμό. Ἡ 17Ν, ὁ Ῥωμανὸς καὶ οἱ ἄλλοι ἀντάρτες πόλεων δὲν δύνανται δυστυχῶς νὰ θανατώσουν τὸν καπιταλισμό. Θεωρητικά, μόνον τὸ ΚΚΕ δύναται νὰ τὸ κάνῃ ἄν καὶ στὴν πράξη ἔχει περιέλθει τώρα σὲ... ἀπραξία. Ἀλλὰ οἱ ἀναρχικοὶ ὁμιλοῦν στὴν καρδιά μας καὶ γι αὐτὸ τοὺς συμπαθοῦμε. Πάντως καλὰ κάνεις Ζαρατοῦστρα καὶ ἐκφράζεσαι μὲ ἀγανάκτηση ἄν καὶ προσωπικὰ εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι κάνεις λάθος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΙΟ!

  ReplyDelete
 20. Στὸν λόφο τῶν διεφθαρμένων δὲν προβλέπεται νὰ ἀναπαυθοῦν ὅλοι οἱ ἐγκληματίες, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἐν δυνάμει Κιτσίκης, διότι τότε θὰ ἔπρεπε ὁ λόφος νὰ ὑψωθῇ ὡς ὄροι Ἰμαλαΐων, συμπεριλαμβάνοντας ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τῆς γῆς. Ὁ λόφος τῶν διεφθαρμένων προορίζεται ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς ταξικοὺς ἐχθρούς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. .Εἶμαι κατά τῶν κροκοδειλίων δακρύων, χωρίς ἐξαιρέσεις. Εἴτε ὑπέρ τῶν προσφύγων εἴτε ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος, εἴτε θυμάτων τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἄν ἡ χώρα δέν φταίει σέ τίποτε νά καταστραφεῖ ἐπειδή οἱ τζιχαδιστές εἶναι ὄργανα τῶν ΗΠΑ, τό ἴδιο καί τά προσφυγόπουλα δέν φταῖνε σέ τίποτε γιά νά πνιγοῦν, ἀκόμα καί ἄν τά ὑπερασπίζονται χρηματοδοτούμενοι καριερίστες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων....

  Χρωστᾶ καί παραχρωστᾶ ἡ χώρα μας νά καταστραφεῖ..Πολύ ἁπλά γιατί εἶναι τό βαρίδι τῆς ἱστορίας...ἡ ἴδια ἡ ἱστορία θά τήν ξεβράσει. Νά μιλᾶμε καθαρά , ὄχι ἄλλοι νά μᾶς ζαλίζουν μέ συνθηματολογίες γιά α λα κάρτ εὐρωπαϊκές ἀξίες τῆς ἀλληλεγγύης ( μή χέσω), καί ἄλλοι νά μᾶς παίρνουν τά αὐτιά γιά τήν δύσμοιρη ( πἀλι μή χέσω..) χώρα μας πού Δευτέρα , Τετάρτη, Παρασκευή πρέπει νά καταποντισθῆ καί Τρίτη , Πέμπτη, Σάββατο θά μεγαλουργήση μέσῳ ὁλοκληρωτισμοῦ...

  " ὅτι ἀπό ΄την Ἑλλάδα μέ ἐμποδίζει νά σκεφτῶ τόν ἑλληνισμό ἄς καταστραφεῖ" Γιῶργος Σεφέρης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η χώρα σε εμποδίζει να σκεφτείς τον ελληνισμό;

   Delete
  2. Χώρα ἐννοῶ τό κράτος καί τήν ἰδεολογία του μαζί. Φυσικά μέ ἐμποδίζει, ἀφοῦ τόν οἰκειοποιεῖται ἀνέξοδα, καί γιά νά σταθεῖ κούτσα κούτσα στά πόδια της τόν διαστρεβλώνει. Γιά αὐτό ἔχω βάλει καί τό σκίτσο τοῦ Μπόστ δίπλα στό ψευδώνυμο. Γιά νά ξορκίζω τό κακό...:)))

   Delete
  3. Μπορείς να ορίσεις τη λέξη "ελληνισμός"; Ρωτάω επειδή θεωρώ ότι, παρόλο που όλοι εδώ θεωρούν τον εαυτό τους υπερασπιστή του ελληνισμού, οι βασικές μας διαφορές πηγάζουν από την απουσία ενός καθιερωμένου ορισμού του ελληνισμού ή της ελληνικότητας.

   Delete
  4. ειχα προσπαθησει να δωσω εναν ορισμο του ελληνισμου πριν καμποσες αναρτησεις. ελληνισμος είναι το συνολο των επαφων σε ελληνικη γλωσσα που εγιναν εκτος του νοτιου ακρου της Βαλκανικης Χερσοννησου μετα τον θανατο του Μεγαλου Αλεξανδρου, στις οποιες επαφες δεν εγινε παραδεκτη η αποκλειστικοτητα της θεοτητας του πατερα του Ιησου Χριστου.

   Delete
  5. Ο ορος ελληνισμος ειναι νεολογισμος του Γερμανου ιστορικου Ντροϋζεν. Ο ελληνισμος αποκλειει τον χριστιανισμο και αποκλείεται απο αυτον.

   Η εννοια της ελληνικότητας, παλι, καταγεται απο τα δυτικα συμβολιστικα κινηματα του δευτερου μισου του δεκατου ενατου αιωνα. ελληνικοτητα - επιχειρω εναν ορισμο τωρα - ειναι η αποπειρα να αποδειχτει η θεικη καταγωγη και ο θεικος προορισμος των μελων της ελληνικης αστικης ταξης.

