Apr 21, 2014

105 - Πέραν τῶν κομμάτων στὶς ἐκλογὲς γιὰ μόνη τὴν Ἑλλάδα

105 - Πέραν τῶν κομμάτων στὶς ἐκλογὲς γιὰ μόνη τὴν Ἑλλάδα

Τελικά, ναὶ στὴν Ἀνατολικὴ Παράταξη τοῦ Καποδίστρια ἀλλὰ ναὶ καὶ στὴν Δυτικὴ Παράταξη τοῦ Κοραῆ. Οἱ τρεῖς μεγάλοι Ἕλληνες στοχαστὲς τοῦ Κ΄αἰῶνος, οἱ Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ἰωάννης Συκουτρῆς καὶ Δημήτρης Λιαντίνης, συνεκλονίσθησαν ἀπὸ τὴν κατάντια τοῦ Ἕλληνος τοῦ σημερινοῦ κρατιδίου καὶ μὲ τὴν κραυγή τους αὐτὴ ἠκολούθησαν τὸν Ἐμπεδοκλῆ στὸ στόμιο τοῦ ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας καὶ τὸν Λυκοῦργο ποὺ ἀπεβίωσε ἀπὸ ἀσιτία γιὰ νὰ μείνῃ τὸ ἔργο τους ἀθάνατο. Μὲ τὸν θάνατό τους ἐξησφάλισαν τὴν αἰωνιότητα στὸ ἔργο τους καὶ ἐστεφανώθησαν οἱ Γιαννόπουλος, Συκουτρῆς καὶ Λιαντίνης  ὡς Ὀλύμπιοι θεοί.

Συνάμα ὅμως, καταδικάζοντας τὴν Δύση γιὰ ἀνεπάρκεια, τὴν ἐξύμνησαν ποὺ ἔστω καὶ ἄγαρμπα καὶ παραμορφωμένα προσεπάθησε νὰ γίνῃ στὴν πράξη μαθήτρια τῶν ἐξωγηΐνων τελείων καὶ ἀφθάστων ἀρχαίων Ἑλλήνων ποὺ ἡ σκέψη τους καὶ τὸ ἔργο τους διετηρῆτο καὶ φυλάγετο στὸν ὀμφαλὸ τοῦ κόσμου τῶν Δελφῶν καὶ στὸ κοσμοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου. Τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου του "Γκέμμα", ὁ Λιαντίνης τὸν ἐνεπνεύσθη ἀπὸ τὸν Δάντη ποὺ τὸ 1296 ἐνυμφεύθη τὴν Γκέμμα, τῆς οἰκογενείας τῶν Ντονάτι. Καὶ οἱ τρεῖς τους Ἕλληνες, δυτικοτραφεῖς, ἔδωσαν μὲ τὴν φαινομενική τους ἀντιφατικότητα, ἕναν ἰσχυρὸ κόλαφο στὸν σημερινὸ Ἕλληνα γραικῦλο, τὸν κατὰ Παλαμᾶ "ἐξευτελισμένο Ῥωμιὸ τῶν φωνακλάδων τῶν καφενείων, τὸν φασουλῆ Ῥωμιὸ τῶν σατυρογράφων, τὸν ἀσυνείδητο Ῥωμιὸ μέσα στὸ ψευτοβασίλειο", προσθέτοντας ὅτι εἴμαστε "Ἕλληνες γιὰ νὰ ῥίχνουμε στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου" (Βλέπε στὴν  Ἐνδιάμεση Περιοχή, τεῦχος 1, Φθινόπωρο 1996, τὸ ἄρθρο μου, "Οἱ Γραικύλοι, 1821-1996")

Καὶ στὸ ἴδιο αὐτὸ 1996, τὴν χρονιὰ ποὺ ὁ Λιαντίνης ἐτύπωσε τὸ βιβλίο του "Γκέμμα", ἐκυκλοφόρησε ἐπιπλέον τὸ ἰδικό μου βιβλίο "Πτώση", στὶς Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, ποὺ εἶχε τὸ παρακάτω ἐπίμετρο: "Κάποια μέρα ἡ τροχιὰ τοῦ ἄστρου μου θὰ λάβῃ τέλος καὶ θὰ ἐπιστρέψω στὴν ἀφετηρία: τὴν Γαλλία.  Τὸ πνεῦμα της ὑπῆρξε ὁδηγός μου σ'ὅλη μου τὴν ζωή. Γι' αὐτὸ καὶ τὴν ἀπαρνήθηκα μὲ πάθος. Ἡ Γαλλία μοῦ εἶχε διδάξει ποτὲ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνω, ποτὲ νὰ μὴν ἀντιγράφω, ἀλλὰ τὰ πάντα νὰ ἐπανεξετάζω, νὰ παίρνω τὰ μονοπάτια τοῦ πνεύματος τὰ πιὸ ἀνηφορικά, τὰ πιὸ δυσκολοπρόσιτα ποὺ συγκεντρώνουν τὴν ἀποδοκιμασία τῶν πάντων.

