Sep 14, 2015

239 – Τηλεμαχία, ἀγκαλιὰ μὲ τὴν ντροπή

239 – Τηλεμαχία, ἀγκαλιὰ μὲ τὴν ντροπή

Μόλις τώρα παρηκολούθησα τὸν δεύτερο ἐναγκαλισμὸ τῶν δύο ἐκπροσώπων τοῦ κατεστημένου πρὸ τῶν ἐκλογῶν ποὺ οἱ ἐξευτελισμένοι δημοσιογράφοι τολμοῦν νὰ ἀποκαλοῦν μάχη. Αἰσθάνθηκα μεγάλη ντροπὴ γνωρίζοντας πὼς ἕνα μέρος τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ ἄλλοτε ἐπονομαζομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ  θὰ ψηφίσῃ αὐτοὺς τοῦς ἀρλεκίνους. Ἔστω καὶ ἄν εὑρεθοῦν συνολικὰ 30% τῶν ψηφισάντων ποὺ θὰ τοὺς ἔχει ψηφίσει, ἔστω καὶ ἄν αὐτὸ τὸ 30% εἶναι χούφταλα, μία τέτοια κατάπτωση θὰ ἀποδείξῃ γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ ἄλλοτε ὁμηρικοῦ χώρου πρέπει νὰ ἀντικατασταθοῦν τοὐλάχιστον ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς μακρινῆς Παπουασίας, ἀσυγκρίτως ἀνώτεροι τῶν Γραικύλων.

Δίδω μία συμβουλὴ στοὺς ἐναπομείναντες νέους τῆς Ἑλλάδος, φυσικὰ ὅλοι ἄνεργοι ποὺ ἐτοιμάζουν τὶς ἀποσκευές τους γιὰ νὰ μεταναστεύσουν, ἀφήνοντας τὰ σπίτια τους στοὺς ἀλλοεθνεῖς πρόσφυγες τῆς Ἀνατολῆς. Ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, φανῆτε Ἕλληνες. Νὰ μὴ ψηφίσῃ  κανεὶς γιὰ Τσίπρα καὶ Μεϊμαράκη ἀλλὰ οὔτε γιὰ Θεοδωράκη καὶ Γεννηματᾶ, οὔτε κἄν γιὰ τὸν Σύριζα 2, τοῦ Λαφαζάνη-Τσίπρα 2 (μὲ ἐξαίρεση τὴν μελλοντικὴ ἡγέτιδα τοῦ ἑλληνισμοῦ, τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου). Ψηφίσατε μόνο γιὰ ῥήξη καὶ ἀνατροπή, γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ποὺ οἱ πολιτικοὶ Ἄλ Καπόνε ἠθέλησαν νὰ ἐξαφανίσουν μὲ τὴν σιωπή τους ἀλλὰ ποὺ ὡς σκελετοὶ χωμένοι στὴν ντουλάπα θὰ ἐξέλθουν αἰφνιδίως τὰ μεσάνυχτα γιὰ νὰ πάθουν συγκοπὴ ἀπὸ τὸν φόβο τους οἱ χωρὶς γραβάτα καὶ οἱ γραβατωμένοι τῶν κοσμικῶν κολωνακιώτικων σαλονιῶν. Ψηφίσατε τὸ ΚΚΕ ποὺ ἀνεπιτυχῶς προσπαθοῦν οἱ ἐγκάθετοι τοῦ Σύριζα καὶ τῆς ΝΔ νὰ τὸ κάνουν συνένοχο τῆς  προδοσίας. Ψηφίσατε κατεδάφιση τοῦ σάπιου οἰκοδομήματος τῆς Μεταπολιτεύσεως. Εἶναι ἡ τελευταία σας εὐκαιρία πρὶν τὴν ἐγκαθίδρυση στρατιωτικῆς δικτατορίας.