   Delete
  6. ὄχι Ἰχώρ δέν μπορῶ νά ὁρίσω τόν " ἑλληνισμό" ... μόνο νά τόν προσεγγίσω νοητικά προσπαθῶ σέ πεῖσμα τῶν ἑμποδίων καί περιορισμῶν πού τοποθετεῖ τό ἑλλαδικό κράτος ( καί ὄχι μόνον)... κάποτε εἶχα γράψει τό παρακάτω

   Ἡ μουχλιασμένη πάστα

   Delete
 22. Δεν ακούτε; Εις κάθε μέρος σαν του Άβελ καταβοά·
  δεν ειν' φύσημα του αέρος που σφυρίζει εις τα μαλλιά.

  Τι θα κάμετε; Θ' αφήστε να αποκτήσομεν εμείς
  λευθεριάν, ή θα την λύστε εξ αιτίας πολιτικής;

  Τούτο ανίσως μελετάτε ιδού εμπρός σας τον Σταυρό:
  Βασιλείς, ελάτε, ελάτε, και κτυπήσετε κι εδώ!

  ReplyDelete
 23. Κύριε Καθηγητά, δεδομένης της αποχώρησης ή και εξολόθρευσης τωνλαθρομεταναστών, κάτι που εύχομαι να γίνει, η Δύση εμάς μας συμφέρει Φασιστική ή Ισλαμική? Σε ποιά περίπτωση ηττάται ο φιλελευθερισμός εξ'ολοκλήρου?

  ReplyDelete
 24. Ἡ προτροπὴ γιὰ ἀδελφοσύνη ὅλων τῶν Ἑλλήνων μήπως καὶ σώσουμε τὴν δύσμοιρη αὐτὴ χώρα πάλι μᾶς ἔρχεται ἀπὸ ἕναν Ἕλληνα τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοῦ Ἰταλοῦ Σολωμοῦ ποὺ δὲν ἐγνώριζε κἄν καλὰ τὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ ποὺ ἔγραψε τὸν Εθνικό μας Ὕμνο. Ἀντί γιὰ κροκοδείλια κλάμματα ἄς συγκινηθοῦμε εἰλικρινὰ ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ ξεπερνᾷ τὰ σύνορα τοῦ κρατιδίου καὶ βροντοφωνᾷ: ἄν πέσῃ ὁ ἑλληνισμὸς ὁ πλανήτης θὰ ἐξαφανισθῇ. Νὰ ὁμονοήσουμε λοιπὸν γιὰ νὰ σώσουμε ὄχι τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ τὴν Ἀνθρωπότητα. Μᾶς τὸ ἐπιτάσσει ὁ Σολωμὸς στὸν Ὕμνο του:
  "144.- Ἡ Διχόνοια ποὺ βαστάει
  ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή
  καθενὸς χαμογελάει,
  "πάρ' το", λέγοντας, "καὶ σύ".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Κωνσταντινουπολίτη, φυσικὰ φασιστική, ὄχι ἰσλαμική. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἡττηθῇ ἐξ ὁλοκλήρου ὁ φιλελευθερισμὸς χρειάζεται ἐθνικομπολσεβικισμός, δηλαδὴ εἰλικρινῆ συμμαχία φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ. Χωρισμένοι θὰ ἡττηθοῦν καὶ πάλι, ὅπως ὁ φασισμὸς ποὺ ἡττἠθη τὸ 1945 καὶ ὁ κομμουνισμὸς τὸ 1989.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Φοβούμαι όμως μία Δυτικώς Εθνικιστική Ευρώπη κύριε Καθηγητά. Για εμάς τί θα αλλάξει? Πάλι την Αν. Ευρώπη και τις χώρες της Αν. Μεσογείου θα τις μεταχειρίζονται ως αποικίες ή νεο-αποικίες, μάλιστα τώρα θα υπάρχει και η Εθνική υπερηφάνεια που θα συνοδεύει την νέα αποικιακή αυτή πολιτική. Τελικά, μήπως μία ενδιάμεση μορφή, μεταξύ Ισλαμικού ολοκληρωτισμού και Φασισμού? Γιατί έχετε 100% δίκιο, η Δύση όντας ισχυρή δεν θα αφήσει εμάς ποτέ να ορθοποδίσουμε.

  ReplyDelete
 27. Μην ξεχνάτε ότι εάν νικούσε όντως η μοναδική Δυτική Φυσική ιδεολογία, ο Ε/Σ και ο Φασισμός, σήμερα θα ζούσαμε σε ένα κόσμο πιαθνότατα Νορδικοκρατούμενο, ενώ σύμφωνα με τις φυλετικές Νορδικιστικές απόψεις, οι Μεσογειακοί ήσαν οι κατώτεροι στην Ευρωπαϊκή φυλετική σκάλα, που ήρχιζε με απώτερο σκαλοπάτι τον Νορδικό Βορά. Μία Φασιστική Ευρώπη θα αναθέρμαινε και θα επαναπυροδοτούσε ρον κίνδυνο αυτό....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εύλογη η απορία του Κωνσταντινουπολίτη.

   Κατά πάσα πιθανότητα, οι Νορδικοί θα μας είχαν για σκλάβους πρώτης διαλογής (οι πακιστανοί και οι αφγανοί θα ήταν σκλάβοι δεύτερης διαλογής, και οι αφρικανοί θα ήταν σκλάβοι τρίτης διαλογής).