"Γαλλία χαϊδεμένη μου, σὲ ἀπαρνήθηκα, σὲ ἐμίσησα. Ὑπῆρξα ὁ σκληρὸς ἀντίπαλος τῶν σταυροφοριῶν σου, ὁ ἀποφασισμένος ἐχθρὸς τῆς φραγκικῆς σου Δύσεως. Κι ἔτσι μόνον παρέμεινα ὁ πιστὸς ἐραστής σου ποὺ χάρι στὸ πνεῦμα σου ἐπεκτάθηκα στὴν οἰκουμένη. Άτίθασο καὶ παραμορφωμένο παιδί, Κουασιμόδος τῆς μητέρας Ἑλλάδος, μπόρεσες νὰ βρῇς μέσα σου ἀρκετὴ ἀγνότητα γιὰ νὰ ξεπεράσῃς τὴν ἀσχήμια τοῦ ῥασιοναλισμοῦ ποὺ ἐσὺ ἐξέθρεψες.

"Ἐναντίον τῶν πάντων ξεσήκωσες πλῆθος ἀντιφρονούντων οἱ ὁποῖοι ἀπέβαλαν καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους καὶ τὸν μεγαλύτερον ὅλων, τὸν πιὸ ἀξιολύπητο κλαψιάρη, εἰλικρινῆ καὶ βαθὺ σὰν παγετώδης λίμνη, τὸν Ἅγιο Ζάν-Ζάκ, τὸν κοινῶς ὀνομαζόμενο Ῥουσσώ.

"Γαλλία, γιὰ ὅλο τὸ κακὸ ποὺ σοῦ ἔκανα, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ".

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Ἀπριλίου 2014 
35 comments:

 1. Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος. Οι δυτικοτραφείς Έλληνες κάτι φαίνεται δεν καταλαβαίνανε επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Αν ισχύει για παράδειγμα ότι ο Ιωάννης Συκουτρής απομονώθηκε και οδηγήθηκε στην αυτοκτονία επειδή προλόγισε το Συμπόσιο του Πλάτωνα, όπου δεν μπορούσε παρά να εκθέσει το ζήτημα της παιδεραστίας στην αρχαία Ελλάδα, μπορούμε να ερωτηθούμε τα εξής.

  Από τον καιρό της ελληνικής επανάστασης, ή όπως θέλετε πείτε την, υπάρχει το αίτημα για ελευθερία. Ελευθερία προσωπική στις μέρες μας, ελευθερία - ίσως - συλλογική, την εποχή εκείνη. Ελευθερία ή θάνατος, ήτανε το σύνθημα που όλους μας ενώνει - μπάτσοι-γουρούνια - δολοφόνοι, λένε ακόμα σήμερα.Όμως πίσω από αυτή τη λεξούλα κρύβονται άπειρες ψυχολογικές διακλαδώσεις.

  Πέρα όμως από τις διακλαδώσεις, η κυρία Ελευθερία εμφανίζεται συχνά σαν μια απαιτητική κοπέλα, που θέλει την αποκλειστικότητα. Δεν μπορείς να είσαι ολίγον ελεύθερος, σού λέει, όπως και δεν μπορείς να είσαι ολίγον έγκυος.

  Αυτό λοιπόν που είναι σύνηθες στη νέα Ελλάδα είναι ότι αντίθετα με τη Γαλλία, η σκέψη εμποδίζεται να φτάσει στα άκρα. Κάτι μυστηριώδες εμφανίζεται και την ψαλιδίζει. Στην αρχαιότητα ήταν, υποτίθεται το μέτρο, εμφανιζόμενο με τη μορφή της δελφικής ρήσης, Γνώθι σαυτόν. Δηλαδή, θυμήσου πως είσαι θνητός.