Στοὺς ἀπέραντους καταθλιπτικοὺς διαδρόμους τῶν γηροκομείων καὶ τῶν ψυχιατρείων ὅπου περιφέρεται χωρὶς σκοπὸ μὲ τὸ νεκρικὸ εὐρὼ στὸ στόμα, ὁλόκληρος ὁ πληθυσμὸς τῶν ἄνω τῶν 50 ἐτῶν τοῦ κρατιδίου, βουτηγμένος στὴν ἄνοια, ἐνθυμούμενος μόνον τὶς μῖζες, τὶς ἀπάτες καὶ τὶς λοβιτοῦρες τῆς χρυσῆς ἐποχῆς τοῦ Σημίτη, ποὺ ὅμως δὲν πρόκειται νὰ ἐπιστρέψῃ ποτέ.

Ὑπολογίζω ὅτι τὸ 70% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ κρατιδίου πάσχει ἀπὸ τὴν ἄνοια τῆς νόσου τοῦ Ἀλτσχάϊμερ, ποσοστὸ ποὺ ἀντιστοιχεῖ  στὸ σύνολο τῶν ψηφοφόρων τῶν κομμάτων τοῦ κατεστημένου. Γιὰ νὰ θεραπευθῇ αὐτὸς ὁ γηρασμένος προώρως πληθυσμός, συνεπῶς γιὰ νὰ θεραπευθῇ καὶ ἡ χώρα, χρειάζεται μία αἰφνίδια ἀναλαμπὴ στὰ κουρασμένα μυαλὰ τῶν ψυχικὰ ἀναπήρων Ἑλλήνων ΑμεΑ ποὺ μόνον μὲ τὴν ἐπέμβαση ἑνὸς ἁγίου ἤ ἑνὸς ἥρωος δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ. Τίθεται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα: Χρειάζεται στρατιωτικὴ δικτατορία γιὰ νὰ τοποθετηθῇ αὐτὸς ὁ ἄχρηστος πληθυσμὸς στὰ ψυχιατρεῖα καὶ τὰ γηροκομεῖα ὥστε νὰ δημιουργηθῇ θέση γιὰ τὴν ἐπάνοδο τῶν ἑκατομμυρίων ὑγιῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν τριῶν τελευταίων γενεῶν συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀνέργων ποὺ κατέφυγαν πρόσφατα στὴν ξενιτειά; Ἴσως ὅλα νὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἐκλογές.


Δημήτρης Κιτσίκης                                             14 Σεπτεμβρίου 2015

19 comments:

 1. Το ΚΚΕ δεν αποτελεί λύση. Και οι 300 της βουλής είναι διεφθαρμένοι.

  ReplyDelete
 2. Tὸ ΚΚΕ εἶναι ἑξωκοινοβουλευτικὸ κόμμα ποὺ συμμετέχει σὲ κοινοβουλευτικές ἐκλογές.

  Ἡ Ἑλλάδα ἔχει πρωτεύουσα τὴν Άθῆνα, σκονισμένη ἀπὸ τὶς μεταναστεύσεις Σλαύων, Άρβανιτῶν, Τούρκων στὸ διάβα τῶν αίώνων καὶ τῶρα ἄλλοι πάλι. Γυρνώντας μὲ τὸ βαπόρι ἀπὸ τις Κυκλάδες, διαμέσου τοῦ πελάγους πράγματι φαίνεται ὄλη αὐτή ἡ θαλάσσια περιοχή νὰ εἶχε κέντρο τὴν Ἱσ-ταμ--πούλ ἤ ἐν πάσει περιπτώσει κάτι πέραν τοῦ Αἰγαίου ἀλλά κοντά του. Ἡ ἑλληνική σημαῖα άποκτᾶ κάποιο νόημα ἄν τὴ γυρίσεις ἐνενήντα μοῖρες πρὸς τὰ δεξιά. Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ Πόλη.

  Γιὰ ποιό κράτος θὰ γίνουν αύτές οἱ παράξενες ἐκλογές ; Ὅλα τὰ κόμματα ποὺ ἀναφέρει ἡ άνάρτηση πλήν Νέας Δημοκρατίας - θεωρητικά - εἶναι ἀντικοινοβουλευτικά.