   Η κατοχή της Ελλάδος από τους Γερμανούς το 1941-1944 ήταν ασύγκριτα πιο σκληρή και απάνθρωπη σε σύγκριση με την κατοχή του Βελγίου, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Δανίας και της Νορβηγίας.
   Ο Χίτλερ λόγοις εξεθείαζε τους Έλληνες για το σθένος και την γενναιότητά τους. Έργοις, όμως, οι εντολές που εστάλησαν στις δυνάμεις κατοχής αποσκοπούσαν στην δήμευση σχεδόν ολόκληρης της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε να μην λείψει το γάλα, το κρέας, το λάδι και το σιτάρι/ψωμί στους Γερμανούς πολίτες. Το 80% της αγροτικής παραγωγής δημεύθηκε κατ’ εντολή των δυνάμεων κατοχής και εστάλη στην Γερμανία σιδηροδρομικώς για να τραφούν τα ζουμπουρλούδικα Γερμανάκια με τα ροδαλά μαγουλάκια.
   Εξ όσων γνωρίζω, τέτοιου είδους και εκτάσεως μέτρα ελήφθησαν μόνον στην Ελλάδα και στην Γιουγκοσλαυία. Έλληνες και Σλαύοι θεωρούντο πολίτες δεύτερης διαλογής (ή, άλλως, σκλάβοι πρώτης διαλογής, αν προτιμάτε).

   Αποτέλεσμα;
   Οι Έλληνες να πεθαίνουν κατά χιλιάδες από τον υποσιτισμό, και να μαζεύουν τους νεκρούς από τα σπίτια οι κατά τόπους δημοτικές αρχές με κάρα!!!
   Παράλληλα, οι μαυραγορίτες (που συνεργάζονταν με τις κατοχικές δυνάμεις) πουλούσαν τρεις τενεκέδες λάδι για ένα σπίτι (http://gak.eyv.sch.gr/Drast/Ekpaid/peina.pdf).

   Στην Δανία, στην Νορβηγία, στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο δεν υπήρξε δήμευση της γεωργο-κτηνοτροφικής παραγωγής στον βαθμό που συνέβη στην Ελλάδα και στην Γιουγκοσλαυία.
   Οι Γερμανοί σεβάσθηκαν και δεν εξανάγκασαν σε λιμοκτονία τους Νορβηγούς, τους Δανούς και τους Ολλανδούς, απομυζώντας όλη τους την παραγωγή. Η κατοχή των βορειο-ευρωπαϊκών χωρών από τους Γερμανούς υπήρξε “light” και για αυτόν τον λόγο δεν οργανώθηκαν αξιόλογα αντιστασιακά και ανταρτικά κινήματα. Οι Γερμανοί θεωρούσαν τους βορειο-ευρωπαίους (ειδικά τους Δανούς και τους Νορβηγούς) αδελφά φύλα, ενώ τους νότιο-ευρωπαίους τους θεωρούσαν «μπάσταρδους» με επιμειξίες.

   Όσο για τον υποτιθέμενο θαυμασμό των Γερμανών απέναντι στην ανδρεία και αυτοθυσία των Ελλήνων στρατιωτών, ο θαυμασμός ήταν κυρίως φιλολογικός. Διαβάστε τι συνέβη στον λοχία Δημήτριο Ίτσιο: http://www.mixanitouxronou.gr/dimitris-itsios-o-lochias-pou-stamatise-tin-germaniki-epelasi-me-pente-antres-exolothrefse-apo-to-polivolio-pano-apo-250-stratiotes-tis-vermacht/ . Αυτός είναι ο «ιπποτισμός» των Τευτόνων κανιβάλων!

   Delete
  2. Γεγονός και αυτό με φοβίζει φίλε. Ναι οκ, φυλετικώς ανήκομεν στην ίδια ομάδα, το ίδιο είδος, αλλά πολιτισμικώς διαφέρουμε πολύ! Και οι Βόρειοι ποτέ μα ποτέ δεν παρεδέχθησαν τα πρωτεία των Ελλήνων στον πολιτισμό, ούτε καν σε εποχές πολυπολιτισμικές και πολυφυλετικές σαν αυτές που ζούμε σήμερα. Οπότε, φαντάζεσαι τί μέλλει γενέσθαι σε μία Εθνικοσοσιαλιστική/Φασίζουσα Δυτική/Βορειοδυτική Ευρώπη. Ο Ινδογερμανισμός έχει την ίδια ακριβώς ουσία, την ανάγκη δημιουργίας εκ του μηδενός προγόνους ευγενείς από τους νεόπλουτους Δυτικούς και μάλιστα η υπονόμευση των "Νοτίων"....Αλλά δεν ξαναρωτώ, γιατί ο Καθηγητής μου είπε ότι τον κουράζω....

   Delete
 28. Τί ακριβώς σκέπτεσθε επί του κινδύνου αυτού? Με ενδιαφέρει πολύ κ. Καθηγητά.

  ReplyDelete
 29. Οἱ Δυνάμεις, ὡς μεγάλες, πάντα θὰ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐπεκτατικὲς καὶ ιμπεριαλιστικές, ἀσχέτως ἰδεολογίας. Ὁ ἰσοτισμὸς δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ οὔτε κοινωνικὰ οὔτε μεταξὺ τῶν κρατῶν. Ἀλλὰ ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἡ πανανθρώπινη πνευματικὴ δύναμη καὶ ἐὰν ἐπιβληθῇ ὄχι ὡς κράτος ἀλλὰ ὡς πνεῦμα θὰ εὑρίσκεται πάντα στὴν κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας. Τὸ σημερινὸ κρατίδιο καὶ οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὸν ἑλληνισμό.Παρακαλῶ νὰ διαβάσῃς στὸ παρὸν τεῦχος ἀρ.235, Νοεμβρίου 2015, τοῦ Τρίτου Ματιοῦ, τὸ ἄρθρο μου, "Ἡ πανοῦκλα τοῦ ἐθνικισμοῦ". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. Έγινε κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ για την απάντηση...