  Ποιο είναι αυτό το νεοελληνικό ψαλίδι ;

  ReplyDelete
 2. Καθηγητά Κιτσίκη, μήπως είσθε κρυφοπαγανιστής; Δεν γνωρίζετε ότι ο Λιαντίνης, ο Περικλής Γιαννόπουλος και ο Συκουτρής εμίσουν θανασίμως τον Ιουδαιοχριστιανισμό; Πώς συμβιβάζεται να είσθε στενός φίλος του υιού Μαλτέζας λαθρομεταναστρίας και Αρχηγού της Ανατολικής Παρατάξεως, παπα-Γιώργη Μεταλληνού, και συγχρόνως να υμνείτε τους Φράγκους, τον Λιαντίνην και τον Συκουτρήν;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε χαλαει ο Ελληνισμος ε???Γουσταρεις ιουδαιοχριστιανισμο και μας προσηλυτιζεις κιολας???Κι αν ειναι παγανιστης(που δεν ειναι) ποιο ειναι το προβλημα σου????Σου θιγει τη θρησκεια εβραιοπουλο???


   Η εκκλησιαστικη χουντα που υποστηριζεις θα πεσει συντομα....

   Delete
  2. Αλλα ετσι ειναι.Η χουντα που υποστηριζετε εδω και χρονια δε μας επιτρεπει να αναφερουμε και πνευματικους ταγεις που εχουν πει εστω το παραμικρο για το "μεγαλειο" της εκκλησιας σας.....Ειστε και υπερανω κριτικης δηλαδη.....

   Delete
  3. Mακαρι να ειναι Παγανιστης.Και οι Γιαννοπουλος,Συκουτρης και Λιαντινης αυτοκτονησαν διοτι καταλαβαν πως δεν βγαζουν ακρη με το λεγομενον "χριστεπωνυμον πληθος".Ενα συνολο δηλαδη χατζηελληνων τουρκορωμιων με Οθωμανικη συνειδηση και καραγκιοζιστηκη κουτοπονηρια.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Mακάρι να ήτανε έτσι απλά τα πράγματα. Ακόμα και ο πάτερ Τάδε που ζήτησε τον αφορισμό του Νίκου Δήμου -άλλος αυτός - πιστεύει στο Άγιον Φως όσο πιστεύω εγώ στο Άγιο Σαξόφωνο. Η βλακεία ποτέ δεν έβλαψε κανένα, η υποκρισία όμως πολλούς. Όταν βλέπεις μπροστά σου έναν υποκριτή, αυτό που σε κάνει να τρέμεις είναι ότι είναι πιο βλάκας από έναν βλάκα. Και αντιδράς σαν ο άλλος να είναι έτοιμος να πέσει στο γκρεμό.

   Με προσωπικές αντεκδικήσεις δεν κερδίζουμε τίποτα. Εδώ έχουμε ένα ολόκληρο κίνημα, τον Σύριζα, ο οποίος χρήζει ιδιαιτέρας αναήυσεως. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση αφορά την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ - τοτίμα τους γονείς σου, το σκίσου στη δουλειά το πλήρωσε το νοίκι, το ψόφα για το πρέπει. Και υποστηρίζω πλέον ανοιχα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πνευματικό δεκανίκι του συστήματος. Αυτό φάνηκε πεντακάθαρα από την υπόθεση Φύσσα. Γιατί πλακώσανε οι αριστεροί να φιμώσουνε τον Γιώργο Δελαστίκ και τον Τάκη Φωτόπουλο, εκ των οποίων ο εις είπε ότι πιθανότατα ο Ρουπακιάς δεν δρούσε ούτε αυτοβούλως ουτε με διαταγή Μιχαλολιάκου, ο δε είπε ότι δεν μπορείς να πεις τη Χρυσή Αυγή παρακράτος ; Δεν είμαι υπέρ της Χρυσής Αυγής. Αλλά ο λόγος που πέσανε να τους φάνε είναι οι ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ της λογικής τους. Οι προεκτάσεις ποιες είναι ; Ότι δεν πρέπει με τίποτα κι ας ψοφάει ο κόσμος της πείνας να απειληθεί η ιδέα ότι μπορείς να είσαι καλό παιδί κι ας δεν έχεις φράγκο ώστε να νιώθουνε καλά παιδιά οι ψηφοφόροι του Σύριζα, κι ας έχουνε φράγκα πολλά.

   Delete
  6. Πόσοι και πόσοι δεν βγάζουνε λεφτά από την ηθική ! Και τι εύκολη ηθική αφού σου επιτρέπει και να έχεις γκόμενες - δε χρειάζεται να είσαι ευνούχος. Τι άθλια υποκρισία, και τι λεπτεπίλεπτα στημένη, τι ελαστική ηθική ! Ίσως ο δολοφόνος Ρουπακιάς να είναι χίλιες φορές πιο ηθικός από όλους μας. Ϊσως το έκανε για την οικογένειά του.