  ReplyDelete
 3. «Στοὺς ἀπέραντους καταθλιπτικοὺς διαδρόμους τῶν γηροκομείων καὶ τῶν ψυχιατρείων ὅπου περιφέρεται χωρὶς σκοπὸ μὲ τὸ νεκρικὸ εὐρὼ στὸ στόμα […]»: συγκλονιστική εικόνα, η οποία αποτυπώνει με ενάργεια, γλαφυρότητα και ακρίβεια την δραματικώς αδιέξοδη κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας.

  Υ.Γ.
  Τουλάχιστον· όχι τουλάχιστων.
  «Αλλοεθνείς πρόσφυγες της Ανατολής»: κάποιοι (π.χ. ορισμένοι Σύριοι) είναι όντως πρόσφυγες, ενώ κάποιοι άλλοι (π.χ. οι Πακιστανοί) είναι οικονομικοί (λαθρο)μετανάστες.
  Να το κάνουν· όχι να το κάνη.
  Υγιών· όχι υγειών.

  ReplyDelete
 4. Ένα ενδιαφέρον, πρόσφατο (12/9/2015) άρθρο: http://www.e-dromos.gr/o-exw-kosmos-kai-o-mesa-kosmos/ .

  ReplyDelete
 5. Ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, στὴν ἀνατολική πλευρά τοῦ Αίγαίου καὶ ἀκόμη πιὸ πέρα βρίσκεται τὸ πολιτικό κέντρο τοῦ ἑλληνισμοῦ. Άλλά καὶ ἀπὸ πάντα ἑκεί βρίσκεται -σύμφωνα μὲ τὸν φιλόλογο Βιλαμόβιτς, στὶς μικρασιατικές ἀκτές φτιάχνεται ἡ γλώσσα καὶ ὁ φορέας της, τὰ ποιητικά μέτρα, ἠ πρώτη ἡμιεπίσημη, ἡμικρατική γλώσσα, πάνω στὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες θὰ προσπαθήσουνε να πατήσουνε.

  Άπὸ τὸν καιρό τοῦ Θουκυδίδη, ὁ συλλογικός αὐτός ὅρος, Ἑλλάς, δὲν καλύπτει τὴν ένέργεια ἐνός θαλασσινοῦ λαοῦ ποὺ ξεχειλίζει. Δὲν εἶναι ὑπερβολή νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔλκεται ἀπὸ τὸν τάφο του, διότι ἐκεί θὰ καταλήξει. Συνεπῶς, τὸ πραξικόπημα ποὺ θὰ γίνει θὰ ἀφορᾶ τὴν ἀνατολή. Στὴ Σῦρο -Συρίη, Συρία, Sur - οἱ παπάδες ἐπίμονα, διατεταγμένοι, ἀνέφεραν τὶς ἔνοπλες δυνάμεις. Κάτι ξέρει ἡ ἐκκλησία, ἔχει δεῖ πολλά βασίλεια νὰ γκρεμίζονται.

  Μὲ ἄλλα λόγια, ἄν δὲν λυθεῖ τὸ ζήτημα εἰρηνικά, ποὺ τὸ εὐχομαι, θὰ λυθεῖ μὲ πολεμική περιπέτεια πρὸς ἀνατολάς. Ὅπως καὶ νάχει δὲν τὴ βγάζουμε πιὰ χωρίς τὴν Άνατολή.Στὸ σταθμό τοῦ ΗΣΑΠ στὄν Πειραιά, στὄ τρένο, ἕνα ζευγάρι ναρκομανῶν. Θἄ ἥταν τόσο άπλὄ νἄ λυθεῖ τὄ πρόβλημα - ἕνα κράτος, μὲ μιὰ σοφή πολιτικὴ ὑγεἰας, τὸ πρόβλημα εἶναι χημικό. Ποιὸς ἀπόλυτος μονάρχης θὰ τὰ πάρει ἁπὸ τοὺς πλούσιους γιὰ νὰ τὰ ὁργανώσει εἴς ὄφελος ὅλων ; Κανείς. Ὅλοι κοιτἀνε ποῦ θὰ θάψουνε τὸ τομάρι τους, δὲν ἔχουμε κράτος. Μόνο θρησκεία ἔχουμε. Τὂ χρῆμα καἴ τὄ σέξ. Θὰ μᾶς στείλουνε λοιπόν νὰ τὰ βροῦμε στὴν άντιπέρα ὄχθη.