  ReplyDelete
 31. Παρεμβαλλω μεταξυ της απαντησης του κου καθηγητη τη δικη μου εμμονη ιδεα. Αλλα δεν βλεπω ποια άλλη ιδεα θα μπορουσε να εξηγησει τα τεκταινομενα.

  Η παγκοσμια συγκρουση που εχει ως επικεντρο την Ελλαδα εχει μια κεντρικη συνιστωσα η οποια είναι ταυτοχρονα πολιτικη και μη, ατομικη και μη, ελληνικη και ξενη. Είναι το ζητημα της εξουσιας. Μια κρατικη οργανωση προϋποθετει εξουσια. Ενας ναυαγοσώστης εφοσον ειναι υπάλληλος του ελληνικου κρατους την υφισταται την εξουσια. Το ιδιο και ενας στρατιωτικος. Τελος, το ιδιο και ενας δικτατορας. Η εξουσια βασιζεται σε ενα και μονο πραγμα- στη διατηρηση της αντίφασης. Στο βαθμο που ειναι αμεση η εμμεση προβοκατσια, το χτυπημα στο Παρισι ενισχυει τη διατηρηση της αντιφασης αυτης, επενεργωντας σαν ισχυρο ναρκωτικο. Η εξουσια χρειαζεται διαρκεις δοσεις ναρκωτικών, διαφορετικα η εγγενης αντιφαση που περικλειει την αποσυνθετει. Η δυσκολια της Ελλαδας ειναι λοιπον πως θα ααπεκδυθει την αντιφαση της εξουσιας - αρα και της κρατικης οργανωσης - χωρις να φασιστικοποιηθει προκειμενου να την περισωσει.

  Ειναι τετοια η θεση της και η φυση της που δεν τη σωζει ουτε φασισμος ουτε κομμουνισμος ουτε εθνικισμος ουτε φιλελευθερισμος. Διοτι δεν εχει αξιες να μεταδωσει στα παιδια της και ετσι θα σβησει. Η Ελλαδα είναι καταδικασμενη με ειρηνη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ Κωνσταντή, μην με παρεξηγήσεις, αλλά συχνά (πολύ συχνά…) χάνω τον ειρμό της σκέψης σου, σε σημείο που να υποψιάζομαι ότι ώρες-ώρες επιδίδεσαι στην αξιολάτρευτη τέχνη του trolling (τρολαρίσματος, ελληνιστί).

   Γράφεις:
   α) November 11, 2015 at 12:11 PM
   «να ΜΗΝ καταστραφούμε εν γνώσει μας μπλέκοντας με πολέμους».
   β) November 14, 2015 at 2:55 PM
   «Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη με ειρήνη».

   Στις 11 Νοεμβρίου υποστηρίζεις ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί, εάν εμπλακεί σε πολεμική σύρραξη.
   Στις 14 Νοεμβρίου υποστηρίζεις ότι η Ελλάδα είναι καταδικασμένη, εάν επικρατήσει ειρήνη.
   Δηλαδή, κατ’ εσέ, είτε με πόλεμο είτε με ειρήνη η Ελλάδα είναι ξοφλημένη και «δεν την σώζει ούτε φασισμός ούτε κομμουνισμός ούτε εθνικισμός ούτε φιλελευθερισμός»…
   Πλάκα μας κάνεις;

   Από την στιγμή που δεν υπάρχει σωτηρία και «δεν έχουμε αξίες να μεταδώσουμε στα παιδιά μας», μήπως να οργανώσουμε ομαδικές αυτοκτονίες, όπως πράττουν κάτι σέχτες στην Ιαπωνία (http://www.antenna.gr/news/World/article/93164/omadikes-aytoktonies-stin-iaponia);

   Delete
  2. Αξίες υπάρχουν. Στην Ορθοδοξία, την Παράδοση και το Έθνος μας...αφήστε το γραικυλικό κράτος στην άκρη.

   Delete
  3. Το πρόβλημα του Φιλελευθερισμού όπως και του Κομμουνισμού παλαιότερα, ως αντιδραστικών ιδεολογιών είναι η έλλειψη αξιών, ειδικά από την πλευρά του Φιλ. Το Ισλάμ ως Φυσική Ιδεολογία παρέχει αξίες και Ιδανικά, παρότι είναι ζωώδη "αξίες"...

   Delete
  4. Καταδικασμενη ΜΕ ειρηνη το εννοω χαριτολογώντας, η θεση μου υπερ της ειρηνης ειναι σταθερη πιστευω. Αξιες δεν εχουμε να μεταδώσουμε στα παιδια μας - εννοω οτι επειδή το εχουμε παρει χαμπαρι οτι και ο καπιταλιστικος τροπος ζωης αλλα και ο πολεμος οδηγουν σε θανατο, ο ενας αργα, ο άλλος γρηγορα, νοιωθουμε οτι δεν εχουμε το δικαιωμα να τεκνοποιήσουμε. Διοτι τι θα πουμε στα παιδια μας - τεκον μου, σε εφερα στη ζωη για να ψοφήσεις ;Τελος, ειναι αληθεια οτι αυθαιρετα ταυτιζω την Ελλαδα με την ειρηνη, μια και ειθισται σε αυτην την ωραια χωρα περα από τον καπιταλισμο και τον εθνικισμο να οργιαζουν η οικογενειοκρατια και το χαος. Εδω πραγματι αυθαιρετω και αποδιδω στην Ελλαδα μια παγκοσμια αποστολη, τη διαφυλαξη της ειρηνης.

   Delete
  5. ...erratum τεκνον μου...