   Delete
  7. Το κακό στον κόσμο έχει όνομα. Ονομάζεται ΕΝΟΧΗ.

   Delete
  8. Ισως το εκανε για την οικογενεια του?

   Συγγνωμη αλλα εγω για την οικογενεια μου δε κανω φονους ουτε γινομαι δολοφονος.Δε καταλαβαινω το σκεπτικο σου.

   Μηπως πρεπει να τον επιβραβευσουμε κιολας?

   Delete
 3. Όχι βέβαια. Αλλά η ηθική, αν υπάρχει, δεν πάει ποτέ με την εξουσία. Είναι τόσο απλό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θέλετε να το κάνω σαφέστερο ; Οποιοσδήποτε οργανισμός επιβολής εξουσίας και απονομής δικαιοσύνης υπάρχει είναι ανήθικος, με την έννοια του αφύσικος. Είναι εναι το ανάποδο της ανθρώπινης φύσης.

   Delete
  2. Κανονικά αυτά τα ζητήματα τάχει λύσει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια ο Ιησούς Χριστός, Ο αναμάρτητος τον πρώτον λίθον βαλέτω. Και τα λοιπά. Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια όλοι ανεξαιρέτως οι καλλιτέχνες, κι αν ξέρετε μιαν εξαίρεση, να μου την πείτε, επαναλαμβάνουνε τα ευαγγέλια.

   Delete
  3. Ποιοι είμαστε εμείς που θα επιβραβεύσουμεή θα τιμωρήσουμε ; Ποιος μας έχει δώσει την εξουσία να λέμε μπράβο ή να λέμε ουαί ; Κανείς. Το θέμα είναι πώς θα αμυνθούμε , έτσι δεν είναι ; Εδώ είναι το αγγούρι.

   Delete
 4. Mα τι λετε κυιρε??Τι λετε τωρα??Διαβαζετε ο,τι γραφετε??Να καταργησουμε τους νομους και τα δικαστηρια??Να καταργησουμε την αστυνομια?Δεν μπορω να αισθανθω το νευμα σας ειλικρινα.Η ελευθερια τελειωνει εκει που αρχιζει η αναρχια.Αυτο σας λεω μονο.Ανηθικος δεν ειναι ενας δικαστης η ενας ασυνομικος που επιβαλλει τη ταξη , αλλα ο φονιας ψυχων και ο ληστης τραπεζων.Δε ξερω ποια ειναι η ιδεολογια σας η τι πολιτευμα - καθεστως επιθυμειτε αλλα αυτοι ειναι οι βασικοι πυλωνες μιας ελευθερης και δημοκρατικης χωρας.Οι νομοι και η δικαιοσυνη.

  Αναφερετε παρακατω

  " Ποιοι είμαστε εμείς που θα επιβραβεύσουμεή θα τιμωρήσουμε ; "


  Και σας απανταω


  " Ποιοι ειναι αυτοι που κλεβουν 200-300 ευρω απο μια γιαγια 80 χρονων? - Ποιοι νομιζουν οτι ειναι? "

  Θεωρω οτι βλεπτε τα πραγματα αντιστοφως αναλογα της πραγματικης ηθικης και ταξης.

  ReplyDelete
 5. Όχι, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Και μένα με έχουνε κλέψει και εγώ θα γεράσω αν γεράσω και εγώ θα πεθάνω. Όσο δεν έχει δικαίωμα ο κλέφτης να μπαίνει μέσα και να κλέβει και να σκοτώνει τη γιαγιά άλλο τόσο δεν έχει δικαίωμα ο δικαστής να τον δικάζει. Πάνω από τον δικαστή βρίσκεται η εικόνα εκείνου που είπε ο αναμάρτητος τον πρώτον λίθον βαλέτω.