  ReplyDelete
 6. Fr Gr εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὶς διορθώσεις. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Fr Gr δυστυχῶς ὁ σύνδεσμος ποὺ μοῦ ἔδωσες εἶναι λανθασμένος. Πάντως τὸ ἄρθρο πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα ὁ Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς τῆς ΚΟΕ. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ πρέπει νὰ δηλώσω ὅτι ὡς μαοϊστής, εἶμαι ὑπερήφανος ποὺ ἡ μητέρα μου Μπεάτα, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἐβοήθησε τὸν Γιάννη Χοντζέα καὶ τὴν ἐφημερίδα Ἀναγέννηση νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῶν μαοϊκῶν ἰδεῶν στὴν Ἑλλάδα. Προσωπικὰ δὲν πιστεύω στὸν γαλλικῆς προελεύσεως διαχωρισμὸ δεξιᾶς-ἀριστερᾶς. Ὁ μόνος διαχωρισμὸς εἶναι μεταξὺ ἐπαναστάσεως (ῥήξη καὶ ἀνατροπή) καὶ καθεστωτισμοῦ. Ἐπανάσταση δὲν γίνεται μὲ ἐκλογές. Γίνεται μὲ τὰ ὅπλα καὶ τὴν θυσία τῶν ἐπαναστατῶν. Αὐτὸ ἀπέδειξε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἡ πρωθυπουργοποίηση τοῦ Τσίπρα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τότε γιατί προτρέπεις τον λαό να ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές;

   Delete
  2. Τα σχόλια του «Ἰχῶρος» ναι μεν είναι λακωνικότατα, είναι όμως σχεδόν πάντοτε εύστοχα, ευφυή, και διεισδυτικά.

   Delete
  3. Ο σύνδεσμος http://www.e-dromos.gr/o-exw-kosmos-kai-o-mesa-kosmos/ είναι σωστός· ενδέχεται, όμως, η ιστοσελίς να ήτο προσωρινώς off line/εκτός λειτουργίας.
   Για αυτόν τον λόγο, παραθέτω αυτούσιο το άρθρο:

   Ο έξω κόσμος και ο μέσα κόσμος

   Δημοσίευση: Φύλλο 277 - 12/9/2015

   Το τυφλό ευρωιερατείο, η εθελοδουλεία της κυρίαρχης ελίτ και η Αριστερά

   Του Απόστολου Αποστολόπουλου

   Οι εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα εξαρτώνται άμεσα από τη θέληση και τις πολιτικές του εκάστοτε επικυρίαρχου ξένου παράγοντα. Οι εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις είναι ο εξωτερικός λεπτός φλοιός ενός Συστήματος με βαθιές ρίζες στο σύνολο των κέντρων που αρθρώνουν τους μηχανισμούς διακυβέρνησης της χώρας, με αυξημένη παρουσία στην Παιδεία. Το κομματικό κράτος είναι οι πεζικάριοι, η «στενή» όψη αυτού του Συστήματος, ενώ οι υψηλοί αξιωματούχοι επιστρατεύονται κομματικά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως π.χ. οι κ.κ. Διαμαντούρος και Αλιβιζάτος.

   Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική σκέψη καθηλώνεται σε καχεκτικά επίπεδα και ο πνευματικός ορίζοντας παραμένει επαρχιώτικος, χωρίς κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος. Η, όχι τυχαία, χρονίως υποβαθμισμένη Παιδεία προορίζεται πλέον για τις «μάζες», ενώ οι ηγεσίες διαμορφώνονται ως επί το πλείστον στα ξένα ΑΕΙ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άγγιξε καμία πλευρά του Συστήματος και η υπόσχεση ότι θα το κάνει τώρα θα αποδειχθεί απατηλή. Ίσως καταγραφεί μερική αναδιάταξη ισχύος, να ζημιωθούν οι πιο αδύναμοι, οικονομικά, κρίκοι, να μεταφερθεί η εύνοια από τους μεν στους δε.