   Delete
  6. Ο ειρηνισμός δεν θα φτιάξει τίποτε σε αυτό το στάδιο. Η ύβρις είναι μεγάλη αδικία. Αναφέρομαι στην ύβριν όχι μόνον των Ελλήνων αλλά και της νεωτερικότητας. Η ευνομία δεν θα προκύψει χωρίς καταστροφή. Η Δίκη απαιτεί καταστροφή.

   Delete
  7. Υπαρχει και η αλλη οπτικη γωνια, εν μερει χριστιανικη. Η Δικη ειναι Υβρις.

   Delete
  8. Η Δίκη είναι Ύβρις; Πως γίνεται αυτό;

   Delete
  9. Με την πιστη στη δυνατοτητα του αποκλεισμου ορισμενων παραστασεων εις οφελος καποιων αλλων.

   Delete
 32. Κωσταντῆ, εἶσαι ἡ μασκὸτ, ἐξ ἀρχῆς αὐτοῦ τοῦ μπλόγκ καὶ γι αὐτὸ εἶσαι ἀπαραίτητος. Ἀλλὰ ὁ Fr.Gr. ἔχει ἀπόλυτα δίκαιο.Καὶ ἄλλοι σχολιαστὲς στὸ ἔχουν εἰπῆ. Καὶ ἐγὼ δὲν σὲ παίρνω στὰ σοβαρά. Σοβαρεύσου λοιπόν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 33. Μιλαω παρα πολύ σοβαρα και αν οι υπολοιποι με παιρνουν για μασκοτ είναι πρόβλημα τους. Διαβαστε τι γραφω αντι να μου λετε ότι δεν είμαι σοβαρος. Βεβαίως δεν γνωρίζω τα επιμέρους θεματα στις λεπτομέρειες τους αλλα νομιζω πως εχω αρκετη εμπειρια στην αναγνωση κειμενων για να αντιλαμβάνομαι τις συνδηλωσεις τους. Πολύ απλα μετα από χρονια και δεκαετιες συμμετοχης στους θεσμούς του ελληνικου κρατους και αλλων κρατων εχουμε ξεχασει οτι πρόκειται για στρατιωτικούς οργανισμούς και λεμε διαφορες συνθηματολογικες μπουρδες χωρις να αγγιζουμε την ουσια των πραγματων. Όταν λετε εσεις παραπανω ότι χρειαζεται δικτατορια και εθνομποσελβικισμος γιατι να σας παιρνει κανεις στα σοβαρα ; Διοτι προφανως εχετε δικιο, Σε καιρους κρισης το κρατος δειχνει το πραγματικο του προσωπο. Αν βρισκετε οτι εχω αδικο στην παραπανω αναλυση μου, εξηγηστε μου εσεις τι προγραμμα, τι αξιες θα μεταδίδατε στα τεκνα σας σε σχεση με το ελληνικο κρατος ώστε η προταση σας να εχει καποια συναρμογη τοσο με τις τρέχουσες εξελιξεις οσο και με τη δομη του κρατους αυτου. Στον Fr Gr απαντησα πιστευω. Τελος το οτι εγω αναλυω τη διεθνη συγκυρια σε σχεση με τις στρατηγικες της εξουσιας ως αφηρημενης εννοιας είναι η δικη μου οπτικη γωνια.και φανταζομαι δικαιουμαι να την εχω. Όταν λεει ο κος Κωνσταντινουπολιτης παραπανω οτι αξιες ειναι η ορθοδοξια, η παραδοση και το εθνος, εγω διαβαζω λαθεμένα ισως μια αρμαθια αντιφασεων. Μπορει να κανω λαθος, τι να πω...Δηλαδη διαβαζω μια πιστη στο κρατος ως στρατιωτικο οργανισμο. Δεν βλεπω κανεναν να το αρνειται αυτό το πραγμα... αναλαμβανω λοιπον να το κανω εγω.

  ReplyDelete
 34. Ἀπόδειξη ὅτι ὡς Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου κοιμόμαστε ὄρθιοι ἤ ξαπλωμένοι σὰν τὶς χανούμισσες εἶναι ὅτι οὐδεὶς πρόσεξε ὅτι τὸ παραπάνω ἄρθρο μου γιὰ τὸ Ντὰρ Ἄλ Χὰρμπ ἀνηρτήθη στὶς 9 Νοεμβρίου, δηλαδὴ τέσσερις ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ αἱματοκύλισμα τοῦ Παρισιοῦ. Πῶς γίνεται ὁ Κιτσίκης νὰ εἶχε προβλέψει τὴν σφαγή; Μήπως ἐπειδὴ ἔγραψε τὸ ἄρθρο του ἀπὸ τὴν Ὀττάβα καὶ δὲν εἶναι ξαπλωμένος ἐν μέσῳ χανουμισσῶν τῶν Ἀθηνῶν; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 35. Πρόσθετη ἀπόδειξη ἀνεμελιᾶς τῶν ἐν Ἑλλάδι χανουμισσῶν ποὺ καπνίζουν ἀκαταπαύστως τὸν ναργιλὲ τῶν συντάξεων εἶναι ὅτι ἐβιάσθησαν οἱ χανούμισσες τῆς ἑλληνικῆς τηλεοράσεως, σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τοὺς 9 τρομοκράτες τοῦ Παρισιοῦ ταυτοποιήθησαν ὅτι τοὐλάχιστον οἱ δύο ἐξ αὐτῶν εἶχαν περάσει ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιά, νὰ παρατηρήσουν ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν εἶχε καμμία σχέση μὲ τὴν εἰσβολὴ τῶν προσφύγων ποὺ ἡ μεγάλη ἑλληνικὴ καρδιὰ ἐπιβάλλει νὰ συνεχίζουμε νὰ τοὺς δεχόμεθα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Σωστά τα λεγόμενά σας κύριε Καθηγητά, αλλά δεν είμεθα όλοι κάτοικοι του κρατιδίου...εγώ προσωπικώς ευρίσκομαι στο εξωτερικό, αν και κατάλαβα ότι εννοείται τους εν Ελλάδι γραικύλους...