  ReplyDelete
 6. Τι νομίζετε αυτοί οι φιλόσοφοι, ο παρμενίδης π.Χ. τον οποίο αναφέραμε ο Τολστόη και άλλοι τα γράφανε αυτά που γράφανε για πλάκα, για να περνάει η ώρα τους ; Γιατί ο Παρμενίδης ασχολείται με το είναι και το μη είναι ; Για να κάνει κάτι, αντί να παίζει κότσια ; Ας πούμε, δεν βλέπετε ότι η γιαγιά σας που την=κλέβουνε και υπάρχεοι και δεν υπάρχει ; Ότι όπως εγώ έτσι και εσείς άλλο είμαστε τώρα και άλλο είμαστε σε δυο λεπτά ; Ότι τα δικαστήρια σε πάνε μέσα επειδή σκότωσες αλλά σε πάνε μέσα και επειδή δεν σκότωσες ; Τι νομίζετε, ότι θα ξεμπερδέψετε με όλα αυτά με τον κύριο ααστυφύλακα και τον κύριο Δικαστή ; Αν ήτανε έτσι, γιατί δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη ;

  ReplyDelete
 7. Γιατι υπαρχουν ανθρωποι αλητες ,αμορφωτοι , αγραμματοι , ανηθικοι , απαιδευτοι , χαμηλου επιπεδου.
  Για αυτο υπαρχουν και δικαστηρια και φυλακες και νομοι.

  Και παρακαλω μη συγχεετε αυτα που ειπε ο Ιησους με τους Ελληνες Φιλοσοφους.
  Δειτε τι προτυπο ανθρωπου "εχτισε" ο Ελληνισμος και τι προτυπο ανθρωπου "εχτισε" ο εβραιος Θεος.Ισως και για αυτο να μην εχουμε ξεμπερδεψει ακομα.


  Αυτο το ¨λιγο απο ολα¨ και η θολουρα κανει κακο στις μερες μας.

  ReplyDelete
 8. Όχι δεν υπάρχει κανένας απολύτως άνθρωπος αλήτης, αμόρφωτος, απαίδευτος, χαμηλού επιπέδου, ούτε υπήρξε ποτέ ούτε και θα υπάρξει ποτέ διότι όλα αυτά είναι ποιότητες και όχι Άνθρωπος. Όταν ξελαρυγγιάζονται οι φιλόσοφοι να μες λένε ότι ο άνθρωπος είναι το ´Ολον, ότι πάντων μέτρων εστί άνθρωπος, εμείς νομίζαμε από την παιδεία μας ότι αυτό είναι ένα πράγμα που βρίσκεται μέσα στα βιβλία, ότι δεν έχει σχέση με την αντίληψή μας, το σώμα μας και τη ζωή μας.

  Αμ δεν είναι έτσι. Εμείς είμαστε οι άλλοι άνθρωποι και ακόμα και οι αρχαίοι είχανε πρόβλημα που η κοινωνία τους ήτανε άνιση. Γι αυτό ίσως ο Πλάτωνας δεν κατάλαβε καθόλου τον Παρμενίδη και συγκράτησε την αποδεικτική του μεθοδο, χωρίς την ουσία, που είναι μάλλον αντιληπτική.

  Τέλος έχει γίνει της μόδας η έκφραση εβραίος Θεός. Τι είναι αυτά τα Νιτσεϊκά, για να μην πω τίποτα χειρότερο. όλοι ξαφνικά γίναμε δωδεκαθεϊστές, Ολύμπιοι ή δεν ξέρω τι. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις στο Πατερ Ημών ούτε καν να είσαι Χριστιανός για να αισθανθείς τη συναισθηματική λαχτάρα, την ελπίδα, το θρησκευτικό τέλος πάντων συναίσθημα ου αυτό και μόνο δίνει στη λέξη Θεός το νόημά της. Η γιαγιά που λέγαμε στο Καρπενήσι, στην Καλαμπάκα, στο Βυζάντιο, τώρα, τότε, πάντα, ε μα στον Εβραίο Θεό πίστευε ; Ήμαρτον !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υ.Γ. Συγγνώμη η έκφραση είναι πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος.

   Delete
 9. Kαι δε θα ξεμπερδεψουμε ποτε γιατι ο χριστιανισμος και γενικοτερα οι ανθρωποι στο κοσμο και στην Ελλαδα εχουν καθαρα ιδεολογια φιλοσοφικως θεοκεντρικη και οχι ανθρωποκεντρικη.Μειωνεται συνεχως το ανθρωπινο ον με παραμυθια τυπου ¨μη κανεις αμαρτιες¨ , ¨μονο οι θεοι δεν κανουν λαθοι¨ .

  Για παραδειγμα . Ας πουμε οτι ενας νεος ηλικιας 25 ετων οδηγει μηχανη . Συχνα βγαινει σε μαγαζια με τη παρεα του και πινει αρκετα , ενω στη συνεχεια πανω στη ζαλη του οδηγει τη μηχανη για να επιστρεψει στο σπιτι του . Ο νομος λεει να ¨μην οδηγεις αν εχεις πιει¨ . Αλλα φυσικα κανεις δε του δινει σημασια γιατι θεωρει τον εαυτο του αξιο και δυνατο και υπερανω ¨τετοιων ανοησιων¨ που ειναι μονο για τους φλωρους.

  Δυστυχως συμβαινει το μοιραιο και μια μερα ο νεαρος χανει τη ζωη του οταν γυρνουσε με τη μηχανη σπιτι του αργα τα μεσανυχτα , εχοντας περασει με κοκκινο και παραλληλα μη φορωντας κρανος.(καταπατηση του νομου και σε αυτη την περιπτωση).


  Η αντιδραση των ανθρωπων μετα απο αυτο θα ειναι ¨κριμα το παιδι¨ , ¨το πηρε ο Θεος στο παραδεισο ¨ κλπ , ενω σχεδον κανεις δε θα αναφερθει στα σφαλματα που τον οδηγησαν σε αυτο το αποτελεσμα.Δηλαδη τις συνεχεις καταπατησεις του ΝΟΜΟΥ.
  ΟΙ νομοι κυριε διαφυλασσουν τη ζωη , τον κοινωνικο ιστο δε τον καταστρεφουν.


  Μετα ολοι θα αναφερθουν στη καλοσυνη του παιδιου(που δεν αμφιβαλλω οτι οντως υπηρχε) αλλα κανεις δε θα δωσει βαση στο πως θα ενδιαφερθουμε οι ιδιοι οι ανθρωποι να γινουμε καλυτεροι ανθρωποι μεσω καποιων θεσμων.
  Αντιθετως φοραμε το σταυρο στο στηθος και μας φυλαει ο Θεος.
  Στην πραγματικοτητα δεν υπαρχουν αμαρτιες. Υπαρχουν σωστες - δικαιες πραξεις και λαθος - αδικες πραξεις ή ενεργειες . Αντιστοιχα υπαρχουν ηθικες κι ανηθικες αποφασεις σε καθε χρονικη στιγμη της ζωης μας.
  Ολα αυτα ο ανθρωπος τα κανει.Κανενας Θεος και καμια ανωτερη δυναμη.


  Επομενως για αυτο δε θα ξεμπερδεψουμε ποτε απο αυτο και καλως υπαρχουν νομοι και δικαστηρια.Κατα τη γνωμη μου στην Ελλαδα οι νομοι ειναι και ΠΟΛΥ ελαστικοι.

  ReplyDelete
 10. Σας καταλαβαίνω απόλυτα,όμως δυστυχώς το καημένο το παλληκάρι την πάτησε όπως κοντέψαμε να την πατήσουμε τόσοι και τόσοι στην Ελλάδα, λόγω ενός υλικού σωματικού και ψυχικού περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί μια απίστευτη αγαρμποσύνη.
  Δυστυχώς δεν ειναι οι νόμοι και οι απαγορεύσεις που θα είχανε βοηθήσει το παλληκάρι, αλλά να είχε βρει διέξοδο στη λαχτάρα του, την ανησυχία του τα όνειρά του, που φαίνεται το περιβάλλον του δεν τα καταλάβαινε.

  Εξάλλου, ποιος θα επιβάλλει τους νόμους που θα ψηφιστούνε ; Και ποιος θα τους εφαρμόσει ; Ήδη ξέρετε πόσο έχει χωριστεί η κοινωνία σε αυτούς που οι νόμοι έχουν κοπει και ραφτεί στα μέτρα τους, και κάνουνε εύκολα ό,τι στους άλλους είναι απαγαρευμένο.

  ReplyDelete
 11. Από μικρούς μας λένε ότι η κοινωνία πρέπει να αλλάξει και να γίνει αλλιώς. Άλλος τη θέλει έτσι, άλλος τη θέλει αλλιώς. Ταυτόχρονα μας λένε κάνε τούτο, κάνε τ άλλο, άλλαξε, πηγαινε εκεί, πώς είσαι έτσι. Τέλος όλα αυτά τα λέμε στον εαυτό μας. εδώ σούρχοται λοιπόν κάποιοι σπάνιοι άνθρωποι, και σου λένε - δεν τους βρίσκεις συχνά -

  Κάτσε ρε φίλε. ΠΟΤΕ θα αλλάξουνε όλα αυτά ;

  ReplyDelete
 12. "Ο καλός ο νομοθέτης, καθώς κι ο αληθινός πολιτικός, δεν πρέπει να ξεχνούν πως όχι το απόλυτα άριστο, αλλά εκείνο που από τα πράγματα αποδείχνεται σχετικά καλύτερο, πρέπει να προτιμείται σε κάθε δοσμένη περίπτωση."