   Φλυαρίες

   Το άθικτο πρόβλημα ουσίας είναι το πραγματικό βάρος της συμμετοχής της χώρας στους Δυτικούς Θεσμούς, Ε.Ε., Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ κλπ. Φλυαρούμε περί παραμονής ή εξόδου από αυτόν ή τον άλλο Θεσμό λες και οι άλλοι θα μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε του κεφαλιού μας. Κλείνουμε τα μάτια σ’ αυτό που ζούμε: Όλοι είναι Κέρβεροι από πάνω μας. Η αποχώρηση από Δυτικούς Θεσμούς δεν είναι ανώδυνη μονομερής ενέργεια, απαιτεί προετοιμασία, προσοχή, ευνοϊκή συγκυρία.

   Delete
  4. Η Ελλάδα γεννήθηκε, ως προτεκτοράτο, με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Το καθεστώς του προτεκτοράτου παραμένει, αν και ποικίλλει η ένταση επιβολής της θέλησης του εκάστοτε επικυρίαρχου. Δυο απόπειρες αυτονόμησης, το 1912-’22 και το 1940-’44, κατέληξαν σε τραγωδία. Με τη Μικρασιατική Εκστρατεία η αστική τάξη πρόβαλε όνειρα αυτονόμησης, αλλά υπέστη πανωλεθρία. Οι λαϊκές δυνάμεις της Αντίστασης έθρεψαν όνειρα Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας αλλά, επίσης, συνετρίβησαν. Το ότι συγκεκριμένες μερίδες αστών, που διαμορφώθηκαν τελικά στις σημερινές ελίτ με συμβολικό επίκεντρο το «Κολωνάκι», κράτησαν την εξουσία ως ανδρείκελα του ξένου παράγοντα, δεν αποτελεί ακριβώς νίκη της αστικής τάξης, συνολικά. Ενδεικτικά, μετά τον Πόλεμο, ισχυρές μερίδες του αστικού χώρου ήταν και παραμένουν κοινωνικά και πολιτικά «ανήσυχες», δεν θεωρούνται και δεν είναι «έμπιστες» του καθεστώτος, με διαρροές προς τα «αριστερά/ακροαριστερά» ή προς τα «δεξιά/ακροδεξιά». Είναι άξιο απορίας ότι αναλυτές της Αριστεράς επιμένουν να αγνοούν αυτό το γεγονός, και εμμένουν προσηλωμένοι σε μια υποτίθεται ταξική αντίληψη, υπεροπτική και διχαστική. Η Αριστερά (και η δήθεν Ακροαριστερά) δεν καταλαβαίνει ότι η υποδεέστερη Ελλάδα μπορούσε να ενταχθεί, φυσικώ τω τρόπω, στο ρεύμα προόδου που η ίδια υπερασπίζονταν μόνο ως ιδεολογικό προτεκτοράτο του ισχυρότερου, εξωτερικού, παράγοντα. Οπότε η «πρόοδος» επικράτησε ως εκσυγχρονισμός αλά Σημίτη. Ο πατριωτισμός, ως αντίβαρο, εξοβελίστηκε, από την πάσης φύσεως Αριστερά, ακριβώς επειδή δεν ταιριάζει στο «σημιτισμό» και όχι επειδή δεν είναι ζεύγος με τον «διεθνισμό».

   Κεντροαριστερά αλά Ρέντσι

   Αν, όμως, κάποιος είναι τυφλός, αυτός είναι το ευρωιερατείο. Βρυξέλλες-Βερολίνο επιμένουν να κατασκευάσουν μια αλά Ρέντσι Κεντροαριστερά, να επαναφέρουν τον «Σημίτη» μεταμορφωμένο σε Θεοδωράκη, σύμμαχο στη μετεκλογική κυβέρνηση. «Αγνοούν» τη χρεοκοπία του «σημιτισμού», δεν διαθέτουν χρήμα για να στηρίξουν κοινωνικά το εγχείρημα, παραβλέπουν ότι η ισχνή συσπείρωση αυλοκολάκων, ξέμπαρκων καιροσκόπων και φιλόδοξων, «αγαθών» αλλά όχι αθώων, ατόμων δεν συγκροτεί σοβαρή και βιώσιμη επιχείρηση νεκρανάστασης της Κεντροαριστεράς. Το Ποτάμι δεν κατεβάζει νερό γιατί δεν έχει πηγές. Το Μνημόνιο θα μολύνει και θα στερέψει τις κοινωνικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

   Delete
  5. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η δουλική συμπεριφορά τόσο της κυρίαρχης ελίτ έναντι του κάθε επικυρίαρχου, όσο και της εκάστοτε ηγεσίας της Αριστεράς, έναντι της ΕΣΣΔ είτε με Στάλιν είτε με τους «ρεβιζιονιστές» (ή «προδότες») διαδόχους του. Για να κρατηθούν στην εξουσία αλλά και για ψυχολογικούς λόγους (το μίσος των γραικύλων για όποιον δεν υποκύπτει) οι κατεστημένες ομάδες και των δυο πλευρών έπνιξαν αδυσώπητα κάθε διαφορετική φωνή π.χ. από τον Ίωνα Δραγούμη ή τον Μάξιμο έως πρόσφατα τον Παναγιώτη Κονδύλη. Επιχείρησαν (η ηγεσία της ΕΔΑ) να καταδικάσουν τον Θεοδωράκη, για τη χρήση του μπουζουκιού στον «Επιτάφιο» αλλά σαρώθηκαν, ενώ η τότε Δεξιά δεν άντεξε τον Χατζηδάκη και τον απέβαλε από το πρωτοποριακό του επίτευγμα, το «Τρίτο Πρόγραμμα» της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ. Ο λαός προπορεύεται, εξ ενστίκτου, της ηγεσίας αλλά ταυτόχρονα πέφτει θύμα οργανωμένης δημαγωγίας και εξαπάτησης. Η διαφορά είναι ότι τώρα οι ηγεσίες πληρώνουν σε βραχύ διάστημα τη στάση τους.

   Ο ξένος παράγων διαμορφώνει τις εξελίξεις, γράφω στην αρχή. Ταυτόχρονα, όμως, οι εξελίξεις και διαμορφώσεις έγιναν στο πλαίσιο τεκτονικών ανατροπών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι ανατροπές δεν προήλθαν αποκλειστικά από την εσωτερική δυναμική των πραγμάτων, εν καιρώ νηνεμίας στο διεθνή περίγυρο. Οι πιο πρόσφατες έγιναν στο πλαίσιο των δυο Μεγάλων Πολέμων. Και στις δυο περιπτώσεις (1912-’22 και το 1940) η κοινωνία αντέδρασε με πρωτοφανή όσο και απροσδόκητο δυναμισμό, σαν να έγινε «θαύμα». Η κοινωνία έβραζε και οι άνθρωποι περίμεναν την ευκαιρία να εκδηλωθούν. Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά επειδή οι ίδιες αιτίες επιφέρουν παρόμοια αποτελέσματα, το «θαύμα» αλλά και οι τραγωδίες μπορεί να επαναληφθούν, αν δεν προσέξουμε. Τα σύννεφα στο διεθνή/γειτονικό ορίζοντα μαζεύονται, πυκνώνουν, προμηνύουν κεραυνοβόλες εξελίξεις. Αν οι ανατροπές είναι εισαγόμενες τότε οι βάρβαροι, όπως στοχάζεται ο Καβάφης, είναι ίσως μια κάποια λύση.

   Delete
 8. Τὸν προτρέπω νὰ ψηφίσῃ Χρυσῆ Αὐγὴ ἤ ΚΚΕ γιὰ νὰ ἐνισχύσουν αὐτὰ τὰ δύο κόμματα ποὺ θὰ αὐξήσουν τὴν πίεσή τους στοὺς καθεστωτικούς, γνωρίζοντας ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνουν κυβέρνηση. Δυνατὸ ΚΚΕ, δυνατὴ Χρυσῆ Αὐγή! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. ...Οι εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα εξαρτώνται άμεσα από τη θέληση και τις πολιτικές του εκάστοτε επικυρίαρχου ξένου παράγοντα....

  Αὐτή ἡ εἰσαγωγἠ τοῦ κου Ἁποστολόπουλου εἶναι λίαν συζητήσιμη.

  ReplyDelete
 10. Ἀπὸ τὶς ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις τοῦ Fr Gr ἀποσπῶ τὶς σχετικὲς μὲ τὸ 1919-1922. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἔπαιξε στὸ ζάρι 3000 χρόνια ἑλληνισμοῦ, στὴν οὐσία τὸ 90% τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ ἀντεπροσώπευε τότε τὸν μικρασιατικὸ ἑλληνισμό, διότι ἐνεφορεῖτο ἀπὸ τὸν δυτικοῦ τύπου ἐθνικισμὸ ἀντι τοῦ ἰδικοῦ μου ἑλληνοκεντρισμοῦ, καὶ ἀναποφεύκτως ἔχασε. Ὑπῆρξε ἕνα ἀποτυχημένο Ἰσραὴλ καὶ ἀμέλησε τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμὸ ποὺ ἐγὼ ὀνομάζω ἑλληνικὸ σιωνισμό. Ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι δυτικὴ ἀποικία ἀπὸ τὸ 1821, ναί, φυσικά. Ἀλλὰ καὶ ἡ Κίνα ἦταν καὶ ὁ Μάο τὴν ἀπηλευθέρωσε. Ἡ ἔκταση τῆς Κίνας σὲ σχέση μὲ τὴν μηδαμινὴ παρουσία τῆς Ἑλλάδος στὶν παγκόσμια σκακιέρα, ἔκαμε τὸ μαϊκὸ ἐγχείρημα πολὺ πιὸ δύσκολο παρὰ ἐἀν αὐτὸ εἶχε παιχθῆ στὴν παρωνυχίδα Ἑλλάδα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά πρόκειται περί παρανοήσεως: οι παρατηρήσεις δεν είναι δικές μου, αλλά του συντάκτη του άρθρου, που δημοσιεύθηκε στο φ. 277 του Δρόμου της Αριστεράς, υπό τον τίτλο "Ο έξω κόσμος και ο μέσα κόσμος" και τον υπότιτλο "Το τυφλό ευρωιερατείο, η εθελοδουλεία της κυρίαρχης ελίτ και η Αριστερά".

   Παρέθεσα το άρθρο, διότι έκρινα πως ορισμένα σημεία του έχουν ενδιαφέρον και θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση [όπως ορθώς σημείωσε ο Κωνσταντής: «Αὐτή ἡ εἰσαγωγἠ τοῦ κου Ἁποστολόπουλου εἶναι λίαν συζητήσιμη»].
   Το γεγονός ότι παρέθεσα το προρρηθέν δημοσίευμα, δεν σημαίνει ότι ενστερνίζομαι ή ότι προσυπογράφω όλες τις απόψεις/θέσεις/προτάσεις/προβληματισμούς/ιδέες/γνώμες, που διατυπώνονται σε αυτό.

   Ανακεφαλαιώνοντας, οι αναφορές στο 1912/1919-1922 και στο σύγχρονο ελλαδικό κράτος ως δυτική αποικία ή προτεκτοράτο δεν ήταν δικές μου, αλλά του συντάκτη του άρθρου, Α. Αποστολόπουλου. Και οι τρεις αναρτήσεις των 5:43 am και 5:44 am συναπαρτίζουν ένα ενιαίο άρθρο, το οποίο αναγκάσθηκα να κατατμήσω σε τρία μέρη λόγω του ανωτάτου ορίου χαρακτήρων ανά σχόλιο, που εφαρμόζει το blogspot.com.

   Delete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. Λοιπόν...ἄς ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἡ Δύση, ο.κ., ὑπάρχει ἡ Άνατολή, καὶ στὴ μέση... ἐμείς. Τὶ εἴμαστε ἐμείς ; Πάμε νὰ δοῦμε...

  Κοιτάμε πρῶτα πρὸς τὴ Δύση, τοῦ Ἡλίου, Hélios. Ὑποψιάζομαι πώς ἡ δασεῖα, τὸ -χα-, ἀντιστοιχεῖ στὸ σημιτικό -χ-. Oἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς Σημίτες εἶναι πανάρχαιες, ὅπως καλά μᾶς θύμισε ἡ προηγούμενη άνάρτηση. Αύτό ὄμως εἶναι ἀνατολή.

  Οἱ ὅροι ἐπανάσταση, καθεστώς, ἀριστερά καὶ δεξιά, κοινοβουλευτισμός, εἶναι δυτικοί καὶ καθεστωτικοί. Διότι, ἀπὸ τὸν καιρό τῆς Γαλλικῆς Έπανάστασης, ποὺ ἀκολούθησε, λέει, τὴν Ἔνδοξη Ἀγγλική καὶ τὴν Ἀμερικανικἠ, τὸ Δυτικό καθεστώς εἶναι ἐπαναστατικό.

  Εἶναι δηλαδή ἕνα ἀκέφαλο τσοῦρμο, μιἀ χέρσα γῆ, ποὺ ἀναζητᾶ τὸ κεφάλι τοῦ άρχηγοῦ της. Ὁ κονκισταδόρας Ἀγκίρε, τρελλαμένος πάνω στὴ σχεδία του, ἁναζητά ὄχι βέβαια τὸν χρυσό τοῦ Ἐλντοράντο, χαμένος μέσα στὸ ποτάμι, ἀλλά τὸν θεό τῶν Ἴνκας.

  Αὐτό έξηγεῖ τὸν ἄγαρμπο δυναμισμο τοῦ καπιταλισμοῦ. Τὸ ἑθνικό κράτος Ἑλλάς ἁνήκει ἤ μάλλον προσπαθεῖ νὰ φτάσει αὐτό τὸ άκέφαλο δυτικό τσοῦρμο. Ἡ Ἑλληνική Ἑπανάσταση, ποὺ κατέληξε σὲ συνταγματικό - καὶ τῶρα οὔτε κὰν - ἀκέφαλο, ἁβασίλευτο κράτος προσπάθησε νὰ μὴν ἀμφισβητήσει εὑθέως τὴν Ἱερή Συμμαχία, ποὺ ἤθελε νὰ συγκρατησει τὰ ἀποτελέσματα τοῦ άποκεφαλισμοῦ τῆς εύρωπαϊκῆς μοναρχίας.

  Μὲ τόσο κόπο εἶχε στηθεῑ στὰ πόδια της, ἡ καημένη, με τόσο κόπο φτιάχτηκε ἡ εὐρωπαῖκή γραφειοκρατία, καὶ οἱ Γάλλοι βάλανε τὰ χεράκια τους νὰ βγάλουνε τὰ ματάκια τους...Νάσου τῶρα καὶ οἱ Γραικοί. Ὀ καγκελάριος Μέττερνιχ, ποὺ πρωτοστάτησε στὸ νὰ μὴ βοηθηθοῦν, ἥξερε τὶ ἔκανε. Διότι, τί ἤτανε ἤ Γαλλία τῶν Λουδοβίκων, τί ἤτανε ἡ Αὑστρία τῶν Ἁψβούργων, καί τί εἶναι αὑτές σήμερα ! Ἡ γραφειοκρατία, ποὺ τὴ βρίζουμε, εῑναι ἡ μεγάλη κατάκτηση τῶν μοναρχιῶν. Γι αύτό καὶ τὸ σημερινό πείραμα τοῦ Διεθνοῦς Κεφαλαῖου διὰ μέσου τῆς Ἑλλάδας νὰ καταστρέψει τὴ γραφειοκρατία (αὐτό ποὺ λέγεται ἀπαξιωτικά δημόσιο) θὰ διαλύσει καὶ τὸ ἴδιο τὸ Δυτικό κεφἀλαιο καὶ τὸν πλανήτη. Οἱ ἔμποροι - πειρατές, ἁπόγονοι τῶν Βίκινγκς, πριονίζουν καὶ πάλι τὸ κλαδί πάνω στὸ ὁποῖο κάθονται ὀλοι - μοναρχία, γραφειοκρατία καὶ ἐπανάσταση.

  ReplyDelete