  ReplyDelete
 37. Δεν ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία σουνιτική, κ. Κιτσίκη;

  ReplyDelete
 38. Κύριε Καθηγητά,εχθές σας ρώτησα εάν η Δύση μας συμφέρει Ισλαμική ή Φασιστική. Σας ρώτησα καθώς η εξαφάνιση της Δύσεως μέσω του Ισλάμ ή μερικώς μέσω του Ισλάμ, εμάς θα μας συνέφερε, έτσι δεν είναι. Τί εχουμε να κερδίσουμε από την επιβίωση της Δύσεως? Σας ρωτώ καθαρά δίχως συναισθηματισμούς, γιατί η φυλετική μου συνείδηση μου επιτάσσει και μία Ευρωπαϊκή συνείδηση, συμπαραστάσεως στα Δυτικά φύλα, αλλά η Εθνική/Πολιτιστική Ανατολική συνείδησή μου, λόγω φυλετικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής συγγένειας με τα Ανατολίτικα φύλα-και όχι μόνον φυλετικής όπως με τους Δυτικούς- μου μαθαίνει ότι η Δύση πάντοτε και ανακατευόταν στην Ενδιάμεση-Περιοχή και είχε αντικρουόμενα συμφέροντα με την τελευταία. Οπότε τί χάνουμε από την εξάφάνιση της Δύσεως κύριε Καθηγητά, πέρα από την μερική ή ολική άνοδο ενός σουννιτικού Ισλάμ?

  ReplyDelete
 39. Τό νά ἐκθειάζει κάποιος τόν ἑαυτό του καί νά "ἰσχυροποιεῖ" τίς θέσεις του ἀντιπαρατιθέμενος μέ τά, μειωμένης ἕως μηδαμινῆς ἀξιοπιστίας καί ἐγκυρότητας, ἑλλαδικά ΜΜΕ δύο πράγματα μπορεῖ νά σημαίνει

  α) ὅτι ὑποτιμᾶ τό ἀναγνωστικό του κοινό, μέ ἀνάλογο τρόπο πού τό ὑποτιμοῦν τά ΜΜΕ ἤ β) ὅτι συμμετέχει συνειδητά στό σικέ παιχνίδι πού ἐξελίσσεται μεταξύ εὐρωπαϊστῶν καί ἐθνικιστῶν

  ΥΓ1. Φυσικά καί ἀνάμεσα στούς πρόσφυγες ὑπάρχουν μέλη τοῦ ISIS. Ὅπως ἐσεῖς θεωρεῖτε στίς παροῦσες συνθῆκες ἄσχετο τό ποιός ξεκίνησε τήν καταστροφή, ἔτσι καί οἱ χανούμισες τοῦ κρατιδίου θεωροῦν ἄσχετη τήν ὑποδοχή προσφύγων μέ τούς τρομοκράτες τοῦ ISIS: Σέ τί διαφέρετε;;

  ΥΓ2 Ἀφῆστε τά κροκοδείλια δάκρυα γιά τήν Ἑλλάδα, ὅπως καί οἱ χανούμισες τῶν ΜΜΕκαί ΜΚΟ νά ἀφήσουν τά κροκοδείλια δάκρυα γιά τούς πρόσφυγες

  ReplyDelete
  Replies
  1. και τι λύση φέρεις ζαρατ/?

   Delete
  2. Τό ὄτι ἀπορρίπτω τίς ἑκατέρωθεν προτάσεις δέν σημαίνει ὅτι ἔχω λύση, σημαίνει ὅτι γιά μένα συντηροῦν ἤ παγιώνουν τό ἀδιέξοδο. Ἐπειδή δέν πιστεύω στά ἀδιέξοδα, αὐτό γιά μένα ἰσοδυναμεῖ μέ τό ὅτι ἴσως τό πρόβλημα βρίσκεται κάπου ἀλλοῦ, σέ εὐρύτερο χῶρο καί χρόνο. Πρός τό παρόν δέν ἔχω λύση στό συγκεκριμένο προσφυγικό. Θά μοῦ ἄρεσε ὅμως ἡ ἰδέα πραγματοποίησης ἑνός σχετικοῦ δημοψηφίσματος...

   Delete
 40. Ἰχώρ, βλέπε τὸ βιβλίο μου Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ Ὀθωμανοὶ ἦσαν ἀλεβιδικῆς καταγωγῆς καὶ τὸ ἄμεσο περιβάλλον τους τῶν γενιτσάρων ἦταν Ἀλεβῆδες. Ποτὲ δὲν ἐφήρμοσαν θρησκευτικὰ τὸν σουννισμό. Ἁπλῶς τὸν ἐχρησιμοποίησαν ὡς πολιτικὴ ἰδεολογία. Γι αὐτὸ ἄλλωστε καὶ πάντα ἔπιναν...ρακί (οὖζο)! Καὶ ἐγὼ ἀπὸ χρόνια ἀνήκω στὸ περιβάλλον τοῦ Φετουλλὰχ Γκυλέν τὸ Χιζμέτ, ποὺ ἐπισήμως εἰναι σουννιτικὸ ἀλλὰ στὴν οὐσία σουφιτικό.Στὸν Κωνσταντινουπολίτη ἤδη ἀπήντησα καὶ μοῦ εἶπε ΟΚ. Μὴν ἐπανέρχεσθε πάντα μὲ τὶς ἴδιες ἐρωτήσεις ὅταν σὰς ἔχω ἤδη ἀπαντήσει. Εἶναι κουραστικό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Κωνσταντή, σε ευχαριστώ για τις διευκρινίσεις. Είναι προς τιμήν σου ότι τηρείς μία ήρεμη, νηφάλια και κόσμια στάση, με αποτέλεσμα οι τόνοι να μην ανεβαίνουν και η συζήτηση να μην παρεκτρέπεται [σε διαδικτυακά fora οι αντεγκλήσεις, οι ύβρεις και οι παρεκτροπές είναι συνηθισμένα φαινόμενα· ευτυχώς, στο παρόν ιστολόγιο τηρούμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο].

