Mar 8, 2013

33 - Γιατί πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ ὁ βασιλικὸς θεσμός


33 - Γιατί πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ ὁ βασιλικὸς θεσμός

Οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία ἤ ἐθνοκράτος; Ὁ ἑλληνισμὸς πάντοτε ἐφτούρησε μονάχα μέσα στὴν οἰκουμένη ποὺ τὸ περίβλημά της ὑπῆρξε ἡ αὐτοκρατορία. Ἡ Ῥεπούμπλικα συρρικνώνει τὸν πνευματικὸ ἄνθρωπο ποὺ ὁ Θεὸς ὠνόμασε Ἕλληνα, ἐπειδὴ ὑποχρεωτικὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸ ἐθνοκράτος. Μόλις ἡ πόλις τῆς Ῥώμης ἠθέλησε νὰ ἀγκαλιάσῃ τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ νὰ κρατήσῃ στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον τοὺς Βαρβάρους, μετουσιώθη σὲ οἰκουμενικὴ, δηλαδὴ παγκοσμία αὐτοκρατορία. Στὸν ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Pax Romana ὁ ἑλληνισμὸς  ἐφούσκωνε σὰν τὸ καλὸ ψωμὶ εὐωδιάζοντας πολιτισμὸ μὲ εἰρήνη, κρατῶντας μακριὰ στὸ διάστημα μὲ συνεχεῖς πολέμους, τοὺς ἐξωγήϊνους βαρβάρους. Καὶ στὴν ὀροφὴ τῆς πυραμίδος ἐπρέσβευε ὁ Θεὸς, ὑπεράνω θρησκειῶν καὶ κομμάτων, μὴ ἀνήκοντας σὲ συναγωγὴ ἀλλὰ συντονίζοντας τὰ ἐπὶ μέρους συμφέροντα σὲ συμφωνία συναλληλίας καὶ ἀρμονίας. Ὁ Θεός, δηλαδὴ ὁ μονάρχης, ὁ Στάλιν, ὁ σουλτάνος, ὁ βυζαντινὸς βασιλεύς, ὁ Ἄρης Βελουχιώτης, ὁ τσάρος, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλέων, ὁ σάχης, ὁ Κάστρο καὶ ὁ Τσάβες.

Ἡ Ῥεπούμπλικα στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητος καὶ τῆς ἀδελφοσύνης, ἐπέβαλε τὴν ἐλευθερία τῆς ἀγορᾶς, τὴν ἰσότητα τῶν βουλευτῶν καὶ τὴν μετριότητα τῶν ἀδελφῶν. Στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐβίασε παιδιά, ἐπούλησε τὰ ὀργανά τους, ἐρήμωσε τὶς οἰκογένειες, ἐδολοφόνησε μὲ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεοπλάνα, ἔσφαξε λαϊκοὺς ἥρωες, τὸν Σαντάμ,  τὸν Καντάφι, τὸν Τσάβες σὲ ἕναν ὠκεανὸ ὑποκρισίας καὶ ἠθικολογίας. Ἡ Ῥεπούμπλικα ἔφερε τὸν θάνατο τοῦ πλανήτου μέσῳ τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος. Ἡ Ῥεπούμπλικα δὲν εἶναι μοναρχικὴ λαοκρατία, εἶναι φραγκοφορεμένη δημοκρατία, φοβερὴ μασκαράτα τῆς παράταιρης Δύσεως, μὲ φρύγειο σκοῦφο γυρολόγο, σὲ ξεθωριασμένο κρανίο Βαγγελικοῦ οὐρακοτάγκου. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν εἶναι ἐθνοκράτος, εἶναι οἰκουμενικὸς πολιτισμὸς  γι' αὐτὸ καὶ χρειάζεται οὐρανὸ τὴν μοναρχία.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                             8 Μαρτίου 2013 

3 comments:

 1. Δὲν γνωρίζω ἐὰν ὁ καθηγητὴς Κιτσίκης ὑπονοεῖ τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνο ἤ κάποιο μέλος τῆς οἰκογενείας του, ἀλλὰ ἐὰν πράγματι αὐτὸν ὑπονοῇ, νομίζω ὅτι σφάλλει. Ἡ ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια εἶναι δυστυχῶς ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὰ δυτικὰ συμφέροντα καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσαρμοσθῇ στὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ ἕνα ἑλληνοκεντρικὸ ἰδεῶδες

  ReplyDelete
 2. Ἀπαντῶ στὸν κ.Παπαγιάννη μὲ τὶς ἑξῆς παρατηρήσεις:
  1 - Ἀναφέρομαι στὸν θεσμὸ ὄχι σὲ πρόσωπα. Σωστὰ ἡ γενικὴ γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, ὅταν ἀσκῇ κριτική, καταφέρεται πρωτίστως κατὰ τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος καὶ ὄχι κατὰ προσώπων.
  2 - Ἀλλὰ καὶ τὰ πρόσωπα ἔχουν σημασία. Ἡ οἰκογένεια τῶν ἑλλήνων βασιλέων εἶναι ἑλληνικὴ ἀπὸ τὸ 1863, δηλαδὴ τώρα καὶ ἀκριβῶς 150 χρόνια! Στὸν Καναδᾶ, ὅπου διαμένω, ὁ ξένος γίνεται Καναδὸς σὲ τρία χρόνια. Εἶναι ντροπὴ νὰ κατηγοροῦνται οἱ βασιλεῖς τῆς χώρας μας ὅτι εἶναι ξένοι! Τὸ ὄνομα τῆς δανικῆς δυναστείας ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται εἶναι Schleswig-Holstein Sonderburg-Glücksburg καὶ τὸ 1845 ὁ γενάρχης Γεώργιος Α΄ ἐγεννήθη στὴν Κοπενχάγη. Μακάρι, ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ Γιῶργος Ἀ. Παπανδρέου, νὰ εἴμεθα μία σουλουπωμένη χώρα σὰν τὴν Δανία. Οἱ Δανοὶ δὲν μᾶς ἔκαμαν ποτὲ κακό.
  3 - Δὲν εἶναι οἱ βασιλεῖς μας, εἶναι ὁ λαός μας ὁ ὁποῖος ἔχει φραγκεύσει. Ὅταν ἀποκαλοῦμε γιὰ νὰ τὸν ὑποβιβάσουμε, τὸν Κωνσταντῖνο, Γλύκσμπουργκ, ἀντιγράφουμε τοὺς Γάλλους οἱ ὁποῖοι τὸ 1789 ἀπεκάλουν τὸν βασιλέα τους Capet,ἀπὸ τὸν γενάρχη Hugues Capet τοῦ δεκάτου αἰῶνος μ.Χ., γιὰ νὰ τὸν θέσουν στὸ ἐπίπεδο τῆς Ῥεπούμπλικας, ποὺ εἶναι τυπικὸς γαλλικὸς θεσμός.
  4 - Ἐπίσης ὁ θεσμὸς τῆς κληρονομικότητος τῶν βασιλέων εἶναι φραγκικὀς καὶ ὄχι ῥωμαίϊκος. Βεβαίως, ἡ κληρονομικότης ἀποδίδει πρακτικά. Φέρνει τὴν σταθερότητα. Γι'αὐτὸ καὶ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, τὰ ὁποῖα καὶ ὑποστηρίζω, τείνουν νὰ τὴν ἐφαρμόσουν. Βλέπε Κούβα, Βόρειο Κορέα, κομμουνιστικὴ Ῥουμανία κλπ. Ἐὰν ὁ Στάλιν εἶχε προωθήσει τὰ παιδιά του στὴν διαδοχή, δὲν θὰ εἶχε ἀναλάβει τὴν ἀρχὴ ὁ τυμβωρύχος Χρουστσὼβ καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση θὰ εἶχε ἴσως ἐπιζήσει.
  5 -Οἱ Κινέζοι ἐπίστευαν ὅπως καὶ οἱ Ἄγγλοι, ὅτι ἡ κληρονομικότης εἶναι προτιμητέα τῆς ἐκλεγμένης προεδρίας τῆς Ῥεπούμπλικας, ἐπειδὴ στοὺς 10 βασιλεῖς οἱ ὁποῖοι διαδέχονται ὁ εἵς τὸν ἄλλο, θὰ εὐρεθῇ τοὐλάχιστον ἕνας δημιουργικὸς μονάρχης ἐνῷ οἱ ἄλλοι ἐννέα θὰ εἶναι ἀπλὲς καρέκλες ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν τὴν συνέχεια τῆς κοινωνίας. Τὸ ὅτι οἱ βασιλεῖς κοστίζουν πολλὰ χρήματα εἶναι ἀστεῖο ἐπιχείρημα. Οἱ βασιλεῖς ἔχουν ἰδική τους περιουσία καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κοστίζει περισσότερα χρήματα στὸ κράτος ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς. Βεβαίως, ὅμως εἶναι ἀναπόφευκτο νὰ ὑπάρξουν καὶ βλᾶκες βασιλεῖς ὅπως ὑπάρχουν καὶ βλᾶκες βουλευτές.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Πράγματι ὁ κοινοβουλευτισμός, ὡς ξένο σῶμα, ἀπεδείχθη ὄχι μόνο ἀνεπαρκής γιά τήν εὐρύτερη περιοχή τῶν Βαλκανίων -Μέσης Ἀνατολῆς. Καί γιά τήν Ἑλλάδα πολύ περισσότερο. Μιά λαοπρόβλητη μοναρχία εἶναι σαφῶς προτιμώτερη. Τό ὅποιο πρόσωπο πρέπει νά ἔχῃ τά χαρακτηριστικά τῆς θυσίας καί τῆς προσφορᾶς. Δέν ξέρω ἀλλά γιά τόν τέως, ἡ ἱστορία του καί ὄχι ἡ ἐθνικότητά του γιά τήν ὁποία ἀδιαφορῶ, μέ κάνει νά ἔχω ἀμφιβολίες...

  Ἐκεῖ πού δέν κάνω πίσω μέ τίποτα εἶναι στό ἑξῆς: Στήν ἀποκήρυξη καί καταπολέμηση τῆς μεγάλης γάγγραινας. Δηλαδή, ὅποιον καταφέρει νά ἐκθρονίσῃ, ἀπό τήν Ἑλλάδα αὐτήν τήν χρεωκοπημένη καί ἐπίπλαστη ἐθνική ἰδεολογία τῶν τελευταίων 200 χρόνων ἐγώ τόν στηρίζω. Διότι οἱ θεσμοί καί οἱ δομές ἀναπαράγονται ἄν ἡ ἰδεολογία μείνει ἀνέπαφη...

  ReplyDelete