Jan 17, 2014

86 - Δυστυχῶς, μόνη λύση ἡ Χρυσῆ Αὐγή

86 - Δυστυχῶς, μόνη λύση ἡ Χρυσῆ Αὐγή

Ζητῶ στὶς ἑπόμενες δημοτικές, εὐρωπαϊκὲς καὶ βουλευτικὲς ἐκλογές, ὁ κόσμος νὰ ψηφίσῃ Χρυσῆ Αὐγή. Ὄχι δὲν ἔχω ἀλλάξει ἰδεολογία. Ὅσοι μὲ γνωρίζουν, ξέρουν ὅτι ὑπῆρξα πάντα Ὀρθόδοξος ἀλλὰ καὶ μαρξιστής-λενινιστὴς σταλινικῆς κατευθύνσεως, γι'αὐτὸ καὶ δὲν παύω νὰ ὑποστηρίζω τὸ ΚΚΕ. Ἀλλά:

Σήμερα ἡ χώρα εὑρίσκεται στὰ πρόθυρα ἐξαφανίσεως, στὰ χέρια μίας πολιτικῆς καὶ ἐπιχειρηματικῆς μαφίας δωσιλόγων μαφιόζων ποὺ βαρύνονται μὲ τὰ φοβερὰ σκάνδαλα τῶν ἐξοπλισμῶν τῆς χώρας. Ἄλλη λύση ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση Ἡρακλέους ποὺ θὰ καθαρίσῃ τοὺς σταύλους τοῦ Αὐγεία, ποὺ θὰ σκοτώσῃ τὴν Λερναία Ὕδρα δὲν ὑπάρχει.  Πρὸς στιγμὴν ἤλπισα πὼς ὁ Ἡρακλῆς αὐτὸς θὰ ἦτο ὁ ΓΑΠ (βλ. στὸ περιοδικό μου Ἐνδιάμεση Περιοχή, τὸ τεῦχος 54, χειμώνας 2009-2010, "Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ὡς οἰκοσοσιαλιστής", σ.19-23). Ἀλλὰ ἀργότερα ἐπείσθην ὅτι μὲ γάντια δουλειὰ δὲν γίνεται. Ἡ κόπρος εἶναι βουνό. Ἀνέτρεξα λοιπὸν ὡς ἱστορικός, σὲ δύο γεγονότα:

1 -  Στὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, κεφάλαιο ΙΘ΄, στίχος 27: "Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου". Δηλαδή, τοὺς ἐχθρούς μου, λέγει ὁ Χριστός, ποὺ δὲν ἠθέλησαν νὰ βασιλεύσω, κατασφάξατέ τους ἐμπρός μου!

2 - Ὁ Στάλιν, ὅπως καὶ ὁ Μέγας Πέτρος τῆς Ῥωσίας, ἐθαύμασε  τὸν ἀπόγονο τῶν Παλαιολόγων, τὸν πρῶτο τσάρο πασῶν τῶν Ῥωσιῶν, Ἰβὰν Δ΄ τὸν Τρομερό (1547-1584), βαθειὰ ὀρθόδοξο χριστιανὸ ποὺ μὲ τὶς συνεχεῖς μετάνοιές του εἶχε σχηματίσει καρούμπαλο στὸ μέτωπο. Γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν λαὸ καὶ νὰ πατάξῃ τοὺς διεφθαρμένους βογιάρους τῆς ἄρχουσας τάξεως, ὠργάνωσε κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, μία ἐπίλεκτη παραστρατιωτικὴ ὁμάδα 6.000 ἐνόπλων, μὲ τὸ ὄνομα  Ὀπρίτσνικοι, ἐνδεδυμένοι στὰ μαῦρα, ἔχοντας δεμένη στὴν σέλλα τοῦ ἀλόγου τους μία σκοῦπα καὶ ἕνα κεφάλι σκύλου, ποὺ ὁ λαὸς ἀπεκάλεσε "σατανικὸ στρατό". Οἱ Ὀπρίτσνικοι ἐπὶ 7 χρόνια, ἀπὸ τὸ 1565 στὸ 1572, ἐκκαθάρισαν, δηλαδὴ κατέσφαξαν 10.000 βογιάρους "Κολωνακιῶτες" καὶ κατόπιν αὐτοῦ ὁ Ἰβάν, στὰ μάτια τοῦ ῥωσικοῦ λαοῦ, ἔμεινε στὴν Ἱστορία ὡς Μέγας.

Προειδοποιῶ ὅμως τοὺς μελλοντικοὺς  ἐκδικητὲς πὼς ἐὰν δὲν ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ συμφιλιώσεως μὲ τὶς ἄλλες ἐπαναστατικὲς ὁμάδες, αὐτὲς τοῦ κομμουνισμοῦ, ἀκόμη καὶ τοῦ ἀναρχισμοῦ, γιὰ μία κοινὴ δράση κατὰ τῶν τραπεζιτῶν καὶ ὑποπέσουν στὸν ἐκδικητικὸ ἀντισημιτισμὸ καὶ τὸν φυλετισμό, δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους των. Τοὺς ὑπενθυμίζω μόνον τὸ ἑξῆς: Τὸ "Δοκίμιον ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως" τοῦ φιλικοῦ καὶ ἀγωνιστοῦ τοῦ 1821, Ἰωάννου Φιλήμονος (1798-1874), μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἀνεγνώρισε ἐμπράκτως καὶ ἐπισήμως τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, μὲ ἐπιστολὴ τοῦ  μαύρου προέδρου της, Jean-Pierre Boyer, τῆς 15ης Ἰανουαρίου 1822, ἦταν ἡ Ἀϊτή (τὸ Χαΐτιον) καὶ ποὺ μάλιστα, ἄν καὶ τριτοκοσμικὸ κράτος ἔστειλε στὴν Ἑλλάδα, συμβολικά, 45 τόνους καφὲ γιὰ νὰ ἀγορασθοῦν ὅπλα καὶ 100 μαύρους Ἀϊτιανοὺς ἐθελοντές! Ἡ Ἐπανάσταση χρειάζεται συμμάχους καὶ ὄχι διχόνοια.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 17 Ἰανουαρίου 201417 comments:

 1. Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου μᾶς τὰ μασάει. Ἂν κάποιος εἶναι λύση ( Μνημόνιο, Χρυσῆ Αὐγή, ΣΥΡΙΖΑ ἢ ὁτιδήποτε) τότε ἡ λέξη δυστυχῶς περισσεύει… Ἀποτελεῖ φιοριτούρα…

  Ἡ προτροπὴ γιὰ συγκεκριμένη ψῆφο ἔρχεται σὲ κατάφωρη ἀντίφαση σὲ ἐκφρασθεῖσα καὶ κατηγορηματικὴ θέση τοῦ παρόντος ἰστολογίου, πού ἐκφράσθηκε στὸ ἀντιδιάγγελμα τῆς 31ης Δεκεμβρίου καὶ μάλιστα μὲ ἔντονα γράμματα, « ὄχι ἐκλογές»…

  Οἱ ὅποιες διαφορὲς μεταξὺ τῶν Σαμαρά, Βενιζέλου, ΣΥΡΙΖΑ, Καμμένου, Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ Κιτσίκη, εἶναι τελικὰ τριτευούσης σημασίας;;; Ἂν κατάλαβα καλὰ ὅλοι θέλουν νὰ σώσουν τὴν χώρα, μὲ τὴν δικιά του συνταγὴ ὁ καθένας, νὰ φωνάξουν μὲ τὸν δικό τους ξεχωριστὸ τρόπο ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ καὶ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΈ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ !!! Καὶ ὅλοι ἀλληλοϋβρίζονται, πότε ὡς λαϊκιστές, προδότες καὶ δωσίλογοι, τρομοκράτες ἢ ἐγκληματίες;;;

  Διαχωρίζω τὴν θέση μου καὶ λέω. Ἡ Ἑλλάδα ὡς θνησιγενὲς κατασκεύασμα εἶναι χώρα τυφλὴ στὴν γεωγραφία. Συνεπῶς δὲν ἔχει λόγο ὕπαρξης. Ἄσε πού λειτουργεῖ κατὰ τοῦ διαχρονικοῦ ἑλληνισμοῦ… Ἂς καταστραφεῖ λοιπόν… Τὰ λοιπά, πανταχόθεν ἐκτοξευόμενα, περὶ εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς, ἢ ἐθνικοῦ κράτους, περὶ ἐθναρχῶν ἢ προδοτῶν καὶ δωσιλόγων, εἶναι γιὰ νὰ κρύβουν τὴν ἱστορική μας στραβομάρα… Βαρεθήκαμε νὰ εἴμαστε ἐξέδρα γηπέδου καὶ θαμῶνες καφενείων …Νά στείλουμε στό διάβολο τά πάσης φύσεως γηπεδικά συνθήματα, μνημονακά ἤ ἀντιμνημονιακά, ὅπως καί τούς καφενειακούς διαλόγους... Αὐτή μάλιστα, εἶναι ἡ μόνη λύση.

  Γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχω σχολιάσει καὶ στό παρόν ἰστολόγιο, ὅπως καί στό δικό μου ( ἐδῶ ). Οἱ ὑπηρεσίες της πολύτιμες γιὰ τὸ σύστημα καὶ ἡ συμπεριφορὰ της ἀπολύτως διαχειρίσιμη καὶ ἔλεγξιμη. Ὑπάρχουν πολλὰ παραμύθια. Ὅπως τὸ τραπεζικὸ παραμύθι. Παρὰ τὸ ὅτι οἱ τράπεζες διαφημίζονται ὡς ραχοκοκαλιὰ τῆς ἀνάπτυξης, ἀποτελοῦν παρασιτικοὺς ὀργανισμοὺς πού δημιουργοῦν κοπριά. Τὸ ἴδιο τραγελαφικὸ εἶναι νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὰ Χρυσὰ Αὐγὰ νὰ καθαρίσουν τὴν κοπριά. Σὰν νὰ καλεῖς τὸν Ἡρώδη στὰ παιδικά σου γενέθλια.

  Ἀλήθεια πῶς καὶ ἀφήνουν ἔξω τὸν Κασιδιάρη καὶ ἔχουν μπαγλαρώσει ὅλο τὸν πάγκο καὶ τὰ δευτερότριτα αὐτοῦ του πολιτικοῦ τσίρκου; Κάποια στιγμὴ θὰ τὸ μάθουμε ….Πρός τό παρόν ἄς ἀρκεσθοῦμε στήν αὐξομειούμενη ἔνταση τῆς θορυβώδους παρουσίας του...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υποθέτω ο αναρτήσας το άρθρο υποστήριξης της Χρυσής Αυγής θεωρεί μητέρα όλων των κακών την αστική υποκρισία, την οποία ο λαός αντοιγράφει κακέκτυπα προς βλάβη του εαυτού του ως μικροαστική υποκρισία.Και κρίση να μην είχε γίνει ούτως ή άλλως τα νεύρα των Νεοελλήνων εχανε γίνει τσατάλια από τις απίστευτες μαλακίες που τους τσαμπουνάνε πρωί βράδυ γονείς και κηδεμόνες, καθηγητές και δημοσιογράφοι, και που μοναδική συνισταμένη έχουν να περισώσουν την ιδεολογία του σχετικώς πλούσιου νεοέλληνα.που όλοι οι υπόλοιποι νεοέλληνες θα έπρεπε να του μοιάζουνε. Λες και είναι αθάνατος !

   Delete
  2. Οι δε αριστεράκλες μας ευχαρίστως κατά πλειοψηφία θα είχανε ένα διαμερισματάκι στο Μανχάταν και θα ψηφίζανε Ομπάμα, αφήνοντας μια στρατιά μαφιόζων μπάτσων να σφάζουνε τους νέγρους και τους ανέργους στα προάστια και διοργανώνοντας κάθε τρεις του μήνα ένα συνεδριάκι προς ενημέρωσιν των αφελών για τα κακά του κράτους.

   Delete
  3. Το είπε ο Θεοτοκάς "δεν έχω αντίρρηση", λέει, "να τουφεκίζονται οι ληστές". Και ποιος είσαι εσύ που αποφασίζεις επί ζωής και θανάτου; Αυτή είναι η αστική ιδεολογία, γυμνή. Οπότε σού λέει ο Κιτσίκης εγώ προτιμώ αυτόν που σφάζει με τα χέρια του από αυτόν που πίνει το τσαγάκι του ενώ άλλοι σφάζουνε στο όνομά του.

   Delete
  4. Ἀγαπητὲ Ζαρατούστρα, νομίζω ὅτι ὑπῆρξα ἀπολύτως σαφής.Τὶς λέξεις μου τὶς μετράω καὶ δὲν εὑρίσκομαι σὲ καμμία ἀντίφαση. Ἡ προτίμησή μου εἶναι:1) ὄχι ἐκλογές. 2) Ἐὰν τὸ ΚΚΕ ἤ ἔστω καὶ οἱ ἀναρχικοὶ δὲν δύνανται νὰ δώσουν τὴν λύση καὶ ἐφ'ὅσον μᾶς πᾶνε σὲ ἐκλογές, τότε δυστυχῶς, ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει, κατὰ τὴν γνώμη μου, παρὰ νὰ ψηφισθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Ἐντύπωση πάντως μοῦ προκαλεῖ ἡ ἐμμονὴ τοῦ Ἕλληνος σὲ σχήματα δεξιᾶς ἤ ἀριστερᾶς, πάσῃ θυσίᾳ. Ἐπαναλαμβάνω:αὐτὸ ποὺ πρωτεύει εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τοῦ Κολωνακίου. Μετὰ βλέπουμε. Ἐὰν ἔχετε ἄλλη λύση, προτείνατέ την. Εὐχαριστῶ.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 2. Τὸ Κολωνάκι εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ παρασιτισμοῦ τῆς χώρας. Ρίζα τοῦ νεοελληνικοῦ παρασιτισμοῦ εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἰδεολογία. Ὁ ἑλληνικὸς ὀρθολογισμὸς δεξιὸς ἀριστερὸς ἢ ὁτιδήποτε (σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν δυτικόφερτη ὑποκρισία πού ἀπομονώνει τὴν αἰτία ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ ψαρεύει σὲ θολὰ νερὰ) ἀσχολεῖται ὄχι μόνο μὲ τὸ ἄμεσο πρόβλημα ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ μὲ τὴν ρίζα τοῦ προβλήματος. Τό ἔχω γράψει χίλιες φορές καί τό ξαναγράφω. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ λύση γιὰ μένα. Ὄχι πάσῃ θυσίᾳ ἐμμονὴ σὲ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ σχήματα, ἀλλὰ πάσῃ θυσίᾳ ξερίζωμα τῆς ἐθνικῆς ἰδεολογίας. Ἔτσι θὰ ξεριζωθεῖ καὶ τὸ Κολωνάκι μὲ τὸν εὐρωλιγουρισμό του…

  Τὸ ἂν αὐτὸ τὸ ξερίζωμα θὰ χρειαστεῖ καὶ αἷμα δὲν μὲ ἀπασχολεῖ. Αὐτὸ πού μὲ ἀπασχολεῖ εἶναι νὰ χύνεται αἷμα στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ χτιστεῖ τὸ νέο Κολωνάκι… Ὑπάρχουν οἱ ἐπαγγελματίες μαφιόζοι πού σφάζουν νέγρους καὶ ἀνέργους γιὰ νὰ πίνουν κάποιοι ἀριστεροὶ τὸν καφέ τους. Ὑπάρχουν καὶ οἱ ἰδεολόγοι μαφιόζοι πού σφάζουν γιὰ νὰ γίνουν τσιμεντενέσεις στὰ ραγισμένα θεμέλια του ἀστικοῦ κράτους…

  Ἑτοιμαστεῖτε νὰ δεῖτε τὸν Κασιδιάρη νὰ μετακομίζει στὴν Πατριάρχου Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ πρῶτο κόμμα στὸ Νέο Κολωνάκι…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η εθνική ιδεολογία αν δεν κάνω λάθος είναι ότι το αίμα των δικών μας είναι πιο πολύτιμο από το αίμα των άλλων.