  Επί της ουσίας, εξακολουθώ να μην αντιλαμβάνομαι το νόημα αρκετών φράσεων.

  Γράφεις: «Αξίες δεν έχουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας - εννοώ ότι επειδή το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι και ο καπιταλιστικός τρόπος ζωής αλλά και ο πόλεμος οδηγούν σε θάνατο, ο ένας αργά, ο άλλος γρήγορα, νοιώθουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να τεκνοποιήσουμε. Διότι τι θα πούμε στα παιδιά μας - τέκνον μου, σε έφερα στη ζωή για να ψοφήσεις;»

  Από τα συμφραζόμενα καθίσταται σαφές ότι αναφέρεσαι στον βιολογικό θάνατο (και όχι στην αθανασία ή στην θνητότητα της ψυχής).
  Δεν θα διατυπώσω καμία σοφία, θα πω το προφανές: Ο βιολογικός θάνατος είναι αναπόφευκτος είτε ακολουθήσεις τον φιλελεύθερο/καπιταλιστικό τρόπο ζωής, είτε ακολουθήσεις τον κομμουνιστικό τρόπο ζωής, είτε ακολουθήσεις τον φασιστικό/εθνικοσοσιαλιστικό τρόπο ζωής. Είτε με ειρήνη, είτε με πόλεμο το σαρκίο μας είναι φθαρτό και όλοι μας θα αναχωρήσουμε κάποια στιγμή από αυτόν τον κόσμο. Την τελευταία φορά που ήλεγξα, ο Duncan MacLeod (https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_MacLeod) παρέμενε κινηματογραφικός χαρακτήρας…
  Όλοι οι τρόποι ζωής και δράσης, ανεξαρτήτως πολιτικής, φιλοσοφικής και θρησκευτικής προσέγγισης/παραδοχής, οδηγούν μετά βεβαιότητος στον βιολογικό/σαρκικό θάνατο.
  Άρα, στο ερώτημα που διατυπώνεις «τι θα πούμε στα παιδιά μας - τέκνον μου, σε έφερα στη ζωή για να ψοφήσεις;», η απάντηση είναι: ναι, αυτό θα πούμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και αυτό συνέβαινε πάντοτε [σύμφωνα με την Βίβλο μόνον στον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι ήσαν άφθαρτοι από βιολογικής/σωματικής απόψεως, μέχρι που ενεφανίσθη ο κακόβουλος όφις, και η συνέχεια είναι γνωστή…].

  Σε ό,τι αφορά τις αξίες που έχουμε (ή, σύμφωνα με εσένα, δεν έχουμε) να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, θα σου πω ότι υπάρχουν δύο ειδών αξίες:
  α) οι αξίες, που μεταλαμπαδεύονται στα παιδιά από την οικογένεια/γονείς, και
  β) οι αξίες, που μεταλαμπαδεύονται στα παιδιά από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο (δηλαδή, από το πολιτικό σύστημα μέσω της εκπαίδευσης, από το επικρατούν θρησκευτικό κατεστημένο, από τα ΜΜΕ, από τους διανοούμενους/καλλιτέχνες/λογοτέχνες/τραγουδιστές/ηθοποιούς, κτλ).

  Το πρώτο σκέλος είναι αποκλειστικώς και μόνον δική σου ευθύνη και αρμοδιότητα να το διαμορφώσεις. Δηλαδή, εσύ ως πατέρας (από κοινού με την σύζυγό σου) μπορείς να γαλουχήσεις τα παιδιά σου με ό,τι αρχές εσύ κρίνεις σωστές.
  Το δεύτερο σκέλος δεν μπορείς να το επηρεάσεις σε αξιόλογο βαθμό. Κάθε κοινωνία διαμορφώνει κάποιες νόρμες/κανόνες/αρχές, με τις οποίες γαλουχεί την νέα γενιά. Αυτές οι αρχές διαχέονται διά μέσου του εκπαιδευτικού συστήματος, των ΜΜΕ, της τέχνης (κινηματογράφος, μουσική, θέατρο), κτλ.

  Η αφοριστική ρήση σου ότι «σήμερα δεν έχουμε αξίες να μεταδώσουμε στα παιδιά μας» είναι εξ ορισμού εσφαλμένη και πέρα για πέρα λάθος. Αξίες πάντοτε υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια (ακόμη και στα πιο πρωτόγονα).
  Ασφαλώς, άλλες οι αξίες του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου και της Ε.Ο.Ν. (1936-1941), και εντελώς διαφορετικές οι αξίες της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (1974-σήμερα).