  Αριστοτελης


  Παντα θα υπαρχουν ευνοημενοι κι αδικημενοι στους νομους , γιατι ενω για εμενα ενας νομος ειναι δικαιος για καποιον αλλον εινα αδικος.


  Για την πρωτη παραγραφο ισως να εχουμε δικαιο και οι δυο.
  Χαιρομαι που υπαρχει αλληλοκατανοηση!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση, εκτός και αν υπάρχει σε κάποιον χώρο εκτός προβλήματος και λύσης. Ίδωμεν.

   Delete
 13. Τὸ θέμα ποὺ διαπραγματεύεστε εἶναι ἄλυτο. Οὔτε ἡ φιλοσοφία, οὔτε ἡ θρησκεία, οὔτε ὁ νομοθέτης ἠμπορεῖ νὰ τὸ λύσῃ. Δίδουμε μεγάλη σημασία στὴν ζωὴ καὶ φοβόμεθα τὸν θάνατο. Μόνον ἡ παιδεία τοῦ μέτρου καὶ τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ. Τὸ νὰ χάσῃς τὴν ζωή σου εἶναι δευτερεῦον. Τὸ πνεῦμα σου νὰ μὴ χάσῃς. Οἱ φιλόσοφοι αὐτοκτονοῦν, οἱ γυναῖκες στὴν Ἰνδία πέφτουν στὴν πυρὰ ποὺ καίει τὸν ἀποβιώσαντα ἄνδρα της, οἱ ἐπαναστάτες ἐκτελοῦν χωρὶς νόμους καὶ δικαστήρια, καὶ ἡ πανάρχαιη παράδοση τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀντί ὀφθαλμοῦ παραμένει ἡ πλέον λογική λύση. Βεβαίως, ἡ ἀγάπη δύναται νὰ κάνῃ θαύματα καὶ νὰ ἀναγεννήσῃ τελείως ἕναν δολοφόνο, ἀλλὰ σπανίως χωρὶς τὴν παιδεία τοῦ μέτρου καὶ τῆς ἀρετῆς. Ἐὰν ὁ τσιγγάνος μάθῃ νὰ περιφρονῇ τὸ χρῆμα καὶ νὰ θυσιάζεται γιὰ νὰ ἰδῇ τὸ παιδί του νὰ ἐκπαιδεύεται στὸ μέτρο καὶ τὴν ἀρετή, θὰ παύσῃ νὰ ζῇ ὡς τσιγγάνος, κάτι ὅμως ποὺ δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέπει ἡ κοινωνία καὶ ἀντ’αὐτοῦ τὸν μετατερέπει καὶ σὲ θῦμα γενοκτονίας ἀκόμη. Σύσσωμη ἡ καπιταλιστικὴ κοινωνία μεγαλώνει τὰ παιδιά της μὲ μία καὶ μοναδικὴ προοπτική: τὸ χρῆμα καὶ τὴν ὑλικὴ εὐημερία. Δηλαδὴ παράγει ἀκατάπαυστα κλέφτες καὶ δολοφόνους, μὲ γραβάτα ἤ μή. Συνεπῶς, ὅσο ὑπάρξῃ καπιταλισμὸς θὰ ὑπάρξῃ ἔγκλημα καὶ πόλεμος. Ὁ Ζωρὲς τὸ 1914 εἶχε εἰπῆ κάτι πολὺ ἁπλό: ὁ καπιταλισμὸς φέρνει τὸν πόλεμο (βλέπε Γιουγκοσλαυΐα, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Λιβύη, Συρία, Οὐκρανία, στὰ τελευταῖα 15 μόλις χρόνια!) ὅπως τὸ μαῦρο σύννεφο φέρνει τὴν καταιγίδα. Ὁ ἐπαναστάτης δικαιοῦται νὰ χρησιμοποιῇ τὴν θανατικὴ ποινὴ γιὰ νὰ καθαρίσῃ τοὺς σταύλους τοῦ Αὐγεία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατά τον αείμνηστο Καστοριάδη, οι περισσότεροι αντί-καπιταλιστές (δηλαδή, Μαρξιστές επί το πλείστον) διατηρούν το καπιταλιστικό σύστημα αποδεχόμενοι το ίδιο φαντασιακό της βιομηχανικής επαναστάσεως.

   Delete
 14. Η έννοια του δικαιώματος προϋποθέτει μια πνευματική τάξη που υπερβαίνει το άτομο,

  Το δικαίωμα, όπως και η υποχρέωση, αναφέρονται σε έναν πνευματικό κόσμο.

  Επομενως έχει σημασία ενδεχομένως να δούμε τι υπάρχει πίσω από το δικαίωμα και την υποχρέωση.

  ReplyDelete
 15. Πριν τον καπιταλισμό υπήρχε η βαρβαρότητα του δουλοκτητικού συστήματος. Και πρωτύτερα ακόμα υπήρχε ο φόνος των ζώων. Στο τελετουργικό της παγανιστικής θυσίας, αλλά και στις χριστιανικές νηστείες - κάθε τελετή, όπως τα δικαστήρια και οι εκτελέσεις, είναι μια μηχανιστική απόπειρα προσέγγισης της αθανασίας που συνοδέυεται από ενοχή -
  υπάρχει η απόπειρα ορισμού του δικαιώματος και της υποχρέωσης.

  Έχω το δικαίωμα να σφάξω το ζώο, θεέ μου ; Α, με αφήνεις. Ε τότε μου το επιτρέπεις. Και το ζώο φαίνεται το επιτρέπει,

  Στα δεκεμβριανά έγιναν λέει εκτελέσεις με μπαλτά στο εργοστάσιο της Ούλεν. Οι επικεφαλής των εκτελέσεων εξετελέσθησαν ομοίως κατόπιν συνεδριάσεως λαϊκού δικαστηρίου, νομίζω στην πλατεία Κολιάτσου.

  ReplyDelete
 16. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η ηθοποιός Ελένη Παπαδάκη, η οποία ήταν ερωμένη του συνεργάτη των Γερμανών πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη. Οι ηθοποιοί που ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ την έλεγαν "η πουτάνα". Ο επικεφαλής των εκτελέσεων καπετάν Ορέστης εξετελέσθη κατόπιν ως πράκτορας της Ιντέλλιτζενς Σέρβις. Μαζί με τις εκτελέσεις λέγανε ότι έκανε πάρτυ με αλκοόλ και πόρνες. Είχαν προηγηθεί οι εκτελέσεις των Γερμανών στην Καισαριανή και αλλού και θα ακολουθούσαν οι εκτελέσεις σε όλη την Ελλάδα.Ο Μίκης Θεοδωράκης είπε πρόσφατα ότι πριν κλείσει τα μάτια του θα ήθελε να ξαναδεί τη γέννηση του ΕΑΜ. Ο ίδιος είπε πρόσφατα επίσης σε συνέντευξή του ότι ναι, πρέπει να σκοτώσεις τον αιχμάλωτο, διότι αλλιώς θα ελευθερωθεί και θα αυξήσει τις γραμμές του αντιπάλου. Αυτό το είπε σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό που είναι στυλοβάτης της νεοελληνικής μορφής καπιταλισμού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι κύριοι καπιταλισταί όπως καλά το λέτε έχουνε ξαμολήσει τον Όλεθρο, και μεις κάνουμε τον κινέζο. Ίσως καλά κάνουμε. Αλλά δικαιολογία τους είναι ότι, τι θες ρε φίλε, το Κακό προύπάρχει εμού. Αν δε σε σφάξω εγώ, ούτως ή άλλως θα σε παρει ο Χάρος. και σένα και μένα. Ε, να μην το γλεντήσουμε στο μεταξύ ;

   Delete
  2. Ίσως λοιπόν υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στο όργιο αίματος και στο Γλέντι. Ο κος ανώνυμος προηγουμένως έδωσε ενα παράδειγμα του αποτελέσματος του Γλεντιού - ένα θανατηφόρο ατύχημα. Ο Νίτσε λέει ότι ήτανε πρόβλημα για τους αρχαίους - διαισθάνεται - όλα τα διαισθανότανε, αυτός - το διονυσιακό γλέντι, διότι ξέφευγε από το μέτρο. Ο Ιωάννης Συκουτρής στο Συμποσιο περιγράφει επί μακρόν τα Συμπόσια και αντιπαραθέτει την τάξη τωνΣυμποσίων στα γλέντια χωρίς μέτρο της εποχής μας. Μόνο που η τάξη των Συμποσίων περιείχε και την τάξη των αφεντών και των δούλων.

   Delete