   Delete
  2. Μασσαλιώτιδα : ... qu`un sang inpur / abreuve nos sillons... ένα ακάθαρτο αίμα να ποτίσει τ`αυλάκια μας.

   Delete
 3. Κύριε Κιτσίκη, μακάρι να καταλαβαίνατε ότι στον αιώνα που ζούμε που οι βόμβες είναι τα δάνεια και τα χρέη, ότι η λύση δεν είναι οι μαριονέτες της χρυσής αυγής αλλά οι άνθρωποι με μυαλό στο κεφάλι τους.

  ReplyDelete
 4. Ἀγαπητὲ Θεμιστοκλῆ, πάντως μαριονέτες σὰν τὸν Σαμαρᾶ καὶ τὸν Βαγγέλη σίγουρα δὲν εἶναι. Ἀντιθέτως,
  "τί θὰ γένουμε χωρὶς βαρβάρους; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι μιὰ κάποια λύσις".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν και νιώθω πολύ μικρός να σχολιάσω τον Καβάφη, η ειρωνεία στα ποιήματά του είναι παραπάνω από διάχυτη, όπως αναλύει και ο Λιαντίνης.

   Delete
 5. Θεμιστοκλῆ, σοβαρέψου. Ξέρεις πὼς σὲ ἐκτιμῶ. Ἄφησε λοιπὸν τὸν σχολιασμὸ τοῦ συγκεκριμένου ποιήματος τοῦ Καβάφη σὲ μένα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και επειδή ξέρετε ότι σας εκτιμώ περισσότερο για αυτό και σας τη μπαίνω. Από τις ειλικρινείς και τις ψεύτικες μαριονέτες προτιμώ τις ειλικρινείς, γιατί αυτές μπορούν να κάνουν κάτι στο τέλος της παράστασης μπας και σώσουν το κουκλοθέατρο, οι άλλες θα το καταστρέψουν. Αν τώρα από την αρχή θέλει το ίδιο κοινό να καταστρέψει το κουκλοθέατρο, ας το κάνει μόνο του, γιατί να περιμένει τις μαριονέτες; θα το κάνουν καλύτερα; δύσκολο.
   Και ειδικά οι ψεύτικες είναι ανίκανες να το κάνουν, γιατί αν ήταν ικανές θα ήταν οι ειλικρινείς εξαρχής.

   Delete
 6. Ὁ Σαμαρᾶς ναί...ὁ Βαγγέλης ὅμως ἀποκλείεται νά εἶναι μαριονέτα. Ἀκόμα καί νά μήν ἔσπαγαν τά νήματα λόγῳ βάρους, θά ἐχρειάζοντο τρομερά γυμνασμένα χέρια γιά νά τά κινήσουν ....:)))

  ReplyDelete
 7. Ως θεατρολόγος θα μού επιτρέψετε να πώ ότι μαριονέτα, θέατρο σκιών και ηθοποιός είναι το ένα και το αυτό.
  Το κοινό όταν ο ηθοποιός, η μαριονέτα ή ο καραγκιοζοπαίκτης λέει ψέματα υποφέρει. Αν είναι υγιές είτε σηκώνεται και φεύγει είτε κοιτάει αλλού είτε διακρίνει - αν είναι πάρα πολύ υγιές - την αλήθεια πίσω από το ψέμα του άλλου.
  Αν είναι άρρωστο το κοινό είτε προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι ο άλλος λέει αλήθεια εκεί που λέει ψέμματα, είτε κάτι του συμβαίνει και σηκώνεται και τα σπάει.

  ReplyDelete
 8. Η δε μαριονέτα, όπως έχει αποδείξει ο Κλάιστ στο ομώνυμο δοκίμιό του, δεν μπορεί να πει ψέματα. Ψέματα λέει αυτός που προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι δεν είναι μαριονέτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχετε δει τον Βενιζέλο σε βίντεο να λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι είναι εθνική ανάγκη να ψηφίσουνε τα μέτρα ρημάγματος και αυτοκτονίας του λαού ;
   Εγώ αν ήμουνα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα τα ψήφιζα από λύπηση για το Βενιζέλο.

   Delete