  Το θέμα είναι: τι αξίες έχουμε σήμερα στην Ελλάδα; Σε τι πιστεύουμε και σε τι ομνύουμε; Τι μας συσπειρώνει και τι μας ενώνει; Για ποιες αξίες και αρχές είμεθα έτοιμοι να αγωνισθούμε και, εν ανάγκη, να πεθάνουμε αυτοπροαιρέτως [για να θυμηθούμε τον Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο];

  ReplyDelete
 42. Ανακεφαλαιώνοντας, κατά την άποψή μου, από όλα αυτά που γράφεις, το μοναδικό σημείο, στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί σοβαρή συζήτηση/διάλογος είναι το κατά πόσον το ελλαδικό πολιτισμικό πλαίσιο εν έτει 2015 προσφέρει ελπίδα και προοπτική στους νέους ανθρώπους. Ποιες είναι οι αρχές με τις οποίες γαλουχούνται οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα εν έτει 2015; Ποια είναι τα πρότυπα και ποια η προοπτική που προσφέρει στους πολίτες το σημερινό πολιτειακό, θρησκευτικό [αναφέρομαι στην διοικούσα εκκλησία, όχι στην δισχιλιετή ορθόδοξη παράδοση], μηντιοκρατικό, καλλιτεχνικό κατεστημένο;

  Το 1936 υπήρχε το (προπαγανδιστικό) σλόγκαν «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», το οποίο συνόψιζε και συγκεφαλαίωνε προς ποία κατεύθυνση κινείτο (ή ήθελε να κινηθεί) η ελλαδική κοινωνία. Ποιο είναι το σημερινό σλόγκαν; Σήμερα ποιες είναι οι αρχές και οι αξίες, που προβάλλονται από την άρχουσα τάξη; Προς ποία κατεύθυνση κινούμεθα ως κοινωνία, ως έθνος, ως κράτος, ως εκκλησία, ως διανοούμενοι, ως καλλιτέχνες; Ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες οι επιδιώξεις μας; Τι θέλουμε να επιτύχουμε, σε τι αποσκοπούμε/στοχεύουμε, ποια είναι τα όνειρά μας, και με τι είμεθα ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι;
  Εν ολίγοις, ποία είναι η ταυτότητα και ποίες οι αξίες της σημερινής ελλαδικής κοινωνίας και του ελληνισμού εν γένει; Είμεθα στον σωστό δρόμο, ή έχουμε εισέλθει στην αδιέξοδη οδό της παρακμής και, κινδυνεύουμε, να πνιγούμε από τα απόνερα της ιστορίας; Μήπως, μας έχει ήδη σαρώσει το δυτικο-ευρωπαϊκό/αμερικανικό φιλελεύθερο (κοινωνικο-πολιτισμικό) τσουνάμι, και τώρα θα έλθει το (σουνιτικό) ισλαμικό τσουνάμι για να μας αποτελειώσει και να μας βάλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας (όπως έχει ήδη συμβεί με εκατοντάδες λαούς στην ιστορία της ανθρωπότητος, από τους Χετταίους και τους Αβάρους μέχρι τους Αζτέκους και τους Ίνκας);

  Οι Έλληνες ως έθνος δύνανται σήμερα να διατυπώσουν μία σαφή, συγκροτημένη και διακριτή/ξεχωριστή πρόταση βίου; Σε κοσμοθεωρητικό επίπεδο, έχουμε να προτείνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που προτείνει η φιλελεύθερη Δύση, από αυτό που προτείνει το σκληροπυρηνικό σουνιτικό Ισλάμ, και από αυτό που προτείνει η Κίνα;
  Είμεθα σε θέση να διατυπώσουμε μία διακριτή/ξεχωριστή πρόταση ή έχουμε ήδη αλωθεί από τα δυτικο-φιλελεύθερα ιδεολογήματα περί «πολυπολιτισμικότητος», «παγκοσμιοποιήσεως» και «ανεκτικότητος», με συνέπεια να έχουμε απολέσει την ιδιοπροσωπία μας;

  Αυτά είναι ερωτήματα, επί των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί σοβαρή συζήτηση και γόνιμος διάλογος.

  ReplyDelete
 43. Πολὺ σημαντικὰ ἐρωτἠματα θέτουν τὰ δὐο παραπάνω σχόλια τοῦ Fr.Gr. Ὅσο γιὰ τὸ προσφυγικό, ὁ μοναδικὸς τρόπος νὰ σταματήσῃ ἡ εἴσοδος τῶν τζιχαδιστῶν μέσῳ ἑλληνικοῦ ἐδάφους εἶναι νὰ ἀπαγορευθῇ οἱαδήποτε εἴσοδος προσφύγων ,κάτι ποὺ πρῶτον θὰ ἀποτρέψῃ τὸν πνιγμὸ τῶν βρεφῶν, δεὐτερον θὰ κόψῃ μὲ τὸ μαχαίρι τὴν εἴσοδο τζιγαδιστῶν ὑπὸ τὴν προσφυγικὴ ὀμπρέλλα καὶ τρίτον θὰ ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ δυσαρεστήσουμε τὸν ἀρχιταρτούφο κύριο Γιουνκὲρ ποὺ συνεχίζει νὰ μᾶς σπρώχνῃ νὰ δεχόμεθα πρόσφυγες γιὰ ἀνθρωπιστικοὺς δῆθεν λόγους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Καθηγητά μου απαντήσατε ότι η Δύση έχει πάντα γεωπολιτικα συμφέροντα. Δηλαδή λέτε ότι και εάν λόγω του Ισλάμ πάψει να είναι Δύση, θα έχει ακόμη τα ίδια συμφέροντα? Δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση ή εγώ δεν κατάλαβα για αυτό και σας ερωτώ...

   Delete
  2. Νομίζω εννοείται ότι και Ισλαμική πάλι τα ίδια συμφέροντα (γεωπολιτικώς) θα έχει, σωστά?

   Delete
  3. σωστό, ο ουγγροεβραίος Σόρος μύνησε τους ούγρους να κλείσουν τα σύνορα, μόνο έτσι θα σωθούν...ώπερ και φτιάξανε φράκτη σε χρόνο ρεκόρ!!!

   Delete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete